Služby letecké dopravy - SLD

vso.cz

Služby letecké dopravy - SLD

Povinné

Základy ekonomie x x

Ekonomika podniku x x

Účetnictví x x

x

Matematika

Statistika x x

Základy informatiky x x

x

Základy práva

S e m e s t r y

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Anglický jazyk x x x x x x

Španělský jazyk x x x x

x

Úvod do psychologie

Základy sociologie

Seminář k bakalářské práci

Mezinárodní organizace v letecké

dopravě x x

Geografie letecké dopravy x x

Sociální psychologie

Marketing x x

Management x x

Metody výzkumu trhu

Služby letecké dopravy - SLD

Studijní plán bakalářského studia na Vysoké škole obchodní v Praze

Předměty

Prezenční forma studia

x

Ekonomika cestovního ruchu x x

Technika služeb cestovního ruchu x x

x

x

x

1z2


Povinné

S e m e s t r y

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Informační technologie v CR a LD x x

Obchodní právo

Mezinárodní obchod

Finance v cestovním ruchu

Letecká legislativa

Letecká doprava x x x

Letecké společnosti

Státní dozor v letecké dopravě

Odborná praxe 8 týdnů

Letecká terminologie v anglickém

jazyce x x

Zásady obchodního jednání x x

Cestovní kanceláře a agentury x x

Letecké služby x x

Logistika v letecké dopravě x x

Provoz letišť x x

Volitelné

Catering

Doprava železniční, silniční a říční x x

Cizí jazyk III. x x x

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Ruský jazyk

Předměty

Povinně volitelné

Kurs Galileo / Amadeus x x

Bezpečnost v letecké dopravě

x

x

x

x

x

x

x

x

2z2

More magazines by this user
Similar magazines