ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

mgrt.gov.si

ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

106 Ocena satelitskih računov za turizem za leto 2003 ter ekstrapolacija za leto 2006

SRT TABELA 7: Zaposlenost v turističnih dejavnostih, 2006

TSA TABLE 7: Employment in the tourism industries

Panoge /

Zaposlenost

Industries /

Employment

moški

male

Število zaposlitev

Number of jobs

Skupaj

Total

ženske skupaj

female total

Zaposleni v podjetjih

Employed in enterprises

ženske skupaj

female total

moški

male

moški

male

Zaposlitveni status Število zaposlenih oseb

Status in employment Number of employed persons

Ostali

Skupaj

Other

Total

ženske skupaj moški ženske skupaj

female total male female total

1 hoteli in podobno

hotels and similar 4.033 6.903 10.935 3406 5934 9.340 260 341 601 3.666 6.275 9.941

2 sekundarni domovi

(imputirano)

second home

ownership (imputed)

3 restavracije

in podobno

restaurants

and similar 12.156 18.320 30.477 3.706 5.262 8.968 4977 7824 12.801 8.683 13.086 21.769

4 železniški potniški

promet

railway passenger

transport 1.783 471 2.254 1.783 471 2.254 0 0 0 1.783 471 2.254

5 cestni potniški

promet

road passenger

transport 21.324 2.484 23.808 10.136 1.539 11.675 11188 945 12.133 21.324 2.484 23.808

6 vodni potniški

promet

water passenger

transport 36 5 41 30 4 34 30 4 34

7 letalski potniški

promet

air passenger

transport 508 298 805 422 248 670 1 0 1 423 248 671

8 podporne storitve v

potniškem prometu

passenger transport

supporting services 7.180 1.484 8.664 6.450 1.331 7.781 77 18 95 6.527 1.349 7.876

9 najem potniških

prevoznih sredstev

passenger transport

equipment rental 72 26 98 59 22 81 1 0 1 60 22 82

10 turistične agencije

in podobno

travel agencies

and similar 788 1.367 2.155 559 1.041 1.600 98 98 196 657 1.139 1.796

11 kulturne storitve

cultural services 5.660 5.799 11.459 3.905 4.214 8.119 1.485 1.309 2.794 5.390 5.523 10.913

12 športne in ostale

rekreativne storitve

sporting and other

recreational services 4.810 1.717 6.527 2.971 1.203 4.174 729 118 847 3.700 1.321 5.021

SKUPAJ

TOTAL 58.349 38.874 97.223 33.397 21.265 54.662 18.846 10.657 29.503 52.243 31.922 84.165

Upoštevane so gospodarske družbe in samostojni podjetniki. / Considered are companies and sole proprietors.

More magazines by this user
Similar magazines