bud_gb_142_152.pdf (950kB) - Buderus

buderus.sk

bud_gb_142_152.pdf (950kB) - Buderus

[ Vzduch ]

Kondenzačné nástenné kotly

Logamax plus GB142/GB152

[ Voda ]

[ Zem ]

[ Buderus ]

Viac komfortu pri vykurovaní

Teplo je náš element


Kondenzačná technika

znamená okamžitú úsporu

Ak kladiete na Vaše vykurovanie najvyššie nároky, kondenzačná technika Buderus

Vám splní všetko, čo Vám leží na srdci. Kompaktné nástenné kotly Logamax plus výrazne

šetria energiu a poskytujú svoj výkon na najmenšom priestore. S programom

Logamax plus nájdete efektívne riešenie prakticky pre každý byt a budovu.

Keď 100% nie je dosť

So stupňom účinnosti až 110% robia kondenzačné kotly Buderus zdanlivo nemožné

možným. Pri spaľovaní plynu vzniká oxid uhličitý a vodná para. V kondenzačnom kotle

sa vodná para ochladzuje, kondenzuje a pritom uvoľňuje dodatočné teplo – takzvané

kondenzačné alebo latentné teplo. Doterajšie systémy nechávali toto teplo nevyužité

uniknúť cez komín. Kondenzačné nástenné vykurovacie kotly Logamax plus GB142 a

GB152 sú koncipované tak, aby sa získala dodatočná energia z vodnej pary. To je

účinné využitie energie, ktoré prirodzene chráni aj životné prostredie.

Využitím kondenzačného tepla obsiahnutého v

spalinách môžu byť dosiahnuté stupne účinnosti

cez 100%. V prípade nástenných vykurovacích

kotlov Logamax plus to znamená vďaka

kondenzačnej technike normovaný stupeň účinnosti

až 110%.

2


Kondenzačné nástenné kotly

Logamax plus GB142/GB152

Kondenzačná technika – systém sa vyplatí

V porovnaní s doterajšou modernou vykurovacou technikou ušetrí kondenzačná

technika až 14% energie, v porovnaní so starými sústavami až 30%. Takto sa investícia

do kondenzačných kotlov Logamax plus rýchle vráti. Ďalšie informácie získate na

www.buderus.sk.

„Keď som videla Logamax plus,

rozhodnutie bolo jasné. Pri takej

energeticky úspornej technike s pekným

dizajnom som sa nemohla rozhodnúť inak. “

Logamax plus GB142

Logamax plus GB152

Prehľad výhod kondenzačných kotlov Logamax plus

GB142 a GB152:

❚ Nízke náklady na vykurovanie

❚ Montáž na stenu šetriaca miesto

❚ Systém odvodu spalín umožňujúci flexibilné

umiestnenie

Vybavený pre každé použitie

Dva modely pre všetky prípady - Logamax plus GB152 je kompaktný, cenovo výhodný

model triedy klasik, Top triedu tvorí kompletný typový rad Logamax plus GB142.

Oboma konštrukčnými radmi top a klasik sa dajú realizovať vykurovania pre každú

situáciu začínajúc malým 1 – izbovým bytom až po väčšie obytné a kancelárske budovy;

od 2,7 po 60 kW, v kaskádovom zapojení až do 240 kW. Pritom sa dajú kombinovať

viaceré výkonové veľkosti navzájom. Takto je možné kondenzačnou technikou vykurovať

viacrodinné domy a priemyselné objekty.

3


Logamax plus GB142

je vykurovanie špičkovou technikou

Zariadeniami top triedy ponúka Buderus naozaj top výkon. V kondenzačnom

nástennom kotle Logamax plus GB 142 zrealizovali naši inžinieri všetko, čo je v súčastnosti

technicky možné, aby bolo vykurovanie ešte účinnejšie a úspornejšie. Výsledkom

je normovaný stupeň účinnosti až 110% . Päť výkonových veľkostí od 15 do 60 kW nájde

vhodné umiestnenie všade - či na poschodí , v pivnici alebo pod strechou.

Výkon podľa želania

Top trieda Logamax plus GB142 pokrýva nezvyčajne široké výkonové spektrum od 2,7

do 60 kW. Ak sú viaceré kotly zapojené do kaskády, zvyšuje sa výkon až na 240 kW. Preto

sú nástenné kotly vhodné pre nízkoenergetické, jedno- a dvojrodinné domy ako aj pre

väčšie objekty. Či použijete viacero vykurovacích okruhov, pripojenie solárneho

zariadenia Buderus, alebo iné kombinácie - všetko je možné! Dôležitá je spoľahlivá

konštrukcia výmenníka, ktorá sa osvedčila vo viac ako milión kusoch kotlov Buderus.

