ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

mgrt.gov.si

ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

Ocena satelitskih računov za turizem za leto 2003 ter ekstrapolacija za leto 2006