Views
3 years ago

Doporučení pro přípravu kardiaka k nekardiální operaci - Česká ...

Doporučení pro přípravu kardiaka k nekardiální operaci - Česká ...

Tab.8 Riziko krvácení

Tab.8 Riziko krvácení při operacích Riziko krvácení při operacích a invazivních výkonech nízké riziko: • stomatologické výkony (snad s vyjímkou extrakcí zubů moudrosti) • dermatologické výkony • oční operace • artroskopické operace střední riziko: • břišní operace • urologické operace • torakotomie • plastická chirurgie vysoké riziko: • neurochirurgické operace • srdeční operaci v mimotělním oběhu • resekce aneuryzmatu abdominální aorty • velké cévní rekonstrukční operace • velké ortopedické operace (např. totální endoprotézy kolenního či kyčelního kloubu) • biopsie solidních orgánů (např. ledviny, jater 20

Tab. 9 Aortální stenóza a nekardiální operace symptomatologie ne ano operační riziko nízké, střední vysoké riziko implantace chlopenní náhrady Riziko implantace chlopenní náhrady vysoké nízké nízké vysoké nekardiální operace nekardiální operace, důsledná monitorace chlopenní náhrada před nekardiálním výkonem nekardiální operace za důsledné monitorace s úvahou provedení TAVI 21

Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku - Česká kardiologická ...
Racionální kyslíková léčba u akutních stavů – praktická doporučení ...
Přehled doporučení - Česká pneumologická a ftizeologická ...
číslo 4 - Česká kardiologická společnost
představuje univerzální řešení? - Česká společnost anesteziologie ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu supraventrikulárních tachyarytmií
předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezi u dětí
Doporučený postup pro léčbu vybraných urologických onemocnění
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních vad v ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií
přednáška ke stažení soubor - Česká farmako-ekonomická společnost
Sociální vyloučení a úloha Policie ČR - Člověk v tísni
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání
Doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního srdečního selhání
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií.
Doporučený postup pro tzv. předanestetické vyšetření - AKUTNE.CZ
DOPORUČENÉ POSTUPY U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ Čihák R ...
Dotazník pro doporučený postup předoperačního vyšetření před ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a ...
III. Doporučení Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů k ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR
Doporučený postup pro tzv. předanestetické vyšetření - AKUTNE.CZ
doporučení pro poskytování poanestetické péče - AKUTNE.CZ
Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku - Česká kardiologická ...
Doporučení pro rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním ...
doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního srdečního selhání
Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální ...
SBORNÍK ABSTRAKT - Česká kardiologická společnost
Doporučený postup České kardiologické společnosti pro ...