Juhataja - Justiitsministeerium

just.ee

Juhataja - Justiitsministeerium

ilma ametniku nõusolekuta muuta, kui ei muutu ametikoha põhieesmärk,

põhiülesanded ja nõutav erialane ettevalmistus ning kui ametijuhendi muutmine ei

too kaasa teenistuja palga muutmist

Teenistuja:

/allkiri/

/kuupäev/

3

More magazines by this user
Similar magazines