Views
3 years ago

Cenovnik usluga za pravna lica - ProCredit Bank

Cenovnik usluga za pravna lica - ProCredit Bank

Cenovnik usluga za pravna lica - ProCredit

CENOVNIK ZA PRAVNA LICA Važi od 24.09.2012. Broj I RAČUNI Naknada (RSD) 1.1. Otvaranje tekućih računa bez naknade 1.2. Zatvaranje tekućih računa 980 1.3. Naknada za usluge vođenja tekućih računa 220 (mesečno) 1.4. Generisanje izvoda 1.4.1. Korisnici elektronskog bankarstva bez naknade 1.4.2. Klijenti koji primaju izvod putem e mail-a 160 (mesečno) 1.4.3. Ostali klijenti 180 (mesečno) 1.5. Štampanje izvoda 1.5.1. Korisnici elektronskog bankarstva 200 (po izvodu) 1.5.2. Ostali klijenti – prvo štampanje na infoterminalu bez naknade 1.5.3. Ostali klijenti – prvo štampanje na šalteru 100 (po izvodu) 1.5.4. Ostali klijenti – dodatno 200 (po izvodu) 1.6. Kamata na dinarska sredstva na tekućem računu (kamata se obračunava dnevno, a pripisuje mesečno za minimalni dnevni saldo od RSD 2.000.000) 1.7. Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu Referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije - 5% 1.7.1. Kamata za korišćenje dozvoljenog prekoračenja (nominalna) 21,27%-37,13% 1 godišnje (EKS) 1.8 Realizacija posla putem escrow računa 0.2%-0.5% min 10.000 Broj II OROČENA SREDSTVA Godišnja EKS 2 za oročenja rezidenata 2.1. Oročeni ulozi (dinarska i devizna sredstva) 3,4 2.1.1. Do 1 nedelje, 1 nedelja, 2 nedelje, 1 mesec 2 meseca, 3 meseca, 6 meseci, 12 meseci na osnovu aktuelne ponude banke 2.2. Dinarska oročenja sa deviznom klauzulom (indeksirana oročenja) 4 na osnovu aktuelne 2.2.1. 1 mesec, 2 meseca, 3 meseca, 6 meseci, 12 meseci ponude banke na osnovu aktuelne 2.3. Oročenje dinarskih sredstava preko noći 5 ponude banke Broj III PLATNI PROMET U ZEMLJI Naknada (RSD) 3.1. Prilivi po računima pravnih lica bez naknade 3.2. Transferi po računima koji se vode kod ProCredit banke – (interni nalozi) primljeni do 17:00h Svi iznosi 30 3.3. Odlivi – bezgotovinska plaćanja 3.3.1. Kliring nalozi (plaćanje do 250.000 RSD) primljeni do 11:00h 13:00h 14:30h 3.3.1.1. Iznosi do 3.000 RSD 25 32 42 3.3.1.2. Iznosi od 3.001 RSD do 30.000 RSD 30 42 52 3.3.1.3. Iznosi od 30.001 RSD do 250.000 RSD 0,07% min 40 0,085% min 47 0,11% min 60 1

Cenovnik za pravna lica - ProCredit Bank
CENOVNIK za Pravna lica 2012-08.indd - ProCredit Bank
Godišnji izveštaj za 2005. godinu - ProCredit Bank
Podaci i informacije ProCredit Bank a.d. Beograd za 30.06.2012.
Podaci i informacije ProCredit Bank a.d. Beograd za 2011. godinu
Podaci i informacije ProCredit bank a.d. Beograd na konsolidovanoj ...
Podaci i informacije ProCredit Bank a.d. Beograd za 2012. godinu
CENOVNIK za Pravna lica 2013-03.indd - ProCredit Bank
Cenovnik za fizicka lica - ProCredit Bank
Cenovnik usluga za pravna lica i preduzetnike 28 09 2012 - Eurobank
Cenovnik usluga za preduzetnike i pravna lica - ProCredit Bank
OUP za pravna lica - ProCredit Bank
Strana 1 od 4 PRAVNA LICA - ProCredit
Cenovnik za pravna lica - ProCredit Bank
Opšti uslovi poslovanja za pravna lica - ProCredit Bank
cenovnik za pravna lica 2012-03-26.indd - ProCredit Bank
Opšti uslovi poslovanja za pravna lica - ProCredit Bank
Cenovnik usluga za fizička lica - ProCredit Bank
OUP Pravna lica 2013-03.indd - ProCredit Bank
Zahtev za izdavanje potvrde fizicka i pravna 13-7 ... - ProCredit Bank
Cenovnik za fizicka lica 110412 - ProCredit Bank
TARIFA ZA PRAVNA LICA - Societe Generale Srbija
OUP za klijente fizicka lica i preduzetnike-deo koji ... - ProCredit Bank
OUP Fizicka lica deo koji regulise kreditne ... - ProCredit Bank