Številka 5, Oktober 2005 - Cerklje.si

cerklje.si

Številka 5, Oktober 2005 - Cerklje.si

PRILOGA GORENJSKEGA GLASA ZA VSE OBČANKE IN OBČANE V OBČINI CERKLJE

Leto: VIII. - ISSN 1406-1369 Ne veste Izvedite na www.cerklje.si! Oktober 2005Številka 5

Novice izpod Krvavca


Občina

Odslej pomoč na domu

Občina Cerklje in Zavod Pelikan - Karitas sta v ponedeljek podpisali

koncesijsko pogodbo o opravljanju službe Pomoč družini na domu, ki

je namenjena vsem starejšim občanom in negibljivim, ki živijo doma.

Na naslovnici: Jesen

Foto: Gorazd Kavčič

Novice izpod Krvavca so redna priloga časopisa

Gorenjski glas je osrednji gorenjski časopis, z bogato

tradicijo, ki neprekinjeno izhaja že od leta 1947,

njegovi zametki pa segajo v daljnje leto 1900. Je

poltednik, ki izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22

tisoč izvodov. Je neodvisen, politično uravnotežen

časopis z novicami, predvsem z vseh področij življenja

in dela Gorenjcev, pa tudi širše. Pišemo o vsem, kar

ljudi zanima, ali kot pravimo: Gorenjski glas za vas beleži

čas. V dobrem in slabem.

Če vas poleg branja Novic izpod Krvavca zanimajo tudi

novice iz vse Gorenjske, vas vabimo k naročilu. Kot

novemu naročniku vam bomo prve tri mesece časopis

prinesli brezplačno (če boste naš naročnik vsaj eno leto)

in vas presenetili z darilom ter z drugimi ugodnostmi.

Dobrodošli v družbi naročnikov Gorenjskega glasa.

NAROČAM

Ime in priimek:

Naslov:

Davčna številka:

Podpis:

Soglašam, da mi Gorenjski glas lahko pošilja

obvestila, ankete ipd.

❏ DA ❏ NE

NOVICE IZPOD KRVAVCA (ISSN 1406 - 1369) so priloga

Gorenjskega glasa za občino Cerklje. Prilogo pripravlja

Gorenjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak, urednik

Simon Šubic, oglasno trženje Janez Čimžar,

041/704-857. Priprava za tisk Gorenjski glas, tisk: SET,

d.d., Vevče. NOVICE IZPOD KRVAVCA številka 4 so

priloga 82. številke Gorenjskega glasa, 14. oktobra

2005, v nakladi 2200 izvodov pa jih dobijo vsa gospodinjstva

v občini Cerklje brezplačno. Sestavni del NOVIC

IZPOD KRVAVCA je tudi Uradni vestnik občine Cerklje in

je uradno glasilo za objavo sprejetih aktov občinskega

sveta in občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem.

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Koncesijska pogodba je podpisana, tako da se je pomoč družini na domu že začela izvajati.

Pomoč na domu delimo v tri sklope: pomoč

v gospodinjstvu (pospravljanje bivalnih prostorov,

nabava in priprava hrane, prinašanje že

pripravljenih obrokov iz kuhinje župnijskega

vrtca), pomoč pri osebni higieni (umivanje,

oblačenje) in pomoč pri socialnih stikih (urejanje

nujnih obveznosti - banka, pošta, upravna

enota, priprava na institucionalno varstvo).

”Starostnikov, ki potrebujejo nego na domu,

je vse več tudi v naši občini. Na občinski razpis

za opravljanje pomoči na domu sta se javili

dve ustanovi, Zavod Pelikan - Karitas pa je

bil za razpisno komisijo boljši ponudnik. Pričakujem,

da bo dobro reševal najnujnejše probleme

starejših in onemoglih, ki želijo živeti

doma, še posebej pa v času, ko ni možnosti dobiti

prostor v domovih starostnikov. V občinskem

proračunu bo seveda treba za to dejavnost

zagotoviti sredstva. Računamo, da bo v

naslednjem letu potrebno od tri do štiri milijone

tolarjev,” je po podpisu pogodbe dejal župan

Franc Čebulj.

”Program je dolgo dozoreval, sedaj pa so se

že vzpostavili vsi pogoji za njegovo izvajanje v

Cerkljah. Med pogoje štejem sodelovanje med

župnijskim Karitasom, župnikom, patronažo,

zdravstveno ambulanto, centrom za socialno

delo, svojci pomoči potrebnih in seveda občino

kot naročnika in delnega plačnika storitev.

Naš cilj je v programu Pomoč družini na domu

zaposliti občane Cerkelj,” je dejal direktor Zavoda

Pelikan - Karitas Imre Jerebic.

Vodja programa v Cerkljah bo domačinka

Helena Zevnik: ”Župnijska Karitas je v zadnjih

šestih letih že poskusila odgovoriti na potrebe

na tem področju. Obiskovali smo pomoči

potrebne, zato nam je dejavnost blizu. Računamo

tudi na sodelovanje prostovoljk, tako da

vidimo celo možnost po nadgraditvi programa.

Pomoč bomo nudili od jutra do mraka, skoncentrirana

pa bo verjetno na dopoldanske ure,

ko svojcev ni doma. Pomoč na domu je usmerjena

v razbremenitev svojcev oziroma v skrb

za starejše v odsotnosti svojcev.”

Po pravilih socialnega varstva je do pomoči

na domu vsak upravičen do štiri ure na dan. Če

potrebuje več pomoči, je zanj potrebno domsko

varstvo. Ura pomoči na domu stane 2.040

tolarjev, od tega bo občina sofinancirala polovico

(in stroške vodenja), koristnik pomoči

ali njegovi svojci pa ostalo polovico. Po standardih

in velikosti občine predvidevajo, da je

trenutno v občini Cerklje pomoči na domu potrebnih

okoli 20 občanov.

”Zdi se mi bistveno opozoriti, da je naša storitev

Pomoč na domu verjetno nekoliko dražja

od take pomoči, ki jo nekateri izvajajo na črno,

vendar pa jo zagotavljamo ob vsakem trenutku,

ne glede na bolezen. Pomoč bodo izvajale

ženske, ki so opravile posebno izobraževanje

za socialno oskrbovalko na domu in imajo že

potrebne izkušnje. Gre za osebe s pravim čutom

do starejših ljudi. Prav tako pa Zavod Pelikan

- Karitas nosi odgovornost za svoje storitve,”

dodaja Zevnikova. Zavod Pelikan - Karitas

sicer izvaja s koncesijo pomoč na domu

tudi v občinah Vransko in Tabor, brez koncesije

pa v Vipavski dolini.

Kot pravi Zevnikova, želijo opravljati kakovostne

storitve in predvsem imeti posebno oseben

odnos do starejših. ”Želimo si, da bo v

ozadju pomoči na domu tudi človeška podpora.

Enostavno si želimo, da se bodo starejši

doma tudi ob odsotnosti svojcev počutili varno

in udobno.”

Na pomoč na domu se lahko prijavite na tel.

številki 01/548 03 63 (zavod Pelikan - Karitas),

na gsm št. 031/327 938 (Helena Zevnik) ali na

številko 04/252 82 00 (župnijska Karitas).

Simon Šubic

2 - NOVICE IZPOD KRVAVCA


Minister ne želi cvetočih cest

Občina

Osrednja prireditev letošnjega občinskega praznovanja je bila na Spodnjem Brniku, kjer so v uporabo

predali 700 metrov obnovljene ceste.

Z odprtjem 700-metrskega odseka obnovljene

regionalne ceste na Spodnjem Brniku je 23.

septembra občinsko praznovanje doseglo vrhunec.

Cesto je v uporabo predal minister za promet

mag. Janez Božič, ki je otvoritveni trak

prerezal skupaj z županom Cerkelj Francem

Čebuljem. Poleg ministra so bili na slovesnosti

na Spodnjem Brniku navzoči tudi drugi visoki

gosti: predsednik državnega sveta Janez

Sušnik, državni poslanec Rudi Veršnik, direktorja

SCT Ljubljana in Aerodroma Ljubljana

Ivan Zidar in Vinko Može, škof Jože

Kvas, drugi župani, predstavniki direkcije za

ceste in drugi.

”Obljuba dela dolg. Danes smo se pogovarjali

tudi o investicijah, ki nas še čakajo. Verjamem,

da bodo vsa dela dokončana do leta

2008,” je prisotnim občanom obljubil minister

Janez Božič. Minister je tudi poudaril, da

bodo v naslednjem proračunu za naložbe v državne

ceste razpolagali z 20 odstotkov več

sredstev, kot je bilo predvideno. ”Prepričan

sem, da bodo spomladi cvetele rožice in ne ceste,”

je zaključil Božič.

”Leta 2008, ko bomo zaključili rekonstrukcijo

ceste Spodnji Brnik - Zgornji Brnik in zgradili

krožišče na Spodnjem Brniku, bo ta cesta

postala nit našega življenja, ki bo peljala v

samo osrčje občine,” je dejal župan Franc Čebulj

in dodal, da je dobra cestna povezava

osnova za prihod potencialnih investitorjev v

občino Cerklje.

Na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku

so podelili tudi občinska priznanja, ki so

jih prejeli glasbenik Vinko Janežič (veliko

plaketo), športni delavec Janez Martinčič

(malo plaketo) in gasilka Mihaela Remic

(priznanje). Župan je podelil tudi spominska

priznanja.

Simon Šubic,

foto: Gorazd Kavčič

SLIKOPLESKARSTVO

”FLEGAR”

Frantar Andrej, s.p.

Dvorje 82, 4207 Cerklje, GSM: 041/681-073

- Obnavljanje in beljenje fasad 1.000,00 sit/m2 (3x beljenje za acrycolorjem)

- Beljenje z jupolom 300,00 sit/m2 (2x beljenje z jupolom)

- Beljenje z gašenim apnom (štale) 250,00 sit/m2 (2x gašeno apno)

- Beljenje z bioapnom (stanovanja) 300,00 sit/m2 (2x bioapno)

- Pleskanje napuščev (fabjon) 900,00 sit/m2 (2x beltop)

- Kitanje sten 1.000,00 sit/m2 (2x kitanje, brušenje, beljenje)

- Izdelava knauf stropov 5.500,00 sit/m2 (konstrukcija, knauf, izolacija)

- Polaganje talnih oblog (itison, topli pod, laminat)

- Pleskanje kovinskih konstrukcij

Pri takojšnjem plačilu 10 % popusta.

Pri izvajanju del je v ceno všteta zaščita prostora.

Dunajska 106, 1000 Ljubljana

SUMEC

PE VELESOVO 51

4207 Cerklje na

Gorenjskem

Tel.: 04/252 88 41

04/252 88 42

Fax: 04/252 88 40

GSM: 041/360 998

e-mail: galtrex@email.si

■ Vodovodne inštalacije,

■ inštalacije centralne kurjave,

■ plinske inštalacije,

■ hladilne inštalacije.

