Lista rankingowa wniosków z posiedzenia Komisji Oceny Projektów ...

defs.pomorskie.eu

Lista rankingowa wniosków z posiedzenia Komisji Oceny Projektów ...

Lista rankingowa

wniosków z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr 01/POKL/9.2/2012,

Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego"

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Załcznik

do Uchwały Nr 727/154/12

Zarzdu Województwa Pomorskiego

z dnia 26 czerwca 2012 roku

L.p.

Nazwa beneficjenta

Siedziba

beneficjenta

Tytuł projektu

Liczba

otrzymanych

punktów

Status

Nr wniosku

1

Prywatny Zespół Szkół

w Słupsku

ul. Przemysłowa 100,

76-200 Słupsk

"WIADOMY WYBÓR-PEWNY SUKCES"-

wdroenie programu rozwojowego

w placówkach owiatowych Prywatnego

Zespołu Szkół i Specjalnego Orodka

Szkolno- Wychowawczego w Słupsku

105,5

wniosek oceniony

pozytywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

030/12

2

Powiatowy Cech Rzemiosł

Małych i rednich

Przedsibiorstw - Zwizek

Pracodawców

ul. Generała Hallera

18, 84-200 Wejherowo

Najlepsi w zawodzie! - Podniesienie

atrakcyjnoci i jakoci nauczania Niepublicznej

Szkoły Rzemiosła w Wejherowie

103

wniosek oceniony

pozytywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

001/12

3

Powiatowy Zespół Szkół nr1

w Kocierzynie/Powiat

kocierski

ul. Władysława

Sikorskiego 1,

83-400 Kocierzyna

Edukacja i praktyka zrobi z Ciebie pracownika 102

wniosek oceniony

pozytywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

041/12

4 Powiat Bytowski

ul. 1-go Maja 15,

77-100 Bytów

W zawodzie jak ryba w wodzie 97

wniosek oceniony

pozytywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

032/12

5

Zespół Szkół

Informatycznych Marzena

Łach, Jarosław Stpnik Sp.J.

ul. Koszaliska 9,

76-200 Słupsk

Młodzi kreatywni 96,5

wniosek oceniony

pozytywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

027/12


L.p.

Nazwa beneficjenta

Siedziba

beneficjenta

Tytuł projektu

Liczba

otrzymanych

punktów

Status

Nr wniosku

6

Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych

im. St. Staszica

w Kłaninie/Starostwo

Powiatowe w Pucku

ul. Kłanino 20,

84-107 STARZYNO

Podniesienie atrakcyjnoci kształcenia

zawodowego w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych w Kłaninie

92

wniosek oceniony

pozytywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

014/12

7 Fundacja Pokolenia

ul. Janiszewko 31,

83-130 Pelplin

KUCHARZ NADWILASKI 88,5

wniosek oceniony

pozytywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

039/12

8 TEB Edukacja Sp. z o. o.

ul. Niepodległoci 2,

61-874 Pozna

Precyzyjna dawka kompetencji zawodowych

dla Techników Farmaceutycznych TEB

Edukacja

86

wniosek oceniony

pozytywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

038/12

9

Miasto Słupsk/Centrum

Kształcenia Praktycznego

w Słupsku

ul. Koszaliska 5,

76-200 Słupsk

Praktyka czyni mistrza! 82

wniosek oceniony

pozytywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

057/12

10

Powiat Chojnicki/Zespół

Szkół Ponadgimnazjalnych

nr 3 w Chojnicach

ul. Sukienników 13,

89-600 Chojnice

Szkoła jako łcznik ze wiatem pracy 81,5

wniosek oceniony

pozytywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

037/12

11

Starostwo Powiatowe

w Słupsku / Zespół Szkół

Technicznych

ul. Bursztynowa 12,

76-270 Ustka

Nowoczesna szkoła szans na dobre

wykształcenie

76

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

029/12

12

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna Nr 5

ul. Zw. Jaszczurczego

4/1,

80-287 Gdask

Energia odnawialna - niekonwencjonalnym

ródłem rozwoju

70,5

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

048/12

13 TEB Edukacja Sp. z o. o.

ul. Niepodległoci 2,

61-874 Pozna

Wypełnienie kompetencji zawodowych na

kierunkach stomatologicznych TEB Edukacja

69,5

wniosek oceniony

pozytywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

036/12


L.p.