Nákladový koeficient kotla podľa nariadenia o úspore energie v

porovnaní s inými hodnotami DIN.

4


Kondenzačný nástenný kotol

Logamax plus GB142

„To čo je vo vnútri, je pre mňa tak isto

dôležité ako vonkajší vzhľad. Preto to bola

láska na prvý pohľad, keď som uvidela

Logamax plus GB142.“

*

*

Vyzerá dobre

Logamax plus GB142 je pravý klenot, ktorého

dizajn presvedčí aj profesionála.

Logamax plus GB142

prepožičané Združením pre dizajn/ German

Design Council za presvedčivý dizajn.

Výborné hodnotenia za úspornú techniku

Nemecká nadácia Warentest podrobne testovala výkon plynových kondenzačných

kotlov (zošit 08/2003). Buderus Logamax plus GB142-24 je jeden z dvoch plynových

kondenzačných kotlov, ktorým porota pridelila označenie „najlepší stupeň využitia pre

vykurovanie a ohrev teplej vody“. Preto je využitie energie „výborné“. Na udelenie

najlepšej známky pre Logamax plus boli dobré dôvody. Rozhodli najmä extrémne veľká

plocha výmenníka a s tým spojená celoročná kondenzačná prevádzka, optimalizácia

využitia kondenzácie vďaka prevádzke bez minimálneho objemového prietoku a

extrémne veľký modulačný rozsah od 18 do 100%. Skúšajúci si vyslovene pochvaľovali

nekomplikovanú obsluhu a v porovnaní s inými kotlami nízku spotrebu elektrickej

energie. Kúpa kotla Buderus je teda správne rozhodnutie.

* výňatok z výsledkov testu Stiftung Warentest zošit 08/2003

Víťaz v najvýznamnejšej a

najznámejšej súťaži dizajnu vo

svete, vypísanou Priemyselným

fórom dizajnu v Hannoveri.

Prehľad výhod kotla Logamax plus GB142:

❚ Moderná kondenzačná technika pre

hospodárne vykurovanie

❚ Normovaný stupeň účinnosti až 110% vďaka

modulačnému keramickému horáku

❚ Nízke náklady na vykurovanie a ochrana

životného prostredia

❚ Mimoriadne dlhá životnosť a flexibilné

využitie

❚ Tichá prevádzka

❚ Kompletná výbava znižujúca náklady na

montáž

5


Tam vnútri je len špičková technika

Okrem modernej kondenzačnej techniky zabudovali naši inžinieri do kotla Logamax plus

mnoho iných špičkových komponentov. Napríklad obehové čerpadlo pracujúce v závislosti

od tlakového rozdielu sa vyznačuje tichou prevádzkou. Modulačný horák zabezpečuje

optimálne prispôsobenie výkonu. S týmito všetkými výhodami je nástenný vykurovací kotol

ideálnou voľbou pre nízkoenergetické domy a všetky prípady, kde sa vyžaduje obzvlášť

efektívne vykurovanie.

Všetko v sériovej výbave

Logamax plus GB142-15 až GB142-30 je od

výroby kompletne vybavený napríklad

komínovou prírubou a trojcestným

prepínacím ventilom pre pripojenie teplej

úžitkovej vody, čerpadlom pracujúcim

v závislosti od tlakového rozdielu a poistným

ventilom.

Normovaný stupeň účinnosti až 110 % so

systémom ETA plus

Modulačný keramický horák vie pracovať

v rozsahu od 18 do 100 %. Výmenník má

extrémne veľkú teplovýmennú plochu. Takto

sú možné normované stupne účinnosti až

110 %.

Šetriť elektrickú energiu s FLOW plus

Obehové čerpadlo šetriace energiu, ktoré

pracuje v závislosti od tlakového rozdielu

samočinne vyrovná tlak vo vykurovacom

systéme. Tak nevznikajú žiadne rušivé zvuky.

S FLOW plus možno tiež ušetriť

Logamax plus GB142 sa zaobíde bez komplikovanej hydrauliky. Vďaka tomu, že

nepotrebuje prídavné komponenty ako napríklad prepúšťací ventil, sa dá kondenzačná

technika lepšie využiť. Okrem toho ušetríte dodatočné náklady na montáž. Ak sa

napríklad termostatické ventily uzavrú z dôvodu slnečného žiarenia, nové obehové

čerpadlo pracujúce v závislosti od tlakového rozdielu samočinne vyrovná tlak vo

vykurovacom systéme. Preto nevznikajú žiadne rušivé zvuky, účinnosť kotla sa ešte

zvýši a ráno po nočnom útlme sa čerpadlo postará o rýchle dodanie tepla do radiátorov.

