Avalikustamisele kuuluvad palgaandmed 2008

vangla.ee

Avalikustamisele kuuluvad palgaandmed 2008

Harku Vangla ametiisikute palgaandmed 2008

Ametiisiku andmed

Töötasu liik

Ametikoht Ametiisiku nimi Põhipalk

Lisatasud ja hüvitised

Muud tasud

Palga (tasu)

kogusumma

(1+2+3+4+5)

Periood* (perioodi algja

lõppkuupäev)

Teenistus- või töösuhte

vorm (teenistusse

nimetamine, valimine,

teenistus-, tööleping,

töövõtuleping)

astme- (ameti-)

palk+dif

puhkusetasud lisatasud hüvitised

toetused,

preemia,

tulemuspalk

ja/või - preemia

1 2 3 4 5

Direktor Leppik Janec 373 432,55 48 233,65 52 228,63 473 894,83 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Direktori asetäitja Päll Kermo 303 169,25 26 301,71 11 660,36 23 000,00 364 131,32 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Finantsosakonna juhataja kt Aaslaid Helle 166 927,52 25 144,49 79 212,25 20 000,00 291 284,26 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Majandusosakonna juhataja kt Bogarinov Aleksandr 140 315,38 31 417,35 60 123,92 10 000,00 241 856,65 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Üldosakonna juhataja kt Kilp Kadri 96 771,44 52 414,16 32 948,99 182 134,59 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Sotsiaalosakonna juhataja Punn Christel 151 505,38 12 905,11 40 302,15 17 000,00 221 712,64 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna juhataja Sepp Tõnis 201 705,61 34 199,04 60 511,68 23 000,00 319 416,33 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Meditsiiniosakonna juhataja Talva Els 132 200,82 35 983,32 113 928,20 282 112,34 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Aak Anti 13 979,17 7 680,87 21 660,04 06.11.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Aare Ulvi 115 917,36 23 652,92 37 865,69 177 435,97 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Arvestuse peaspetsialist Adamson Margit 103 312,50 6 623,04 21 097,24 8 000,00 139 032,78 10.04.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Sotsiaaltöötaja Andrejeva Jekaterina 52 611,62 52 611,62 11.08.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Antipova Nadezda 12 465,65 1 039,48 2 131,92 2 272,90 17 909,95 17.07.-23.09.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Blum Svetlana 96 596,45 19 159,80 39 740,35 155 496,60 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Inspektor-kontaktisik Bolmat Olga 124 015,46 6 308,95 70 678,94 13 000,00 214 003,35 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Dril Regina 42 503,22 15 435,26 57 938,48 12.08.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Eiduks Nadežda 15 250,00 5 863,44 4 248,23 25 361,67 01.01.-01.03.2008 teenistusse nimetamine

Referent Ermann Siiri 106 155,36 7 138,44 2 000,00 115 293,80 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Galantseva Laine 117 750,33 25 145,62 33 366,37 176 262,32 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Sotsiaaltöötaja Golovin Karmen 50 441,67 1 500,00 11 357,53 63 299,20 01.01.-15.06.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Helandi Katrin 102 511,54 19 321,48 12 577,98 134 411,00 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Jakovlev Vladimir 15 250,00 7 468,56 9 664,02 32 382,58 01.01.-01.03.2008 teenistusse nimetamine


Harku Vangla ametiisikute palgaandmed 2008

Inspektor Jurova Aleksandra 142 059,37 6 479,95 12 224,50 12 000,00 172 763,82 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Arvestuse spetsialist Kaljund Triin 25 244,44 24 829,84 50 074,28 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Kaljuvee Karmen 119 656,24 18 916,26 33 866,30 172 438,80 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Arvestuse peaspetsialist Kalm Kadi 49 553,76 28 373,80 3 811,83 81 739,39 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Kalman Aime 89 354,48 2 280,30 29 897,39 121 532,17 08.02.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Kalman Jaanus 62 574,19 18 860,69 81 434,88 05.04.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Kann Katrin 42 630,45 8 153,86 13 248,38 4 396,04 68 428,73 01.01.-30.06.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Kaskema Larissa 14 020,16 7 899,30 13 348,14 35 267,60 01.01.-01.03.2008 teenistusse nimetamine

