Gazeta dla Klientów - CEM&TY; nr 5 - Lafarge

lafarge.pl

Gazeta dla Klientów - CEM&TY; nr 5 - Lafarge

CEMENT

magazyn dla klientów Lafarge Cement nr 5 / 2008

Dokąd zmierza

polskie budownictwo

Zrób to z Lafarge

Stropy i wylewki

Jak działa

cementownia


Od redakcji

Spis treści

3. Cementujemy więzi

- Wysoce wyrafinowany produkt -

rozmowa z Gilbertem Rothem,

dyrektorem przemysłowym i członkiem

zarządu fimy Lafarge Cement

4. Zrób to z Lafarge

– Stropy i wylewki

6. Świat Lafarge

- Turcja

Zielona strona Lafarge

- Co mają wspólnego kopalnia,

rekultywacja i sporty wodne

7. Fundamenty nie tylko prawne

- Na co zwrócić uwagę przy zakupie

cementu

8. Lafarge Cement

– Jak działa cementownia

10. Na naszym podwórku

- Dokąd zmierza polskie budownictwo

Szanowni Państwo!

W chwili, kiedy nowy numer gazety „Cem&Ty”

schodzi z prasy drukarskiej, sezon budowlany

wkracza w szczytową fazę. Nie tylko nadchodzące

lato napełnia nas optymizmem i energią.

Wszystko wskazuje na to, że wkroczyliśmy

w najlepszy od prawie dwóch dekad rok w branży

budowlanej. W jego pierwszym kwartale

przekazano do użytku 35 tys. mieszkań, czyli

o ponad 30% więcej niż przed rokiem. Wiosną

liczba lokali ukończonych przez deweloperów

wzrosła aż o 76% i choć ostatnio popyt na nie

trochę osłabł, eksperci uważają, że jest to jedynie

przejściowe spowolnienie. Z gospodarki

płyną obiecujące sygnały, a nasycenie rynku

nieruchomości jest nadal niskie w porównaniu

z dojrzałymi krajami. W Polsce wciąż brakuje

mieszkań. Szacuje się, że własnego nie ma jeszcze

1,5 miliona rodzin, a ponadto około 2,5 mln

obiektów wymaga modernizacji lub wyburzenia.

Prognozom i analizom więcej miejsca poświęcamy

w dziale Na naszym podwórku.

Jak zawsze staramy się, aby nasze wydawnictwo

stanowiło źródło aktualnych i cennych wiadomości.

Dlatego w Fundamentach nie tylko prawnych

informujemy, na co należy zwrócić uwagę przy

zakupie cementu, aby jakość wykonywanych

z niego konstrukcji spełniała oczekiwania oraz

normy. Polecamy też Państwa uwadze kompendium

wiedzy o wykonywaniu stropów i wylewek.

Po raz pierwszy ujawniamy również tajniki naszej

pracy – mamy nadzieję, że spodoba się Państwu

atrakcyjny schemat, który przedstawia proces wytwarzania

cementu. Korzystamy z tego podstawowego

materiału prawie na co dzień, a tak naprawdę

niewielu z nas zdaje sobie sprawę, jak złożona jest

jego produkcja.

Nie można się jednak całkowicie oddawać sprawom

zawodowym, zwłaszcza w porze urlopów.

W związku z tym miłośnikom mocnych wrażeń

polecamy… kurs spadochronowy, a dla wszystkich

zainteresowanych podróżami zebraliśmy informacje

o Turcji, kraju górzystym, oblanym czterema

morzami i rozpiętym między Europą i Azją.

Z obiektami wybudowanymi przy użyciu materiałów

Lafarge zetkną się Państwo prawdopodobnie

wszędzie, toteż życzymy miłego spotkania oraz

relaksującego pobytu. I – tradycyjnie – przyjemnej

lektury!

Redakcja

[redakcja.lafarge@lafarge.com]

11. Bezpiecznie z Lafarge

- Bezpieczeństwo pracy z materiałami

sypkimi

Bezpieczeństwo naszym priorytetem

12. Rozmowy przy pracy

- Profesjonalizm i rzetelność - wywiad

z Markiem Lachem, dyrektorem do

spraw inwestycji w firmie Budokrusz

- Partnerstwo z dużym stażem -

wywiad z Bogusławem Zbierańskim,

właścicielem Przedsiębiorstwa

Handlowo-Usługowego Bogusław

Zbierański

14. Kącik architektoniczny

- Dworzec autobusowy w Krakowie

Różności z branży

- Stawia do poziomu

- Ekskluzywne kostki brukowe

15. Ruchomości

- Adrenalina na urlopie

- Utrwal swoje cyfrowe wspomnienia

- Krzyżówka

Jak co roku 10 maja Cementownia Małogoszcz otworzyła podwoje dla okolicznych mieszkańców, rodzin

pracowników zakładu oraz wszystkich tych, którzy chcieli zobaczyć, w jaki sposób funkcjonuje. Dzień

Otwarty 2008 poświęcony został tematowi bezpieczeństwa, które stanowi priorytet w działalności

Grupy Lafarge.

Wydawca: Lafarge Cement SA, ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz,

tel. (041) 248 70 00, faks (041) 248 70 01, e-mail: redakcja.lafarge@lafarge.com

Redakcja, projekt i skład DTP: Grupa Reklamowa Niedzielski, e-mail: redakcja@niedzielski.com.pl

Na okładce: Cementownia Kujawy

2 / CEM&TY magazyn dla klientów Lafarge Cement


Cementujemy więzi

Wysoce

wyrafinowany

produkt

Rozmowa z Gilbertem Rothem, dyrektorem przemysłowym

i członkiem zarządu firmy Lafarge Cement.

Redakcja: Czy może nam Pan pokrótce

powiedzieć, jak się produkuje cement

Gilbert Roth: Cement jest produkowany w dwóch

fazach. Pierwsza z nich polega na wytwarzaniu

klinkieru w procesie spalania różnych surowców

(wapienia, margla, łupków) w temperaturze powyżej

1200°C. Po ochłodzeniu klinkier mieli się

na drobny proszek wraz z różnymi dodatkami,

na przykład gipsem czy żużlem. Rodzaj i ilość

użytych dodatków zależy od gatunku cementu.

Gotowy wyrób przechowywany jest w silosach

i może być sprzedawany luzem lub w workach.

R.: Czy w dziedzinie produkcji cementu

odnotowano duży postęp w ciągu ostatniego

stulecia

G. R.: Jak najbardziej, proces produkcji uległ

w tym okresie dużym modyfikacjom. Sto lat

temu używano tzw. mokrych pieców, które

zostały później zastąpione wydajniejszymi

urządzeniami do produkcji „na sucho”. Główną

konsekwencją tej zmiany była znaczna redukcja

zużycia energii.

Największy postęp nastąpił jednak w dziedzinie

zrównoważonego rozwoju. Podobnie

rzecz się ma z ochroną środowiska – wciąż

opracowywane są nowe technologie, które mają

na celu minimalizowanie wpływu produkcji na

otoczenie. W ciągu ostatniego stulecia powszechną

praktyką stało się na przykład użycie

paliw alternatywnych oraz innych produktów

ubocznych.

Co więcej, cement przestał być towarem masowym,

a stał się produktem wysoce wyrafinowanym.

Wiąże się to z dużym postępem

w dziedzinie jakości, nie tylko jeśli chodzi

o wytrzymałość materiału, ale i jednorodność

zastosowania.

R.: W jaki sposób osiągają Państwo wzrost

wydajności w polskich cementowniach

Lafarge

G. R.: Najwyższą wartością obu zakładów,

tj. cementowni w Małogoszczu i na Kujawach,

są ich pracownicy. Dzień po dniu dzięki ich

zaangażowaniu w osiąganie coraz lepszych

wyników możemy poprawiać naszą wydajność.

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem

– tu również osiągamy dobre wyniki. Jesteśmy

zobowiązani, by każdy człowiek pracujący

na naszym terenie robił to w możliwie najlepszych,

najbezpieczniejszych warunkach.

Drugim celem jest zaś wytwarzanie wysokiej

jakości produktu, który spełni wymagania naszych

klientów.

R.: Za co jest Pan odpowiedzialny jako

dyrektor przemysłowy

G. R.: Jak każdy inny pracownik Lafarge, dyrektor

przemysłowy jest w pierwszej kolejności

odpowiedzialny za zapewnienie maksymalnego

bezpieczeństwa pracy wszystkim pracownikom

firmy, jak również podwykonawcom

i osobom przebywającym na terenie zakładu.

Drugim głównym zadaniem osoby na tym

stanowisku jest zagwarantowanie najwyższej

wydajności i jakości produkcji. Na taki wynik

składa się niezawodność sprzętu, jakość

produktu oferowanego klientowi oraz troska

o środowisko naturalne. Nie mniej istotną

rolę odgrywa też dbałość o rozwój zawodowy

pracowników.