V porovnaní s doterajšími obehovými čerpadlami sa navyše ušetrí 30 až 40 %

elektrickej energie.

Logamax plus GB142-60

Žhaviaca elektróda s keramickou objímkou sa

6

stará o spoľahlivé a obzvlášť tiché zapálenie

horáka.


Kondenzačný nástenný kotol

Logamax plus GB142

Flexibilné miesto inštalácie

Množstvo systémov na odvod spalín a

kompaktné rozmery umožňujú inštaláciu

prakticky kdekoľvek.

Nenáročná údržba a servis

Dobrý prístup spredu ku všetkým dielom

znižuje náročnosť na servis.

Logamatic EMS

Jednoduchá obsluha ako aj textový displej a

možnosť rozšírenia modulmi sú prednosti

systému EMS. Servisný diagnostický systém

SDS je sériovo k dispozícii k ovládacej jednotke

Logamatic RC30. Do kotla Logamax plus je

možné zabudovať dva moduly, napríklad pre

regulovanie solárneho zariadenia.

Všetko je bezpečné

Okrem iného sa o bezpečnosť stará ochrana

proti zamrznutiu, spínanie čerpadla proti

zablokovaniu, sústavná kontrola snímačov a

plynového ventilu

ETA plus pre variabilný výkon

Modulačný keramický horák kotla Logamax plus GB142 vie pracovať v rozsahu od 18 do

100 %. To znamená, že pri menšej potrebe tepla je potrebné dodať menší výkon a tým

spotrebovať menej energie. Vďaka extrémne veľkej ploche výmenníka a kondenzačnej

technike sú normované stupne účinnosti až 110 %. Veľký modulačný rozsah naviac znižuje

počet štartov horáka. To šetrí kotol a redukuje rušivé zvuky.

Prehľad výhod kotla Logamax plus GB142:

❚ Výkonný regulačný systém Logamatic EMS

s možnosťou rozšírenia pomocou

integrovateľných modulov

❚ Veľmi dobrý modulačný rozsah od 18 do100%

❚ Nízky elektrický príkon šetrí prevádzkové

náklady

❚ Optimalizácia využitia kondenzácie, minimálny

objemový prietok a prepúšťací ventil sú

zbytočné

❚ Dokonalý dizajn vďaka integrovaným

pripojeniam potrubí

7


Logamax plus GB152

je mat nákladom na vykurovanie

Ponúkame aj ďaľšiu alternatívu. Rozhodnite sa pre najmodernejšiu kondenzačnú

techniku z triedy klasik za prekvapujúco výhodnú cenu. Logamax plus GB152 to

umožňuje. Tento nástenný plynový kondenzačný kotol Buderus dosahuje normovaný

stupeň využitia až 108%. Okrem toho si vďaka funkcii Booster a THERMOquick

vychutnajte ešte väčší komfort prípravy teplej úžitkovej vody.

Logamax plus GB152 s funkciou teplého štartu

dodá ihneď teplú vodu. Omnoho rýchlejšie ako

kotly so studeným štartom, ktoré na to potrebujú

až 60 sekúnd.

Hospodárne, účinne a šetrne k životnému prostrediu

Vstúpte do sveta kondenzačnej techniky. Tým ešte hospodárnejšie využijete plynné

palivo pre Vaše pohodlie. Logamax plus GB152 dáva k dispozícii veľký modulačný

rozsah od 5,3 do 24 kW – je ideálny pre veľké spektrum možných použití od

novostavieb až po rekonštrukcie starých budov. Znížený počet štartov horáka šetrí

energiu a tým aj životné prostredie! Modulačné obehové čerpadlo kotla Logamax plus

GB152 taktiež šetrí náklady, pretože prispôsobuje svoje otáčky výkonu kotla. Tak bude

vykurovacia sústava zásobovaná len potrebným množstvom vody a náklady na elektrickú

energiu klesnú.