Inspektor-korrapidaja abi Kaupužs Norberts 112 876,34 26 846,02 39 281,79 179 004,15 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Personali peaspetsialist Keeroja Erika 87 344,35 5 073,45 16 459,95 108 877,75 14.04.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Sotsiaaltöötaja Kelder Ivika 36 912,79 36 912,79 08.09.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Kiisel Heino 82 218,81 11 298,24 25 507,82 119 024,87 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Kikas Merli 62 259,36 21 822,34 84 081,70 03.06.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Kisse Iiri 74 016,49 21 851,33 24 042,73 119 910,55 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Spetsialist-huvijuht Klas Diana 43 676,71 43 676,71 20.03.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Peaspetsialist-korrapidaja Koršunov Konstantin 132 661,29 19 970,27 62 567,11 215 198,67 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Kossareva Svetlana 14 198,28 6 967,37 18 697,87 39 863,52 01.01.-09.07.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Kotter Maivi 123 149,13 33 597,16 47 926,85 9 000,00 213 673,14 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna vanemvalvur Kruusamets Helbe 140 133,83 23 028,66 59 480,14 10 000,00 232 642,63 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Kubi Elju 12 544,36 3 100,78 13 328,95 28 974,09 26.03.-29.09.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Kustavus Jaan 80 100,09 15 289,63 28 729,01 124 118,73 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Peaspetsialist-korrapidaja Kõnno Aalo 171 096,77 31 264,92 58 900,50 261 262,19 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Kõuts Jane 74 528,23 26 456,49 100 984,72 01.03.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Käsi Laura 39 270,47 18 553,65 12 219,91 70 044,03 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Peaspetsialist-korrapidaja Küttis Kim-Erik 125 577,96 35 889,90 50 961,01 212 428,87 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Laaneoks Tiiu 61 000,00 20 851,82 81 851,82 01.05.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Laikoja Eliko 110 452,13 15 165,24 30 009,18 155 626,55 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Laur Ülle 103 298,10 19 922,61 33 842,15 157 062,86 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Inspektor-korrapidaja abi Lehtse Arunas 144 798,87 27 814,84 43 921,25 216 534,96 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Lindemann Ülle 120 219,86 43 217,10 43 722,18 207 159,14 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Lizunik Marina 107 430,25 25 448,94 54 164,78 187 043,97 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Logvinenko Olga 18 414,78 5 536,69 2 949,58 26 901,05 11.06.-09.09.2008 teenistusse nimetamine

Julgeoleku peaspetsialist Lonski Gert 159 682,79 18 537,62 4 362,90 2 580,00 185 163,31 01.01.-31.10.2008 teenistusse nimetamine

Sotsiaaltöötaja Lozetsik Jana 752,68 752,68 28.07.-31.07.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Lätte Ilmar 14 741,67 6 468,53 21 210,20 03.11.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Lätte Silja 60 734,35 21 871,23 82 605,58 06.03.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Manohhina Natalja 15 250,00 6 742,56 6 054,30 28 046,86 01.01.-01.03.2008 teenistusse nimetamine

Inspektor-korrapidaja abi Maripuu Meelis 112 419,35 25 889,04 61 699,96 8 000,00 208 008,35 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine


Harku Vangla ametiisikute palgaandmed 2008

Inspektor-korrapidaja abi Martin Toomas 31 875,00 9 949,56 3 697,93 45 522,49 01.01.-31.01.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Meiessaar Jevgenia 17 756,61 5 426,43 1 854,93 25 037,97 05.02.-14.04.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna vanemvalvur Merilai Jaak 106 947,28 15 042,99 31 130,62 153 120,89 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Majandusosakonna spetsialist Merilai Tiina 59 674,35 15 906,93 28 884,78 104 466,06 01.01.-07.07.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Merilai Tiina 66 045,23 23 000,39 89 045,62 08.07.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Migur Sirje 110 234,85 20 456,90 43 037,04 173 728,79 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Mossin Maie 102 027,42 6 019,04 33 361,95 141 408,41 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Mustonen Mirjam 48 308,06 4 910,50 16 428,53 69 647,09 03.03.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna vanemvalvur Männiste Aili 130 424,82 27 516,57 37 545,81 195 487,20 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna vanemvalvur Müür Ludmilla 122 229,31 20 612,64 35 179,33 178 021,28 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Müür Marina 77 518,58 16 173,73 43 624,70 137 317,01 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Nikulina Veera 15 250,00 6 742,56 8 527,72 30 520,28 01.01.-01.03.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Norre Triin 53 618,27 10 751,42 26 521,30 3 782,30 94 673,29 01.01.-31.08.2008 teenistusse nimetamine

Inspektor-kontaktisik Nui Kristina 20 435,15 1 753,75 22 188,90 25.06.-22.09.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Nuut Ave 82 658,73 26 039,44 108 698,17 06.02.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Raamatukoguhoidja Oja Vivika 10 545,00 4 118,23 14 663,23 01.01.-31.01.2008 teenistusse nimetamine