Avtoprevoz, gradbena mehanizacija

in posredništvo

TESARSTVO

OGRINEC MILAN, s.p.

Spodnji Brnik 62, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Tel.: 04 25-21-158, fax: 04 25-25-789

Mobitel: 050/654-880, GSM: 041/654-880

Razrez lesa, ostrešja, opaži, bruni, izdelava palet.

ZORMAN MIHAEL, s.p.

Dvorje 95, 4207 Cerklje

tel.: 04/25 26 570, fax: 04/25 26 571

gsm: 041/759 175

NOVICE IZPOD KRVAVCA - 3


Občina

Občinski nagrajenci v letu 2005

Letošnja občinska priznanja so prejeli Vinko Janežič, Janez Martinčič in Mihaela Remic.

Velika plaketa

Vinko Janežič

4 - NOVICE IZPOD KRVAVCA

Veliko plaketo je za več kot 40-letno delovanje

in ustvarjanje na glasbenem področju prejel

Vinko Janežič iz Zaloga pri Cerkljah. Vinko

Janežič je znan glasbenik, pevec, trobentar

in vodja ansambla Trgovci ter pevec in vodja

ansambla Lipa, devet let pa je deloval v glasbeni

zasedbi Duo 99.

S petjem je začel kot

trinajstletni deček pri

pevskem zboru Prežihov

Voranc Zalog pri Cerkljah.

V osnovni šoli Davorina

Jenka in v Zalogu

je v letih 1958 in 1959

sodeloval v dramski sekciji.

Ko se je leta 1962

izučil za trgovskega pomočnika,

si je s prvo plačo

kupil kitaro. Skupaj s sošolcema iz trgovske

šole Francijem Prosencem (harmonika) in

Francijem Strupijem (kontrabas) so skupaj prvič

javno nastopili na silvestrovo 1962/63 v

dvorani osnovne šole v Zalogu. Prijelo se jih je

ime Veseli trgovci. Naslednje leto je iz tria nastal

kvintet, pridružila pa sta se kitarist Jože

Teran in klarinetist Matija Koritnik. Vinko je

začel igrati trobento. Igranja se je učil v glasbeni

šoli v Kranju, izpopolnjeval pa se je pri

legendarnemu Avsenikovemu glasbeniku

Francu Koširju. V 23 letih delovanja so Trgovci,

ki jih je ves čas vodil Vinko Janežič, pri občinstvu

dosegli neverjetni uspeh in priljubljenost.

V svojem času so bili pojem dobrega igranja

in razigranosti, znali pa so navezati pristne

stike z občinstvom. Bili so med prvimi v

Sloveniji, ki so prirejali t.i. mladinske plese.

Nastopali so na številnih prireditvah in festivalih

po vsej Sloveniji, pa tudi na Radiu Slovenija,

vendar melodij, za katere je napisal glasbo

in besedila Vinko Janežič, niso nikdar posneli.

Zadnjič so Trgovci nastopili leta 1985 v Bernu

v Švici. Zelo priljubljene so bile Vinkove pesmi,

kot so Vrnitev, Zalogu v pozdrav, Prevarana

v ljubezni, Vrh Krvavca, Prekrasne so planine

in Trgovska polka.

Leta 1987 je bil ustanovljen narodnozabavni

ansambel Lipa, ki so ga odlikovale melodije s

flavto ter odlična instrumentalna in pevska zasedba.

Nastal je po prenehanju Krvavškega

kvinteta, ki ga je vodil Vinko Janežič. Kot prvi

v Sloveniji je ansambel v narodnozabavni glasbi

uporabil flavto. Na ptujskem festivalu so

prejeli bronasto Orfejevo značko, v letih 1989

in 1990 pa zlato Orfejevo značko. Kot avtorji

skladb so bili podpisani Vinko Janežič, Franci

Lipičnik in Iztok Vidic. Med uspešnicami velja

omeniti Polka ples je za Slovence, Biseri z

morja, Dovolj tujine, Lipa in druge. Izdali so

lastno kaseto z 12 skladbami za arhiv Radia

Ljubljana z naslovom Med nami je prijetno, v

studiu pa so posneli še osem skladb. Nastopali

so na vseh pomembnejših javnih prireditvah v

Sloveniji, zelo uspešni pa so bili na Števerjanskem

festivalu. Posneli so nekaj zelo lepih in

zahtevnih melodij s flavto in klarinetom kot

osrednjima inštrumentoma. Med njimi so Vrnimo

si, kar vzel je čas nesrečni, Pri preži si se

ulovil, Gorenjski sejem in Vsak išče svojo pot.

Leta 1997 je začel delovati Duo 99, ki sta ga

sestavljala znana glasbenika Vinko Janežič in

Franci Osterman. Napisala sta precej avtorskih

skladb. Skupaj sta igrala devet let. Od 1. maja

je Vinko začel ponovno delati z ansamblom

Trgovci in po 43 letih izdal lastno zgoščenko,

15. septembra letos pa je pripravil tudi veliki

koncert ansambla Trgovci z gosti. Predlagatelj:

Janez Kuhar

Mala plaketa

Malo plaketo je prejel

Janez Martinčič iz Cerkelj

za tridesetletno zavzeto

delo v športu, še

predvsem v rokometu.

Janez Martinčič se je rodil

na Jesenicah in prva

otroška leta je živel in

obiskoval osnovno šolo v

Janez Martinčič Žirovnici, kjer se je

vključeval v športno aktivnost

v tamkajšnjem TVD Partizanu, v katerem

se je veliko telovadilo. Leta 1962 se je

družina preselila v Cerklje, kjer je nadaljeval z

obiskovanjem osnovne šole in se spoznaval s

športnim življenjem v novem okolju. K odločitvi,

da se zapiše športu, je v veliki meri prispeval

tudi takratni učitelj telesne vzgoje na

cerkljanski osnovni šoli prof. Perne. Kmalu se

je začel spoznavati z rokometom, ki je bil tedaj

na Cerkljanskem še v povojih. Z aktivnim igranjem

rokometa je zaključil leta 1974. Tega leta

je prišlo do reorganizacije Športnega društva

Krvavec in s strani staršev je bil predlagan v

upravni odbor. Dve leti kasneje je prevzel

predsedniško funkcijo. V obdobju 1976 do

1986, ko je vodil društvo, je prišlo do razmaha

športnega in družabnega življenja v Cerkljah.

AGP PRO d.o.o., Podrovnik 24, Zgornja Besnica

Igrala se je košarka, rokomet in mali nogomet,

kegljalo se je, oživljali so smučarske skoke,

organizirali množične Cerkljanske smučarske

teke in skrbeli tudi za družabno življenje (pustovanja,

kolesarske akcije, kresovi).

Od leta 1986 do 1990 je bil predsednik Krajevne

skupnosti Cerklje. Po letu 1990 je nekaj

časa deloval v drugem rokometnem okolju,

kjer si je pridobil dodatne izkušnje o vodenju

in delu rokometnega kluba. Kar nekaj časa je

tlelo v njem in še nekaterih privržencih rokometa,

da je na tem področju potrebno nekaj

storiti. Tako so leta 1998 ustanovili rokometni

klub Cerklje. Postal je prvi predsednik kluba, v

zadnjem obdobju pa deluje na organizacijsko -

tehničnem področju. Aktiven je tudi v organih

Rokometne zveze Slovenije in je bil član predsedstva

v obdobju, ko je slovenski rokomet doživel

največji uspeh z osvojitvijo 2. mesta na

evropskem prvenstvu, ki je bilo v Sloveniji.

Po zaključku aktivnega igranja rokometa je

odšel med sodnike, kasneje med delegate in

kontrolorje, z začetkom aktivnega dela kot

funkcionar pa je prekinil z opravljanjem omenjenih

funkcij v sodniški organizaciji zaradi nezdružljivosti.

Predlagatelj: OO LDS Cerklje

Priznanje

Priznanje občine je

prejela Mihaela Remic

iz Cerkelj za dolgoletno

aktivno delo v Prostovoljnem

gasilskem društvu

Cerklje. Mihaela

Remic je priljubljena

mentorica mladim v

PGD Cerklje. Svoje delo

Mihaela Remic v društvu je začela

opravljati še zelo mlada,

z vso resnostjo se je spoprijela z zahtevno nalogo

in si pridobila zaupanje upravnega odbora,

v katerem ima kot mentorica tudi svoje mesto

in posledično soodloča o vseh ključnih zadevah

v društvu. Čisto za svojo pa so jo vzeli

naši najmlajši člani, ki jih prijazno in obenem

s profesionalno strogostjo vzgaja v poštene občane

pozitivnih misli, ki bodo, ko odrastejo,

pripravljeni priskočiti na pomoč kjerkoli. Rezultati

njenega dela se kažejo v tem, da njeni

varovanci že prehajajo v operativno enoto in

so odlični operativci, kar se vidi tudi v uspehih

te enote.

Mihaela je bila prva pobudnica formiranja

ženske članske desetine. Tekmovalna ekipa

mladih deklet beleži izjemne rezultate po vsem

prostoru naše domovine in vztrajno zavzema

sam državni vrh. Seveda je Mihaela članica te

desetine že od samega začetka.

V času, ko prostovoljno delo ni cenjeno in se

pehamo za čim večjim zaslužkom, je delo, ki

ga v gasilski organizaciji popolnoma brezplačno

opravlja Mihaela Remic, lahko svetel

vzgled, še posebej mladim. Predlagatelj:

občinski gasilski poveljnik Blaž Kaplenik


Vas na ogled

postavimo občani

Praznovanje občinskega praznika je bilo

v znamenju druženja vseh občanov dobre volje.

Med prireditvami, ki so odlično uspele, na tem mestu predstavljamo

prireditev v kulturni dvorani Cerklje, na kateri so se predstavili

krajani Šenturške Gore, Pšate, Poženika, Šmartnega in Zaloga.

Dvorana je bila tokrat res neusmiljeno premajhna za vse obiskovalce.

Že na vstopu je moral vsakdo vzeti sladko, doma pripravljeno

vstopnico, za katere so poskrbeli kar nastopajoči sami.

Šenturška Gora je predstavila sedanjo dejavnost različnih skupin,

Pšata in Poženik s Šmartnim pa so v celoto povezali zgodovino krajev

in jo tudi nazorno prikazali. V celoti je mogoče naročiti posnetek

pri P. Korbarju iz Poženika. Veliko lepega, zanimivega in

veselega so nam prikazali tudi gostje iz Zaloga pod vodstvom

Nataše Urh. Žal tega na tem mestu ne moremo predstaviti.