8


Kondenzačný nástenný kotol

Logamax plus GB152

„Pri takom dobrom pomere cena – výkon

som jednoducho nemohol odolať. Teraz

vykurujem omnoho hospodárnejšie.“

Prehľad výhod kotla Logamax plus GB152:

Logamax plus GB152

Bleskurýchle teplá voda

Ak potrebujete teplú vodu, tak najradšej ihneď. Preto je možné dostať Logamax plus

GB152 aj ako kotol s prietokovým ohrevom s praktickou funkciou teplého štartu

THERMOquick. Takto máte teplú vodu ihneď k dispozícii, aj keď prietokový ohrev ešte

nedosiahol svoj plný výkon. Počas odberu teplej úžitkovej vody zostáva jej teplota

konštantná. Ďalšou výhodou je funkcia Booster so špeciálne vysokým výkonom 19

prípadne 28 kW pri ohreve teplej úžitkovej vody. Takto môžete odoberať aj veľké

množstvá teplej úžitkovej vody. Komfort je pri výrobkoch Buderus triumf v každom

ohľade!

❚ Kondenzačná technika s normovaným

stupňom účinnosti až 108%

❚ Veľký modulačný rozsah od 25 do 100% šetrí

energiu a znižuje emisie

❚ Modulačné čerpadlo prispôsobí otáčky

výkonu kotla a šetrí elektrickú energiu

❚ Výkonný regulačný systém EMS

❚ Vysoký komfort obsluhy s ovládacou

jednotkou Logamatic RC30

❚ Veľmi vysoký komfort pri príprave teplej

úžitkovej vody

❚ Systém teplého štartu THERMOquick pri

kombinovaných kotloch

❚ Osvedčená technika pripojenia pre rýchlu

montáž a inštaláciu

9


Čo sa za tým skrýva

Je dobré, že teplo môže byť tak výhodné. Logamax plus GB152 optimálne využíva

plynné palivo a ponúka Vám vysoký komfort pre vykurovanie a teplú úžitkovú vodu.

Vysoká kvalita, spoľahlivosť a nenáročná údržba všetkých produktov Buderus sa

postarajú o to, aby ste mali zo svojho nástenného kotla dlho radosť.

Kompaktný výmenník SpirAL

Výmenník so svojou špirálovou

konštrukciou z rebrovanej rúrky z hliníka

odolného voči korózii zabezpečuje dobré

využitie kondenzácie a normovaný stupeň

účinnosti až 108%.

Dostatok teplej úžitkovej vody

Funkcia Booster zabezpečuje dodatočný

výkon počas prípravy teplej úžitkovej vody

a tým zvýšený možný odber pri

kombinovaných kotloch, prípadne

redukované časy pri dobíjaní zásobníka.

Teplá voda okamžite

Pri kombinovaných kotloch bez čakania s

konštantnou teplotou výstupnej vody cez

doskový výmenník vďaka integrovanému

systému THERMOquick.

Logamatic EMS

Jednoduchá obsluha pomocou textového

displeja a možnosť rozšírenia modulmi, to je

sila systému EMS. Systém SDS je sériovo

k dispozícii s RC30.

Všetko kompletné

Logamax plus GB152 je kompletne vybavený už od výroby. Všetky potrebné súčasti

pre vykurovaciu sústavu sú už integrované - obehové čerpadlo, expanzná nádoba,

poistný ventil a trojcestný prepínací ventil pre pripojenie teplej úžitkovej vody. To

Vášmu kúrenárovi výrazne ušetrí čas pri montáži a Vám náklady.

Logamax plus GB152 s Logamatic RC30

10


Kondenzačný nástenný kotol

Logamax plus GB152

Flexibilná voľba miesta inštalácie

Množstvo systémov na odvod spalín a

kompaktné rozmery umožňujú inštaláciu

prakticky kdekoľvek.

Modulačná prevádzka

Spojená regulácia plynu a vzduchu KombiVent

sa stará o plynulé prispôsobenie potrebe tepla

medzi 25 až 100 % a znižuje emisie.

Nenáročná údržba a servis

Dobrý prístup spredu ku všetkým dielom znižuje

náročnosť na servis.

Kompletne vybavený

Od výroby sú integrované obehové čerpadlo,

expanzná nádoba, poistný ventil, manometer,

plniaci a vypúšťací ventil, trojcestný prepínací

ventil pre pripojenie teplej úžitkovej vody

a komínová príruba.

Prispôsobí sa Vašim želaniam

Doterajšie horáky sa jednoducho len zapínali a vypínali, aby vyrobili požadované teplo.

To samozrejme zaťažuje kotol. Okrem toho časté štarty spotrebujú veľa energie.

Logamax plus GB152 naopak pracuje s modulačným horákom, ktorý pracuje v

rozsahu od 25 do 100% výkonu. Výsledok - menej štartov horáka, menšia spotreba

energie, menšie náklady.

