Raport bieżący nr 18.3 - 2013.pdf - Europejski Fundusz Hipoteczny

slimak.onet.pl

Raport bieżący nr 18.3 - 2013.pdf - Europejski Fundusz Hipoteczny

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku

Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

sprzedaż dwóch nieruchomości nad jeziorem Tałty, działki w Malborku oraz dodatkowo działki w Piasecznie,

mimo że nie stanowi ona zabezpieczenia obligacji. Zarówno sytuacja na rynku nieruchomości jak i reguły

działające na tym rynku pozwalają oczekiwać, że w planowanym okresie spłaty (cztery lata), sprzedaż tych

nieruchomości za cenę pokrywającą kwotę obligacji i czteroletnich odsetek od nich jest nie tylko możliwa, ale

bardzo prawdopodobna. Akumulowane w okresie spłaty nadwyżki z działalności operacyjnej, będą stanowić

rezerwę w sytuacji, gdyby cena otrzymana za sprzedawane nieruchomości nie wystarczyła na spłatę zobowiązań

wynikających z obligacji.

Niezależnie od negocjowanego Porozumienia w sprawie Warunków i Terminów spłaty obligacji serii EF, H i G,

wraz z odsetkami, Zarząd opracowuje we współpracy z obligatariuszami instytucjonalnymi projekt emisji

obligacji konsolidacyjnych, krótko lub długoterminowych, przeznaczonych na spłatę obligacji zapadających w

roku 2013. Nowa emisja zostałaby dodatkowo zabezpieczona na innych nieruchomościach stanowiących

własność grupy.

Założenie kontynuacji działania opiera się na ramowych ustaleniach z obligatariuszami w oparciu o

przedstawiony Program Naprawczy oraz planowaną emisję obligacji konsolidacyjnych. Kierunkowe ustalenia w

powyższym zakresie wskazują na istnienie mocnych podstaw do przeprowadzenia w skuteczny sposób procesu

restrukturyzacji finansowej.

2.4 Perspektywy rozwoju

2.4.1 Strategia poprzedniego Zarządu lata (2010-2012)

Podstawą strategii poprzedniego Zarządu (na lata 2010-2012) były następujące działania:

• Nabywanie i realizacja inwestycji w zakresie projektów hotelowych o standardzie *** i ****

• Prowadzenie projektów inwestycyjnych w segmencie całorocznych apartamentów wakacyjnych

• Kontynuacja działalności w zakresie świadczenia usług leasingu i dzierżawy nieruchomości

• Realizacja strategii inwestycyjnej przez:

o

o

o

Nabywanie gotowych obiektów

Przygotowanie obiektów inwestycyjnych do realizacji

Nabywanie i realizacja inwestycji w zakresie nieruchomości biurowych i magazynowych

przeznaczonych do leasingu oraz dzierżawy

Obecna sytuacja finansowa spółki jest wynikiem wyżej wymienionej strategii, której założenia opierały się na:

• Przeszacowaniu wartości portfela posiadanych nieruchomości

• Braku profesjonalnego zarządzania działalnością operacyjną posiadanych hoteli

• Przeszacowaniu możliwości inwestycyjnych spółki, (projekt inwestycji Mazury Lake Resorts oraz

Tałty)

Strona 15

More magazines by this user
Similar magazines