Reisiteenuste maksustamine - Maksu- ja Tolliamet

emta.ee

Reisiteenuste maksustamine - Maksu- ja Tolliamet

MAKSU- JA TOLLIAMET

Reisiteenuste

maksustamine

käibemaksuga

1


MAKSU- JA TOLLIAMET

Reisimisega seotud

teenuste maksustamine

Reisiteenuse käibemaksuga maksustamise

erikord (§ 40)

Vahendamine

Üldkord (§ 40 ei rakendu, vahendamise

kriteeriumid ei ole täidetud).

N: majutusteenuse, toitlustusteenuse jms

oma nimel edasimüük Soome

reisikorraldajale

2


MAKSU- JA TOLLIAMET

Reisiteenuste

käibemaksuga

maksustamise erikord

(KMS § 40)

3


MAKSU- JA TOLLIAMET

Erikorra mõiste

Maksukohustuslane ostab reisiteenuse*

osutamiseks kaupu ja teenused

kolmandatelt isikutelt

Reisiteenus osutatakse oma nimel

lõpptarbijale (sh kui ostja on äriühing, kes

ostab reisiteenust enda tarbeks, näit

töölähetus)

Osutatavaid teenuseid ja võõrandatavaid

kaupu käsitatakse ühtse reisiteenusena

Ka üksiku reisiteenuse müük, kui vastab

ülaltoodud tingimustele N: majutusteenuse

vahendamine lõpptarbijale

4


MAKSU- JA TOLLIAMET

Reisiteenuse* mõiste

Turismiseaduse § 3 punktid 2-12, 2

välja arvatud

transpordivahendi renditeenuse osutamine

- sõitjateveoteenuse vahendamine;

- viisateenuse osutamine ja vahendamine;

- reisikindlustuse vahendamine;

- majutusteenuse vahendamine;

- toitlustusteenuse vahendamine;

5


MAKSU- JA TOLLIAMET

…..

- majutus- ja taastusraviteenuse

vahendamine;

- majutus- ja toitlustusteenuse vahendamine;

- konverentsiteenuse vahendamine;

- giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja

reisisaatjateenuse vahendamine;

- meelelahutusteenuse vahendamine

- transpordivahendi renditeenuse

vahendamine.

6


MAKSU- JA TOLLIAMET

Mis ei ole erikord

enda poolt osutatav teenus, näiteks

maksukohustuslase poolt osutatav

sõitjateveoteenus

enda poolt osutatavate teenuste

puhul eraldi arvestus ning

maksustatakse vastavalt teenusele

kehtestatud maksumäärale

7


MAKSU- JA TOLLIAMET

Reisiteenuste

maksustamine erikorra

alusel

maksustatav väärtus – marginaal, mida on

vähendatud käibemaksusumma võrra

käibemaksu arvele ei märgita

käibe toimumise aeg – üldreegel

sisendkäibemaksu ei saa maha arvata, mille

ta on vahetult reisiteenuse saaja

teenindamiseks kauba soetamisel ja teenuse

saamisel maksnud teisele

maksukohustuslasele

8


MAKSU- JA TOLLIAMET

Maksustatava väärtuse

leidmine (§ 40 lg 4)

reisiteenuse saaja poolt

maksukohustuslasele teenuse eest

makstava kogusumma ning

maksukohustuslase poolt teistelt

ettevõtlusega tegelevatelt isikutelt

vahetult teenuse saaja

teenindamiseks soetatud kaupade ja

saadud teenuste käibemaksuga

kogusumma vahe, mida vähendatakse

selles sisalduva käibemaksu võrra

9


MAKSU- JA TOLLIAMET

Käibe tekkimise koht ning

maksumäär

sätestatud KMS § 40 lg 3

üldjuhul Eesti – maksumäär 18%

Käibe tekkimise koht ei ole Eesti kui

reisiteenuse osutamisel kasutatud

teiselt maksukohustuslaselt või

ettevõtlusega tegelevalt isikult saadud

teenust osutab see teine isik

ühendusvälises riigis

10


MAKSU- JA TOLLIAMET

Kui osa reisiteenust osutatakse

ühendusvälises riigis ei loeta Eestis

käibe tekkimise kohaks üksnes

ühendusvälises riigis osutatud

teenusega seotud reisiteenuse osas

teenus, mille käibe tekkimise koht ei

ole Eesti – maksumäär 0 % (KMS §

15 lg 4 p 1)