11


Ovládacia jednotka RC

dokáže regulovať jednoducho všetko

Pre firmu Buderus je najdôležitejší človek a nie technika. Preto u našich výrobkov

kladieme najväčší dôraz na ľahké ovládanie. Tak je to aj pri ovládacích jednotkách RC pre

regulačný systém Logamatic EMS. Niekoľkými dotykmi ruky máte Vaše vykurovacie

zariadenie pod kontrolou a všetko nastavíte podľa Vašich želaní. Jednoducho len „stlačiť

a otočiť “.

Viackrát ocenený!

Presvedčivý dizajn sa vždy presadí. Preto

vyhrali regulátory Logamatic RC tri významné

ocenenia:

Všetko pod kontrolou, všetko na jeden pohľad - aj bez kábla

O čo je vonku alebo vo vnútri teplejšie, o to menej musí kotol vykurovať. Preto meria

ovládacia jednotka Logamatic RC30 sústavne teploty, aby mohla zodpovedajúco riadiť

kotol. Logamatic RC20 sa orientuje podľa teploty v priestore, aby nastavila výkon

kotla. Pri variante Logamatic RC20RF to funguje dokonca bez kábla.

Vždy správne vykurovať

Textový displej ovládacej jednotky Logamatic RC30 má podsvietené pozadie a dá sa

veľmi dobre čítať. Takto sa môžete okamžite informovať o prevádzke vykurovania a v

prípade potreby zmeniť nastavenie. Ďaľšou výhodou je, že odborná kúrenárska firma,

ktorú ste si zvolili, môže naprogramovať termíny servisnej prehliadky. Vy potom

dostanete včas hlásenie na displeji. Pre optimálne využitie týchto možností je veľmi

dôležité, aby bola ovládacia jednotka umiestnená v obytnom priestore. Ak nie je

vhodné použiť káble, ponúka Vám Buderus variant Logamatic RC20RF, ktorý pracuje

s rádiovým signálom, čo je pre Vás veľmi pohodlné.

Združenie pre dizajn/ German Design Council

ISH 2003

Priemyselné fórum dizajnu

v Hannoveri.

Víťaz ceny za dizajn 2004

Cena Reddot dizajn víťaz 2004

12


Kondenzačné nástenné kotly

Regulačné systémy

„Čoskoro chcem naše vykurovanie Buderus

rozšíriť o solárny systém. Dobre, že

regulačný systém Logamatic EMS je už

pripravený pre solárnu prevádzku.

Jednoducho len zasunúť modul – a hotovo.“

Logamatic RC30

Logamatic RC20 / RC20RF (bezkáblový)

Ovládacia jednotka Logamatic RC30 –

ukáže , čo dokáže

Ovládacia jednotka Logamatic RC30

reguluje vykurovacie sústavy až s dvomi

okruhmi. V závislosti od nameranej

teploty v priestore a od vonkajšej teploty

sa stará o požadovanú teplotu.

Samozrejme, že môžete individuálne

programovať, kedy a ako dlho sa má

vykurovať. Ovládacia jednotka sa môže

umiestniť priamo v obytnom priestore,

alebo vložiť priamo do kotla. Na displeji si

bez problémov prečítate všetky prevádzkové

údaje Vášho vykurovacieho

zariadenia. Cirkulačné čerpadlo dodávané

ako príslušenstvo garantuje

okamžitú dodávku teplej úžitkovej vody.

Ovládacia jednotka Logamatic RC20 /

RC20RF (bezkáblová) - malá, ale dobrá

Naozaj super vec - ovládacie jednotky

Logamatic RC20 sú ideálne pre ovládanie

druhého vykurovacieho okruhu,

môžu sa ale použiť aj pre jeden vykurovací

okruh. Vždy sa postarajú o správnu

teplotu. K dispozícii máte naprogramované

časové programy. Požadované

teploty pre noc a deň sa dajú jednoducho

nastaviť. Ak sa chcete uprostred

noci sprchovať, je to úplne jednoduché.

Stlačením tlačidla bleskurýchle aktivujete

ohrev teplej úžitkovej vody. Máte to

radi pohodlné Potom sa rozhodnite pre

Logamatic RC20RF, variant bez kábla.

Táto ovládacia jednotka je v neustálom

kontakte s kotlom a môže byť umiestnená

prakticky v každej miestnosti

Vášho domu bez kábla a nákladnej inštalácie.

Logamatic 4121

Logamatic 4121 - silný v tíme

Logamatic 4121 je regulačný systém s voliteľným

rozšírením napríklad pre regulovanie

až 56 vykurovacích okruhov. Ďalšie možnosti

sú napríklad pripojenie solárnej sústavy, alebo

regulácia ďalšieho zdroja tepla ako kotol na

tuhé palivo , tepelné čerpadlo atď.

