ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

mgrt.gov.si

ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

21

Slika 2: Gibanje števila svetovnih turističnih prihodov po posameznih letih v obdobju 1950-2006

1000

Število svetovnih turističnih prihodov v mio

900

800

700

600

500

455,9

559,4

687,3

684,1

702,6

694,0

764,0

806,0

842,0

400

300

200

100

25,3

0

1950

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Vir: UNWTO, 2007.

Slika 3 za konec prikazuje še trend gibanja števila turističnih prihodov po regijah v obdobju

1990-2005.

Slika 3: Trend gibanja števila turističnih prihodov po regijah v obdobju 1990-2005 v mio prihodov

900

Evropa

Azija in Pacifik

Južna in Severna Amerika

Afrika

Srednji Vzhod

800

700

600

500

400

300

200

100

0

1990 1995 2000 2003 2004 2005

Vir:UNWTO, 2007.

Tabela 2‐1: Tržni deleži regij po številu turističnih prihodov za leto 2005

Vir: UNWTO, 2007.

Evropa Azija in Pacifik J in S Amerika Afrika Srednji Vzhod

54,8% 19,3% 16,6% 4,6% 4,8%

More magazines by this user
Similar magazines