Album „W zgodzie z naturą” - KSOW

ksow.pl

Album „W zgodzie z naturą” - KSOW

W zgodzie z naturą


Opracowanie:

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

73-134 Barzkowice, tel. 91 561 37 00 do 02, fax 91 561 37 91

e-mail: barzkowice@home.pl

www.zodr.pl

Opracowanie redakcyjne i zgromadzenie materiałów:

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Beata Gardygajlo

Współpraca w opracowaniu merytorycznym i graficznym:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Marcin Krawczyk, Paweł Kuźniar

Fotografie:

Prace nadesłane przez uczestników konkursu pn. „W zgodzie z naturą” - 2012 r.

W zgodzie z naturą

Opracowanie graficzne:

Drukarnia Ina Press

ul. Różana 2A, 73-110 Stargard Szczeciński

Druk:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL

al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

Nakład 500 szt.

ISBN 978-83-61534-71-6

Barzkowice

Europejski Fundusz Rolny

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Barzkowice 2012 r.


Szanowni Państwo,

Województwo zachodniopomorskie to region o wyjątkowej różnorodności przyrodniczej,

zachwycający pięknymi krajobrazami, o których urodzie nie trzeba przekonywać

nikogo, kto zawitał na Pomorze Zachodnie. Przyroda jest naszym wielkim

bogactwem i atutem, jednym ze znaków rozpoznawczych. Pamiętajmy jednak,

że natura nie tylko daje, ale wymaga również szacunku i opieki. Naszą dbałość

o to dziedzictwo wyraża prowadzona wczesna edukacja ekologiczna, która nie tylko

promuje walory środowiska naturalnego, ale także kształci poczucie odpowiedzialności

za jego stan.

Edukując młodzież i dbając o najbliższe otoczenie, stale podnosimy komfort

i jakość własnego życia, uczymy szacunku do otaczającej nas przyrody i coraz bardziej

doceniamy jej rolę w funkcjonowaniu skupisk ludzkich. Taka postawa z pewnością

zaprocentuje w przyszłości w wymiarze lokalnym jak i globalnym.

Oddajemy w Państwa ręce publikację, która jest elementem powyższych spostrzeżeń.

Album „W zgodzie z naturą” prezentuje przyrodę naszego regionu, uchwyconą

w obiektywie przez młodzież zachodniopomorskich szkół. To szczególnie intrygujące

dowiedzieć się jak młodzi ludzie postrzegają naturę i jak czują się w jej otoczeniu.

Zapraszam do lektury.

Szanowni Państwo,

Album, który trzymacie Państwo w swych rękach, to zbiór fotografii ukazujących piękno

i bogactwo środowiska naturalnego województwa zachodniopomorskiego.

Autorami zdjęć są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu.

Młodzi ludzie często dopiero przystępując do konkursu tak na poważnie, spokojnie

i z zastanowieniem zauważają fenomen natury - piękno drzew, kwiatów, niepowtarzalność

i malowniczość krajobrazu, którego na co dzień, żyjąc ciągle w pośpiechu, nie dostrzegali.

Często niewielu z nich miało przecież czas, aby zatrzymać się, poobserwować,

dostrzec np. niewielką łasicę ukrytą w trawie czy też docenić piękno wijącego się wśród

drzew leśnego strumyka i docenić niepowtarzalność tych chwil.

Konkurs „W zgodzie z naturą” to nie jedyna z inicjatyw ZODR w Barzkowicach skierowana

do młodzieży. Od lat staramy się czynnie uczestniczyć w podnoszeniu świadomości

ekologicznej oraz kształtowaniu postaw prośrodowiskowych wśród młodego pokolenia

m.in. organizując co roku Konkurs Wiedzy Ekologicznej.

Kształtowanie świadomości ekologicznej wśród tych, którzy w przyszłości będą odpowiedzialni

za stan środowiska naturalnego to zadanie, które wymaga szerokiego wsparcia.