11


MAKSU- JA TOLLIAMET

Näide – ringreis Eesti

mõisad

reisiteenuse maksumus 800 krooni

teenuse osutamiseks osteti

- majutust 500 krooni + 25 kr KM

kokku 525 krooni

- reisijateveoteenust 169,50 kr +

30,50 kr KM kokku 200 krooni

maksustatav väärtus: 800 – 525 –

200=75 /1,18 =63,56 krooni

12


MAKSU- JA TOLLIAMET

Näide – reis Nepaali

reisiteenuse maksumus 36 000

krooni

reisijateveoteenus Tallinn-Helsingi


Tallinn, maksumus 700 krooni

reisijatevedu Helsingi-Viin

Viin-

Kathmandu–Viin

Viin–Helsingi, maksumus

25 000 krooni

13


MAKSU- JA TOLLIAMET

……

Nepaali kohaliku reisikorraldaja

teenus maksumus koos seal riigis

kehtiva käibemaksuga 9 000 krooni

marginaal

36 000–700

700-25 000 – 9 000 = 1300

krooni

Maksustatav väärtus on 1300 krooni

14


MAKSU- JA TOLLIAMET

Keskmine marginaal

(§ 40 lg 5)

maksukohustuslase põhjendatud

kirjaliku taotluse alusel võib

maksuhaldur anda loa kasutada

teenuse osutamisele eelnenud

kalendriaasta keskmist marginaali

keskmist marginaali kasutatakse

kalendriaasta lõpuni ning

detsembrikuu käibedeklaratsioonis

tehakse korrigeerimine (lahtrites 1 ja

3)

15


MAKSU- JA TOLLIAMET

Maksustatava väärtuse

leidmine

Keskmise marginaali kasutamisel on

otstarbekas leida maksustatav väärtus

müügihinna baasilt, kuna kulutused ei

pruugi olla selgunud

N: reisiteenuse müügihind 5 000 kr

Keskmine marginaal 7%

5000/1,07=4673

Marginaal 5000-4673=327 kr

Maksustatav väärtus 327/1,18=277 kr

16


….

MAKSU- JA TOLLIAMET

Maksustatav väärtus 277 krooni

kajastatakse vastavalt käibe tekkimise ajale

Kui käive on tekkinud osalisest makse

laekumisest (ettemaks), siis leitakse

proportsioon

N: 25.05. laekumine 2000 kr

30.06 laekumine 3000 kr

Reis 02.07-08.07

08.07

25.05 käive tekkinud 40% ulatuses (110,80kr)

30.06 käive tekkinud 60% ulatuses (166,20kr)

17


MAKSU- JA TOLLIAMET

Marginaaliarvestus

maksukohustuslane, kes osutab

erikorra alusel maksustatavaid

reisiteenuseid ning teenuseid, millele

erikorda ei kohaldata, on kohustatud

pidama arvestust erikorra alusel

osutatavate teenuste ja nende

teenuste tarbeks soetatud kaupade ja

saadud teenuste ning muude teenuste

ja nende tarbeks soetatud kaupade

või saadud teenuste kohta (§ 40 lg 9)

18


MAKSU- JA TOLLIAMET

……

eesmärk – maksustada marginaali

eraldi arvestus 18 % ja 0 % määraga

maksustatava marginaali osas (nii tulu kui

otseste kulude osas)

kui üks reis toimub nii ühenduse kui ka

ühendusvälises riigis, tuleb nii marginaali kui

ka kulude osas (kui üks kulu puudutab nii

ühendusesisest kui ühendusevälist riiki)

leida proportsioon

19


MAKSU- JA TOLLIAMET

Korrigeerimine

Erikorra alusel osutatud reisiteenus, mille

käive on toimunud 01.05-31.12 “Tulu”