13


Teplá úžitková voda je so zásobníkmi

teplej vody Logalux vždy k dispozícii

Systém Buderus ponúka pre ohrev teplej úžitkovej vody riešenia na mieru, ktoré

môžete kombinovať s kondenzačnými nástennými kotlami Logamax plus. Je možná

voľba z dvoch systémov. Buď sa rozhodnete pre kombinované kotly, ktoré zohrievajú

vodu prietokovým spôsobom, čím ušetríte miesto. Alebo si zvolíte zásobník teplej

úžitkovej vody, ak máte väčšie nároky na teplú vodu.

Ak máte veľmi radi komfort, môžete si dať

nainštalovať cirkulačné čerpadlo. To v pravidelných

časových intervaloch prečerpá vodu

cez okruh teplej úžitkovej vody. Výsledný efekt

je, že - ihneď po otvorení vodovodného kohútika

máte k dispozícii teplú úžitkovú vodu.

Spoľahlivá hygiena vody je zaručená termoglazúrou Buderus DUOCLEAN MKT

Program Logalux ponúka kompaktné, závesné alebo stojaté zásobníky teplej

úžitkovej vody až do 300 litrov. U všetkých zásobníkov sú diely, ktoré prichádzajú do

styku s vodou, vybavené termoglazúrou Buderus DUOCLEAN MKT. To znamená

bezchybnú hygienu teplej úžitkovej vody na dlhý čas a spoľahlivú ochranu pred

koróziou.

14


Kondenzačné nástenné kotly

Zásobníky teplej úžitkovej vody

Teplá úžitková voda v najlepšej forme

Zásobníky teplej úžitkovej vody

Logalux S135RW (135 litrov) a S160RW

(160 litrov) presvedčia svojím vynikajúcim

dizajnom. Pri minimálnej potrebe miesta

môžu byť namontované pod Logamax

plus GB142. Okrem toho vopred pripravené

montážne skupiny uľahčujú inštaláciu.

Logalux S135RW/S160RW

„Okrem kotla Logamax plus GB142 sme sa

hneď rozhodli aj pre zásobník teplej

úžitkovej vody. Je dobré, že kotol je už

vybavený potrebným pripojením.“

Malý priestorový zázrak

Závesné zásobníky teplej úžitkovej vody

Logalux HC70 (70 litrov) a Logalux HC110

(110 litrov) môžu byť namontované pod

Logamax plus GB152, prípade vľavo alebo

vpravo od kotla. Minimálna potreba miesta

je ideálna pre etážové byty a rodinné domy

s jednou rodinou.

Logalux séria HC

Logalux S120 je jednoducho dobrý

Logalux S120 je vhodný pre komfortný

ohrev teplej úžitkovej vody do rodinných

domov s jednou rodinou. Stojatý zásobník

je možné vhodne inštalovať v pivnici alebo

v podkroví. Má objem 120 litrov a výborný

pomer cena – výkon.

Logalux S120

Teplá úžitková voda s Logamax plus:

❚ Vysoký trvalý výkon

❚ Veľkosti zásobníkov pre každú potrebu

❚ Termoglazúra Buderus DUOCLEAN MKT

pre optimálnu hygienu teplej úžitkovej vody

❚ Tepelná izolácia bez freónov minimalizuje

straty ochladzovaním

Viac vody, viac komfortu

Logalux SU160 W, 200 W a 300 W sú tie

správne zásobníky pre domy s dvomi a

viacerými rodinami. S objemom 160, 200

a 300 litrov sa uplatnia tam, kde je zvýšená

potreba vody. Túto úlohu plnia komfortne

a hodpodárne.

Logalux séria SU

Použitie s Logamax plus GB142 GB152 GB142/152 GB142/152

Logalux S135RW S160RW HC70 HC110 S120 SU160 SU200 SU300

Výška (mm) 837 947 850 850 956 1188 1448 1465

Šírka/priemer (mm) 600 600 480 480 512 556 556 672

Hĺbka (mm) 650 650 370 500 – – – –

Váha (kg) 89 102 50 65 72 98 110 145

15


Pre kondenzačnú techniku je vždy

miesto – či s komínom alebo bez neho

Ponúkame Vám Vykurovanie, pre ktoré sa nájde miesto prakticky všade. Kondenzačné

kotly Logamax plus sú schválené pre rôzne systémy vedenia vzduchu a spalín. Pre Vás

to znamená, že kotol môžete nainštalovať nezávisle od komína takmer kdekoľvek vo

Vašej budove. Samotná montáž kotla Logamax plus na stenu si totiž nevyžaduje

špeciálny priestor a takmer žiadnu plochu určenú pre umiestnenie kotla. Preto sa

medzi pivnicou a strechou vždy nájde vhodné miesto.