Inspektor-korrapidaja abi Orav Raigo 87 833,33 2 876,40 22 967,29 8 000,00 121 677,02 17.04.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Inspektor-kontaktisik Orlova Jelena 26 015,22 5 750,27 31 765,49 01.01.-09.03.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Ovetškina Valentina 96 783,39 18 359,04 41 244,89 156 387,32 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Paas Eve 93 241,46 13 599,09 31 216,85 138 057,40 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Paas Vello 34 443,97 4 250,12 10 893,86 2 450,84 52 038,79 01.01.-31.05.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Paas Vello 25 990,59 9 124,43 35 115,02 11.09.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna vanemvalvur Paeküla Mati 81 390,65 20 804,10 31 623,02 133 817,77 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Pedius Sirje 14 233,33 8 270,09 22 503,42 05.11.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Spetsialist-õde Perova Liidia 78 325,87 15 362,08 25 382,31 119 070,26 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Post Eira 109 935,55 14 033,96 29 933,22 153 902,73 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Spetsialist-psühholoog Prihhodko Ivan 1 700,97 1 060,65 2 761,62 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna vanemvalvur Puskar Ilmar 87 334,12 21 853,32 30 680,93 139 868,37 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna vanemvalvur Rajapuu Alla 108 808,55 23 269,80 50 569,66 182 648,01 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Rammula Karin 98 845,10 13 428,60 31 777,59 144 051,29 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Rand Liina 31 817,32 5 601,40 11 585,77 5 282,88 54 287,37 01.01.-07.04.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Reidma Reet 81 445,28 5 641,45 25 065,27 112 152,00 16.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Riivits Tiina 120 357,28 24 709,85 45 549,24 190 616,37 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Rääk Sirje 77 135,48 24 786,87 101 922,35 02.03.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Rääk-Kuusma Ester 38 370,97 15 061,33 53 432,30 31.07.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Saarerand Jane 36 196,62 7 193,37 5 357,28 48 747,27 02.07.-19.11.2008 teenistusse nimetamine

Spetsialist-õde Saluste Galina 77 558,28 14 823,92 20 626,21 113 008,41 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Spetsialist-hambaarst Sarapuu Epp 26 365,00 12 635,00 39 000,00 01.08.-31.12.2008 teenistusse nimetamine


Harku Vangla ametiisikute palgaandmed 2008

Vangistusosakonna valvur Schmidt Berit 41 509,51 6 215,12 5 078,07 52 802,70 02.07.-19.11.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna vanemvalvur Sepp Karin 138 019,24 18 598,78 8 000,00 164 618,02 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Sotsiaaltöötaja Simmul Ellen 32 870,14 6 413,12 5 476,81 3 739,23 48 499,30 01.01.-22.04.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Smirnova Veera 32 100,19 2 624,40 7 559,06 42 283,65 01.01.-31.03.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Sokolov Aleksandr 73 224,60 15 822,75 41 733,11 130 780,46 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Spetsialist-kaplan Süvari Rutt 106 154,51 14 539,93 120 694,44 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Žirnova Liivia 95 474,83 20 018,39 40 540,54 156 033,76 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna vanemvalvur Toht Erkki 50 560,35 9 754,92 15 176,87 10 867,24 86 359,38 01.01.-24.07.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Trik Janek 5 411,29 5 534,88 10 946,17 10.12.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Upeniks Tamara 96 006,12 19 795,50 43 628,75 159 430,37 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Jurist Urbalu Juta 17 320,26 13 659,73 30 979,99 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Sotsiaaltöötaja Vainomets Kristel 3 991,23 3 991,23 10.12.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Vare Kaja 5 903,23 4 295,47 10 198,70 08.12.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Veeremaa Triin 12 661,39 5 676,32 2 578,60 1 213,31 22 129,62 01.01.-01.03.2008 teenistusse nimetamine

Spetsialist-psühholoog Veimer Juta 118 217,39 11 273,46 19 697,30 11 000,00 160 188,15 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Veisalu Siiri 21 841,93 9 078,23 11 862,08 42 782,24 01.01.-31.03.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Vendelin Anne 118 623,13 24 527,84 38 718,36 181 869,33 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Villem Alla 122 632,57 19 701,96 42 314,75 184 649,28 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Võrle Heldi 111 096,59 16 473,32 39 831,88 8 000,00 175 401,79 01.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Sotsiaaltöötaja Väinsalu Kersti 29 934,19 29 934,19 22.07.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

Vangistusosakonna valvur Ülem Kaia 79 939,51 5 573,62 24 420,61 109 933,74 16.01.-31.12.2008 teenistusse nimetamine

More magazines by this user
Similar magazines