- 18%

- 0%

Korrigeerimist alustatakse tegelike kulude ja

tulude leidmisest maksumäärade kaupa

Tulemus kajastatakse detsembrikuu KMD-l,

mis esitatakse 20. jaanuariks

20


MAKSU- JA TOLLIAMET

Maksustatava väärtuse

korrigeerimine 18% - näide 1

Tegelik “tulu” 2702

000

Tegelikud kulud 200 500

Tegelik marginaal 270 000-200 500=69 500

Arvestuslik marginaal 59 000

Maksustatav väärtus, mis on deklareeritud

59 000/1,18=50 000

Tegelik maksustatav väärtus 69 500/1,18=58 898

Maksustatav väärtus, mis kuulub täiendavalt

deklareerimisele detsembrikuu KMD lahtris 1

8898 (58898-50000)

50000)

21


MAKSU- JA TOLLIAMET

Maksustatava väärtuse

korrigeerimine 18% - näide 2

Tegelik “tulu” 2702

000

Tegelikud kulud 250 000

Tegelik marginaal 270 000-250 000=20 000

Arvestuslik marginaal 59 000

Maksustatav väärtus, mis on deklareeritud

59 000/1,18=50 000

Tegelik maksustatav väärtus 20 000/1,18=16 949

Detsembrikuu eest esitatud deklaratsiooni lahtris 1

vähendatakse maksustatavat väärtust deklareeritud

ja tegeliku maksustatava väärtuse vahe võrra

50 000-16 949=33 051

22


MAKSU- JA TOLLIAMET

Maksustatava väärtuse

korrigeerimine 0%

Tegelik “tulu” 105 000

Tegelikud kulud 66 000

Tegelik marginaal 105 000-66 000=39 000

Arvestuslik marginaal 30 000

Maksustatav väärtus, mis on deklareeritud

30 000

Tegelik maksustatav väärtus, mis kuulub

täiendavale deklareerimisele detsembrikuu

KMD lahtris 3 9000 (39 000-30 000)

23


MAKSU- JA TOLLIAMET

Kui marginaal tuleb

negatiivne

negatiivse marginaali puhul aasta

lõpus tehtaval korrigeerimisel

arvestatakse aasta marginaaliks 0

negatiivse marginaali osa kantakse

järgmise aasta marginaaliarvestusse

näiteks kui marginaal tuleb miinus

10 000 kr, siis saab vastava

maksustatava väärtuse võrra

järgmise aasta marginaali vähendada

24


MAKSU- JA TOLLIAMET

Maksustatava väärtuse

korrigeerimine 18% - näide 3

Tegelik “tulu” 270 000

Tegelikud kulud 340 0000

Tegelik marginaal 270 000-340 000=-70 000

Arvestuslik marginaal 59 000

Maksustatav väärtus, mis on deklareeritud KMD L 1

59 000/1,18=50 000

Maksustatav väärtus tegeliku järgi

(-70000/1,18)=

70000/1,18)=-59 322

Kalendriaastal deklareeritud 50 000 vähendatakse

detsembrikuu eest esitatud deklaratsiooni lahtris 1.

Järgmisel kalendriaastal vähendatakse maksustatavat

väärtust negatiivse maksustatava väärtuse (-59(

322)

võrra

25


MAKSU- JA TOLLIAMET

Maksustatava väärtuse

korrigeerimine 0%

Tegelik “tulu” 105 000

Tegelikud kulud 142 000

Tegelik marginaal 105 000-142 000=-37 000

Arvestuslik marginaal 30 000

Maksustatav väärtus, mis on kajastatud

KMD L3 30 000

Maksustatav väärtus tegeliku järgi –37 000

Kalendriaastal deklareeritud 30 000 vähendatakse

detsembrikuu eest esitatud deklaratsiooni lahtris 3.

