ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

mgrt.gov.si

ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

89

5- Cestni

potniški

promet

Road

passenger

transport

TURISTIČNO ZNAČILNE PANOGE

TOURISM INDUSTRIES

6- Vodni

potniški

promet

Water

passenger

transport

7- Letalski

potniški

promet

Air passenger

transport

8 – Podp.

stor. v potn.

prometu

Passenger

transport

supporting

services

9- Najem

potn. prevoz.

Sredstev

Passenger

transport

equipment

rental

10- Turistične

agencije ipd.

Travel

agencies and

similar

11- Kulturne

storitve

Cultural

services

12- Športne in

druge rekreac.

stor.

Sporting

and other

recreational

services

40.664 562 26.897 81.049 1.605 18.839 55.723 87.045

40.664 562 26.478 81.047 1.605 11.980 47.205 84.028

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

48 2 14 0 0 3.392 742 0

40.539 560 26.364 81.047 1.605 4 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

40.539 0 0 0 0 0 0 0

0 560 0 0 0 0 0 0

0 0 26.364 0 0 4 0 0

0 0 0 26.545 0 0 0 0

0 0 0 0 1.605 0 0 0

0 0 0 54.502 0 0 0 0

0 0 0 0 0 5.701 0 0

0 0 0 0 0 0 46.463 0

0 0 0 0 0 0 24.667 0

0 0 0 0 0 0 21.796 0

0 0 0 0 0 0 0 84.027

0 0 0 0 0 0 0 30.876

0 0 0 0 0 0 0 53.151

77 0 100 0 0 2.883 0 1

0 0 791 4 0 12.907 17.036 6.015

0 0 419 2 0 6.859 8.518 3.017

0 0 372 2 0 6.048 8.518 2.998

42.503 579 26.819 74.377 1.473 22.838 60.671 85.039

40.664 562 27.269 81.051 1.605 24.887 64.241 90.043

More magazines by this user
Similar magazines