Nazwa beneficjenta

Siedziba

beneficjenta

Tytuł projektu

Liczba

otrzymanych

punktów

Status

Nr wniosku

14

Samorzd Województwa

Pomorskiego/Specjalny

Orodek Szkolno-

Wychowawczy nr 2 im. Jana

Siestrzyskiego dla

Niesłyszcych

ul. Sobieskiego 279,

84-200 Wejherowo

Bd dobrym fachowcem 60,5

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

019/12

15

Zespół Szkół Handlowych

w Sopocie

ul. Kociuszki 18/20,

81-704 Sopot

Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego

do lokalnego rynku pracy - kursy dla uczniów

ZSH w Sopocie

53

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

018/12

16

Bałtycka Agencja Rozwoju

Regionalnego Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 5,

80-236 Gdask

Stylista fryzur - wicej ni zawód 49,5

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

025/12

17 DC Edukacja Sp. z o.o.

ul. Szymanowskiego

2, 80-280 Gdask

Innowacyjne Technikum szans na lepszy start 43,5

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

028/12

18

19

Orodek Rozwoju

Przedsibiorczoci

i Ekonomii Społecznej

POZYTYWNA

PRZEDSIBIORCZO

Sp. z o.o.

Orodek Rozwoju

Przedsibiorczoci

i Ekonomii Społecznej

POZYTYWNA

PRZEDSIBIORCZO

Sp. z o.o.

ul. Judyckiego 8/4,

84-100 Puck

ul. Judyckiego 8,

84-100 Puck

Bed pracownikiem 0

innoTechnik- program rozwojowy dla uczniów

szkół ponadgimnazjalnych w powiecie puckim

0

wniosek oceniony

negatywnie

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

003/12

WND-POKL.09.02.00-22-

004/12

20

Zespół Szkół im.

M. Płayskiego Sp. z o.o.

ul. Judyckiego 8,

84-100 Puck

Program rozwojowy Hospicyjnej Szkoły

Medycznej

0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

005/12

21

Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego

POWSZECHNA EDUKACJA

Sp. z o.o.

ul. Judyckiego 8/3,

84-100 Puck

Zawód bez tajemnic 0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

006/12


L.p.

Nazwa beneficjenta

Siedziba

beneficjenta

Tytuł projektu

Liczba

otrzymanych

punktów

Status

Nr wniosku

22

Instytut Inicjatyw

Europejskich

ul. witojaska

66/11,

81-393 Gdynia

Utworzenie programu rozwojowego Szkoły

Przysposabiajcej Do Pracy w Pucku

0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

007/12

23 Powiat Lborski

ul. Czołgistów 5,

84-300 Lbork

Zawodowo w przyszło 0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

008/12

24

Zespół Szkół im. Macieja

Płayskiego

ul. Judyckiego 8,

84-100 Puck

Program rozwojowy Puckiej Szkoły

Ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Zespół

Szkół im. Macieja Płayskiego w Pucku

0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

009/12

25 DC Edukacja Sp. z o.o.

ul. Szymanowskiego

2,

80-280 Gdask

Programy rozwojowe ponadgimnazjalnych

szkół zawodowych powiatu wejherowskiego

na lata 2012-2015

0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

010/12

26 EKSPERT Maciej Mrozek

ul. Igrzyskowa 3/73,

85-796 Bydgoszcz

poKIERUJ swoj karier 0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

011/12

27

Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego

POWSZECHNA EDUKACJA

Sp. z o.o.

