studijní plán oboru Průvodcovská činnost v cestovním ruchu ...

vso.cz

studijní plán oboru Průvodcovská činnost v cestovním ruchu ...

Průvodcovská činnost v cestovním ruchu - PCR

Povinné

Základy ekonomie x x

Ekonomika podniku

Účetnictví

Kvantitativní metody v cestovním

ruchu

Základy informatiky

Základy práva x x

x

Základy sociologie

Základy psychologie

Sociopsychologické aspekty v

cestovním ruchu

S e m e s t r y

1. 2. 3. 4. 5. 6.

x

x

Právo v cestovním ruchu x x

Cizí jazyk I. x x x x x x

Anglický jazyk

Německý jazyk

Studijní plán bakalářského studia na Vysoké škole obchodní v Praze

Předměty

Management x x

Marketing x x

Geografie cestovního ruchu x x

Světové dějiny x x x

České dějiny x x x

Technika a dovednosti průvodce v

cestovním ruchu x x

Základy cestovního ruchu x x

Ekonomika a finance v cestovním

ruchu

Informační technologie v cestovním

ruchu

Spolupráce průvodců s

poskytovateli služeb cestovního

Seminář k bakalářské práci x x

x

x

x

x

x

x

x

1z2


Povinné

S e m e s t r y

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Etika a jednání pro průvodce v

cestovním ruchu x x

Řešení krizových situací při práci

průvodce

Odborná praxe x x

Cizí jazyk II. x x x x x x

Anglický jazyk

Německý jazyk

Španělský jazyk

Francouzský jazyk

Metody výzkumu trhu

Sociální psychologie

Sociologie volného času

Evropská integrace a hlavní oblasti

politiky EU

Koordinace a spolupráce v cestovní

ruchu

Mezinárodní ekonomické vztahy a

cestovní ruch

Základy udržitelného rozvoje

cestovního ruchu

Multikulturní management

Marketing turistických regionů

x

Přírodní a kulturně historické

památky ve vazbě na CR x x

Dějiny kultury x x

x

Dějiny cestovního ruchu

Etika a rétorika

Předměty

Povinně volitelné

Psychologie v dopravě

Aktuální otázky z průvodcovské

činnosti

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2z2

More magazines by this user
Similar magazines