V imenu organizatorja KD Davorina Jenka se zahvaljujem vsem

nastopajočim, še posebej pa vodjem skupin Branku Jagodicu, Bredi

Žargaj, Nataši Urh in pomočnikom Milici Globočnik, Jožetu Teranu

in Miri Gerkman. Skupaj smo naredili prijeten večer veliki

množici zadovoljnih poslušalcev, med katerimi je svoje zadovoljstvo

izrazil tudi župan, gospod Franc Čebulj in izrazil željo, da naj bi

bila naslednja prireditev v novi dvorani, v kateri bo dovolj prostora

tudi za tako število poslušalcev, kot se jih je želelo udeležiti prireditve

Vas na ogled postavimo občani 2005.

Zapisal Alojz Vidmar,

priredil Simon Šubic

Dom starostnikov do 2007

Občina

Naselje brez ovir Taber bodo predvidoma začeli

graditi prihodnjo pomlad.

Občina bo zgradila dom starostnikov.

Septembra so v Cerkljah župan Franc Čebulj, direktor gradbenega

podjetja Gradbinec GIP Zmago Geršak in direktor Doma upokojencev

Kranj Martin Habjan podpisali pismo o nameri o izgradnji in upravljanju

Naselja brez ovir Taber. Občina in Gradbinec GIP bosta v projektu

sodelovala kot investitorja, dom upokojencev pa kot upravljavec

naselja.

Po najnovejši oceni bo naložba v izgradnjo doma starostnikov, geriatrične

rehabilitacije, oskrbovanih stanovanj in enodružinskih hiš vredna

tri milijarde tolarjev. V naselju bo živelo 268 stacionarnih koristnikov,

zaposlitev pa si bo v njem našlo najmanj 52 oseb.

S pismom o nameri se je občina obvezala, da bo prevzela 700 milijonov

tolarjev vredno izgradnjo doma starostnikov, ki bo funkcionalna celota

oskrbovanega doma in doma upokojencev. Dom bodo po napovedih

začeli graditi pomladi leta 2006 in ga dokončali v enem letu. Javni zavod

Dom upokojencev Kranj bo prevzel upravljanje in strokovno vodenje

doma in ostala opravila, ki jih opravlja po zakonu o socialnem varstvu.

”Z Javnim zavodom Dom upokojencev Kranj smo pridobili pomembnega

partnerja v projektu, saj tako med drugim ne bo potrebno ustanoviti

svojega javnega zavoda in zaprositi za koncesijo. Pomembno je, da se

je upravljavec doma tudi zavezal, da bodo imeli občani Cerkelj prednostno

pravico do oskrbe,” je po podpisu pogodbe povedal župan.

S. Š.

Vesna Kuhar s.p.

Zg. Brnik 133, Cerklje

Tel.: 04/25 22 696

GSM: 031/611 176

Izdelava:

◆ šolskih copat

od št. 23 do št. 45

◆ sobnih copat

od št. 27 do št. 48

◆ okrasnih (stenskih) copat

◆ reklamnih copat

mesarija KEPIC

FRANC ZORMAN, s.p.

- VARJENJE INOXA

- IZDELAVA IN MONTAŽA OGRAJ IZ INOXA

(nerjavečega jekla)

- KLJUČAVNIČARSKA DELA

Praprotna Polica 18, 4207 Cerklje,

tel./fax: 04/25 22 134, gsm: 041/608 798

PREDELAVA MESA IN PRODAJA

Kepic Aleš, s.p., Krvavška 14, 4207 Cerklje,

tel.: 04/252 69 00

Poslovalnica Primskovo, tel.: 04/204 26 59

Planina Tržnica, tel.: 04/233 12 23

V naših prodajalnah

Vam nudimo meso in mesne izdelke

po ugodnih cenah.

VRTNARIJA JENKO

Trata pri Cerkljah 18

Tel.: 04/25 22 666, 041 500 860

JDJ - AVRIKELJ, d.o.o., Spodnji Brnik 30, Cerklje

V jesenskem času Vam nudimo

mačehe in krizanteme.

Erjavšek Zvone, s.p.

Slovenska c. 39, 4207 CERKLJE

tel.: ++386(0)4 252 91 30

Odprto vsak dan od 7. do 23. ure, ob četrtkih od 7. do 12. ure.

UREJANJE VRTOV

Marko Andrej s.p., Zgornji Brnik 125

Telefon: 04/25 22 701, GSM: 041/519 870

Načrtovanje in urejanje vrtov, parkov...

- sejanje trave in polaganje travne ruše

- sajenje in obrezovanje grmičevja

(žive meje, dreves)

- vgradnja namakalnih sistemov

NOVICE IZPOD KRVAVCA - 5


Občina

Zagotoviti prednost

občanom

Anton Kopitar, občinski svetnik iz

vrst LDS Cerklje.

V zadnjem obdobju se je v občini Cerklje in

tudi na sejah občinskega sveta največ besed vrtelo

okoli naselja brez ovir Taber (prej Šmartno),

zato je tudi občinski svetnik iz LDS Anton

Kopitar najprej predstavil svoj pogled na

to temo. ”V LDS smo projekt podpirali od vsega

začetka, smo pa nasprotovali, da bi se komunalna

infrastruktura v Šmartnem in v Poženiku

uredila pred zaključkom glavnih del v naselju

brez ovir Taber, oziroma dokler bodo po

cesti vozili težki tovornjaki.”

Kot pravi, sta oba

občinska svetnika iz

LDS podpirala že

prvo zamisel, da se

Anton Kopitar

6 - NOVICE IZPOD KRVAVCA

dom starostnikov

zgradi na Štefanji

Gori. ”Ker pa te zamisli

ni bilo možno

uresničiti, je pot šla v

drugo smer. Ko se je

kasneje pojavila lokacija

v Šmartnem,

smo jo takoj podprli,

saj gre za nižinsko lego in zato lahko dostopno,”

je razložil Kopitar.

Na vprašanje, kaj pravi o očitkih krajanov

Šmartnega in Poženika, da je naselje brez ovir

preobsežno za njihovo okolje, odgovori, da se

je treba zavedati, da mora tudi dom starostnikov

pozitivno poslovati. ”Taka ustanova, naj

bo velika ali majhna, za seboj potegne približno

enako število strokovnega osebja. Vprašanje

je, kako bi z investicijo v manjši dom pokrili

ta strošek oziroma kdo bi bil pripravljen

prevzeti pokritje izgube. Občina, investitor

Zgraditi je lahko, poslovati pa precej težje.”

Veseli ga, ker se je občina odločila, da bo v

naselju brez ovir z lastnimi sredstvi zgradila

dom starostnikov. ”Tako si bo pridobila prednostno

pravico za občane Cerkelj. Nesmisel bi

bilo imeti tak dom na svojem območju, starejše

občane pa pošiljati v druge domove. V LDS

bomo vztrajali pri tem tudi pri urejanju razmerij

s koncesionarjem doma.”

Na svetovnem spletu lahko preberemo tudi

očitke občanov, ki menijo, da občina vlaga le v

ceste in stavbe, zapostavlja pa društveno in

kulturno dejavnost. Kopitar meni drugače:

”Kultura ni tako zapostavljena, kot se želi prikazati.

Ne nazadnje je zgrajena nova kulturna

dvorana, ki jo bodo naslednje leto še opremili.

S tem bodo kulturniki dobili vrhunske pogoje

za delo. Tedaj bo tudi na njih, da se potrdijo.

Do sedaj sem pogrešal prave ideje. Če bi te obstajale,

verjamem, da bi jih tudi občina podprla.

Če pa jih ne bi hotela, potem imajo kulturniki

vso pravico, da občino kritizirajo. Zavedati

pa se je treba, da občina sama ne more zagotavljati

100 odstotkov sredstev za kulturno ali

društveno dejavnost, sploh ob stomilijonskih

investicijah, ki jih je vodila v zadnjih letih in

jih namerava v naslednjem obdobju.”

Simon Šubic

Taber je projekt

občine

Matjaž Črnič, občinski svetnik Liste

za razvoj vasi pod Krvavcem.

Tudi Matjaž Črnič, občinski svetnik z Liste

za razvoj vasi pod Krvavcem, podpira projekt

naselje brez ovir Taber in je zadovoljen, ker

bo občina sama zgradila dom starostnikov.

”Iz dvanajstih milijonov tolarjev, kolikor je

občina dala za to zemljišče, smo zgradili šolski

prizidek. Ni slabo. Na zadnjem kolegiju

med županom in občinskim svetnikom, ki

projekt podpiramo, je bilo razloženo, kako

naj bi občina naložbo finančno pokrila. Projekt

podpiramo vsi svetniki razen dveh iz

SDS, kar kaže na to, da nasprotujeta predvsem

iz političnih razlogov. Gre za projekt

občine in ne župana, kakor se napačno predstavlja,”

pravi Črnič.

”Iz nekaterih virov sem slišal, da bodo občani

iz Šmartnega v sodelovanju z eno od strank

poskušali zavlačevati z začetkom projekta,

saj bodo menda sprožili ustavno presojo.

Upam, da do tega ne bo prišlo. Njihovih

argumentov sicer ne

poznam, zato ne vem,

ali bo morebitna ustavna

pritožba smiselna.

Krajani naj sami

presodijo, ali je zanje

bolje zavreti projekt,

ki bi jim prinesel kar

nekaj koristi.”

”Naslednje leto bo

Matjaž Črnič

v Cerkljah odprtih

kar precej projektov.

Mogoče se ne bo toliko

videlo, ker se ne bodo urejale ceste, a delalo

se bo veliko. Če bo vse posreči, se bo začelo

graditi v Šmartnem, gradil se bo gasilski

dom, urejala se bo kanalizacija in drugo.”

Kot predsednika komisije za šport so ga

zmotile tudi navedbe v enem od strankarskih

medijev, da so sredstva za šport delili brez

pravilnika. ”To sploh ni res. Pravilnik in

točkovnik za šport smo sprejeli že leta 2003

in tedaj so ga podprli vsi občinski svetniki.

Res je sicer, da se je letos eno od športnih

društev pritožilo, vendar je revizija pokazala,

da do napak pri razdeljevanju sredstev ni

prišlo. Do zapletov pa je prišlo, ker so bile

nekatere vloge športnih društev nejasne.

Prav zato smo pravilnik in točkovnik letos še

dodatno dodelali.”

Na namige, da so bili odkupi zemljišč ob

letališču že vnaprej dogovorjeni, odgovarja,

da niso resnični. ”Lastniki zemlje so bili

kmetje, ki so se sami odločili, komu in za

koliko bodo svojo zemljo prodali. Tudi prav

se mi zdi, da so jo prodali po tržni ceni. Zemljo

je lahko kupil vsak, ki jo je želel. Kdor

pravi, da ni vedel, je sam kriv, saj se je po

medijih precej pisalo o tem. Mislim pa, da bi

bilo v primeru industrijske cone dobro narediti

neko varovalko, da bi firme, ki bodo

prišle v cono, tja prestavile tudi svoj sedež.

Le tako bo od njih nekaj iztržila tudi občina.”

Simon Šubic

Občina kot podjetje

Jože Ipavec, občinski svetnik iz

N.Si Cerklje.