ul. Judyckiego 8/3,

84-100 Puck

Innowacyjna ochrona rodowiska inwestycj

w rozwój społeczno-gospodarczy powiatu

puckiego

0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

012/12

28

Powiat

Nowodworski/Starostwo

Powiatowe

ul. gen. Władysława

Sikorskiego 23,

82-100 Nowy Dwór

Gdaski

Warszawska w Europie - praktyczna

inwestycja w ucznia. Wzmocnienie jakoci

kształcenia zawodowego w powiecie

nowodworskim etap III

0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

013/12

29

Gmina Miejska

Słupsk/Zespół Szkół

Ogólnokształccych

i Technicznych w Słupsku

ul. Plac Zwycistwa 3,

76-200 Słupsk

Młodzi zdolni i kompetentni 0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

015/12


L.p.

Nazwa beneficjenta

Siedziba

beneficjenta

Tytuł projektu

Liczba

otrzymanych

punktów

Status

Nr wniosku

30

Pomorskie Stowarzyszenie

Przewoników Drogowych

ul. Hutnicza 1,

81-212 Gdynia

Akademia kierowcy dla ZSS w Gdasku i ZSM

w Gdyni

0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

016/12

31

Gmina Gdask/Zespół Szkół

Morskich im. Bohaterskich

Obroców Westerplatte

ul. Wyzwolenia 8,

80-537 Gdask

Barman na fali 0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

017/12

32

Starostwo Powiatowe w

Pucku/Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych

Rzucewo 20,

84-122 elistrzewo

Rzucewo

Podniesienie jakoci kształcenia szans na

rozwój

0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

020/12

33

MSG consulting s.c.

Wojciech Kiedrowski,

Justyna Szopiska

ul. Nike 1,

80-299 Gdask

Kunia słupskich talentów 0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

021/12

34

Fundacja Edukacyjne

Centrum Doskonalenia

ul. Powstaców

Warszawskich 69,

80-170 Gdask

SZKOŁA+BIZNES - współpraca na rzecz

rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim

0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

022/12

35

MSG consulting s.c.

Wojciech Kiedrowski,

Justyna Szopiska

ul. Nike 1,

80-299 Gdask

Praktyczne umiejtnoci-lepszy start! 0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

023/12

36

Centrum Kształcenia

Zawodowego "NAUKA"

Maria Wasiewicz - Galiska

ul. Warsztatowa 4,

83-110 Tczew

EKOLOGIA Z KLAS 0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

024/12

37 Powiat Tczewski

ul. Piaskowa 2,

83-110 Tczew

ZIELONE KADRY 0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

026/12

38

Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych im.

Bohaterów Helu w Pucku

ul. Kolejowa 7,

84-100 Puck

Modernizacja kształcenia zawodowego drog

do sukcesu zawodowego uczniów ZSP

w Pucku

0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

031/12


L.p.

Nazwa beneficjenta

Siedziba

beneficjenta

Tytuł projektu

Liczba

otrzymanych

punktów

Status

Nr wniosku

39

Centrum Edukacyjne

Technik s.c. Henryk Szyc,

Boena Musznicka

ul. Garncarska 21,

76-200 Słupsk

Wzrost kompetencji wród uczniów

kształccych si zawodowo

0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

034/12

40 Gmina Miasta Gdyni

41

Akademia Wychowania

Fizycznego i Sportu

im. Jdrzeja niadeckiego

w Gdasku

ul. Aleja Marszałka

Piłsudskiego 52/54,

81-382 Gdynia

ul. Kazimierza

Górskiego 1,

80-336 Gdask

Kwalifikacje zawodowe gwarancj kariery 0

Akademia Wspierania Fachowców 0

wniosek oceniony

negatywnie

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

035/12

WND-POKL.09.02.00-22-

040/12

42 Enbit Grzegorz Szwarc

ul. Tuwima 23/23,

76-200 Słupsk

Lepszy start w zawodowe ycie 0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

042/12

43

Miasto Słupsk/ Zespół Szkół

Ekonomicznych

i Ogólnokształccych

ul. Partyzantów 24/24,

76-200 Słupsk

Zwikszenie szans na rynku pracy

absolwentów ZSEiO w Słupsku.