R.: Jak się Panu podoba w Polsce Czy zamierza

Pan tu zostać na dłużej

G. R.: Zacząłem pracować w Polsce w 1999 roku.

Z ramienia Centrum Technicznego Lafarge

w Wiedniu byłem odpowiedzialny za projekt

instalacji nowej suchej nitki na Kujawach.

Później, w 2002 roku, nadal będąc zatrudnionym

w Austrii, objąłem stanowisko Performance

Managera, a moim głównym zadaniem było

wspieranie zakładów w Polsce i na Ukrainie

w osiąganiu lepszych wyników technicznych.

Przez wszystkie te lata miałem wiele okazji

do poznania i docenienia Polski, a zwłaszcza

Polaków, nie tylko w kontaktach zawodowych,

ale również podczas mniej formalnych spotkań,

na przykład w czasie Barbórki. W 2005 roku

mogłem wybrać między wyjazdem do Kanady

a wyjazdem do Polski. Bez wahania zdecydowałem

się na to drugie i dołączyłem do zespołu

Lafarge Cement jako dyrektor przemysłowy.

Aktualna sytuacja w Polsce stawia przed nami

wiele ciekawych wyzwań i bardzo się cieszę, że

mogę wieść tutaj życie zawodowe i prywatne.

Dlatego zamierzam zostać tu jeszcze trochę.

R.: Czy mógłby Pan powiedzieć nam coś

o swoim życiu prywatnym

G. R.: O głównych etapach mojej kariery

w Lafarge w Polsce już mówiłem. Co do życia

prywatnego, to jestem żonaty i mam troje

dzieci. Na początku wszyscy mieszkaliśmy

w Warszawie, ale po maturze mój syn wrócił na

studia medyczne do Francji.

CEM&TY / 3


Zrób to z Lafarge

Stropy i wylewki

Fundamenty, murowanie, tynkowanie, izolacja ścian fundamentowych oraz wykonywanie podbudowy

to niektóre z tematów, które podejmowaliśmy już w rubryce Zrób to z Lafarge. Po przeprowadzeniu

tych wszystkich prac pora przypomnieć sobie, jak prawidłowo wykonać strop oraz wylewkę.

Stropy

Stropy są niezwykle ważnymi elementami budynku

wielokondygnacyjnego. Ich rola polega

przede wszystkim na przenoszeniu obciążenia

na ściany i słupy, usztywnianiu budynku

oraz tworzeniu bariery termicznej oraz

dźwiękoszczelnej.

Właściwości stropu oraz jego wykonanie uzależnione

są przede wszystkim od technologii

budowy obiektu oraz od jego wymiarów.

Wszystkie informacje na ten temat powinien

zawierać projekt, dlatego przed przystąpieniem

do prac należy się z nim dokładnie

zapoznać. Pamiętajmy, że nieprawidłowe wykonanie

tego elementu bądź wprowadzanie

zmian bez konsultacji z konstruktorem mogą

doprowadzić do zarysowań konstrukcji, a nawet

katastrofy budowlanej.

W każdym projekcie znajdować się muszą

następujące informacje techniczne dotyczące

stropu:

– rysunek techniczny stropu wraz z opisem

i wymiarami,

– rysunek techniczny wszystkich elementów

podpierających,

– ilość oraz klasa materiałów niezbędnych do

wykonania pracy (klasa betonu, gatunek stali,

średnice prętów oraz ich dokładna liczba),

– opis wykonania stropu (informacje na temat

układu żeber oraz kierunku ich ułożenia).

Zanim przystąpimy do prac związanych z wykonaniem

stropu, musimy na podstawie dokumentacji

technicznej sprawdzić poprawność

wykonania podpór, ich wypoziomowanie oraz

jakość materiałów, które będziemy wykorzystywać.

Wszystkie etapy pracy dokumentujemy

wpisami do dziennika budowy.

Stropy monolityczne, czyli betonowane w deskowaniu

na budowie, wymagają od zespołu

wykonującego pracę szczególnej staranności.

Pełne deskowanie konieczne do ich wykonania

można zastąpić systemem deskowań wielokrotnego

użytku. W gotowym szalunku układamy

pręty zbrojenia stropu i wieńca. Rodzaj

i układ zbrojenia musi być określony w projekcie.

Przy tego typu stropach zbrojenie ma

być otoczone mieszanką betonową o grubości

około 2 cm.

Strop żelbetowy monolityczny

zalety

▶nadaje się do każdego

rodzaju domu

▶wykończenie nie

wymaga wielkiego

nakładu pracy

▶łatwy do wykonania

na budowie

▶ma dużą odporność

ogniową

wady

▶prace podczas jego

betonowania muszą

być prowadzone bez

przestojów

▶nie stanowi skutecznej

przegrody

termicznej

▶wymaga pełnego

deskowania

Stropy gęstożebrowe, czyli prefabrykowane

z elementów drobno- i średniowymiarowych

oraz wypełniane pustakami, mają jedną zasadniczą

zaletę, która sprawia, że są one bardzo

popularne, zwłaszcza przy budowie domów

jednorodzinnych. Decydując się na strop gęstożebrowy

możemy wykonać go ręcznie, gdyż

waga poszczególnych elementów jest niewielka.

W znaczny sposób zmniejsza to koszty prac,

ponieważ nie musimy dwukrotnie (rozładunek,

instalacja) wzywać dźwigu budowlanego. Belki

stropowe możemy wykonać na budowie bądź

też zastosować elementy prefabrykowane.

Pustaki, które wypełniają przestrzeń pomiędzy

żebrami (rozstaw od 40 cm do 80 cm) mogą

być wykonane z ceramiki, betonu, zwykłego

lub komórkowego albo ze styropianu. Wybór

odpowiedniego materiału podyktowany jest informacjami

zawartymi w projekcie. Stropy tego

rodzaju nie wymagają pełnego stemplowania

Strop gęstożebrowy

zalety

▶jest wykonywany

na budowie

▶do jego montażu

nie trzeba używać

ciężkiego sprzętu

▶nie wymaga pełnego

deskowania

▶prace można

prowadzić w sporych

odstępach czasu

wady

▶wymaga dodatkowej

izolacji

akustycznej

▶wymaga szpachlowania

oraz

grubej warstwy

wykończeniowej

bądź deskowania. Przy montażu poszczególnych

części należy stosować się do wytycznych

producenta. Po ułożeniu wszystkich elementów

oraz po wykonaniu zbrojenia stropów można

przystąpić do ich zabetonowania. Klasę betonu

określa projekt.

Stropy płytowe, czyli stropy prefabrykowane

z elementów wielkowymiarowych, najczęściej

stosowane są w budynkach gospodarczych

i przemysłowych, tam, gdzie nie jest wymagana

gładkość sufitu. Do ich wykonania stosuje się

prefabrykowane belki żelbetowe, belki dwuteowe

lub prostokątne żebrowe, płyty korytkowe

panwiowe lub inne. Waga tych elementów

powoduje, że bez dźwigu nie poradzimy sobie

z ich montażem. Spojenia między płytami zalewa

się zaprawą cementową, której klasę określa

projekt. Ten typ stropu pozwala na szybkie

przystąpienie do kolejnych prac.

Strop płytowy z prefabrykatów

zalety

▶trwałość, wzmocnienie

szkieletu

budynku

▶duża odporność

ogniowa

▶krótki czas

wykonania

wady

▶mała izolacyjność

akustyczna oraz

termiczna

▶mała gładkość

sufitu

Każdy strop podlega odbiorowi technicznemu,

w trakcie którego przeprowadzane są dwa rodzaje

badań: odbiór częściowy oraz odbiór

końcowy. Odbiór częściowy następuje przed

rozpoczęciem betonowania i obejmuje sprawdzenie

zgodności stropu przygotowanego

do betonowania z dokumentacją techniczną.

Oglądowi i ocenie podlega również jakość

materiałów, ułożenie belek, rozmieszczenie

i średnica zbrojeń oraz ułożenie pustaków.

Odbiór końcowy wykonywany jest po zdjęciu

deskowania i polega na oglądzie zewnętrznym

stropu oraz sprawdzeniu jego poziomu.

Inspektor budowlany wykonujący odbiór

techniczny poświadcza go swoim wpisem

do dziennika budowy.