Spaliny

Prívod vzduchu

Vnútornou rúrou stúpajú spaliny smerom

nahor a vonkajšou je privádzaný vzduch pre

spaľovanie. Tento systém rúra v rúre

umožňuje prevádzku nezávislú na vzduchu

v priestore.

Systémy nezávislé na vzduchu v priestore znamenajú novú nezávislosť

Systém koncentrických potrubí od firmy Buderus je skvelý nápad. Jedna rúra odvádza

spaliny a zároveň privádza potrebný vzduch na spaľovanie. Preto môže byť

kondenzačný kotol Logamax plus namontovaný prakticky v každom priestore. O zásobovanie

vzduchom potrebným na spaľovanie si nemusíte robiť žiadne starosti. Tieto

systémy sú samozrejme preskúšané a schválené.

16


Kondenzačné nástenné kotly

Systémy vedenia vzduchu a spalín

Prevádzka závislá na vzduchu v priestore

Máte možnosť namontovať kotol v blízkosti komína Potom môže byť Logamax plus

nainštalovaný pre prevádzku závislú na vzduchu v priestore. Znamená to, že kotol

nasáva kyslík potrebný na spaľovanie zo vzduchu v priestore. Preto musia byť v

miestnosti inštalácie kotla dostatočne veľké otvory na prívod vzduchu. Spaliny sú

odvádzané rúrou odolnou voči korózii alebo komínom, ktorý je vhodný pre

kondenzačné kotly.

„Kompletné vykurovanie – a potrebuje tak

málo miesta. U nás je Logamax plus pod

strechou. Kotol tak pracuje diskrétne

ukrytý.“

A

B

C

Výhody umiestnenia kotla Logamax plus:

A

Oblasť použitia: prevažne v starších domoch, ak existuje

komín alebo šachta, ale nehodí sa pre nasávanie

vzduchu. Používa sa aj pri väčších zariadeniach

(kaskády) .

Jeden kotol, prevádzka závislá na vzduchu v

priestore

❚ Umiestnenie kotla je možné takmer všade v

budove ( napríklad v pivnici, v kuchyni, na

povale alebo v dielni)

❚ Systémy vedenia vzduchu a spalín pre

prevádzku závislú na vzduchu v priestore

❚ Systémy vedenia vzduchu a spalín pre

prevádzku nezávislú na vzduchu v priestore

Ušetrite si sanáciu komína

Pri výmene vykurovacieho kotla je často

potrebné vykonať aj sanáciu komína.

Dôvodom je, že moderné vykurovania

majú chladnejšie spaliny a menší objem

spalín. Ak komín na takúto prevádzku nie

je prispôsobený, hrozí jeho zanesenie

dechtom, čo znamená, že bude vo vnútri

vlhký. Inštaláciou systému vedenia

vzduchu a spalín nezávislého na vzduchu

v priestore od firmy Buderus vyriešite

tento problém elegantným spôsobom.

Pri inštalácii kotla, alebo strešnej

vykurovacej centrály dokonca komín

nebudete potrebovať vôbec.

B Oblasť použitia: prevažne v starších domoch, ak existuje

komín alebo šachta vhodná pre nasávanie vzduchu.

Používa sa aj pri novostavbách.

Prevádzka nezávislá na vzduchu v priestore s rúrou

na odvod spalín ťahanou v komíne

Prevádzka nezávislá na vzduchu v priestore, pri

existujúcej šachte pre spaliny v komíne

(viac kotlov)

Prevádzka nezávislá na vzduchu v priestore, pri

existujúcej šachte pre spaliny v komíne

(jeden kotol)

C Oblasť použitia: prevažne v novostavbách, ak v budove

neexistuje žiaden komín alebo šachta.

Riešenie sa používa ale aj v starších domoch.

