ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

mgrt.gov.si

ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

80 Ocena satelitskih računov za turizem za leto 2003 ter ekstrapolacija za leto 2006

Pomembnejša literatura in viri

Metodološka in konceptualna podlaga

1. Ahlert, 2004: German TSA Experience

2. Eurostat, Schaffer, Manente, 2004: European Implementation Manual on Tourism

Satellite Accounts

3. Laimer, 2005: TSA for Austria: Employment Module

4. Laimer, 2005: TSA for Austria

5. OECD, 2004: Measuring the Role of Tourism in OECD Economies: The OECD Manual

on Tourism Satellite Accounts and Employment

6. Schaffer, 1999: Regional Impact Models

7. Smeral, 2006: Tourism Satellite Accounts: A Critical Assessment

8. Statistik Austria, 2004: Tourism Satellite Accounts: Austrian Experience

9. SURS, 2002: Pojasnila k SKD 2002

10. Vidjen, 2005: Merjenje ekonomskega pomena in obsega turizma v narodnem

gospodarstvu; diplomsko delo EF UL

11. Zakotnik, 1999: Matrika nacionalnih računov 1998, Delovni zvezek UMAR

12. UNWTO, 2003: Tourism Satellite Account: Recommended Methodological

Framework

Najpomembnejši podatkovni viri

13. Banka Slovenije, 2007: Statistika in poročanje; www.bsi.si

14. DARS, 2007: Podatki o prometu na cestninskih postajah 2003, 2006

15. ILO, 2007: Pregled svetovnega turizma; www.ilo.org

16. Ministrstvo za kulturo RS, 2004: Finančno poročilo 2003

17. Ministrstvo za kulturo RS, 2005: Finančno poročilo 2004

18. STO, 2005: Anketa med potniki na ljubljanskem letališču

19. STO, 2006: Raziskava med pohodniki v slovenskih gorskih kočah

20. STO, 2006: Analiza uspešnosti turističnega gospodarstva (hotelskega sektorja)

v Sloveniji

21. STO, 2005: Hotelski turistični barometer

22. STO, 2006: Raziskava med kolesarji na izbranih poteh

23. STO, 2005: Raziskava med obiskovalci znamenitosti

24. STO, 2006: Raziskava med golfisti na slovenskih golf igriščih

25. STO, 2004: Turistični trendi v Evropi

26. STO, 2004: Raziskava med turisti v zdraviliščih

27. SURS, 2004-2007: Statistični letopis

28. SURS, 2002: Anketa o turističnih potovanjih domačega prebivalstva

More magazines by this user
Similar magazines