4 / CEM&TY magazyn dla klientów Lafarge Cement


Zrób to z Lafarge

Strop monolityczny

1. beton

2. wieniec

3. zbrojenie podporowe

1

3

2

Warunki sukcesu prac

budowlanych związanych

z wykonywaniem stropu:

■ sprawdzić prawidłowość wykonania

szalunków,

Strop gęstożebrowy

1. beton

2. wieniec

3. pustaki

4. żebro rozdzielcze

5. belki stropowe

2

3

1

4

5

■ oczyścić powierzchnie oraz usunąć

wszystkie zabrudzenia,

■ przejść odbiór zbrojenia przeprowadzony

przez inspektora nadzoru,

■ zwilżyć wodą drewniane szalunki,

■ zamawiając beton, podać producentowi

wszelkie konieczne informacje,

Strop płytowy z prefabrykatów

■ beton musi być dostarczony przez

producenta zgodnie z ustaleniami,

1. beton

2. wieniec

3. płytowy element

prefabrykowany

4. belki stropowe

2

3

1

4

■ jeśli beton przygotowujemy na

budowie, pamiętajmy, by robić to bez

przestojów,

■ optymalna temperatura prac wynosi

od 10°C do 25°C,

Wylewki

Wykonywanie wylewek wiąże się z pracami wykończeniowymi

bądź remontowymi, które mają

na celu osiągnięcie płaskiej powierzchni. Jest

ona najczęściej elementem, na którym zostanie

ułożona posadzka, dlatego też muszą one

być wykonane z należytą starannością. Prace

związane z wykonywaniem wylewek należy

rozpocząć od ułożenia odpowiedniej warstwy

piasku lub grubego żwiru. Jej grubość wynosi

około 35 cm. Zadaniem tego podkładu jest

zmniejszenie podsiąkania.

Pielęgnacja betonowych wylewek ma największe

znaczenie przy robotach na świeżym powietrzu.

Efekty naszej pracy wewnątrz budynku nie są

narażone na działanie wiatru, słońca czy wysokich

temperatur. Niemniej powinniśmy doglądać

świeżo wykonanej wylewki i w razie potrzeby

skropić wodą dojrzewającą posadzkę.

■ w przypadku stosowania pompy do

betonu należy nadzorować wysokość

zrzucania mieszanki, która nie może

uszkadzać szalunków ani powodować

przemieszczenia zbrojeń,

■ unikać przerywania prac,

■ mieszankę betonową odpowiednio

zagęszczać, tak, by wypełniła dokładnie

całą przestrzeń szalunku,

■ pielęgnować beton poprzez zwilżanie

i przykrycie folią.

Po ułożeniu podkładu należy go odpowiednio

ubić. Następnie możemy przystąpić do wykonania

10-centymetrowego podkładu z betonu,

który można dodatkowo uzbroić. Po wykonaniu

tych prac należy położyć odpowiednią izolację.

Najczęściej stosuje się do tego przeciwwilgociową

folię budowlaną, na której kładzie się

izolację cieplną, czyli płyty styropianowe twarde.

Znając przeznaczenie pomieszczenia oraz

obciążenia, na jakie będzie narażona podłoga,

możemy wybrać styropian wyższej lub niższej

klasy. Warstwę izolacyjną ze styropianu można

przykryć folią. Po tych wszystkich pracach wykonuje

się wylewkę.

Cement Ekspert

Cement Ekspert to produkt idealny do wytwarzania betonu

o wysokiej wytrzymałości wczesnej. Jego skład pozwala łatwo

przygotować z niego mocny oraz dobrze urabialny beton.

Ekspert nadaje się do przygotowywania betonów o wysokiej

wytrzymałości wczesnej, betonów na fundamenty, konstrukcje

i elementy prefabrykowane. Można go stosować do betonów

klas od C16/20 do C35/45, np. na stropy, wieńce, belki, schody,

nadproża czy pustaki szczelinowe. W przypadku wylewek oraz

posadzek pod silnie obciążone ciągi komunikacyjne również

jest on niezastąpiony.

CEM&TY / 5


Świat Lafarge

Turcja

O niezwykłości modnej ostatnio Turcji świadczy

już samo jej położenie na styku dwóch

kontynentów – Europy i Azji. Może dlatego fascynujący

Orient przybiera tu oblicze bardziej

przystępne dla człowieka Zachodu. Choć o dominacji

islamu przypominają na każdym kroku

pnące się ku niebu wieże, dawne państwo sułtanów

stało się demokratyczne i laickie, a w tej

chwili wkracza w fazę dynamicznego wzrostu

gospodarczego.

Na terenie dzisiejszej Turcji rozkwitło wiele

znaczących cywilizacji, między innymi hetycka,

perska, helleńska, rzymska i bizantyjska.

W Troi, Milecie, Efezie, Pergamonie, Hierapolis,

Afrodyzji i bajkowej Kapadocji pozostała po

nich wspaniała spuścizna starożytnych budowli

oraz znalezisk archeologicznych. Najciekawszy

okazuje się jednak Istambuł, w którym przenikały

się zwyczaje, kultury, języki i religie wielu

ludów. Na jego największym bazarze wśród

zapachu kawy i przypraw znaleźć można

wiele śladów arabskiej sztuki i obyczajowości

w tysiącu bibelotów, słynnych dywanach

i chustach lub w oryginalnych suwenirach.

Także malowniczy krajobraz nie rozczaruje nikogo.

Do uprawiania sportów wodnych zachęca

7 tys. km wybrzeży Morza Śródziemnego,

Marmara, Egejskiego i Czarnego. Warunki

idealne do kąpieli panują tu od kwietnia do

października. Zwolennicy beztroskiego relaksu

na plaży mają do dyspozycji liczne kurorty na

zachodzie i południu, w tym: Side, Bodrum,

Kuşadasi, Antalyę czy Alanyę. Miłośnicy trekkingu,

lotniarstwa, raftingu, kajakarstwa

Hagia Sofia - kościół w Stambule, w 1453 roku

zamieniony na meczet, obecnie muzeum

i narciarstwa docenią z kolei ogromne masywy

Taurusu, Gór Pontyjskich lub Góry Ararat, na

której szczycie spocząć miała mityczna arka.

Oprócz poznawania kultury i mniej lub bardziej

aktywnego wypoczywania można tu liczyć również

na znakomitą zabawę. Prawie 70% Turków

ma mniej niż 30 lat, a znani są z gościnności

i rozrywkowej natury, toteż uchodzą za niezastąpionych

kompanów podczas imprez. Jeśli

jako atrakcje dodamy jeszcze ceny niższe niż

w Polsce, bazę noclegową na najwyższym poziomie

i jedyną w swoim rodzaju, bo odciętą

od zagranicznych wpływów kuchnię, wybór

miejsca urlopu stanie się nieomal oczywisty.

Lafarge w Turcji

Grupa Lafarge rozpoczęła działalność w Turcji

w latach osiemdziesiątych XX wieku. Obecnie na

rynku tureckim działają już trzy dywizje korporacji.

Firma doceniana jest nie tylko ze względu

na jakość produktów, ale i na działalność społeczną

i ogromne zaangażowanie w usuwanie

skutków trzęsień ziemi. Swoje dziesięciolecie

w Turcji uczciła posadzeniem lasu w okolicach

Gezbe. Co ciekawe, przy użyciu cementu

Lafarge wybudowano w Stambule nowoczesny

Otodrom Istanbul Park wg projektu Hermanna

Tilkego. Zdaniem mistrza Berniego Ecclestone'a

jest to najlepszy tor wyścigowy Formuły 1, GP2

i MotoGP na świecie.

Zielona strona Lafarge

Co mają wspólnego kopalnia,

rekultywacja i sporty wodne

Celem procesu rekultywacji jest przywrócenie

wartości użytkowych i przyrodniczych terenom,

które zostały zdegradowane z powodu działalności

człowieka. Najczęstsze formy rekultywacji

miejsc, które pełniły dotychczas funkcję kopalni,

to zalewanie, zalesianie lub budowanie obiektów

o rozmaitym przeznaczeniu.

Pierwsze wytyczne dotyczące rekultywacji są

opracowywane już w trakcie sporządzania dokumentacji

geologicznej złoża. Projektanci krajobrazu

pogórniczego kładą szczególny nacisk

na to, by pozytywny efekt społeczny działań

rekultywacyjnych został uzyskany w sposób

nie tylko ekonomiczny, ale przede wszystkim

zgodny z wszelkimi wymogami związanymi

z ochroną środowiska.

Dla przykładu kopalnia Cementowni Małogoszcz,

która należy do Grupy Lafarge, podjęła już

działania mające na celu rekultywację terenów

poeksploatacyjnych. Tereny te nie zostały

jeszcze w całości wykorzystane, ale działania

Kopalnia Cementowni Małogoszcz

rekultywacyjne mogą obejmować już miejsca,

które przestały być użytkowane. W przypadku

kopalni Małogoszcz jest to obszar zwałowiska

zewnętrznego. Docelowo na miejscu kopalni

powstanie zbiornik wodny o powierzchni

ok. 138 ha i głębokości 28 m. Będzie on pełnił

funkcję rekreacyjną. Pozostałe tereny zostaną

zalesione, a część z nich zostanie przeznaczona

na stanowisko dokumentacyjne, chroniące przyrodę

nieożywioną. Stworzy to możliwość organizowania

wycieczek edukacyjnych dla uczniów

i studentów. Planowane jest także utworzenie

punktu widokowego, z którego będzie można

obserwować cały zalew.