Tudi za Jožeta Ipavca, občinskega svetnika

iz Nove Slovenije, je naselje brez ovir Taber

najbolj aktualna tema v Cerkljah. ”Občina, ki

noče imeti pod eno streho treh generacij -

otrok, starejših, invalidov, nima prihodnosti.

Naselje brez ovir Taber je zame dobra rešitev,

ki sem jo ves čas podpiral,” pravi.

Podpis pisma o nameri med investitorjem

Gradbinec Gip, upravljavcem naselja Domom

upokojencev Kranj in občino ocenjuje kot dobro

novico. ”Dobro je, ker bo občina postala

lastnik doma starostnikov, upravljanje pa bo

zaupano Domu upokojencev Kranj, saj tako

občini ne bo treba

iskati svoje koncesije,

kar bi se znalo

zavleči. Še vedno pa

lahko poiščemo drugo

rešitev, če mogoče

z izbranim koncesionarjem

čez čas ne

bomo zadovoljni.”

Ipavec je prepričan,

Jože Ipavec

da bo dom starostnikov

vedno bolj aktualna

tema, saj se Slovenci staramo. ”Menim, da se

bo v prihodnosti še veliko vlagalo na to področje.

Kdor bo med prvimi, bo lahko na daljši rok

tako ustanovo bolje tržil. Čeprav pravimo, da ne

gre za profitno dejavnost, je po mojem še kako

profitna in vedno tudi bo,” pravi Ipavec in dodaja,

da se mora občina obnašati kot podjetje.

”Kdor investira v uspešen program, se mu kapital

povečuje, kdor ne, ne bo nikoli napredoval.

Ob investicijah, ki jih še načrtujemo v občini

Cerklje, je nujno potrebno, da povečujemo tudi

vrednost proračuna. In taki projekti bodo zagotovo

prinesli dodatni denar.”

Dotaknil se je tudi načrtov po prestavitvi trase

regionalne ceste Moste - Kranj ob brniškem letališču.

”Ta cesta je rak rana države, saj je državnega

pomena. Računam, da bodo traso do leta

2008, ko bo Slovenija predsedovala EU, prestavili.

V nasprotnem primeru bo prava sramota.

Ideje o začasni ureditvi križišča na vhodu v letališče,

to je izgradnja dodatnega pasu za zavijanje

v levo, mi niso všeč. Čudno se mi zdi, da na državni

ravni o tem sploh razmišljajo. K nam bodo

hodili najvišji predstavniki evropskih držav, zato

bi morali omogočiti čim boljši pretok po cestah.

Lokalna oblast veliko ne more pomagati, lahko

pa nenehno pritiska. Mogoče bi lahko občinski

svetniki, ki prihajamo iz vladnih strank, poskušali

doseči, da se stvari hitreje odvijejo,” pravi

Ipavec, ki meni, da bi se morala država po urejanju

cest in komunalne infrastrukture zgledovati

prav po občini Cerklje. Simon Šubic

Minister Žagar v Cerkljah

V sredo, 12. oktobra, je Gorenjsko obiskala

slovenska vlada. V Cerklje je tako na

pogovor prišel minister za lokalno samoupravo

in regionalno politiko Ivan Žagar,

notranji minister Dragutin Mate pa je

obiskal brniško letališče. S. Š.


Biseromašnik v Zalogu

Občina

Pomožni škof Jože Kvas je biseromašnik. Septembra je maševal v Zalogu.

V podružnični cerkvi sv. Matija v Zalogu je 11. septembra biseromašnik

škof Jože Kvas blagoslovil vsa obnovitvena dela iz zadnjih

let. V zadnjih dveh letih so vaščani Zaloga s pomočjo občine zbrali toliko

denarja, da je bila v celoti obnovljena notranjost podružnične

cerkve sv. Matija. Obnovili so marmornati

glavni oltar, stranska lesena oltarja, križev pot,

prižnico in vse lestence. Še prej so obnovili

tudi zunanjost cerkve. Ob zaključku del je bila

tako lepa priložnost, da povsem obnovljeno

cerkev blagoslovi domačin škof Jože Kvas, ki

je letos tudi biseromašnik. V duhovnika je bil

posvečen 5. junija 1945 v Zagradu na avstrijskem

Koroškem. ”Bilo je maja, ko je bilo

rečeno, da bodo v Ljubljano prišli partizani in

Jože Kvas

da se zna z nami zgoditi kaj hudega. Škof

Rožman, ki se je prav tako umaknil na Tirolsko

zaradi govoric, da ga bodo partizani najbrž obesili na Kongresnem

trgu, nam sicer ni ničesar ukazal. Tudi on je hotel ostati, a so ga nazadnje

le pregovorili, da je zapustil Slovenijo. Mi smo potem opazovali

številne ljudi, ki so po koncu vojne šli na Koroško, in nazadnje smo se

tako odločili tudi bogoslovci, ki smo bili tik pred novo mašo. Na Koroško

smo prišli 12. maja, konec maja pa nas je duhovni voditelj poslal

na šestdnevne priprave na duhovništvo v manjši uršulinski samostan

blizu Gospe Svete. Tam je bilo tudi približno 12.000 domobrancev in

6.000 civilistov. Kar naenkrat so začeli domobrance s tovornjaki

odvažati. Takrat so govorili, da jih vozijo v Italijo, vendar smo prav na

dan posvečenja izvedeli, da so vse odpeljali nazaj v Slovenijo in jih

pobili. No, v takem čudnem razpoloženju sem imel 8. junija novo mašo

v Vetrinju,” nam je zaupal upokojeni škof, ki mu je v duhovniških letih

udba pogosto dihala za vrat. Tudi zaprli so ga dvakrat. Simon Šubic

Založani so škofu postavili mlaj z dvema vrhovoma.

Suhomontažne storitve v gradbeništvu

- montaža sten in spuščenih stropov

- izgradnja mansardnih stanovanj

- vgrajevanje vrat in strešnih oken

- suhomontažni estrihi

Marko Dobnikar, s.p.

Lahovče 84, 4207 Cerklje

tel. in fax: 04 25 26 770, gsm: 041/653 778

KLJUČAVNIČARSKE STORITVE

4207 Cerklje, Poženik 14a

MIHA GROŠELJ

Tel.: 04 25 22 574, fax: 04 25 25 859

GSM: 041 672 - 057

d.o.o

POGREBNIK d.o.o.

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

Pogrebne storitve Dvorje

Dvorje 13 tel.: 04/252 14 24

4207 CERKLJE 041/624 685

CERKLJE, Ul. 4. Oktobra 10, 4207 Cerklje

Tel.: 04/252 6 440, 04/252 6 444

d.o.o.

KLEPARS

ARSTVO O IN KROVSTVO

JENKO

Adergas 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Tel.: 04/252 70 10, fax: 04/252 70 11, GSM: 041/647 499

Likozar Iztok s.p., Trg Davorina Jenka 6, Cerklje

tel.: 04/2526-100, GSM: 041/646-494

ČE KUPITE 1 KG PEČENIC ALI KRVAVIC,

DOBITE ZASTONJ 1 KG ZELJA ALI REPE.

NOVICE IZPOD KRVAVCA - 7


Občina

Prejeli smo

Spoštovani župan občine

Cerklje g. Franc Čebulj

Najprej se Vam zahvaljujem za dobro

vzdrževano ceste Grad - Ambrož v letnem

in zimskem času. Napredek je viden povsod

v času vašega županovanja. Skrbno sem

prebral zadnje Novice izpod Krvavca o

razvoju občine v naslednjih letih. Zelo ste

poudarili razvoj letališča in nova delovna

mesta. Tega se ne da izpostaviti istočasno,

saj je letališče prineslo tudi hrup in onesnaževanje.

Najbolj so izpostavljene vasi

Šenčur, Britof, Vodice. Tem vasem bi morala

pripadati odškodninska renta, tako kot

jo ima občina Krško. Obe občini najbrž nista

nič sodelovali pri širjenju letališča.

Največ nesreč se zgodi pri pristajanju in

vzletu letal. Tako govori statistika. Kako so

ti vaščani in njihovo premoženje ... no ne ve

nihče. Odškodninske tožbe so dolge in boleče.

Dobro bi bilo vedeti. Subvencije za

kmetije je samo za pozdraviti. So za hribovite

kmetije premajhne. Spoznate se na

kmetijstvo. Predelava 1 litra mleka in 1

kilograma mesa je v hribih 50 odstotkov

dražja kot na ravnini. To vedo tudi svetniki,

mogoče še več.

Na cesti Grad - Ambrož - Krvavec je veliko

kolesarjev in motoristov, ki z veliko hitrostjo

vozijo navzdol. Nesreča je tu hitro.

Kako se pa to potem ... konča, je pa drugo

vprašanje. Prometnih znakov, da je živina

na cesti, in kmetijska mehanizacija, ni. Ko

bi bili kmetje pravno zaščiteni v primeru

nesreče. Spodbude so bile dane s strani

vaščanov in tudi mene. Odgovor je bil,

da naj jih sami nabavijo. Vprašam Vas,

g. župan, kdo je dolžan in kdo ima pravico

postavljati prometne znake na občinski

cesti. Prosil bi za odgovor. Za vse je denar

in tudi za luksuz. Vodovod se pa gradi

kot jara kača.

V Novicah izpod Krvavca ste poročali o

odprtju obnovljene ceste na Štefanjo Goro.

Pohvalno. Na Štefanjo Goro je potrebno

zgraditi novo cesto iz vasi Grad ali Dvorij.

To cesto tudi vaščani Štefanje Gore zaslužijo.

Obstoječo cesto pa prepustiti smučarskemu

centru Krvavec in bo za vse prav.

Janez Kuralt, Stiška vas 45

Cesta pomeni dodaten

razvoj turizma

Vaška skupnost Ambrož pod Krvavcem meni, da se bo turistični obisk

predvsem v poletnem času zaradi novega cestnega odseka povečal.

Slovesno odprtje novega asfaltiranega cestnega

odseka Ambrož - Krvavec v dolžini dveh kilometrov

je bila 28. septembra. Da je otvoritev

potekala tako, kot mora, je poskrbel predsednik

vaške skupnosti Ambrož pod Krvavcem Marko

Kuhar, ki je vse navzoče pozdravil in nagovoril ter

povabil tudi župana občine Cerklje Franca Čebulja,

da spregovori nekaj besed ob tej priložnosti.

Nato pa je novo cestno pridobitev blagoslovil tudi

cerkljanski župnik Stanislav Gradišek. Vsi trije so

že po tradiciji skupaj z vsemi sponzorji, donatorji,

člani pašne skupnosti in ostalimi sodelujočimi

pri gradnji odseka slavnostno prerezali trak ter s

tem tudi uradno odprli ta odsek.

