ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

mgrt.gov.si

ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

93

7- Letalski

potniški promet

Air passenger

transport

8 – Podp. stor.

v potn. prometu

Passenger

transport

supporting

services

9- Najem potn.

prevoz.sredstev

Passenger

transport

equipment rental

10- Turistične

agencije ipd.

Travel agencies

and similar

11- Kulturne

storitve

Cultural

services

12- Športne in

druge rekreac.

stor.

Sporting and

other recreational

services

SKUPAJ

TURISTIČNO

ZNAČILNE

PANOGE

TOTAL TOURISM

INDUSTRIES

16.696 118.495 2.347 39.675 34.536 48.408 417.743

7.664 51.698 1.024 17.310 43.388 60.815 313.913

4.581 29.755 589 9.963 29.693 41.620 204.268

256 2.062 41 690 3.562 4.992 11.402

2.828 19.881 394 6.657 10.133 14.203 98.243

TURISTIČNO ZNAČILNE PANOGE

TOURISM INDUSTRIES

3- Restavracije in podobno

Restaurants and similar

4- Prevoz potnikov po železnici

Railway passenger transport

Proizvodnja Delež turizma Proizvodnja Delež turizma

Output Tourism share

Output Tourism share

5- Cestni potniški promet

Road passenger transport

Proizvodnja Delež turizma

Output Tourism share

6- Vodni potniški promet

Water passenger transport

Proizvodnja Delež turizma

Output Tourism share

160.608 47.252 18.400 5.413 40.664 11.964 791 233

160.572 70.325 18.400 8.058 40.664 17.809 791 346

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

159.774 47.162 0 0 48 14 2 1

324 88 18.344 5.000 40.539 11.050 789 215

0 0 18.344 5.470 0 0 0 0

0 0 0 0 40.539 9.057 0 0

0 0 0 0 0 0 789 743

0 0 0 0 0 0 0 0

324 72 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

More magazines by this user
Similar magazines