Nieco inaczej jest w przypadku kopalni Lafarge

na Kujawach. Plan jej rekultywacji został stworzony

już w latach 70. ubiegłego wieku i podlega

okresowej aktualizacji. Z powodu większych

rozmiarów oraz znacznie dłuższej żywotności

tej kopalni pierwsze działania rekultywacyjne

w wyrobiskach górniczych przewidziane są

dopiero za kilkadziesiąt lat, po częściowym

wyeksploatowaniu złoża. Podobnie jak w przypadku

kopalni w Małogoszczu, docelowo rekultywacja

będzie miała charakter wodno-leśny.

6 / CEM&TY magazyn dla klientów Lafarge Cement


Fundamenty nie tylko prawne

Na co zwrócić uwagę

przy zakupie cementu

Cement należy do materiałów budowlanych, których jakość ma

kluczowe znaczenie dla stanu tworzonej na jego bazie konstrukcji.

Nie dziwi więc, że objęta jest normą, a kryteria dopuszczenia

do obrotu i stosowania są bardzo rygorystyczne. Dzięki ciągłej

kontroli poszczególnych etapów produkcji oraz gotowego cementu

użytkownik ma gwarancję, że otrzymuje bezpieczny produkt

o powtarzalnych właściwościach.

Ustawa o wyrobach budowlanych (DzU 2004 r.

nr 92 poz. 881) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi

reguluje kwestie dopuszczenia

cementu do obrotu i bezpiecznego stosowania.

Potwierdzeniem przestrzegania przepisów

w niej zawartych jest umieszczenie znaków CE

lub B na opakowaniu (workach) bądź w dokumentacji

handlowej (dla cementu luzem).

Oznakowanie CE umożliwia wprowadzenie cementu

do obrotu na terenie krajów europejskich.

Oznakowanie znakiem budowlanym B umożliwia

wprowadzenie cementu do obrotu wyłącznie na

terenie Polski.

Zgodnie z normą cement opisywany jest za pomocą

symboli. Poniżej przedstawiamy znaczenie

wybranych oznaczeń:

● Ekspert – cement o dużej wytrzymałości

wczesnej,

● Lepo – cement murarski służący do przygotowywania

zapraw murarskich oraz

tynkarskich,

● Specjal – cement odporny na agresję

chemiczną.

Kolejny dokument określający cechy, jakie

musi spełniać cement dopuszczony do obrotu

w naszym kraju, stanowi Rozporządzenie

Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie

kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji

i preparatów chemicznych (DzU 2002 r. nr 140

poz. 1172). Nakazuje on oznakowanie cementu,

jako preparatu niebezpiecznego o działaniu drażniącym,

znakiem X i , który informuje o zagrożeniu

dla zdrowia wynikającym z używania produktu.

Inne rozporządzenie nakazuje ograniczenie

zawartości chromu (VI) w cemencie do wartości

0,0002%. Opakowanie zawiera informacje

o warunkach i okresie przechowywania zapewniających

zachowanie aktywności składników

redukujących zawartość chromu (VI)

poniżej wymaganego poziomu. Dyspozycja

redukcji chromu dotyczy wyłącznie cementu

workowanego.

Na pośredników został nałożony obowiązek

wykazania, że podczas transportu, odbioru,

składowania, pakowania i wysyłki utrzymują

zgodność otrzymanego luzem cementu oraz że

zachowana została jego jakość i niezmienność

po wysyłce do nabywcy.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno

być potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

Odpowiednia kontrola jest niezwykle ważna.

Używając produktu niewiadomego pochodzenia,

należy liczyć się z zagrożeniem jego

niewłaściwej jakości oraz niestabilności wykonanych

na jego podstawie konstrukcji. Istnieje

także problem z jego reklamacją. Osoby odpowiedzialne

powinny więc kierować się zasadą

„nie stać nas na tani cement” i kupować go

zawsze od sprawdzonych producentów.

▶ CEM I – cement portlandzki,

▶ CEM II – cement portlandzki

wieloskładnikowy,

▶ CEM III – cement hutniczy,

▶ CEM IV – cement pucolanowy,

▶ CEM V – cement wieloskładnikowy,

▶ A, B, C – odmiana cementu uzależniona od

zawartości składników głównych innych niż

klinkier,

▶ 32,5 R, 42,5 R, 52,5 R – klasa wytrzymałości

cementu na ściskanie po 28 dniach,

▶ R, N – wyróżniki charakteryzujące dynamikę

narastania wytrzymałości wczesnej, R - wysoka,

N - normalna,

▶ LH – cement o niskim cieple hydratacji,

▶ HSR – cement odporny na siarczany,

▶ NA – cement o niskiej zawartości tlenków

alkalicznych.

Aby klient nie pogubił się w trudnych oznaczeniach,

firma Lafarge Cement SA wprowadziła

dodatkowo nazwy własne produktów, dzięki

którym bardzo łatwo dobrać cement do danego

zastosowania. Są to:

● Standard - cement uniwersalny, przeznaczony

do wszechstronnego zastosowania,

6

7

3

Przykład prawidłowego oznakowania

5

1

2

4

X i

drażniący

Na odwrocie worka:

Rodzaj zagrożenia

R37/38 działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R41

ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R43

może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

Prawidłowe postępowanie

S2

chronić przed dziećmi

S22

nie wdychać pyłu

S24/25 unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S26

zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody

i zasięgnąć porady lekarza

S36/37/39 nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice

ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S46 w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza –

pokaż opakowanie lub etykietę

Warunki przechowywania gwarantujące redukcję chromu VI:

Cement musi być przechowywany w zamkniętych, suchych, nie zabrudzonych

opakowaniach, w warunkach chroniących przed wilgocią.

1. Określenie pełnej nazwy cementu, wskazanie normy.

2. Pełna nazwa producenta wraz z adresem zakładu produkcyjnego.

3. Znakowanie CE potwierdzające zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN.

Uwaga: dodatkowym oznakowaniem, które może być naniesione na opakowanie, jest

znak budowlany , pod warunkiem, że cement spełnia dodatkowe wymagania normy

PN-B-19707.

4. Numer jednostki notyfikowanej.

5. Numer certyfikatu nadany przez jednostkę notyfikowaną.

6. Masa cementu.

7. Okres gwarancji udzielanej przez producenta.

8. Znak ostrzegawczy X i wraz z informacją o warunkach utrzymania redukcji chromu (VI).

8

CEM&TY / 7


JAK DZIAŁA CE

Lafarge Cement

Jak powstaje cement W skrócie jego produkcję można przedstawić w następujący sposób. Wydobywany

w kopalni kamień wapienny jest mielony w młynach surowca i następnie wypalany w specjalnych

piecach. W ten sposób otrzymuje się klinkier, który zostaje zmielony w młynie cementu. W zależności od

dodatków uzyskujemy różne odmiany cementu. Aby dowiedzieć się więcej o jego produkcji, zachęcamy

Państwa do zapoznania się ze schematem modelowej cementowni.

8. PIEC

Wsparty na dwóch podporach piec obrotowy ma długość 60

14. DYSTRYBUCJA

Otrzymywany po zmieleniu cement trafia do

silosów, skąd jest dystrybuowany do pakowni

i terminali załadunku cementu luzem i w workach.

i średnicę 5 metrów. Po stronie przeciwnej do wejścia materiału

do pieca usytułowany jest palnik, którym podawany jest

pył węglowy. W piecu obrotowym spala się 45 % całej ilości

paliwa. Napęd pieca stanowi silnik, którego predkość obrotowa

jest regulowana. 4% - nachylenie pieca oraz ruch obrotowy,

powodują przesuwanie się materiału do części pieca w

której temperatura dochodzi do 1900 st. C. Czas wypału od

mąki surowca do klinkieru wynosi około 20 minut.

10. CENTRALNA STEROWNIA

Wszystkie dane dotyczące pracujących urządzeń, procesu

12

14

13. SKŁAD DODATKÓW

DO CEMENTU

Do młyna ciągiem transportowym doprowadzane są

dodatki do cementu. Od ich ilości i proporcji zależą

marki produkowanego cementu.

12. MŁYN

Klinkier wraz z regulatorem czasu

wiązania, czyli gipsem lub reagipsem

oraz dodatkami takimi

jak kamień wapienny, popioły

lotne jest podawany do młyna

w ściśle okreslonych proporcjach.

12

13

produkcji, przygotowania surowca, wypału klinkieru oraz

jego przemiału są przekazywane do centralnej sterowni.

Stąd odbywa się kierowanie procesem, zbieranie i analiza

wszelkich parametów z poszczególnych urządzeń. Operator

posiadający odpowiednią wiedzę steruje wszystkimi procesami

produkcji

11. SILOS - SKŁAD KLINKIERU

Z chłodnika ostudzony klinkier przez przenośnik stalowoczłonowy

jest transportowany do silosu. Klinier trafia do

trzech młynów rulowo - kulowych.

11

9. CHŁODNIK

Wypalony klinkier poprzez głowicę pieca trafia do chłodnika

rusztowego, który ma za zadanie jego szybkie schłodzenie.

W tym celu przez gorący klinkier przetłaczane jest przy pomocy

wentylatorów zimne powietrze. Wtłaczane powietrze

następnie jest wychwytywane i doprowadzane do pieca jako

powietrze wtórne, a do kalcynatora jako powietrze trzecie.

Obniża to zużycie energii przez całą instalację.

10

8

6

7. CYKLON

W cyklonach nast

gazu mąki, która tr

dze mąki z cyklonó

wany jest analizat

są do programu k

w oparciu o nie ste

podawanych do mł

urządzeń ważąco -

ry mieszania pod s

przez urządzenie w

tora kubełkowego,

wieżę wymienników

7

A

B

9

C

A. SKŁAD WĘGLA

Skład otwarty węgla lub koksu naftowego.

Z otwartego składowiska paliwo jest transportowane

do zbiorników pośrednich, skąd trafia do

instalacji mielenia paliwa. W młynie dociągane hydraulicznie

role rozdrabiają węgiel. Dostarczone

z wymiennika gorące gazy suszą i transportują pył

węglowy do zbiorników skąd kierowane są do opalania

kalcynatora i pieca

B. PALIWA PŁYNNE

Są to wysokokaloryczne paliwa do zasilania

palników w piecach obrotowych.

C. PALIWA ALTERNATYWNE

Wykorzystanie paliw alternatywnych i biopaliw przyczynia s

do zmniejszenia emisji CO 2 , a co za tym idzie ochrony śr

dowiska naturalnego. Kierując się tymi przesłankami od wi

lu lat wdraża się program wykorzystania paliw alternatywny

w procesie produkcji klinkieru.

E-FABRYKA-01.indd 1

8 / CEM&TY magazyn dla klientów Lafarge Cement


Lafarge Cement

MENTOWNIA

6. WYMIENNIK CYKLONOWY

Sercem instalacji wypału klinkieru metodą suchą jest 5. stopniowy

wymiennik cyklonowy z kalcynatorem i piec obrotowy

oraz chłodnik rusztowy. Mączka surowcowa podawana jest

do górnego stopnia wymiennika. Z tamtąd przemieszcza się

w dół, przeciwprądowo w stosunku do gazów przepływajacych

z pieca. Wymiana ciepła występuje kolejno na wszystkich

stopniach. Mączka wpada z góry do gorącego strumiena

gazu. Zostaje przez niego porwana, ogrzewa się, a następnie

jest oddzielana w cyklonie. Gaz przepływa do następnego,

wyższego stopnia, a podgrzana mączka spada do stopnia położonego

niżej. Materiał z 2. stopnia jest kierowany do kalcynatora

opalanego pyłem węglowym. Z kalcynatora gorący

materiał, poprzez cyklon pierwszy jest kierowany do pieca.

Y I SILOSY

ępuje oddzielenie od

afia do silosu. Na drow

do silosu zamontoor.

Wyniki kierowane

omputerowego, który

ruje ilością surowców

yna za pośrednictwem

dozujących. Z komoilosem

sucha mączka,

ażące trafia do elewatransportującego

ją na

cyklonowych.

5

5. MŁYN SUROWCA

Mielenie surowca odbywa się w młynie

rolowo-kulowym. Aby uzyskać mieszankę

surowcową odpowiednią to produktu

i procesu technologicznego stosuje się dodatki

korygujące. Do uśrednionego kamienia

wapiennego dodaje się piasek, popioły

lotne i dodatki żelazonośne.

3. ANALIZA SKŁADU

Taśmociąg z surowcem jest poddawany

ciągłej analizie składu surowca. Wyniki

pomiarów są przesyłane do sterowni

w kopalni i w cementowni. Stanowią dane

do ustalenia ilości przesyłanego z kopalni,

na przemian kamienia wapiennego niskiego,

bądź wysokiego w celu uzyskiwania kamienia

uśrednionego.

2. ŁAMACZE

Rozdrobniony kamień jest przesyłany

nośnikami taśmowymi do składu uśredniającego,

bądź skłądu otwartego cementowni.

2

1. KOPALNIA

Cykl produkcji cementu rozpoczyna

się od wydobycia i transportu surowca.

Jest nim skała wapienna wydobywana

metodą odkrywkową. Skałę odstrzeloną

od złoża transportuje się ciężarówkami

do łamaczy.

1

3

4


o-

e-

ch

4. SKŁAD UŚREDNIAJĄCY

Proces uzyskiwania jednorodności surowca do produkcji

klinkieru rozpoczyna się w krytym składzie uśredniającym.

Ujednolicanie składu chemicznego surowca

odbywa się poprzez usypywanie surowca warstwami,

w długich rzędach, w kształcie kolistej chałdy, co zapewnia

przemieszanie rożnych komponentów.

CEM&TY / 9

2007-06-05 09:11:2


Na naszym podwórku

Dokąd zmierza polskie budownictwo

Od paru już lat na rynku

budowlanym w Polsce panuje

tendencja wzrostowa. Cieszy

to zapewne wielu producentów

i deweloperów. Niejeden z nich

zaczyna się jednak zastanawiać,

jak długo utrzyma się taka

sytuacja i czy kryzysy za granicą

oraz inwestycje związane

z Euro 2012 nie zakłócą

obecnego stanu.

Ze względu na brak jednoznacznych prognoz

trudno określić kierunek zmian na polskim

rynku nieruchomości. Obserwujemy na

nim dość krótki, 5-letni okres koniunktury.

W 1995 roku nastąpił trwający do roku 2000

wyraźny wzrost w budownictwie. Rok 2004 to

okres kolejnego przełomu, kiedy to doszło do

wzrostu poprzedzonego znaczącymi spadkami.

W zeszłym roku rynek wszedł w szczytową

formę. Do poprawy koniunktury przyczyniły się

napływające w ramach wsparcia dla naszego

kraju fundusze strukturalne, ogólny wzrost

gospodarczy oraz zainteresowanie Polską

ze strony inwestorów zagranicznych. Można

przewidywać, że do następnego zachwiania

dojdzie około 2010 roku.

Nie ulega wątpliwości, że przez najbliższe

lata (zgodnie z przewidywaniami około

osiem) utrzymywać się będzie niemalejące

zapotrzebowanie na mieszkania. Szacuje się,

iż brakuje ich ponad milion. Z upływem czasu

coraz trudniej będzie jednak znaleźć osobę

zdecydowaną na kupno, co z kolei wyhamuje

produkcję. Już w tej chwili popyt na własne lokum

jest znacznie mniejszy. Przyszli nabywcy

wstrzymują się z zakupem, licząc na spadek

cen nieruchomości, choć jest on mało realny.

Możliwe są co najwyżej korekty w postaci takiej

samej ceny za metr, lecz z atrakcyjnymi

62

1996

dodatkami, na przykład garażem. Na małe

prawdopodobieństwo obniżki cen w przypadku

rynku pierwotnego (nowe mieszkania) wpływać

mogą wysokie koszty produkcji oraz zakupu

gruntów. Szansą dla klientów niedysponujących

wystarczającymi środkami finansowymi będzie

niewątpliwie spadek cen mieszkań na rynku

wtórnym (kupno z drugiej ręki).

Największą bolączką rodzimego rynku są wysokie

ceny materiałów i usług (przewiduje się, że

w ciągu 2008 roku materiały budowlane mogą

zdrożeć o kolejne 5-15%, a robocizna o 10%),

koszty związane z przewlekłym postępowaniem

administracyjnym, brak infrastruktury, planów

zagospodarowania przestrzennego oraz odpływ

siły roboczej. Także oczekiwane przez

wielu Euro 2012, pomimo pokładanych w nim

nadziei, może stać się źródłem problemów.

Przeniesienie natężenia prac z sektora mieszkaniowego

na tworzenie infrastruktury związanej

z mistrzostwami bez wątpienia wpłynie na

kolejny wzrost kosztów budowy.