Mam nadzieję, że fotografie te zainspirują Państwa do poszukiwania własnych źródeł

fascynacji w niesamowitym świecie przyrody.

Olgierd Geblewicz

Marszałek Województwa

Zachodniopomorskiego

dr inż. Irena Agata Łucka

Dyrektor ZODR

Pamiętajmy:„Środowisko, przyrodę, świat żywy i nieożywiony to skarb, którego nie odziedziczyliśmy po

naszych rodzicach, to skarb, który pożyczyliśmy od naszych dzieci. Nauczmy się go cenić i szanować”

Powiedzenie indiańskie

6 7


O konkursie

W zgodzie z naturą

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach we

współpracy z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadził I edycję konkursu fotograficznego

pn. „W zgodzie z naturą”, nad którym patronat objął Sekretarz

Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Głównym założeniem organizowanego konkursu było ukazanie piękna i bogactwa

środowiska naturalnego województwa zachodniopomorskiego przedstawioną

na fotografii.

Ponadto dodatkowymi założeniami było:

• Upowszechnianie wartości przyrodniczych województwa zachodniopomorskiego,

• Uwrażliwianie na przyrodę i otaczające środowisko naturalne,

• Popularyzowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego,

• Rozwijanie i kształtowanie przyjaznych naturze postaw proekologicznych,

• Rozwijanie zainteresowań amatorską fotografią przyrodniczą.

Konkurs skierowany został do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa

zachodniopomorskiego i przebiegał w dwóch kategoriach: „Flora,

Fauna” i „Krajobraz przyrodniczy”. Tematyka prac konkursowych miała przedstawiać

walory przyrodnicze naszego województwa: zwierzęta żyjące w naturalnym

środowisku, piękno zieleni np. kwiatów, drzew czy krzewów, pomniki

przyrody oraz krajobraz ukazujący ciekawe przyrodniczo miejsca, jego piękno,

niepowtarzalność i malowniczość.

Konkurs dofinansowany został ze środków pomocy technicznej PROW na lata

2007-2013, schemat III, w ramach realizacji zapisów Planu działania Sekretariatu

Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013.

KATEGORIA I: Flora, Fauna

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Wyróżnienie

Mateusz Daniłków

Szkoła: Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Stargardzie

Szczecińskim

Tytuł pracy: „Łasica”

Dominika Klimończyk

Szkoła: Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Tytuł pracy: „Nigdy nie wiesz,

co przyniesie jutro”

Natalia Kojałowicz

Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu

Pomorskim

Tytuł pracy: „Mozolna Praca”

Dorota Adamczewska

Szkoła: Liceum Ogólnokształcącego

im. Bogusława X w Białogardzie

Tytuł pracy: „Wiosna w Ogrodzie”

KATEGORIA II: Krajobraz przyrodniczy

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Wyróżnienie

Karolina Kamińska

Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. S. Staszica w Połczynie Zdroju

Tytuł pracy: „Rzeka codzienności”

Pola Raszkiewicz

Szkoła: Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich

im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Tytuł pracy: „Wilcze jary – Połczyn Zdrój”

Anna Ostrowska

Szkoła: Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich

im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Tytuł pracy: „Pomost”

Paula Skraburska

Szkoła: Zespół Szkół

Ekonomiczno-Hotelarskich

im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Tytuł pracy: „Oczekiwanie na zachód słońca”

Kategoria Flora, Fauna

8


Flora, Fauna

1 2

Miejsce

Miejsce

Flora, Fauna

Łasica

Szkoła: Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Stargardzie Szczecińskim

Mateusz Daniłków

Nigdy nie wiesz, co przyniesie jutro

Szkoła: Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Dominika Klimończyk

10 11


Flora, Fauna

3

Miejsce

Wyróżnienie

Flora, Fauna

Mozolna Praca

Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim

Wiosna w Ogrodzie

Szkoła: Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie

Natalia Kojałowicz

Dorota Adamczewska

12 13


Flora, Fauna

Flora, Fauna

Kto szybszy

Szkoła: Zespół Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Paulina Michalska

