Views
3 years ago

Doporučení pro přípravu kardiaka k nekardiální operaci - Česká ...

Doporučení pro přípravu kardiaka k nekardiální operaci - Česká ...

Tab.8 Riziko krvácení

Tab.8 Riziko krvácení při operacích Riziko krvácení při operacích a invazivních výkonech nízké riziko: • stomatologické výkony (snad s vyjímkou extrakcí zubů moudrosti) • dermatologické výkony • oční operace • artroskopické operace střední riziko: • břišní operace • urologické operace • torakotomie • plastická chirurgie vysoké riziko: • neurochirurgické operace • srdeční operaci v mimotělním oběhu • resekce aneuryzmatu abdominální aorty • velké cévní rekonstrukční operace • velké ortopedické operace (např. totální endoprotézy kolenního či kyčelního kloubu) • biopsie solidních orgánů (např. ledviny, jater 20

Tab. 9 Aortální stenóza a nekardiální operace symptomatologie ne ano operační riziko nízké, střední vysoké riziko implantace chlopenní náhrady Riziko implantace chlopenní náhrady vysoké nízké nízké vysoké nekardiální operace nekardiální operace, důsledná monitorace chlopenní náhrada před nekardiálním výkonem nekardiální operace za důsledné monitorace s úvahou provedení TAVI 21

Racionální kyslíková léčba u akutních stavů – praktická doporučení ...
Přehled doporučení - Česká pneumologická a ftizeologická ...
Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku - Česká kardiologická ...
představuje univerzální řešení? - Česká společnost anesteziologie ...
číslo 4 - Česká kardiologická společnost
Doporučení pro diagnostiku a léčbu synkopy
Doporučení pro diagnostiku, léčbu a profylaxi infekční endokarditidy
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání
Doporučený postup pro léčbu vybraných urologických onemocnění
předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezi u dětí
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních vad v ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií
Doporučení pro diagnostiku a léčbu supraventrikulárních tachyarytmií
Digitální satelitní přijímač pro vysoká rozlišení obrazu SRT 7002
Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...
přednáška ke stažení soubor - Česká farmako-ekonomická společnost
Sociální vyloučení a úloha Policie ČR - Člověk v tísni
Doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního srdečního selhání
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání
Doporučený postup pro tzv. předanestetické vyšetření - AKUTNE.CZ
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií.
DOPORUČENÉ POSTUPY U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ Čihák R ...
Dotazník pro doporučený postup předoperačního vyšetření před ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR
III. Doporučení Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů k ...
Doporučený postup pro tzv. předanestetické vyšetření - AKUTNE.CZ
Doporučené postupy pro diagnostiku a terapii postmenopauzální ...
Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální ...