Natura siT o[d)pYaca - Towarzystwo na rzecz Ziemi

tnz.most.org.pl

Natura siT o[d)pYaca - Towarzystwo na rzecz Ziemi

Natura si o[d)paca

Towarzystwo na rzecz Ziemi prowadzi kampani promujc sie Natura 2000 pod

hasem „Natura si o(d)paca”. Jednym z jej zasadniczych celów jest udzielenie kompleksowego

wsparcia 12. gminom, w których utworzenie ostoi Natura 2000 spotkao

si z oporem spoecznoci lokalnej.

Do uczestnictwa w projekcie wybralimy Bukowin Tatrzask, Mszan Doln,

Aleksandrów Kujawski, Szczawnic, Kraków, Narewk, Dbow Kod, Pask, Iów,

Cikowice, Isko i Ldek Zdrój. Gminy te, przy wsparciu Towarzystwa, zdecydoway

si podj wspólne dziaania na rzecz wykorzystania potencjau Natury 2000

dla promocji i rozwoju lokalnego. Dziaania te obejmuj:

Prezentacj gmin i ich walorów przyrodniczych w cyklu telewizyjnym

pod hasem „Natura si o(d)paca”. emitowanym w programie II TVP.

Pomoc eksperck w zakresie szkole, konsultacji i pomocy w przygotowaniu

projektów (zarówno promocyjno-edukacyjnych, jak inwestycyjnych) zwizanych

z Natur 2000 (walorami ostoi) w formie uzgodnionej z wadzami gmin.

Organizacj wizyt studyjnych do podobnych obszarów Natura 2000, gdzie

ich funkcjonowanie przebiega bezkonfl iktowo i przynosi wymierne korzyci.

Wsparcie promocyjne w formie przygotowania i wydania materiaów promocyjnych

i informacyjnych: mapy gminy i obszaru Natura 2000, folderu promujcego

walory gminy (przyrodnicze, kulturowe, historyczne itp.), dwukrotny udzia

w targach Tour Salon i Poleko (w latach 2010 i 2011), przygotowanie i wydanie

na pycie DVD fi lmu promujcego gmin.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i rodowisko, a fi nansowany ze rodków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

oraz Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki

Wodnej za porednictwem Centrum Koordynacji Projektów

rodowiskowych. Wicej informacji: www.nso.info.pl

Towarzystwo na rzecz Ziemi

ul. Leszczyskiej 7, 32-600 Owicim

tel/fax: 33 842-21-20, 33 844-19-34

e-mail: biuro@tnz.most.org.pl

www.tnz.most.org.pl

nr KRS: 0000045778

DODATEK: Cykl telewizyjny „Natura si o(d)paca”

W 13 odcinkach cyklu prezentowane zostay przykady bezkonfl iktowego wdraania programu

Natura 2000. Filmy znajduj si na pycie w katalogu NSO (pliki w formacie AVI).

Aby uzyska do nich dostp naley woy pyt do czytnika DVD w komputerze i wybra

opcj „otwórz folder aby wywietli pliki” (lub analogiczn). Nastpnie w eksploratorze

Windows wybra katalog NSO. Do odtwarzania mona uy np. darmowego programu

VLC media player, który mona pobra ze strony internetowej www.videolan.org

Filmy mona obejrze w komputerze, a po przegraniu na pyt CD/DVD lub pendrive,

take w stacjonarnym odtwarzaczu DVD.

Scenariusz i reyseria: Jawor Marcin Krzyaski

Gmina Isko

Gmina

Isko

MAGICZNE MIEJSCE NA MAPIE POLSKI

Projekt wspófi nansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko.


Natura si o[d)paca

Towarzystwo na rzecz Ziemi prowadzi kampani promujc sie Natura 2000 pod

hasem „Natura si o(d)paca”. Jednym z jej zasadniczych celów jest udzielenie kompleksowego

wsparcia 12. gminom, w których utworzenie ostoi Natura 2000 spotkao

si z oporem spoecznoci lokalnej.

Do uczestnictwa w projekcie wybralimy Bukowin Tatrzask, Mszan Doln,

Aleksandrów Kujawski, Szczawnic, Kraków, Narewk, Dbow Kod, Pask, Iów,

Cikowice, Isko i Ldek Zdrój. Gminy te, przy wsparciu Towarzystwa, zdecydoway

si podj wspólne dziaania na rzecz wykorzystania potencjau Natury 2000

dla promocji i rozwoju lokalnego. Dziaania te obejmuj:

Prezentacj gmin i ich walorów przyrodniczych w cyklu telewizyjnym

pod hasem „Natura si o(d)paca”. emitowanym w programie II TVP.

Pomoc eksperck w zakresie szkole, konsultacji i pomocy w przygotowaniu

projektów (zarówno promocyjno-edukacyjnych, jak inwestycyjnych) zwizanych

z Natur 2000 (walorami ostoi) w formie uzgodnionej z wadzami gmin.

Organizacj wizyt studyjnych do podobnych obszarów Natura 2000, gdzie

ich funkcjonowanie przebiega bezkonfl iktowo i przynosi wymierne korzyci.

Wsparcie promocyjne w formie przygotowania i wydania materiaów promocyjnych

i informacyjnych: mapy gminy i obszaru Natura 2000, folderu promujcego

walory gminy (przyrodnicze, kulturowe, historyczne itp.), dwukrotny udzia

w targach Tour Salon i Poleko (w latach 2010 i 2011), przygotowanie i wydanie

na pycie DVD fi lmu promujcego gmin.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i rodowisko, a fi nansowany ze rodków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

oraz Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki

Wodnej za porednictwem Centrum Koordynacji Projektów

rodowiskowych. Wicej informacji: www.nso.info.pl

Towarzystwo na rzecz Ziemi

ul. Leszczyskiej 7, 32-600 Owicim

tel/fax: 33 842-21-20, 33 844-19-34

e-mail: biuro@tnz.most.org.pl

www.tnz.most.org.pl

nr KRS: 0000045778

DODATEK: Cykl telewizyjny „Natura si o(d)paca”

W 13 odcinkach cyklu prezentowane zostay przykady bezkonfl iktowego wdraania programu

Natura 2000. Filmy znajduj si na pycie w katalogu NSO (pliki w formacie AVI).

Aby uzyska do nich dostp naley woy pyt do czytnika DVD w komputerze i wybra

opcj „otwórz folder aby wywietli pliki” (lub analogiczn). Nastpnie w eksploratorze

Windows wybra katalog NSO. Do odtwarzania mona uy np. darmowego programu

VLC media player, który mona pobra ze strony internetowej www.videolan.org

Filmy mona obejrze w komputerze, a po przegraniu na pyt CD/DVD lub pendrive,

take w stacjonarnym odtwarzaczu DVD.

Scenariusz i reyseria: Jawor Marcin Krzyaski

Gmina Isko

Gmina

Isko

MAGICZNE MIEJSCE NA MAPIE POLSKI

Projekt wspófi nansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko.


Natura si o[d)paca

Towarzystwo na rzecz Ziemi prowadzi kampani promujc sie Natura 2000 pod

hasem „Natura si o(d)paca”. Jednym z jej zasadniczych celów jest udzielenie kompleksowego

wsparcia 12. gminom, w których utworzenie ostoi Natura 2000 spotkao

si z oporem spoecznoci lokalnej.

Do uczestnictwa w projekcie wybralimy Bukowin Tatrzask, Mszan Doln,

Aleksandrów Kujawski, Szczawnic, Kraków, Narewk, Dbow Kod, Pask, Iów,

Cikowice, Isko i Ldek Zdrój. Gminy te, przy wsparciu Towarzystwa, zdecydoway

si podj wspólne dziaania na rzecz wykorzystania potencjau Natury 2000

dla promocji i rozwoju lokalnego. Dziaania te obejmuj:

Prezentacj gmin i ich walorów przyrodniczych w cyklu telewizyjnym

pod hasem „Natura si o(d)paca”. emitowanym w programie II TVP.

Pomoc eksperck w zakresie szkole, konsultacji i pomocy w przygotowaniu

projektów (zarówno promocyjno-edukacyjnych, jak inwestycyjnych) zwizanych

z Natur 2000 (walorami ostoi) w formie uzgodnionej z wadzami gmin.

Organizacj wizyt studyjnych do podobnych obszarów Natura 2000, gdzie

ich funkcjonowanie przebiega bezkonfl iktowo i przynosi wymierne korzyci.

Wsparcie promocyjne w formie przygotowania i wydania materiaów promocyjnych

i informacyjnych: mapy gminy i obszaru Natura 2000, folderu promujcego

walory gminy (przyrodnicze, kulturowe, historyczne itp.), dwukrotny udzia

w targach Tour Salon i Poleko (w latach 2010 i 2011), przygotowanie i wydanie

na pycie DVD fi lmu promujcego gmin.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i rodowisko, a fi nansowany ze rodków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

oraz Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki

Wodnej za porednictwem Centrum Koordynacji Projektów

rodowiskowych. Wicej informacji: www.nso.info.pl

Towarzystwo na rzecz Ziemi

ul. Leszczyskiej 7, 32-600 Owicim

tel/fax: 33 842-21-20, 33 844-19-34

e-mail: biuro@tnz.most.org.pl

www.tnz.most.org.pl

nr KRS: 0000045778

DODATEK: Cykl telewizyjny „Natura si o(d)paca”

W 13 odcinkach cyklu prezentowane zostay przykady bezkonfl iktowego wdraania programu

Natura 2000. Filmy znajduj si na pycie w katalogu NSO (pliki w formacie AVI).

Aby uzyska do nich dostp naley woy pyt do czytnika DVD w komputerze i wybra

opcj „otwórz folder aby wywietli pliki” (lub analogiczn). Nastpnie w eksploratorze

Windows wybra katalog NSO. Do odtwarzania mona uy np. darmowego programu

VLC media player, który mona pobra ze strony internetowej www.videolan.org

Filmy mona obejrze w komputerze, a po przegraniu na pyt CD/DVD lub pendrive,

take w stacjonarnym odtwarzaczu DVD.

Scenariusz i reyseria: Jawor Marcin Krzyaski

Gmina Isko

Gmina

Isko

MAGICZNE MIEJSCE NA MAPIE POLSKI

Projekt wspófi nansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko.

More magazines by this user
Similar magazines