Raport bieżący nr 18.3 - 2013.pdf - Europejski Fundusz Hipoteczny

slimak.onet.pl

Raport bieżący nr 18.3 - 2013.pdf - Europejski Fundusz Hipoteczny

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku

Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów prawa związanych z ochroną środowiska naturalnego

wszystkich swoich Projektów Inwestycyjnych.

2.8 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

EFH S.A. prowadzi prace analityczne w zakresie rynku hotelowego, efektywności funkcjonowania hoteli i ich

operacyjnego zarządzania. W tym celu EFH S.A. współpracuje z wyspecjalizowanymi w tych dziedzinach

firmami konsultingowymi, a także Instytutem Turystyki oraz Departamentem Turystyki w Ministerstwie Sportu.

Strona 19

More magazines by this user
Similar magazines