Mieszkania oddane do użytku (w tys.) w latach 1996-2007

wraz z prognozami na najbliższe 2 lata

74 81 82 88

1997

1998

1999

2000

106 98

163

2001

2002

2003

108 114 115 133 160 180

2004

2005

2006

2007

2008*

2009*

Źródło: www.budnet.pl

Pamiętając, iż sytuacja na zagranicznych rynkach

budowlanych także wpływa na nasz kraj, warto się

przyjrzeć bliższym i dalszym sąsiadom. Z przerażeniem

obserwować można największe załamanie

w Stanach Zjednoczonych. Niewątpliwym katalizatorem

takiej sytuacji były kredyty zbyt licznie

i bezmyślnie przyznawane osobom niezamożnym

o nieustabilizowanej sytuacji materialnej.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję w Polsce.

Już teraz rodzime banki zaczynają postrzegać

nieruchomości jako mało pewną lokatę.

Kłopoty pojawiły się też na rynku hiszpańskim.

Tam wyjątkowej nadprodukcji towarzyszy brak

rąk do pracy, co wpływa na znaczny wzrost ceny

wykonania. Jednocześnie dochodzi do kolejnych

błędnych posunięć, na przykład nieuzasadnionego

zapotrzebowaniem (rynek osiągnął już poziom

względnego nasycenia) oddawania do użytku kolejnych

mieszkań.

W Polsce także można zaobserwować wzrost podaży

mieszkań. W 2007 roku oddano ich do użytku

133,8 tys. Zdaniem ekspertów w 2008 roku

może być to 150–160 tys., a w 2009 nawet

180 tys. Jednak rosnąca migracja do większych

miast i przewidywany powrót emigrantów zarobkowych,

wywołany poprawą poziomu płac i dobrym

kursem złotówki, pozwala przewidywać, iż

w dłuższej perspektywie nastąpi wzrost popytu.

Nie da się ukryć, iż Polska gospodarka weszła

w fazę szybkiego rozwoju. Pozostaje jedynie

wyrazić nadzieję, że właściwie zainwestowane

pieniądze i przemyślane posunięcia przyczynią

się do tego, iż rynek budowlany przez długi czas

będzie przeżywał okres prosperity. Zaś nauczeni

przykładem innych państw, nie powielimy ich

błędów.

10 / CEM&TY magazyn dla klientów Lafarge Cement


Bezpiecznie z Lafarge

Bezpieczeństwo pracy

z materiałami

sypkimi

Podstawowe zasady

Szkodliwe działanie chemiczne najczęściej używanych

na budowie ciał sypkich – gipsu, cementu

i wapna – omówione zostało w tabeli, która

zawiera także zalecenia na wypadek ich kontaktu

z oczami, skórą, drogami oddechowymi

lub spożycia. Materiały te należy przechowywać

w oryginalnych, właściwie oznakowanych

opakowaniach, w magazynie materiałów chemicznych

lub budowlanych wyposażonym w wydajną

instalację wentylacyjną. Trzeba pamiętać,

że podczas aplikowania wymienionych substancji

nie należy jeść, pić ani palić. Przy pracy

z cementem i wapnem zaleca się stosowanie

nieprzepuszczalnych i odpornych na alkaliczne

środowisko rękawic wyłożonych bawełną,

zamkniętej odzieży z długimi rękawami i nogawkami

oraz dodatkowych środków ochrony

skóry (włącznie z kremami ochronnymi) w celu

jej zabezpieczenia przed przedłużonym kontaktem

z materiałem. Na przykład klękanie na

mokrym betonie nawet w spodniach może prowadzić

do silnych oparzeń, ponieważ rozwijają

się one bezboleśnie. Dodatkowo należy chronić

obuwie robocze przed dostaniem się do niego

tych substancji. Przy pracy z mokrym cementem

środki ochrony zalecane są ze względu na

obecność w nim chromu sześciowartościowego.

Mimo iż w cementach workowanych stosowany

jest reduktor chromu, niwelujący niekorzystny

wpływ wymienionego alergenu na zdrowie,

konieczne jest stosowanie środków ochrony

osobistej. Ochrona przed działaniem pyłów

pochodzących z gipsu, cementu, wapna i piasku

nie różni się od opisanych poniżej środków

ostrożności, które należy zastosować przy użyciu

innych preparatów.

Ochrona przed pyłem

W pracy na budowie narażenie na długotrwałe

działanie pyłów występuje dość sporadycznie,

co wynika z dużego zróżnicowania robót, które

wykonuje pojedynczy pracownik. W większości

sytuacji dla uniknięcia zagrożenia wystarczy pracować

w wentylowanych pomieszczeniach, unikać

wdychania pyłów oraz stosować środki ochrony

indywidualnej: maski lub półmaski (w razie

potrzeby – z aparatem filtracyjnym), gogle, rękawice

oraz buty robocze. Należy również eliminować

rozprzestrzenianie się pyłu, między

innymi poprzez regularne usuwanie go z podłogi

i szczelin. Jeśli produkt workowany stosowany

jest w otwartych mieszalnikach (np. w betoniarkach),

trzeba najpierw wlewać do nich wodę,

następnie stopniowo wsypywać materiał z niezbyt

dużej wysokości i powoli rozpoczynać

mieszanie. Nie wolno zgniatać pustych worków.

W rzadkich sytuacjach pracownik budowlany

narażony jest na pyły przewlekle, co może być

przyczyną wielu schorzeń. Szczególnie niekorzystne

oddziaływanie mają cząstki różnych

substancji o średnicy mniejszej niż 7 µm, które

bez trudu przedostają się do dolnych części

układu oddechowego i pozostają tam na trwałe.

Ich nagromadzenie prowadzi do rozwoju pylicy

płuc, nowotworów oraz zapalenia pęcherzyków

płucnych. Jeśli chodzi o szkody zdrowotne, wyróżnia

się pyły o działaniu między innymi pylicotwórczym

(pył krzemowy, azbest i aluminium),

rakotwórczym (azbest, ogniotrwałe włókna ceramiczne,

wióry drewna) i alergizującym (pyły

miedzi, cynku, chromu, cząstki drewna). Warto

zauważyć, że na jedno z ciężkich schorzeń –

pylicę krzemową – narażone są osoby, które

często przeprowadzają piaskowanie. Drobiny

tego z pozoru niegroźnego materiału mogą dostać

się do płuc pracownika, dlatego powinien

on używać pełnego kombinezonu i specjalnego

aparatu filtracyjnego.

Substancja Gips szpachlowy Cement Wapno budowlane

Działania szkodliwe

Produkt może być przyczyną

podrażnienia oczu.

Krótkotrwałe narażenie na pył

powoduje niezbyt groźne podrażnienie

nosa, gardła i płuc.

Bezpośredni kontakt z cementem może spowodować

uszkodzenie rogówki lub zapalenia.

Większa ilość cementu może spowodować podrażnienie

oczu, oparzenia chemiczne i ślepotę.

Suchy cement w kontakcie z mokrą skórą, kontakt

skóry z mokrym cementem lub betonem

może powodować wysychanie, pękanie i bruzdowanie

skóry. W pewnych przypadkach może

dojść do egzemy, spowodowanej głównie przez

wysokie pH lub przez reakcję na rozpuszczony

chrom (VI), który może wywołać alergię.

Połknięcie dużej ilości cementu może powodować

podrażnienia układu pokarmowego.

Pył powoduje łzawienie oczu, ból i zaczerwienienie spojówek.

Skażenie oczu powoduje zaczerwienienie lub uszkodzenie

spojówek powiekowych i gałkowych, uszkodzenie

rogówki prowadzące do jej owrzodzenia i zmętnienia.

Skażenie skóry powoduje miejscowe zaczerwienienie

i obrzęk, tworzenie się pęcherzyków między palcami,

przy dłuższym kontakcie martwicę i ostre oparzenia.

Pył powoduje ból gardła, krwawienie z nosa, silny kaszel

i duszności. Spożyte wapno może wywoływać oparzenia

chemiczne błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku

z ryzykiem krwawienia.

Postępowanie

w przypadku

kontaktu z oczami

Postępowanie

w przypadku

kontaktu ze skórą

Postępowanie

w przypadku

kontaktu z drogami

oddechowymi

Postępowanie

w przypadku

spożycia

Nie trzeć oczu, bo może to spowodować dodatkowe mechaniczne uszkodzenie. Przepłukać oczy dużą ilością wody, usunąć szkła kontaktowe

(jeżeli są) oraz odsunąć szeroko powieki i w dalszym ciągu płukać oczy dużą ilością czystej wody przez okres około 45 minut w celu usunięcia

wszystkich zanieczyszczeń. Jeżeli jest to możliwe, stosować wodę izotoniczną (0,9% NaCl). W przypadku zanieczyszczenia jednego oka, chronić

w trakcie przemywania drugie przed zanieczyszczeniem. Skontaktować się z okulistą.

