Raport bieżący nr 18.3 - 2013.pdf - Europejski Fundusz Hipoteczny

slimak.onet.pl

Raport bieżący nr 18.3 - 2013.pdf - Europejski Fundusz Hipoteczny

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku

Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

Tabela 9: Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania

sprawozdań finansowych 2012 2011

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, + przeglądy półroczne 109 101

b) inne usługi poświadczające, 43 5

c) usługi doradztwa podatkowego, - -

d) pozostałe usługi. - -

Razem 152 106

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

…………………………………………….. …………………………………………….. ……………………………………………..

Tadeusz Bieniak

Prezes Zarządu

Michał Tober

Wiceprezes Zarządu

Michał Barczak

Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2013 roku

Strona 40

More magazines by this user
Similar magazines