Specyfika naboru i oceny wniosków w ramach konkursu otwartego

defs.pomorskie.eu

Specyfika naboru i oceny wniosków w ramach konkursu otwartego

Specyfika naboru i oceny wniosków

w ramach konkursu otwartego

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów jest prowadzony w

sposób ciągły od godziny 7.45 dnia 28 lutego 2013 roku.

Należy podkreślić, że dopuszcza się możliwość wcześniejszego terminu

zamknięcia konkursu w przypadku wyczerpania środków lub zawieszenia

konkursu w przypadku, gdy łączna wartość wnioskowanego

dofinansowania we wnioskach złożonych w odpowiedzi na konkurs

przekroczy min. 100% kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie

projektów w ramach danego konkursu.

Termin wcześniejszego zamknięcia konkursu lub zawieszenia naboru

wniosków będzie podany na stronie internetowej DEFS UMWP:

www.defs.pomorskie.eu oraz w prasie regionalnej, z co najmniej 5-dniowym

wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, iż między datą zamieszczenia

ogłoszenia a datą zamknięcia lub zawieszenia konkursu nie może

upłynąć mniej niż 20 dni.

Data: 13.03.2013

Miejsce: Gdańsk

Nr slajdu: 5

More magazines by this user
Similar magazines