W drodze na mokradła

Szkoła: Zespół Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Agata Rybczyńska

14 15


Flora, Fauna

Flora, Fauna

Żaba na kamieniu

Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Stargardzie Szczecińskim

Karolina Wojda

Kołobrzeskie łabędzie

Szkoła: Zespól Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu

Paulina Konsór

16 17


Flora, Fauna

Flora, Fauna

Nektarowanie

Szkoła: Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych

im. Zbigniewa Herberta

w Trzebiatowie

Bartosz Wrembel

Rusałka drzewoszek na stołówce-łopianie

Szkoła: Zespół Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Marlena Wrembel

18 19


Flora, Fauna

Flora, Fauna

Motyl

Szkoła: Zespół Szkół nr 3 w Wałczu

Krzysztof Łukomski

MOTYL

Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Stargardzie Szczecińskim

Majka Orzechowska

20 21


Flora, Fauna

Flora, Fauna

Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 września 2001r w Kaliszu Pomorskim

Osa

Daniel Walczak

Kolejny pracowity dzień

Szkoła: Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Choszcznie

Joanna Skrocka

22 23


Flora, Fauna

Flora, Fauna

Niebiańskie Drzewo

Szkoła: Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie

Michał Górecki

Poranek wśród malin

Szkoła: Zespół Szkół nr 3 w Wałczu

Joanna Obrocka

24 25


Flora, Fauna

Kategoria

Krajobraz

przyrodniczy

Odpoczynek

Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 września 2001r w Kaliszu Pomorskim

Magdalena Biegniewska

26


Krajobraz przyrodniczy

1 2

Miejsce

Miejsce

Krajobraz przyrodniczy

Rzeka codzienności

Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Połczynie Zdroju

Karolina Kamińska

Wilcze jary – Połczyn Zdrój

Szkoła: Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Pola Raszkiewicz

28 29


Krajobraz przyrodniczy

Krajobraz przyrodniczy

3

Wyróżnienie

Miejsce

Pomost

Szkoła: Zespół Szkół

Ekonomiczno-Hotelarskich

im. Emilii Gierczak

w Kołobrzegu

Anna Ostrowska

Oczekiwanie

na zachód

słońca

Szkoła: Zespół Szkół

Ekonomiczno-Hotelarskich

im. Emilii Gierczak

w Kołobrzegu

Paula Skraburska

30 31


Krajobraz przyrodniczy

Krajobraz przyrodniczy

Słoneczna kąpiel

Szkoła: I Liceum

Ogólnokształcące im.

Adama Mickiewicza

w Stargardzie Szczecińskim

Kamil Onbij

Morska

kołysanka

Szkoła: Zespół Szkół

Ekonomiczno-Hotelarskich

im. Emilii Gierczak

w Kołobrzegu

Aleksandra

Sosnowska

32 33


Krajobraz przyrodniczy

Krajobraz przyrodniczy

Zachód słońca

Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Stargardzie Szczecińskim

Wojciech Sokołowski

Co piszczy w trawie

Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie Szczecińskim

Patryk Pietrucin

34 35


Krajobraz przyrodniczy

Krajobraz przyrodniczy

Trzęsacz -panorama wybrzeża

Szkoła: Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Mateusz Stawicki

Rozlewisko

Szkoła: Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Żaneta Kornecka

36 37


Krajobraz przyrodniczy

Krajobraz przyrodniczy

Samotna wierzba pośród trzciny

Szkoła: Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Paulina Skiba

Kwitnący wiosenny czar

Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 września 2001r w Kaliszu Pomorskim

Karolina Kruk

38 39


Krajobraz przyrodniczy

Krajobraz przyrodniczy

Aleja Wrzosów

Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois w Koszalinie

Maciej Krzewicki

Przed burzą

Szkoła: Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu

Morenike Oyedemi

40 41


Krajobraz przyrodniczy

Jezioro

Szkoła: Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Krystian Kornecki

42


Barzkowice

Europejski Fundusz Rolny

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

More magazines by this user
Similar magazines