Usunąć pył ze skóry, myć wodą

z mydłem.

Suchy cement usunąć, skórę opłukać wodą.

Mokry cement spłukiwać obficie wodą.

Skontaktować się z lekarzem w przypadku

jakichkolwiek podrażnień lub oparzeń.

Zanieczyszczoną skórę przetrzeć na sucho, a następnie

przemywać dużą ilością letniej wody przez co najmniej

15 minut. Skontaktować się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek

podrażnień lub oparzeń.

Po znacznym zanieczyszczeniu dróg oddechowych przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Pył z krtani oraz dróg nosowych powinien

usunąć się samoczynnie. Kontakt z lekarzem powinien nastąpić przy stałym podrażnieniu lub późniejszych objawach dyskomfortu.

Nie wywoływać wymiotów.

Przepłukać usta. Skontaktować

się z lekarzem.

Nie wywoływać wymiotów. Jeżeli poszkodowany

jest przytomny, wypłukać usta dużą ilością

wody, a następnie podać wodę do picia. Doraźna

pomoc polega na płukaniu żołądka wodą z dodatkiem

dużej ilości węgla aktywnego i tlenku

magnezu, a następnie na podaniu środka przeczyszczającego.

Skontaktować się z lekarzem.

Nie wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej lub

półprzytomnej nie podawać nic do picia. Jeśli osoba jest

przytomna, przepłukać usta i podać zimną czystą wodę

lub mleko małymi porcjami. Skonsultować się z lekarzem.

CEM&TY / 11


Rozmowy przy pracy

wybudowane naszymi wspólnymi siłami. Jeśli

miałbym w dwóch słowach wyrazić opinię

o kontaktach gospodarczych między naszymi

przedsiębiorstwami, to powiedziałbym, że

są przede wszystkim równoprawne. Lafarge

reprezentuje najwyższy poziom profesjonalizmu

oraz rzetelności i życzylibyśmy sobie

współpracować przede wszystkim z takimi

partnerami.

R.: W XII edycji konkursu „Teraz Polska”

zostali Państwo nagrodzeni Godłem

Promocyjnym w kategorii najlepszych

produktów i usług. Posiadacie także certyfikat

ISO 9001:2001. W jaki sposób wpływa

to na działania firmy Budokrusz

Profesjonalizm i rzetelność

Wywiad z Markiem Lachem,

dyrektorem do spraw inwestycji

w firmie Budokrusz.

Redakcja: Proszę przedstawić naszym

Czytelnikom firmę Budokrusz.

Marek Lach: Budokrusz jest przedsiębiorstwem

prywatnym z całkowicie polskim kapitałem,

które w tym roku obchodzi swój

jubileusz. W maju mija osiemnaście lat naszej

działalności. Celem strategicznym naszego

przedsiębiorstwa jest utrzymywanie wysokiej

pozycji w zajmowanym przez nas sektorze

budowlanym. Jednym słowem chodzi o wysoką

sprzedaż materiałów, która ma zawsze iść

w parze z ich najwyższą jakością. Możemy się

także pochwalić dwoma zakładami górniczymi

oraz własnym laboratorium. Posiadane przez

nas zaplecze, zarówno zasoby ludzkie, jak

i techniczne, pozwala produkować towary najwyższej

klasy. W województwie mazowieckim

jesteśmy w samej czołówce przedsiębiorstw

budowlanych. Obecnie na rzecz naszej firmy

pracuje około 500 pracowników. Jako ciekawostkę

dodam, że mamy jeden z najwyższych

współczynników zatrudnienia kobiet na stanowiskach

kierowniczych. Na dziewięć oddziałów

aż pięć zarządzanych jest przez przedstawicielki

płci pięknej. To ewenement w branży

budowlanej.

R.: Jakie produkty są Państwa specjalnością

M. L.: Specjalizujemy się w produkcji betonów

towarowych, prefabrykowanych wibroprasowanych

elementów drogowych, budowlanych

i kanalizacyjnych. W ofercie Budokruszu są betony

służące do wykonywania płyt posadzkowych,

betony specjalne, drogowe, mostowe oraz

lekkie. Nasz zakład produkuje również prefabrykaty

betonowe. Jest to kostka brukowa, krawężniki,

betonowe i żelbetowe kielichowe rury

z uszczelką zintegrowaną oraz elementy studni

kanalizacyjnych w pełnym asortymencie. Nasze

laboratorium zapewnia pełną kontrolę wytwarzanych

produktów, choć korzystamy też z pracy

laboratoriów zewnętrznych. Jest to spowodowane

zarówno wymogami prawnymi, jak i chęcią

produkowania towarów najwyższej jakości.

R.: Kto jest głównym odbiorcą produktów

powstających w firmie Budokrusz

M. L.: Naszymi odbiorcami są zarówno bezpośredni

inwestorzy, jak i generalni wykonawcy

budów, podwykonawcy, deweloperzy, a także

klienci indywidualni. Staramy się sprostać potrzebom

i wymaganiom wszystkich klientów,

nie stosujemy kryteriów różnicujących naszych

odbiorców oraz kontrahentów.

R.: Czy zechciałby Pan opowiedzieć o współpracy

Budokruszu z firmą Lafarge

M. L.: Współpracujemy już około 10 lat. Firma

Lafarge dostarcza nam przede wszystkim

cementy specjalistyczne. Nie sposób wymienić

teraz wszystkich obiektów, które zostały

M. L.: Oba wyróżnienia dają prestiż oraz wzbudzają

zaufanie naszych klientów i współpracowników.

Są też w pewien sposób ukoronowaniem

naszej wieloletniej pracy. Zarówno znak „Teraz

Polska”, jak i przyznany nam certyfikat ISO wyraźnie

wpływają na pozytywne postrzeganie

firmy, co oczywiście niezmiernie nas cieszy.

Po otrzymaniu takich wyróżnień nie można

jednak spocząć na laurach, tylko udowodnić,

że w pełni się na nie zasłużyło. I właśnie ciągłe

doskonalenie się jest strategicznym celem, do

którego dąży Budokrusz.

Budokrusz działa w branży budowlanej

od 1990 roku. Firma jest czołowym producentem

betonów towarowych i kostki brukowej

na Mazowszu. Jako pierwszy producent betonu

towarowego została uhonorowana Godłem

Promocyjnym „Teraz Polska” oraz posiada wdrożony

system zarządzania jakością ISO 9001.

Budokrusz był również wielokrotnie nagradzany

certyfikatem Przedsiębiorstwo Fair Play.

Więcej informacji na stronie www.budokrusz.pl

12 / CEM&TY magazyn dla klientów Lafarge Cement


Rozmowy przy pracy

Partnerstwo

z dużym stażem

Wywiad z Bogusławem Zbierańskim, właścicielem Przedsiębiorstwa

Handlowo-Usługowego Bogusław Zbierański.

podstawowych, które proponujemy naszym

klientom, cementy firmy Lafarge cieszą się zaufaniem

i renomą.

R.: Kim są zazwyczaj Państwa klienci

Czy stanowią zróżnicowaną grupę

B. Z.: Nasi odbiorcy to przede wszystkim klienci

indywidualni, którzy często przed zakupem

produktu oczekują od pracowników mojego

przedsiębiorstwa konkretnej porady. Zazwyczaj

są to osoby, które kupują cement najwyżej kilka

razy do roku.

R.: Czy zmiana wyglądu worków cementów

Lafarge została zauważona

B. Z.: Decyzję dotyczącą zmiany wyglądu opakowań

oceniam jako niezwykle trafną. Według

mnie worki były wcześniej zbyt podobne do

siebie, a cechy różniące cementy Lafarge zbyt

mało wyeksponowane. Klienci, którzy nie mieli

wiele wspólnego z branżą budowlaną, czasami

czuli się po prostu zagubieni. Nowe opakowania

nie tylko przyciągają wzrok z powodów czysto

estetycznych, ale dzięki wydrukowanej na nich

informacji dostarczają klientom rzetelnych wiadomości

dotyczących zastosowania produktu.

Redakcja: Czym zajmuje się Pańskie

Przedsiębiorstwo

Bogusław Zbierański: Przede wszystkim sprzedażą

materiałów budowlanych. Przez pierwsze

lata działalności firmy skupialiśmy się głównie

na sprzedaży artykułów podstawowych, cementu

i materiałów ściennych. Dzisiaj poszerzyliśmy

zakres działalności i wzbogaciliśmy ofertę

o materiały wykończeniowe, a także nawozy

rolnicze. Jednak strategia obrana przez naszą

firmę zakłada stały nacisk na sprzedaż materiałów

ściennych i, oczywiście, cementu. Nie zapominamy

o tym, że jesteśmy przede wszystkim

przedsiębiorstwem budowlanym.