Župan je povedal, da je ta naložba občino

stala 30 milijonov tolarjev, vaška skupnost pa

je financirala priprave v vrednosti 10 milijonov

tolarjev. Župan pa je ob tem povedal: ”Vesel

sem, da še obstajajo taki ljudje, ki tudi nekaj

naredijo zase, za svoj kraj in za turizem. To

cesto vaščani namreč potrebujejo tudi za dovoz

vse hrane in drugih potrebščin.”

Marko Kuhar pa pravi, da je za njihovo vaško

skupnost ta cestni odsek kar življenjskega

pomena, saj se veliko vaščanov ukvarja s turizmom

in od njega tudi živi. Prepričan je tudi, da

bo čez pet let tukaj trikrat več prometa, kot pa

ga je sedaj. Drugače so vaščani s turizmom še

kar zadovoljni, radi pa bi predvsem povečali

obisk turistov v poletnem času. ”Ravno v poletnem

času nam bo ta cesta prinesla 200

odstotkov boljši turistični obisk,” je prepričan

Kuhar.

Radi pa bi, da bi jim s skupnimi močmi

uspelo asfaltirali še kilometer in 800 metrov

dolg, zaenkrat še makadamski odsek,

projekt pa bi bil dokončan, ko bi pred

zapornico zgradili še parkirišče, kar bi še

dodatno izboljšalo razvoj turizma tega

kraja. Župan pa ne obljublja, kdaj bodo

asfaltirali še zadnji odsek ceste na Krvavec,

pravi pa, da bo to vsekakor potrebno v

naslednjih letih.

Polona Pegan

Štefanja Gora v novi obleki

Na deževno soboto, 17. septembra, je bila na Štefanji Gori otvoritev

nove komunalne infrastrukture in elektrifikacije. Približno pet let je že

od tega, ko so ugotovili, da bo treba marsikaj posodobiti. Na otvoritvi

se je zbrala kljub močnemu deževju vsa vas, 94 vaščanov, ki so bili

presrečni, da je končno napočil ta trenutek. Povezovalka programa

Ana Jerič je povedala, da je Gora svetega Štefana bila omenjena že

davnega leta 1132. S svojo cerkvijo privablja številne pohodnike, konjenike

in lovce, zato je urejena cesta bila še kako potrebna.

Za pomoč vsem, ki so sodelovali pri izgradnji, sta se zahvalila predsednik

vaške skupnosti Joža Škerjanc in cerkljanski župan Franc Čebulj.

Predsednik vaške skupnosti je povedal: ”Za najmanj dvajset let je

vse urejeno in zaradi tega sem zelo vesel.” Obnovljenih je bilo dva in

pol kilometra cest, ostale pa so bile zgrajene na novo. ”Ceste segajo

skoraj do meje s Preddvorom,” je dodal župan. Vse skupaj je stalo 40

milijonov tolarjev, kar je v celoti plačala občina Cerklje. Franc Čebulj

je posebej pohvalil Joža Pavca, Staneta Jeriča in Antona Kosca,

tri vaščane, ki so se zelo angažirali za obnovo vasi. K vsemu so

veliko pripomogli tudi gasilci. Med govori je bilo za odmor slišati tudi

harmoniko in videli smo plesno skupino upokojencev, ki so prikazali

nekaj plesov v narodnih nošah. Cesto je po običaju blagoslovil

tudi župnik in zaželel vsem srečo na cesti, saj je nesreč že tako ali

tako preveč. Joža Škerjanc je Francu Čebulju v zahvalo daroval sliko,

nastopajoči pa so prejeli vrtnice. Sledilo je rezanje slavnostnega traku,

ki je bil napet čez novo cesto. Čast, prerezati ga, je imel župan Cerkelj,

ki je trak nato razrezal na več kosov in ga dal vsem, ki so sodelovali

pri prenovi. Po otvoritvi so nazdravili s šampanjcem in začela se je

zabava, na kateri ni manjkalo doma pečenega peciva, ki so ga

prispevale vaščanke.

Valerija Čenčur

8 - NOVICE IZPOD KRVAVCA


Meritve opozorile na ogroženo

zdravje občanov

Krajevna organizacija Rdečega križa je 17. septembra

organizirala preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja

in holesterola v krvi.

”Meritve so bile dobro obiskane, saj se jih je udeležilo kar 136

občanov. Da smo lahko zagotovili brezplačno merjenje, se moramo

zahvaliti občini Cerklje in farmacevtski družbi Pfizer iz Ljubljane, ki

sta z denarnima prispevkoma pokrili stroške meritev,” je povedal

predsednik organizacije Vid Močnik.

Rezultati meritev so bili naslednji: kar pri 34 odstotkih občanov,

ki so bili na meritvi, so ugotovili povišan holesterol, krvni tlak pri

petini občanov, povišan tlak pa pri enajstih odstotkih. Normalne

rezultate meritev so dobili pri 34 odstotkih testirancev. Kar 74

odstotkov žensk je imelo povišan holesterol, pri moških je najbolj

kritičen povišan krvni tlak, ki so ga ugotovili pri 53 odstotkih

občanov.

”Vsi, ki so si preverili krvni tlak in sladkor, so bili zelo zadovoljni,

kajti rezultate so dobili v nekaj minutah, v tem času pa so se lahko

pogovorili s strokovnim osebjem o svojem zdravstvenem stanju.

V primeru slabih rezultatov smo jih napotili k osebnemu zdravniku,

ki jim bodo lahko rezultate meritve tudi pokazali,” je pojasnil Močnik.

Ker so meritve pokazale ogroženo zdravje občanov, bodo v začetku

novembra organizirali strokovno predavanje na temo krvni sladkor

in holesterol. Spomladi pa bodo meritve ponovili.

Dobro je uspela tudi septembrska krvodajalska akcija, ki se jo je

udeležilo 40 krvodajalcev. ”Letos imamo tako že 260 krvodajalcev.

Krvodajalske akcije so v Cerkljah že tradicija, vedno so imele dobro

udeležbo, saj se je že prve akcije, ki jo je organiziral takratni

predsednik novoustanovljenega RK Cerklje Tone Gerkman, udeležilo

152 krvodajalcev.

Simon Šubic

Svetovni dan osteoporoze

Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj spet

odpira svoja vrata.

Društva

Društvo sicer s svojim delovanjem pokriva kar osem občin, sedež

pa ima na Primskovem v prostorih Doma krajanov. Oktober je za

društvo zelo pomemben mesec, saj se znova odprejo vrata njihove

pisarne in začnejo s svojimi aktivnostmi - strokovno vodene

terapevtske vadbe, izlete, srečanja, razne delavnice ... V oktobru

namreč prav vsa društva po svetu praznujejo svoj dan - 20. oktober,

Svetovni dan osteoporoze. V okviru tega praznika bo tudi kranjsko

društvo pripravilo kar nekaj prireditev.

V ponedeljek, 17. oktobra, tako vabijo na Dan odprtih vrat.

Program je pester in je namenjen tako članom društva kot tudi

ostalim. Dan odprtih vrat bodo pripravili v prostorih Doma

krajanov na Primskovem. Program se bo začel ob 9. uri in bo trajal

vse do 19. ure. Več informacij o programu lahko dobite v pisarni

društva vsak ponedeljek od 9. do 11. ure, vsak prvi ponedeljek

v mesecu pa tudi popoldan od 16. do 17. ure. V tem času je na

voljo tudi telefon: 20 43 157, vsako sredo od 12. do 14. ure pa

tudi 040/496-698.

20. oktobra, prav na Svetovni dan osteoporoze, se bodo srečali

s članicami društva bolnikov z osteoporozo Jesenice in si skupaj

v gledališču Tone Čufar na Jesenicah ogledali komedijo z naslovom

Politika, bolezen moja. Osrednja prireditev ob Svetovnem dnevu

osteoporoze pa bo letos v Murski Soboti v soboto, 22. oktobra,

ki se je bodo prav tako udeležili.

Člane društva bolnikov z osteoporozo Kranj iz Cerkelj in

okolice vabijo, da se jim pridružijo pri terapevtskih vadbah. Vadbe

vodi diplomirana fizioterapevtka Irena Grošelj in bodo potekale

vsako sredo od začetka oktobra do konca maja 2006: od 18. do 19.

ure v prostorih v športni dvorani v Cerkljah, od 19.15 do 20.15 v

prostorih župnišča v Cerkljah.

NOVICE IZPOD KRVAVCA - 9


Dogodki

Na Gorenjskem je odličen med

V športni dvorani v Cerkljah je bila v okviru občinskega praznovanja od 22. do 24. septembra na ogled

postavljena čebelarska razstava. Zadnji dan so podelili priznanja s 1. regijskega ocenjevanja.

Na razstavi so se poleg čebelarjev predstavili

tudi cerkljanski obrtniki in podjetniki,

društvo zeliščarjev, društvo upokojencev

Cerklje in proizvajalci čebelarske opreme.

Vrhunec razstave je bila zaključna prireditev,

na kateri so nagradili čebelarje, ki so sodelovali

na 1. regijskem ocenjevanju medu v

okviru akcije Ocenjevanje slovenskega

medu. Regijsko ocenjevanje je pripravilo

Čebelarsko društvo Cerklje v sodelovanju s

Centrom za razvoj podeželja Kranj.

Kot je pojasnil predsednik društva Franci

Strupi, so prejeli 96 vzorcev gozdnega, cvetličnega,

kostanjevega in akacijevega medu

z vse Gorenjske. Ocenjevalna komisija z

Biotehniške fakultete v Ljubljani, ki ji je

predsedovala prof. dr. Ana Marija Plestenjak,

je podelila 25 zlatih, 27 srebrnih in 33

bronastih priznanj ter 11 priznanj. Komisija

je tudi poudarila, da so bili vsi vzorci medu

odlične kakovosti, razlike med njimi pa so

bile majhne.

Med sodelujočimi čebelarji je bil najmlajši

osemletni Jaka Cerar - Noč iz Sela pri Žirovnici,

nečak predsednika Čebelarske zveze

za zgornjo Gorenjsko Boštjana Noča.

Prejel je bronasto priznanje za cvetlični

med. Med čebelarji so le redke ženske. Tokrat

smo naleteli samo na eno, a zelo uspešno

čebelarko. Milka Rakovec iz Bašlja je namreč

prejela zlato, srebrno in bronasto priznanje.

Sedaj upokojenka, sicer pa poklicna

čebelarka iz Medexa, je čebele vzljubila pri

Na prvem regijskem ocenjevanju medu so ocenili in nagradili 96 vzorcev medu.

22 letih. ”Malo je žensk v čebelarstvu, najbrž

zato, ker jih preženejo čebelji piki,” pravi.

No, tudi Milko so čebele že velikokrat

pičile, vendar pri 80 panjih, kolikor jih imata

z možem, niti ne gre drugače. Kar dve desetletji

pa sta imela celo 180 panjev. Zaključno

prireditev je povezoval Andrej Žalar,

za prijetno razpoloženje pa je skrbel ansambel

Mladi čebelarji.

