ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

mgrt.gov.si

ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

99

0 0 54.502 0 3.329 57.831 7.194 0,12

0 0 7.952 1.745 181 8.133 8.061 0,99

0 0 46.463 2.544 3.659 50.122 15.410 0,31

0 0 24.667 1.351 1.942 26.609 8.310 0,31

0 0 21.796 1.194 1.716 23.512 7.100 0,30

5.478 3.643 93.198 5.104 7.338 100.537 66.866 0,67

1.928 941 32.808 1.797 2.583 35.391 17.277 0,49

3.550 2.702 60.390 3.307 4.755 65.145 49.589 0,76

19.582 534 23.089 0 467 23.555 3.914 0,03

9.805.176 178.890 10.398.187 3.095.113 565.422 10.963.609 200.025 0,02

232.372 35.838 703.698 0 14.637 718.335 110.786 0,15

9.572.804 83.381 9.694.489 3.095.113 550.785 10.245.274 89.239 0,01

7.458.318 0 8.589.860 0 0 0

9.882.352 11.055.179 3.153.391 607.875 11.663.053

Ženske

Female

Zaposleni v podjetjih

Employees

Skupaj

Total

Moški

Male

Zaposlitveni status

Status in employment

Ostali

Others

Ženske Skupaj

Female Others

Moški

Male

Število zaposlenih oseb

Number of employed persons

Skupaj

Total

Ženske Skupaj

Female

Total

5366 8.375 253 323 576 3.262 5.689 8.951

4.883 8.084 5098 7785 12.883 8.299 12.668 20.967

482 2.300 0 0 0 1.818 482 2.300

1.376 10.082 10838 787 11.625 19.544 2.163 21.707

27 3 30 27 3 30

241 585 1 0 1 345 241 586

1.311 7.707 30 5 35 6.426 1.316 7.742

20 74 1 0 1 54 21 75

1.067 1.765 64 85 149 762 1.152 1.914

4.214 7.952 1.271 1.029 2.300 5.009 5.243 10.252

1.203 3.752 579 84 663 3.128 1.287 4.415

20.163 50.676 18.162 10.101 28.263 48.675 30.264 78.939

More magazines by this user
Similar magazines