R.: Skąd decyzja o współpracy z Lafarge

Czy jest Pan z niej zadowolony

czasami występować, zawsze udawało nam się

znaleźć racjonalne rozwiązanie. Jesteśmy w końcu

partnerami o sporym wspólnym stażu.

R.: Czy w Państwa ofercie produkty Lafarge

stanowią znaczącą pozycję

B. Z.: Zdecydowanie tak. Jak już wspominałem,

oferta przedsiębiorstwa jest stosunkowo szeroka,

jednak nie zapominamy o naszym budowlanym

„rodowodzie”. Spośród materiałów

Działalność Przedsiębiorstwa Handlowo-

-Usługowego Bogusław Zbierański opiera się

głównie na handlu materiałami budowlanymi.

Firma specjalizuje się w dostarczaniu klientom

indywidualnym wszelkich materiałów budowlanych:

od cementu i materiałów ściennych po

materiały wykończeniowe.

Więcej informacji na stronie www.zbieranski.pl

B. Z.: Na początku prowadziliśmy rozmowy z kilkoma

cementowniami. Ofertę zakładu Lafarge

w Małogoszczu uznaliśmy za interesującą i najbardziej

rozsądną. Należy zaznaczyć, że jak

na polskie warunki, współpraca mojego przedsiębiorstwa

z firmą Lafarge trwa już naprawdę

długo, bo przeszło 10 lat. Z perspektywy czasu

oceniam ten okres pozytywnie i sądzę, że

decyzja dotycząca współpracy okazała się nie

tylko słuszna, ale także owocna dla obu stron.

W przypadku pojawiania się jakichś problemów,

a te w ciągu tak długiego współdziałania mogą

CEM&TY / 13


Kącik architektoniczny

Dworzec

autobusowy

w Krakowie

Jedną z większych inwestycji, przy której realizacji

wykorzystano niedawno cement firmy

Lafarge, jest nowy Regionalny Dworzec

Autobusowy w Krakowie. Oddany do użytku

w listopadzie 2005 roku, zastąpił starą stację,

na miejscu której powstała Galeria Krakowska.

Może obsłużyć około 1 ,2 tys. pojazdów na

dobę. Budowa tego dwupoziomowego obiektu

trwała przeszło 20 miesięcy i kosztowała

26 mln złotych.

Obiekt położony jest przy ulicy Wita Stwosza,

po wschodniej stronie Dworca Głównego PKP.

Jego powierzchnia wynosi 10 tys. m². Składa

się z budynku z kasami i poczekalniami oraz

z 32 stanowisk odjazdowych (regionalne, międzyregionalne

i międzynarodowe) z niezależnymi

wjazdami.

Okazało się, że wybudowanie nowego dworca

było jedną z najistotniejszych inwestycji

w całym regionie. Dobry projekt, sprawnie

przeprowadzone prace i uzyskanie zadowalających

efektów sprawiły, że poruszanie się

zarówno po centrum miasta, jak i po obszarze

całego regionu stało się znacznie wygodniejsze.

Właśnie za to inwestycja otrzymała w 2006 roku

nagrodę Lider Małopolski. Inwestycję prowadziła

firma Budimex Domex SA na podstawie

projektu sporządzonego przez pracownię architektoniczną

WASKO – Projekt.

Różności z branży

Stawia do poziomu

Ekskluzywne

kostki brukowe

Poziomnica Bosch DNM 120 L Professional jest

przyrządem do pomiaru nachylenia dla prawdziwych

zawodowców. Aluminiowa obudowa

gwarantuje stabilność urządzenia, a czytelny

elektroniczny wyświetlacz informuje o pochyłości,

podając kąt w stopniach i nachylenie

w % lub mm/m. W przypadku obrócenia

poziomnicy o 180° następuje automatyczne

obrócenie wartości pomiarowych. Funkcja

Hold pozwoli zachować wynik pomiaru, a wybór

funkcji Copy sprawi, że pomiar zostanie

zapisany i będzie można przenieść urządzenie

w inne miejsce. Przyrząd posiada akustyczny

sygnalizator, za pomocą którego informuje

o pozycji 0° i 90°. Firma Bosch nie zapomniała

także o bardziej tradycyjnych metodach pomiaru,

konstruując przyrząd tak, by mógł pełnić

funkcję klasycznej poziomnicy.

Creativ® to kostki brukowe o małych rozmiarach

i nieregularnych krawędziach. W skład

podstawowego zestawu wchodzi pięć kostek

o lekko pofałdowanej powierzchni licowej,

które tworzą w zabudowaniu mocno zarysowane

fugi o zmiennej szerokości. Za pomocą

tego ekskluzywnego produktu firmy Bruk‐Bet

można w sposób swobodny ukształtować powierzchnię,

tworząc regularne lub swobodne

formy geometryczne, różnorodne linie przebiegu

oraz wzory zdobnicze – łuki, wachlarze,

szarfy, prostoliniowe rzędy, mozaiki oraz wypełnienia.

Jak podkreśla producent, pomimo

niewielkich rozmiarów kostki nie sprawiają

problemów przy układaniu.

14 / CEM&TY magazyn dla klientów Lafarge Cement


Ruchomości

Adrenalina

na urlopie

Działka, wędkarstwo, plażowanie. Może czas na

bardziej ekstremalny sposób spędzania wolnych

dni, na przykład – kurs spadochronowy

Dzięki temu nawet krótki urlop można wypełnić

emocjami. Najmniej przygotowań wymaga skok

w tandemie. Wystarczy zgłosić się do szkoły spadochronowej.

Nie potrzeba załatwiać tu żadnych

formalności, badań lekarskich ani ubezpieczeń.

Skacze się w towarzystwie doświadczonego

instruktora. Koszt wynosi około 600 zł. Chcąc

utrwalić tę chwilę w postaci filmu, należy się liczyć

z dodatkowymi opłatami.

Osoby marzące o samodzielnym skoku muszą

przejść kurs przygotowawczy teoretyczny

i praktyczny, poprzedzone badaniem lotniczo-

-lekarskim. Pierwsze skoki wykonuje się z instruktorami,

ucząc się przy tym utrzymywania

stabilnej pozycji oraz otwierania spadochronu na

odpowiedniej wysokości. Po zaliczeniu egzaminu

można się cieszyć możliwością indywidualnego

żeglowania w przestworzach. Cały kurs to

równowartość kilku tysięcy złotych.

Utrwal swoje cyfrowe wspomnienia

Przyroda budzi się do życia. Powoli zaczynamy

myśleć o urlopie, z którego zapewne znów

przywieziemy setki zdjęć cyfrowych. Najwyższy

czas pomyśleć o ich wyeksponowaniu.

Pomoże nam w tym ramka cyfrowa Aiptek

Picasso. Pozwala ona nie tylko wyświetlać pojedyncze

zdjęcia i filmy, ale też stworzyć pokaz

slajdów z wybraną muzyką w tle. Ramka

akceptuje zdjęcia w formacie JPEG oraz filmy

w formacie MOV. Wbudowany w nią 7-calowy

panel LCD wyświetla zdjęcia o rozdzielczości

480×234 pikseli oraz filmy o rozdzielczości

352×288.

Dane mogą zostać wgrane do pamięci ramki

lub przeniesione za pomocą karty pamięci

Flash. Dodatkowo dzięki portowi mini-USB

urządzenie można podłączyć bezpośrednio do

komputera.

Krzyżówka

Odpowiedzi z prawidłowym rozwiązaniem prosimy wysyłać pocztą elektroniczną bądź tradycyjną na poniższe adresy:

e-mail: redakcja.lafarge@lafarge.com

Lafarge Cement SA, ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

Autorzy pierwszych trzech odpowiedzi e-mailowych oraz pierwszych trzech listowych zostaną nagrodzeni czapkami z daszkiem.

Za rozwiązanie krzyżówki z numeru 4. kubek firmowy otrzymują następujące osoby: Wojciech Trojnar, Bochnia; Jerzy Adamski, Pabianice; Mariusz

Krajczyński, Koszalin; Tomasz Kowalski, Ksawerów; Janusz Zając, Iwaniska; Regina Majchrzak, Pabianice.

CEM&TY / 15


Murowanie, tynkowanie... wygoda

Oszczędzaj czas i pieniądze.

Muruj i tynkuj z Lepo!

Cement murarsko-tynkarski Lepo ® :

▶ zapewnia oszczędność – nie wymaga dodawania wapna,

▶ zwiększa wydajność pracy – zapewnia doskonałą przyczepność do podłoża

i ogranicza straty materiału,

▶ gwarantuje komfort pracy – nadaje zaprawom większą plastyczność i urabialność.

INFOLINIA: 0 800 23 63 68 (0 800 CEMENT)

www.lafarge-cement.pl

More magazines by this user
Similar magazines