Simon Šubic

Odprli zobni ambulanti

Na začetku oktobra so v šolskem prizidku v Cerkljah odprli

splošno in otroško zobno ambulanto, ki ju vodita dr. Adela

Gašperič (otroška ambulanta) in dr. Mateja Rotar (splošna ambulanta).

Obe zobozdravnici delata s koncesijo, zato so njune

storitve krite preko zdravstvenega zavarovanja. S. Š.

PRALNICA PERILA

Pavec Slavka, s.p.

Ul. 4. Oktobra 4

4207 Cerklje na Gorenjskem

tel.: 04/25 21 314

Sprejemamo oblačila za kemično čiščenje.

Peremo tudi odeje, gostinsko perilo in vse vrste zaves.

WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Tomaž JENKO s.p.

Zgornji Brnik 131

4207 Cerklje na Gorenjskem

Tel.: 04 - 252 82 90

GSM: 041 - 22 55 97

- SPLOŠNA GRADBENA DELA

- FASADERSTVO IN ŠTUKATERSTVO

- POLAGANJE KERAMIKE IN KAMENJA

- TLAKOVANJE DVORIŠČ

www.gorenjskiglas.si

12 - NOVICE IZPOD KRVAVCA


Pomoč lačnim otrokom

Šola

Prireditev Unicefove šole ob tednu otroka ”Drobiž za drobižek Nigra” v OŠ Davorina Jenka Cerklje.

Kdo Predstavniki oddelčnih skupnosti,

ravnatelj, učitelji, nastopajoči ter člani Unicefovega

krožka z mentoricama Lilijano Skubic

in Anjo Hartly. Organizator prireditve:

Unicefov krožek. Kaj Odprtje zbiralne akcije

pozabljenih, najdenih ... kovančkov. Kje

V Unicefovem kotičku. Kdaj 27. septembra

2005 ob 10.20.

V afriški državi Niger, ki ima 12 milijonov

prebivalcev, je 6 milijonov otrok. Revščina je

neizmerna, saj državo pestijo suša, kobilice

... LAKOTA. Unicef in podjetje Maya Maya

se zavedata, da lahko rešimo 2 milijona

otrok, če družinam darujemo kozo (mleko,

mlečni izdelki ...). Koze se množijo in družine

same darujejo koze naprej pomoči potrebni

družini.

Tudi učenci naše šole smo se pridružili akciji

”Kupi mi kozo” oz. ”HELPMANIJI” pobudnic

Enye in Danaje. Z zbiranjem odpadnega

papirja 4. in 5. oktobra ter darovanimi

kovančki do februarja bomo zagotovo zbrali

precej denarja. Koliko To pa je odvisno od

nas samih. Čim več, tem več rešenih otrok -

Posadili drevo

V okviru občinskega praznovanja so 21.

septembra pred OŠ Davorina Jenka posadili

drevo, kot simbol, ki nas opominja na

pomembnost narave in ohranjanja okolja,

simbol sodelovanja med šolami v svetu,

kulturne raznolikosti, strpnosti in miru.

Tako so se kot Unescova šola pridružili

približno 400 šolam po vsem svetu, ki so

s posaditvijo drevesa ob 12. uri po lokalnem

času obeležile mednarodni dan miru.

Prisotni sta bili tudi delegaciji učencev in

učiteljev iz OŠ Šenčur - podružnična šola

v Trbojah in OŠ Vodice. S. Š.

POMAGAJMO, KOLIKOR MOREMO.

Program so vodili člani Unicefovega krožka,

učenci 2. razreda pa so zažgoleli pesmico

”Mi se imamo radi ... pomagamo tudi radi

...”. Mentorica krožka je otrokom pokazala

spodbuden zapis TV voditelja Petra Polesa,

ki je slišal za našo pridno šolo: ”Bravo Cerkljani

- kar tako naprej.”

Unicefov predstavnik Modeste Yameogo iz

Burkine Faso (meji na Niger) pa je za nas zapisal

”Song ‘y koamba teb songo taara” -

Mladi lahko spremenijo svet.

Ravnatelj Bogdan Sušnik je poudaril, da

dva svetova, eden vedno bolj bogatih in drugi

vedno bolj revnih, ne moreta živeti na

enem planetu. Vsi lahko kaj storimo pri odpravljanju

revščine, bodisi kot posamezniki,

organizacije ..., predvsem pa z izobraževanjem.

Ob odkritju velikega prozornega nabiralnika

so otroci zaploskali. Ravnatelj je dal prvi

prispevek, en evro. Njemu so sledili kovanci

šolarjev.

Unicefovci

SIMON SODNIK, s.p.

Tel., fax: 04/25 23 061, GSM: 031 760 594

Zalog 55, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Adergas 50, Cerklje

GSM: 041 647 989

www.gorenjskiglas.si

NOVICE IZPOD KRVAVCA - 13


Prireditve

Cerkljanska fara priljubljena viža

Ob praznovanju 43-letnice je ansambel Trgovci pripravil jubilejni koncert, na katerega so privabili skoraj

tisoč obiskovalcev.

Ansambel Trgovci je bila nekdaj ena najbolj

priljubljenih gorenjskih glasbenih skupin. Poleg

narodnozabavne je igrala tudi različno zabavo

glasbo in bila zelo priljubljen ansambel

mladinskih plesov. Konec septembra so v večnamenski

dvorani v Cerkljah pripravili jubilejni

koncert. Pred kratkim so skupaj z ansamblom

Lipa posneli tudi zgoščenko. ”Končno

nam je uspelo,” je bil navdušen vodja ansambla

Vinko Janežič in obljubil, da bodo Trgovci

tudi v prihodnje nastopali v živo.

Koncert je povezoval in s šalami začinil

Franc Pestotnik Podokničar. Nastopili so še

mlad ansambel Radost, ansambel Melos, Slovenski

muzikantje, Lipa, Gregorji in Bratov

Poljanšek ter Ivan Hudnik, ki se je pridružil

ansamblu Franca Miheliča in se na ta način

spet vrnil v narodnozabavne vode. V družbo

Trgovcev je prišla tudi Romana Krajnčan, ki je

svojo glasbeno kariero začela prav pri njih.

”Prvič sem javno nastopila prav s Trgovci. Takrat

nisem imela niti 15 let. Še danes se spominjam

našega prvega nastopa na Primskovem.

Dvorana je bila polna, vsi so čakali, kaj bo sedaj

zapela ta mlada pevka. Imela sem veliko

tremo, a so nas takoj po začetku začeli spodbujati

z bučnim ploskanjem,” je Kranjčanova

obujala spomine. Spomine pa je obujal tudi Janežič,

ki je pripovedoval o začetkih ansambla,

o časih, ko so Trgovci imeli po 180 nastopov v

Z ”lojtro” pod oknom

Kulturno društvo Pod lipo Adergas je v okviru

občinskega praznovanja na kmetiji pr’ Viršek za

ljubitelje ljudske pesmi pripravilo fantovsko

vasovanje Pod oknom.

Trgovci obljubljajo, da bodo tudi v prihodnje še nastopali v živo.

enem letu, slišali pa smo tudi anekdote, ki so

pošteno nasmejale občinstvo.

Za konec so Trgovci zbrano občinstvo navdušili

še s Cerkljansko faro, ki so jo zapeli skupaj

s kvartetom J (Janez Vreček, Vinko Janežič,

Jože Teran in Jože Bohinc), duom ŽŽ (župan

Franc Čebulj in župnik Pavel Juhant) ter

solistoma Natašo Branko in Stankom Janežičem.

V zadnjih tednih je bila Cerkljanska fara

na nekaterih radijih celo najbolj priljubljena

narodnozabavna viža.

Ana Hartman, foto: Gorazd Kavčič

”Mladi danes pogosto ne vedo več, kako je včasih izgledalo vasovanje,”

pravi predsednik kulturnega društva pod lipo Adergas (KUD)

Tomaž Selan in doda, da je bil namen prireditve predvsem druženje

in ohranjanje starih običajev. Na kmetiji pr’ Viršek se je konec septembra

po ocenah organizatorjev zbralo okoli dvesto gledalcev, ki so

jih popeljali v čas, ko so fantje sredi noči z lestvami hiteli pod okna

deklet. Na prireditvi je nastopilo 13 igralcev. Program je tudi tokrat

sestavil režiser Silvo Sirc. Vasovanju so dali poseben pečat pevci

Kranjskega kvinteta in MPZ Janeza Čebulja Komenda. ”Predstavili

smo tudi ljudske pesmi in želeli pokazati, kako zelo so lahko lepe,”

je pojasnil Selan. Dober obisk in odzivi občanov pa so organizatorjem

že dali misliti, da bi tudi v prihodnjih letih ob občinskih praznovanjih

pripravili posebne prireditve.

KUD danes šteje 105 članov med 5 in 60 let, ki prihajajo iz Adergasa,

Trate, Velesovega in Praprotne Police. Kulturna dejavnost v

Adergasu sega daleč nazaj, ko v kraju sploh še ni bilo društva. ”V zapisih

vaških kronistov beremo, kako so se krajani družili v raznih fantovskih

in dekliških odsekih ter prirejali proslave in uprizarjali igre na

večjih kmečkih skednjih, pri Martinovc in v Velesovem pri Grašču.

Po ustanovitvi ljudske šole leta 1857 v samostanskih prostorih v

Adergasu je del kulturne dejavnosti prešel v te prostore, vodili pa so

jo domačini in šolski upravitelji,” je pojasnil Sirc.

V društvu deluje skupina recitatorjev ter otroška in mladinska dramska

skupina, ki vsako leto uprizorita tri priložnostna dramska dela.

Zborovodja Dane Selan že vrsto let vodi MLPZ in Orffov orkester, ki

vsako leto sooblikujeta številne prireditve v kraju in občini. ”Pod

okriljem društva v zadnjem času štejemo med 30 in 40 kulturnih dogodkov

na leto. Naše igre so tudi na gostovanjih dobro obiskane in letno

doživijo do 20 repriz,” je za konec dodal Sirc. Ana Hartman

❖ VSE ZA KOLINE

❖ IZ PRINESENEGA

MESA VAM

IZDELAMO SALAME,

KLOBASE, ...

SAJOVIC JOŽE s.p. Franca Barleta 3, Cerklje 4207

Tel./fax: 252 25 24, GSM: 041/761-572

14 - NOVICE IZPOD KRVAVCA


Zaloški mladinci četrti v državi

Gasilci

V letu 2005 so mladinci iz PGD Zalog

dosegli najboljše rezultate v zgodovini

društva. V mesecu maju so se udeležili

orientacijskega pohoda GZ Kokra na

Zgornjem Brniku, kjer so osvojili 1.

mesto. Prav tako so se maja udeležili

tekmovanja za Barletov memorial v

Cerkljah, kjer so tudi osvojili 1. mesto.

V mesecu juniju je GZ Kokra organizirala

tekmovanje za memorial Matevža

Haceta v Šenčurju. Mladinci so se

ga udeležili in osvojili 1. mesto in s tem

tudi pravico nastopa na gorenjskem prvenstvu,

ki bo v mesecu oktobru na Jesenicah.

