Views
3 years ago

1.Mis on ettevõtlus? - Maksu- ja Tolliamet

1.Mis on ettevõtlus? - Maksu- ja Tolliamet

1.Mis on ettevõtlus? - Maksu- ja

ETTEVÕTLUSE ALUSTAMINE JA FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJAKS REGISTREERIMINE 1. Mis on ettevõtlus ........................................................................................................ 1 2. Kes on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE).................................................................... 1 3. Tegevuse alustamine, FIE-ks registreerimine .............................................................. 2 3.1. Registreerimine maksukeskuses....................................................................... 2 3.2. Registreerimine äriregistris .............................................................................. 3 4. Registrikande tegemisest keeldumine .......................................................................... 3 5. Registreerimisega kaasnevad kohustused..................................................................... 3 5.1 Füüsilisest isikust ettevõtja maksukohustused ................................................. 4 6. FIE tegevuse lõpetamine, registrist kustutamine.......................................................... 4 1. Mis on ettevõtlus Ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus (sh notari, kohtutäituri ja vandetõlgi kutsetegevus), mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus. Äriseadustiku kohaselt on ettevõtja füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade müük või teenuste osutamine on talle püsivaks tegevuseks. Ettevõtlus käibemaksuseaduse tähenduses on isiku iseseisev majandustegevus, mille käigus võõrandatakse kaupa või osutatakse teenust, olenemata tegevuse eesmärgist või tulemustest. Ettevõtlusena käsitatakse ka notari, kohtutäituri ja vandetõlgi ametitegevust. Ettevõtluse tuvastamisel iseloomustad ettevõtlust sellised faktorid nagu: • oma organisatsioon, ka minimaalne üksus, selle püsivus • erialased teadmised/oskused • turul osalemine • avalikult tegutsemine • ise riskide võtmine • investeeringud kapitali ja töösse • planeeritud tegevused • kestvus • kavatsus kasumit teenida Ettevõtluseks ei loeta füüsilise isiku poolt oma väärtpaberite võõrandamist. Väärtpaberite ost-müük ja sellest saadud kasu on alati kasu vara võõrandamisest. Maksumaksja valikul võib ettevõtlustulu hõlmata ka rendi- ja üüritulu või litsentsitasu. 2. Kes on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) Füüsilise isiku tegutsemine ettevõtjana eeldab seda, et ta pakub kaupu või teenuseid oma nimel ja on füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud kas Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses või äriregistris.

Vorm TSD lisa 1 - Maksu- ja Tolliamet
Vorm A täitmise lühijuhend - Maksu- ja Tolliamet
Vorm A täitmise lühijuhend - Maksu- ja Tolliamet
avaldus - Maksu- ja Tolliamet
vorm KR.ai - Maksu- ja Tolliamet
Vorm TSD - Maksu- ja Tolliamet
Vorm TSD lisa 1 - Maksu- ja Tolliamet
Vorm TSD lisa 1 - Maksu- ja Tolliamet
Otsene ja kaudne esindamine - Maksu- ja Tolliamet
TARICi kasutusjuhend - Maksu- ja Tolliamet
TSD lisa 1 - Maksu- ja Tolliamet
siit - Maksu- ja Tolliamet
Visioon - Maksu- ja Tolliamet
EMCS kasutusjuhend kliendile 2.3 - Maksu- ja Tolliamet
Vorm TSD lisa 1 - Maksu- ja Tolliamet
ühenduse tolliseadustik - Maksu- ja Tolliamet
Mitteresidendi tulu maksustamisest Eestis - Maksu- ja Tolliamet
MIKO kasutajajuhend kliendile - Maksu- ja Tolliamet
Vorm R4/Форма R4 - Maksu- ja Tolliamet
Reisiteenuste maksustamine - Maksu- ja Tolliamet
Vorm MM - Maksu- ja Tolliamet
Lihtsustatud tollideklaratsioonid - Maksu- ja Tolliamet
Sissejuhatus - Maksu- ja Tolliamet
MAKSUMAKSU - Maksu- ja Tolliamet
Reklaamimaks - Maksu- ja Tolliamet
Vorm E - Maksu- ja Tolliamet
Vorm ESD - Maksu- ja Tolliamet
Transiidi käsiraamat - Maksu- ja Tolliamet
Administrative arrangement in English - Maksu- ja Tolliamet
TIR-konventsioon eesti keeles - Maksu- ja Tolliamet