Views
3 years ago

WSTĘP DO LOGIKI I TEORII MNOGOŚCI - PPT Lista 6 - Częściowe ...

WSTĘP DO LOGIKI I TEORII MNOGOŚCI - PPT Lista 6 - Częściowe ...

WSTĘP DO LOGIKI I TEORII MNOGOŚCI - PPT Lista 6 - Częściowe

WSTĘP DO LOGIKI I TEORII MNOGOŚCI - PPT Lista 6 - Częściowe porządki Zadanie 0. Zadanie 1. Zapoznaj się ze wszystkimi definicjami i przykładami z rozdz. 6. z książki Cichonia. Wprowadźmy dodatkowo następujące pojęcia: • dla częściowo uporządkowanych zbiorów (X, ) i (Y, ): - zbiór Y ⊆ X o własności ∀ x,y∈Y ((x ≠ y) ⇒ ((x y) ∧ (y x))) nazywamy antyłańcuchem; - antyłańcuch, który jest elementem ⊆-maksymalnym w rodzinie wszystkich antyłańcuchów na X nazywamy antyłańcuchem maksymalnym; - funkcję f : X → Y taką, że ∀ x1 ,x 2 ∈X((x 1 x 2 ) ⇒ (f(x 1 ) f(x 2 ))) nazywamy funkcją monotoniczną; • dla liniowo uporządkowanego zbioru (X, ) : - jeśli dla x ∈ X w zbiorze {y ∈ X : x < y} istnieje element najmniejszy, to nazywamy go następnikiem elementu x; - jeśli dla x ∈ X w zbiorze {y ∈ X : y < x} istnieje element największy, to nazywamy go poprzednikiem elementu x. Sprawdź, że poniższe zbiory X są częściowo uporządkowane przez R, opisz ich elementy wyróżnione oraz łańcuchy i antyłańcuchy: (a) X = P (N) \ {∅, N} i R =⊆; (b) X = [N]

SYLABUS PRZEDMIOTU: Wstęp do teorii mnogości
LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU ...
LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU ...
LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU ...
Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka ...
lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka ...
Części dołączone do tego numeru - HMS Victory
Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z
Zmiany Nr 6/2011 do Części III - WyposaŜenie kadłubowe ... - PRS