Ker so se na Zgornjem Brniku

uvrstili med prvo trojico, so se uvrstili

na prvenstvo gorenjske regije v orientacijskem

pohodu, ki se je odvijalo v

Poljanah nad Škofjo Loko, kjer so zmagali

in tako pridobili pravico nastopa na

5. državnem prvenstvu za pokal

Slovenije. Državno prvenstvo, ki ga je

GZ Slovenije organizirala v GZ Novo

mesto oziroma v Gaberjah, je mladincem

prineslo največji uspeh doslej, saj

so osvojili zelo dobro 4. mesto. V ekipi

mladincev na državnem prvenstvu so

nastopili: Matic Plevel, Boštjan Kovač

in Jure Humar.

Tajnik in mentor PGD Janez Plevel

Pregled gasilnikov v gasilskem

domu Cerklje

Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje v sodelovanju z Gasilsko

reševalno službo Kranj organizira pregled gasilnikov (ročnih gasilnih

aparatov) za občanke in občane Občine Cerklje. Pregled bo potekal v

prostorih gasilskega doma Cerklje v soboto, 22. 11. 2005, od 8. do

17. ure. Možen bo tudi nakup novih gasilnikov. Požarna varnost

mora biti naša skupna skrb.

Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

V sredo, 19. oktobra, bo v občini Cerklje akcija zbiranja nevarnih

odpadkov iz gospodinjstev. Akcija bo potekala na enak način kot

pretekla leta. Zbirno mesto bo na makadamskem parkirišču

nasproti bivše občinske stavbe (Krvavška cesta 18) od 13. do 18.

ure. Oddaja nevarnih odpadkov bo za občane brezplačna, ne bodo

pa sprejemali nevarnih odpadkov iz poslovnih dejavnosti. Med

nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, kozmetika, čistila, detergenti,

barve, laki, lepila, smole, razne kemikalije, spreji, odpadno

jedilno in motorno olje, pesticidi, hladilna tekočina, baterije, akumulatorji

in podobno. S. Š.

Primož Hudobivnik s.p.

Dvorje 55, 4207 Cerklje, tel.: 041 353 774

Prodaja in dostava kurilnega olja,

čiščenje hišnih kurilnih cistern.

KONKURENČNE CENE - HITRA DOSTAVA

TRGOVINA Z AVTODELI

IN AVTOMEHANIČNE STORITVE

Brane Dolinar

Poženik 2, 4207 Cerklje, tel.: (04) 252 70 30

ROOF-RR, d.o.o.

Bojan Globočnik, s.p.

Lahovče 11, 4207 CERKLJE, tel.: 04/252 9090

METKA LAMPE s.p., Spodnji Brnik 69, 4207 Cerklje

NOVICE IZPOD KRVAVCA - 15


Šport

Praznovanje s športniki in glasbeniki

Septembra je bila v dvorani v Cerkljah že druga prireditev v spomin na nekdanjega smučarja skakalca

Bogdana Norčiča, na njej pa se je zbralo veliko uspešnih športnikov in popularnih glasbenikov.

Nuša Derenda je zapela in zaplesala z udeleženci

finalne nogometne tekme.

Cerklje - Marsikje pripravljajo praznovanja in

obletnice na dan pokojnikove smrti, spomin na

Bogdana Norčiča pa je zagotovo takšen, da ga

ne bi mogli praznovati na drug datum kot v septembru,

mesecu, ko se je rodil.

Veselega in dobrovoljnega se spominjamo vsi,

takšnega se spominjajo prijatelji in njegovi domači,

sin Bine, hčerka Lea in žena Zdenka, ki

so bili že lani glavni pobudniki, da se ob

spominski tekmi na novi kranjski skakalnici

pripravi tudi spominska prireditev v Cerkljah.

Tako je tudi sredi prejšnjega meseca v dvorani v

Cerkljah potekala dobrodelna športno-glasbena

prireditev. Na njej so se zbrali mnogi športniki,

med njimi seveda največ smučarjev skakalcev:

od trenerjev do njegovih nekdanjih varovancev

na čelu s Primožem Peterko in Robijem Kranjcem

ter Primožem Ulago in Matjažem Zupanom.

Pomerili so se na nogometnem turnirju,

ob njem pa tudi zapeli in zaplesali ..., kot se pač

za praznovanje rojstnega dneva spodobi.

In ker je bila prireditev tudi humanitarnega

značaja, so udeleženci turnirja ter gledalci (skupaj

se jih je zbralo blizu dva tisoč) darovali v

dobrodelen namen. Na prireditvi so zbrali blizu

dvesto tisočakov, nekaj je prispevala domača

Šport in druženje je bilo glavno vodilo udeležencev 2.

Norčičevega memoriala v Cerkljah.

občina Cerklje, podjetja in posamezniki, nekaj

obljubljenih prispevkov pa organizatorji te dni

še pričakujejo.

Vilma Stanovnik, foto: Gorazd Kavčič

Jože Ciperle, s.p.

Lahovče 85

4207 Cerklje

Tel.: 04/25-26-810

Mob.: 041/68-94-82

Laterum d.o.o., Grad 15, Cerklje

Grad 15, Cerklje

telefonska številka: 281 63 00

BAR KERN

Trg Davorina Jenka 9

4207 Cerklje, tel.: 04/252 13 21

Delovni čas: od 6. do 22. ure

torek zaprto

Kern Matilda s.p.

AVTOKLEPARSTVO

Martin Jenko

Praprotna Polica 23 - Cerklje

tel.: 04/25 26 120, fax: 04/25 26 121

stanovanje: 04/25 22 043

GSM: 041/781 023

AVTOKLEPARSKA IN LIČARSKA DELA,

SERVISI, VLEKA IN ČIŠ

ČENJE

d.o.o.

Vso hrano iz bogate ponudbe Vam

dostavijo tudi na dom in sicer

od ponedeljk

jka a do petk

tka

od 9. do 23. ure,

v soboto o in nedeljo pa

od 12. 1

do 23. ure.

Nudimo vam v

več v

vrst

pizz in jedi po naročilu.

V decembru u živa a glasba

vsak petek ek in soboto.

o.

Za obisk se toplo priporočajo.

lepotni studio špela

Mlakarjeva cesta 76

4208 Šenčur

Tel.: 04/251 66 99

lepotnistudiospela@hotmail.com

www.lepotnistudio.com

● FRIZERSKE STORITVE ZA

VSO DRUŽINO

● UMETNA PODALJŠAVA

NOHTOV

● MANIKURA

● SOLARIJ ERGOLINE

ŠPELA PELKO s.p., ZG. BRNIK 124, CERKLJE

16 - NOVICE IZPOD KRVAVCA


Šport

Tokrat brez galopske dirke

Letošnja novost konjskih dirk v Dvorjah je bila ženska dirka v paralelnem jahanju.

Konjeniško društvo Krvavec je na sončno nedeljo, 25. septembra, organiziralo

že 7. letne konjske dirke. Zaradi primernega vremena in zanimivih

petih različnih disciplin si je dirke ogledalo nekaj 100 gledalcev.

Prva disciplina je bila spretnostna vožnja z dvovpregami, kjer je moral

voznik čim hitreje in čim bolj pravilno odpeljati progo. To je najbolje

uspelo Darku Kepicu, drugo mesto si je privozil Grega Eržen, tretji pa

je bil Andrej Kuralt. Druga disciplina je bilo spretnostno jahanje po
dokaj zahtevno postavljeni progi, na koncu pa je slavil jahač z najboljšim

časom proge. Tega je dosegel Roman Stare, le za malo je prvo

mesto ušlo Janiju Jagodicu, Dane Vidmar pa se je zadovoljil s tretjim

mestom. Tretja disciplina je bilo paralelno jahanje z ovirami na progi na

izpadanje z le moškimi udeleženci. To pomeni, da sta se na progo istočasno

podala dva jahača, kdor je hitreje in seveda brez napak prišel v

cilj, pa se je uvrstil v naslednji krog tekmovanja. Tudi v tej dirki je bil

med 17 tekmovalci najboljši Roman Stare, drugi mesto si je priboril

Janez Pipan mlajši, tretji pa je bil Grega Eržen. Četrta disciplina je bilo

prav tako paralelno jahanje na izpadanje, le da so v tej dirki imela

glavno besedo dekleta. Nastopilo je le šest tekmovalk, prva je bila mlada

Nastja Štabuc, drugo mesto si je prijahala Anja Pipan, tretja pa je bila

z malo smole in nekaj padci s konja Tina Jerič. Zadnja disciplina pa je

bilo ekipno štafetno tekmovanje. Ekipe so bile sestavljene iz treh tekmovalcev

in medtem ko je bil en tekmovalec na progi, sta druga dva

čakala v krogu na menjavo oz. predajo venca. Vse to pa je najbolje

izpeljala naveza Eržen - Eržen - Stare, druga je bila ekipa Globočnik -

Podjed - Vidmar, tretja pa Pipan st. - Pipan ml. - Jagodic.

Predsednik društva Tone Gubanc pa je ob tej priložnosti povedal:

”Veseli smo, da je tekmovanje gladko teklo brez poškodb udeležencev.

Škoda pa je, da letos zaradi pomanjkanja prostora nismo mogli organizirati

še galopske dirke. Zadovoljni smo tudi s samim obiskom, pa tudi

vreme nam je lepo služilo.”

Polona Pegan

KOZMETIČNI

SALON

IRENA PETRIČ - KIMOVEC s.p.

Zg. Brnik 109, Cerklje

Tel.: 25 22 728, 040 22 50 37

* nega obraza * depilacija * SOLARIJ * barvanje trepalnic in obrvi

* body wraping - anticelulitni program

* ročna masaža telesa za ženske * limfna drenaža

* nega nohtov in rok * PEDIKURA * aromaterapija

TRGOVINA

Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI

AVTOKLEPARSTVOPreša d.o.o., Slovenska c. 51, Cerklje

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

AVTOHIŠA

JENKO d.o.o.

Praprotna polica 23

4207 CERKLJE

Tel./fax: 04/252 66 06

Tel.: 04/252 66 00

GSM: 041/741 603

CITROËN SERVIS

NOVICE IZPOD KRVAVCA - 17


Šport

Umetna trava na Velesovem

Nova nogometna sezona je v polnem teku

tudi za vse ekipe nogometnega kluba Velesovo,

ki igrajo v tekmovanjih gorenjske nogometne

zveze, ženski ekipi pa na državnem

nivoju. Ekipe se tudi že pripravljajo na

zimska tekmovanja v dvoranah.

Klub se je avgusta prijavil na razpis Nogometne

zveze Slovenije za ureditev nogometnega

igrišča z umetno travo. Gre za projekt,

ki ga podpira FIFA. V Sloveniji bodo tako z

umetno travo pokrili 32 nogometnih igrišč,

velikih 40x25 metrov. ”NZS bo financirala

umetno travo in postavitev razsvetljave, za

pokritje stroškov priprave podlage in ostalih

stroškov pa bo moral klub najti sredstva

drugje - pri sponzorjih, občini in podobno.