Prevádzka nezávislá na vzduchu v priestore, systém

rúra v rúre

Prevádzka nezávislá na vzduchu v priestore, systém

rúra v rúre

Prevádzka nezávislá na vzduchu v priestore, systém

rúra v rúre

❚ všetky systémy pre vedenia vzduchu a spalín

sú preskúšané a povolené

❚ Systémy rúra v rúre môžu ušetriť

rekonštrukciu komína

17


Technické dáta

Logamax plus GB142-15 GB142-24 GB142-30

Modulačný menovitý výkon (kW) 2.7–15.0 4.3–24.0 5.4–30.0

Normovaný stupeň účinnosti (%) do 110 do 110 do 110

Teplota výstupnej vody (°C) do 90 °C do 90 °C do 90 °C

Priemer potrubia odvodu spalín (mm) 80/125 80/125 80/125

Teplota teplej úžitkovej vody (°C) 30 do 60 °C 30 do 60 °C 30 do 60 °C

Elektrický príkon pri plnom výkone (W) 96 103 117

Výška / šírka / hĺbka (mm) 712/560/475 712/560/475 712/560/475

Váha (kg) 50 50 50

Logamax plus GB142-45 GB142-60

Modulačný menovitý výkon (kW) 8.0–45 10.6–60

Normovaný stupeň účinnosti (%) do 110 do 110

Teplota výstupnej vody (°C) do 90 °C do 90 °C

Priemer potrubia odvodu spalín (mm) 80/125 80/125

Teplota teplej úžitkovej vody (°C) 30 až 60 °C 30 až 60 °C

Elektrický príkon pri plnom výkone (W) 64* 82*

Výška / šírka / hĺbka (mm) 712/900/475 712/900/475

Váha (kg) 65 72

* bez čerpadla

Logamax plus GB152-16 GB152-24 (K)

Modulačný menovitý výkon (kW) 5.3–16.0 5.3–24.0

Normovaný stupeň účinnosti (%) do 108 do 108

Výkon pri ohreve TÚV (kW) 18.6 27.6

Teplota výstupnej vody (°C) do 90 °C do 90 °C

Priemer potrubia odvodu spalín (mm) 80/125 80/125

Teplota teplej úžitkovej vody (°C) 30 až 60 °C 30 až 60 °C

Elektrický príkon (W) 58-94 58-116

Výška / šírka / hĺbka (mm) 850 x 480 x 370 850 x 480 x 370

Váha (kg) 34 36

Logamax plus GB142-15/24/30

Logamax plus GB142-45/60

560

335 158

55

335

900

712

119

75 150 130 150 75

46

475

75 532

75

18


Kondenzačné nástenné kotly

Logamax plus GB142/GB152

Oblasť použitia Logamax plus GB152 GB142

Veľkosti výkonu vykurovacích kotlov (kW) 16, 24 15, 24, 30, 45, 60

Veľkosti výkonu kombinovaných kotlov (kW) 24

Štandardné použitie v jedno- a dvojrodinných domoch • •

Univerzálne použitie

( napríklad nízkoenergetické domy, väčšie objekty, •

viac vykurovacích okruhov, solárna podpora vykurovania )

Výmena klasického kotla za kondenzačný


Využitie energie Logamax plusGB152

Maximálny normovaný stupeň účinnosti do 110% (ETA plus)

Dobrý normovaný stupeň účinnosti do 108 %


Veľmi veľká plocha výmenníka pre celoročnú

kondenzačnú prevádzku

Úspora el. energie čerpadlom regulovaným rozdielovým tlakom

Veľký výkonový rozsah horáka (18 – 100 %)

Optimalizácia využitia kondenzácie pomocou FLOW plus

(nie je potrebný minimálny prietok vody)


Príprava teplej úžitkovej vody kotlom Logamax plusGB152

Výkon pre ohrev TÚV zodpovedajúci vykurovaciemu výkonu

Zvýšený výkon pri ohreve TÚV (28 kW) funkciou Booster


Kombinovaný kotol s funkciou teplého štartu THERMOquick

a reguláciou výstupnej TÚV


GB142

GB142


Výbava / údržba kotla Logamax plusGB152

GB142

Regulačný systém Logamatic EMS s textovým displejom

a servisným diagnostickým systémom ( SDS ) • •

Kompletná výbava ( napr. trojcestný prepínací ventil ) • •

Pripojenie pre cirkulačné čerpadlo sériovo


Možnosť zabudovania funkčných modulov


Veľmi nenáročná údržba


Logamax plus GB152

480

30

63

850

65 65 65 65 46

370

19


Kvalitná vykurovacia technológia si vyžaduje profesionálnu inštaláciu a údržbu. Buderus preto dodáva kompletný program

výhradne prostredníctvom kúrenárov. Spýtajte sa kúrenára na vykurovaciu techniku firmy Buderus, informujte sa v jednej z

našich pobočiek alebo nás navštívte na Internete.

Váš kompetentný partner pre vykurovanie:

Buderus Vykurovacia technika spol. s. r. o.,

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava,

Tel.: (02) 4445 6960, 6966, 8447, 8449,

Fax: (02) 44255420

e-mail: buderus@buderus.sk

www.buderus.sk

More magazines by this user
Similar magazines