Raport bieżący nr 18.3 - 2013.pdf - Europejski Fundusz Hipoteczny

slimak.onet.pl

Raport bieżący nr 18.3 - 2013.pdf - Europejski Fundusz Hipoteczny

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku

Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

4.14 Wynagrodzenia i umowy o pracę członków Zarządu, Rady Nadzorczej

W 2012 r. wartość wynagrodzeń (wraz z nagrodami) wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych

odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Spółki przedstawiała się następująco:

Tabela 8: wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2012 roku

Imię i nazwisko

Kwota wynagrodzenia

w EFH S.A. w

złotówkach

Kwota wynagrodzenia z

innych spółek Grupy w

złotówkach

Stanowisko

Gałązka Izabela 8 400 24 000 Wicepreces Zarządu

Kufliński Tadeusz 2 800 14 000 Wiceprezes Zarządu

Podobas Marcin 2 800 2 000 Wiceprezes Zarządu

Migut Wiesław 191 342 0 Prezes Zarządu

Tober Michał 185 455 0 Wiceprezes Zarządu

Bieniak Tadeusz 40 000 0 Prezes Zarządu

Barczak Michał 72 380 0 Wiceprezes Zarządu

Bekkar Riad 0 0 Prezes Zarządu

Leszczyński

Grzegorz 7 500 0 Członek Rady Nadzorczej

Dubiński Jarosław 6 000 0 Członek Rady Nadzorczej

Nauman

Aleksander 18 000 0 Członek Rady Nadzorczej

Kachniewska

Magdalena 2 000 0 Członek Rady Nadzorczej

Łukasiewicz

Sławomir 6 000 0 Członek Rady Nadzorczej

Korwin-

Małaszyński Piotr 12 000 0 Członek Rady Nadzorczej

Ratajczak

Przemysław 12 000 0 Członek Rady Nadzorczej

Stupnicka Barbara 12 000 0 Członek Rady Nadzorczej

Bogutyn Jan 12 000 0 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Markiewicz

12 000 0

Waldemar

Członek Rady Nadzorczej

Hosin Adam 2 000 0 Członek Rady Nadzorczej

Waksmudzki Jacek 0 0 Członek Rady Nadzorczej

4.15 Akcje w posiadaniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2012 roku jak i na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, żaden z członków Zarządu i

Rady Nadzorczej nie posiadał akcji Spółki.

Strona 38

More magazines by this user
Similar magazines