0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

043/12

44

Miasto Słupsk\Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 1 im.

Noblistów Polskich w

Słupsku

ul. Szczeciska 60,

76-200 Słupsk

Akademia Młodego Technika 0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

044/12

45

Biuro Consultingowo-

Handlowe „Gwarancja"

ul. Niezłomnych 1,

61-894 Pozna

Szerokie horyzonty - lepsze perspektywy 0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

045/12

46

rodkowopomorskie

Centrum Kształcenia

Ustawicznego im. Tadeusza

Kotarbiskiego w Słupsku

ul. Chopina 3,

76-200 Słupsk

Ku nowoczesnoci - program rozwojowy

ODiDZ w Słupsku

0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

046/12

47

Centrum Kształcenia

Zawodowego "NAUKA"

ul. Warsztatowa 4,

83-110 Tczew

Program rozwojowy Gimnazjum z Oddziałami

Przysposabiajcymi do Pracy i Zasadniczej

Szkoły Zawodowej przy CKZ NAUKA

0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

047/12


L.p.

Nazwa beneficjenta

Siedziba

beneficjenta

Tytuł projektu

Liczba

otrzymanych

punktów

Status

Nr wniosku

48

Fundacja Centrum Integracji

Społecznej w Pucku

ul. Judyckiego 8,

84-100 Puck

Szkoła Zawodowa Szkoł z Przyszłoci 0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

049/12

49

Centrum Kształcenia

MaestRia Małgorzata Ryng

ul. Chyloska 210,

81-007 Gdynia

Przygotowanie zawodowe na poziomie

europejskim - technik usług kosmetycznych

0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

050/12

50

FUNDACJA POZYTYWNE

INICJATYWY

ul. Judyckiego 3/2,

84-100 Puck

HO-GA - program rozwojowy technikum

hotelarsko-gastronomicznego

0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

051/12

51

Centrum Informacji

Regionalnej PULS

REGIONU PUCKIEGO Sp. z

o.o.

ul. Judyckiego 4/3,

84-100 Puck

RATUJ-MY! Rozwój zawodowy szans na

lepsz przyszło

0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

052/12

52

"Owiata-Lingwista"

Nadbałtyckie Centrum

Edukacji Sp. z o.o.

ul. Malczewskiego 51,

80-107 Gdask

Modernizacja oferty kształcenia zawodowego

w Gdaskich Szkołach Medycznych poprzez

utworzenie nowego kierunku kształcenia -

technik masaysta, fizjoterapeuta w Gdaskim

Studium Masau

0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

053/12

53

54

Zespół Szkół Morskich im.

Bohaterskich Obroców

Westerplatte w Gdasku

Powilaska Regionalna

Agencja Zarzdzania

Energi

ul. Wyzwolenia 8,

80-537 Gdask

ul. Górki 3,

82-500 Kwidzyn

Electronic chart 0

Kwidzyska Kunia Kadr - praktyczne

przygotowanie do zawodu

0

wniosek oceniony

negatywnie

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

054/12

WND-POKL.09.02.00-22-

055/12

55

CNJA Edukacja - Witold

Szaszkiewicz sp. j.

ul. Mieszka I 32/2,

31-436 Kraków

Moje kompetencje. 0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

056/12

56

Gmina Miejska

Słupsk/Zespół Szkół

Ogólnokształccych

i Technicznych

ul. Szymanowskiego

5,

76-200 Słupsk

Uczymy si w praktyce - kompleksowy

program podniesienia atrakcyjnoci nauczania

w technikum technologii odziey

0

wniosek oceniony

negatywnie

WND-POKL.09.02.00-22-

058/12

More magazines by this user
Similar magazines