Seveda pa moramo še počakati, če bomo na

razpisu sploh uspeli. Upamo, da bomo, saj

se je po našem vedenju na razpis prijavilo

29 klubov,” je povedal David Česen, predsednik

NK Velesovo. Velesovski nogometaši

so sicer za občinski praznik organizirali

turnir Bosih nog, na katerem je zmagala

ekipa La Cantina. S. Š.

Košarkarske novice

Zagodlo jim je slabo vreme

V Športnem društvu Zalog so v okviru

občinskih praznovanj želeli izvesti tri prireditve,

a jim je vse odplavilo deževje. V sodelovanju

z društvom Peskovnik jim je uspelo

le izvesti čistilno akcijo na območju Lahovč,

Zaloga, Glinja in dela Cerkljanske Dobrave.

Odpadla je tudi prireditev 12 ur nogometa,

ki pa jo bodo poskušali izpeljati še ta mesec.

Sicer pa malonogometni klub Zalog še igra

v pokalu Slovenije. Kot so sporočili, se

klubu obeta pridobitev generalnega sponzorja,

ki naj bi prispeval toliko sredstev, da

bi lahko pokrili vse stroške tekmovanja v 2.

slovenski ligi, iz katere so pred dvema

letoma izstopili ravno zaradi pomanjkanja

denarja. S. Š.

Ekipe ŠD Krvavec so uspešno začele z nastopi

v državnih ligah. Pionirji Europcar Krvavec

so odigrali že tri tekme in premagali Kočevje z

82 : 50 ter Pivovarno Laško z 68 : 65, klonili

pa v Novem mestu proti Krki s 43 : 72.

Mlajši Pionirji Krvavec Tonač so na Vrhniki

morali priznati premoč domačinom s 35 : 50.

V prvem krogu so bili uspešni naši kadeti, ki

so v Kamniku premagali ekipo Mavrice Kamnik

s 54 : 41. Nepopolna ekipa mladincev (bolezen,

poškodbe) pa je klonila v Šenčurju s 47

: 72.

Članska ekipa z nastopanjem v tretji SKL

prične v soboto, 22. oktobra 2005, na gostovanju

v Radovljici. Člani so v jesenskem terminu

tudi zaključili z nastopanjem v letni GKL. Z

zmagama, proti ekipama Irish Pub Zagon s 111

: 52 in Optimisti s 103 : 42, so osvojili prvo

mesto. Med vsemi nastopajočimi ekipami (31)

so bili tudi najučinkovitejša ekipa, saj so na

dvanajstih tekmah dali 1169 košev.

V mesecu septembru smo ob praznovanju

občinskega praznika sodelovali vsi člani društva.

V Cerklje smo povabili mlajše pionirje iz

Ljubljane in Izole, kadete Domžal, mladince

Stražišča, člane Šenčurja in Jesenic, naše veterane

”vzhod : zahod”, ob koncu meseca, 25.

septembra, pa še pionirje iz Laškega.

Začela se je nova rokometna sezona

V tekmovalni sezoni 2005/06 Rokometni klub Cerklje sodeluje v

tekmovanjih, ki jih organizira Rokometna zveza Slovenije z osmimi

ekipami, in sicer v mini rokometu deklice in dečki, mlajše deklice in

dečki, starejši dečki, kadeti, mladinci in člani. Kot prvi so na parket

stopili mladinci, za njimi člani in nato vse mlajše selekcije. Mladinci

so v prvih treh odigranih krogih tekmovanja zabeležili same zmage in

sicer so na gostovanjih v Trstu pri Pallamanu zmagali z rezultatom

26:22; potem so gostovali pri Grči iz Kočevja, kjer so zmagali z rezultatom

31:27, in doma premagali Mitol iz Sežane z rezultatom 43:39.

Članska ekipa je začela s tekmovanjem v 1. B ligi 1. oktobra in v domači

dvorani gostila ekipo Dobove. Tekmo smo izgubili z rezultatom

31:34. V domači ekipi se pozna, da je močno pomlajena in še ne uigrana,

kar je posledica dejstva, da nismo imeli na voljo domače dvorane

zaradi popravila parketa. Tako za drugimi ekipami zaostajamo za

približno mesec dni treninga in uigravanja ekipe. Kljub temu pa v prihodnost

članske ekipe zremo z optimizmom in prepričani smo, da bo

ta ekipa kmalu zabeležila tudi prvo zmago. O domačih tekmah vseh

ekip boste obveščeni z letaki po gospodinjstvih, s plakati in po Radiu

Belvi. Želimo si podpore s tribun, predvsem pa pričakujemo, da si

tekme ogledajo starši otrok, ki igrajo rokomet v rokometnem klubu

Cerklje.

Janez Martinčič

Razpored rokometnih tekem

Sobota, 15. 10. - ob 17.30 Cerklje : Alples Železniki (st. dečki A, 6.

krog), ob 19.00 Cerklje : Velika Nedelja (člani, 3. krog); sobota, 22.

10. - ob 16.30 Cerklje : Vita Center Naklo (ml. deklice B, 3. krog), ob

17.30 Cerklje : Krim (ml. dečki B, 3. krog), ob 19.00 Cerklje : Istrabenz

Izola (člani, 4. krog; nedelja, 23. 10. - ob 18.00 Cerklje : Krim

Ljubljana (mladinci, 7. krog); sreda, 9. 11. - ob 16.30 Cerklje : Krim

Mercator (ml. deklice B, 5. krog, ob 17.30 Cerklje : Termo (ml. dečki

B, 5. krog); sobota, 12. 11. - ob 17.30 Cerklje : Slovan (st. dečki A, 9.

krog), ob 19.00 Cerklje : Dol TKI Hrastnik (člani, 6. krog); nedelja,

20.11. - ob 16.30 Cerklje : RK Loka kava - KSI (ml. deklice, 7. krog),

ob 18.00 Cerklje : Pallamano Trst (mladinci, 10. krog); sreda, 23.11.

- ob 16.30 Cerklje : ŽRD Loka kava - KSI (ml. deklice B, 8. krog), ob

17.30 Cerklje : Radovljica (ml. dečki B, 7. krog); sobota, 26. 11. - ob

16.30 Cerklje : Mokerc Ig (st. dečki A, 11. krog), ob 19.00 Cerklje :

Sviš Ivan. Gorica (člani, 8. krog); nedelja, 4. 12. - ob 15.30 Cerklje :

Inna Dolgun (ml. deklice B, 9. krog), ob 16.30 Cerklje : Kranj Chio

(ml. dečki B, 8. krog), ob 18.00 Cerklje : Gold Club Kozina (mladinci,

12. krog); sobota, 10. 12. - ob 17.30 Cerklje : Alples Železniki (ml.

dečki B, 9. krog), ob 19.00 Cerklje : Atom Krško (člani, 10. krog);

nedelja, 11. 12. - ob 18.00 Cerklje : MIP Gorica Leasing (mladinci,

13. krog); sobota, 17. 12. - ob 10.45 Cerklje : Mark Olimpija (st. dečki

A, 14. krog), ob 12.00 Cerklje : Radovljica (kadeti, 14. krog).

18 - NOVICE IZPOD KRVAVCA


Oglas

05

Časopis za prosti čas

CENA 150 SIT, OKTOBER 2005

VINSKE POTI

www.gorenjskiglas.si

- NA PRODAJNIH MESTIH DELA

PRODAJE IN POŠTE SLOVENIJA

- ZA NAROČNIKE GORENJSKEGA

GLASA LETOS BREZPLAČNO

- LETNA NAROČNINA 1.800 SIT

(LETOŠNJI IZIDI ZASTONJ)

- INFO GORENJSKI GLAS:

04/201-42-41

NOVICE IZPOD KRVAVCA - 19


Zadnja

Dobrodelni Košnikov ata

www.gorenjskiglas.si

84.

Glasova preja

V živo z nadškofom

Kako msgr. Alojz Uran doživlja svojo službo in Slovence,

kakšno je po njegovem glavno poslanstvo Cerkve danes

in kakšne ima načrte - vse to in še kaj ga bo povprašal publicist

Miha Naglič. Preja bo v četrtek, 20. oktobra 2005, ob 19.

uri v samostanu v Adergasu. Prijazno vabljeni. Hvaležni vam

bomo, če nam boste vašo udeležbo sporočili

po telefonu: 04/201 42 00 ali elektronski pošti: info@g-glas.si.

Avtomaš d.o.o., Češnjevek 22, Cerklje

V soboto, 8. oktobra, je v kulturni dvorani zadružnega doma v

Cerkljah potekala dobrodelna prireditev. Pripravil jo je Mito Trefalt,

ki se je predstavil v vlogi nepozabnega Košnikovega ata. Dobrodelna

prireditev, ki jo bo Trefalt organiziral vsak mesec v

drugem kraju, promovira slovensko društvo Hospic, v katerem skrbijo,

da bolni in ostareli ne umirajo sami. Novembra bo Košnikova

gostilna gostovala v Šenčurju.

S. Š., foto: T.D.

Naj pridelek bo 28. oktobra

Občina Cerklje bo tradicionalno prireditev Naj pridelek pripravila

28. oktobra. Prireditev se bo začela ob 19. uri, predvidoma pa bo

v kulturni dvorani v Cerkljah.

Češnjevek - Cerklje

Vabimo vas v

1. MaxLife Service Center

na Gorenjskem:

MaxLife Service Center

in vulkanizerstvo Klemenc

v Cerkljah.

Center odpira svoja vrata

v ponedeljek 24. 10.

RAČUNOVODSKI SERVIS

BIM LINE d.o.o., Zg. Brnik

www.bim-line.si

Zg. Brnik 81, 4207 Cerklje

tel.: 04/28 15 900, faks: 04/25 22 121

Vodenje poslovnih knjig za samostojne

podjetnike in družbe ter svetovanja.

Prihranite si čas in energijo, da postanete najboljši na

svojem področju, ažurno in urejeno računovodstvo pa

prepustite nam.

DELOVNI ČAS: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure

Vsaki stranki v 1. tednu od 24. do 29. 10.

ob menjavi olja podarimo tekočino za čiščenje stekla.

Vabljeni v MaxLife Service Center v Cerkljah.

Ivana Hribarja 7, 4207 Cerklje

tel.: 04/25 21 512, 25 21 513

GSM: 041/378 835

avtooptika, centriranje, popravilo in prodaja gum

Celovška c. 228, Ljubljana

Jakopina, d.o.o., Dvorje 22, Cerklje

zimski

delovni čas

pon.-pet.:

7.-19. ure

sobota:

8.-12. ure

Dvorje 22, tel.: 252 15 73

20 - NOVICE IZPOD KRVAVCA

More magazines by this user
Similar magazines