Järgmisel kalendriaastal vähendatakse maksustatavat

väärtust negatiivse maksustatava väärtuse (-37(

000)

võrra

26


Vahendusteenus

27

MAKSU- JA TOLLIAMET

JA TOLLIAMET


MAKSU- JA TOLLIAMET

Mis on vahendusteenus

peamised kriteeriumid:

vahendusteenuse puhul on

vahendusteenuse osutaja käive

vahendustasu, mille kohta esitatakse

ka arve

teenuse enda kohta esitab arve

teenuse osutaja

28


MAKSU- JA TOLLIAMET

Mis ei ole vahendusteenus

vahendusteenus ei ole erikorra järgi

maksustavate teenuste osutamine

lõpptarbijale

näit reisikindlustuse vahendamine

lõpptarbijale ei ole vahendusteenus –

vaid tuleb rakendada erikorda

29


MAKSU- JA TOLLIAMET

Maksustamine

maksustatavaks väärtuseks

vahendustasu

käibemaksu seaduse kohaselt

vahendusteenuse puhul on üldjuhul

käibe tekkimise koht Eesti (KMS § 10

lg 4 vahendusteenuse osutaja

asukoht)

30


MAKSU- JA TOLLIAMET

Kuuenda Direktiivi vahetu

art 28 b (E)

kohaldatavus

- vahendusteenuse käibe tekkimise koht on

riik, kus tekib põhiteenuse käive

- kui aga vahendusteenus osutatakse

maksukohustuslasele, kes on registreeritud

põhiteenuse käibe tekkimise koha riigist

erinevas liikmesriigis, siis tekib

vahendusteenuse käive teenuse saaja

maksukohustuslasena registreerimise riigis

31


MAKSU- JA TOLLIAMET

……

kui käibe tekkimise koht ei ole Eesti

rakendatakse 0 % määra

direktiivi art 15 lg 14 tulenevalt

maksustatakse vahendusteenust 0%

määraga kui põhiteenuse käive tekib

ühendusvälises riigis

32


MAKSU- JA TOLLIAMET

Vahendamisteenuse

maksustamine

1. Põhiteenuse käibe tekkimise koht

Ühenduseväline riik

alati 0%

Ühenduse riik

v.a. Eesti*

2. Vahendamine Eesti Muu isik

maksukohustuslasele

18% 0%

33MAKSU- JA TOLLIAMET

* Kui põhiteenuse käive tekib Eestis (N:

hotell asub Eestis, Eesti-sisene

sisene

reisijatevedu) ja vahendusteenuse

saaja on

Eesti maksukohustuslane või ühegi

liikmesriigi maksukohustuslasena

registreerimata isik – 18%

Teise liikmesriigi maksukohustuslane –

0%

34


MAKSU- JA TOLLIAMET

Vahendusteenuse

maksustamine

Eesti reisibüroo vahendab Estonian

Airi lennupileteid

Vahendustasu reisil

Tallinn-Moskva

Moskva-Tallinn

0%

Arvel viide Kuuenda Direktiivi art 15(14)

Vahendustasu reisil

Tallinn-London

London-Tallinn

18%

35MAKSU- JA TOLLIAMET

Eesti reisibüroo vahendab teise

liikmesriigi maksukohustuslasest

ettevõtja pileteid, nt Finnair

Vahendustasu reisil

Tallinn-Helsingi

Helsingi-Tallinn

0%

Arvel viide Kuuenda Direktiivi art 21

Vahendustasu reisil

Helsingi-Tokyo

Tokyo-Helsingi

0%

Arvel viide Kuuenda Direktiivi art 15(14)

36


MAKSU- JA TOLLIAMET


Eesti reisibüroo vahendab

ühendusevälise riigi isiku pileteid, nt

American Airlines

Vahendustasu reisil

London-Los

Los Angeles-London

0%

Arvel viide Kuuenda Direktiivi art 15(14)

Vahendustasu reisil Los Angeles-

Sydney-Los

Angeles 0%

Arvel viide Kuuenda Direktiivi art 15(14)

37


MAKSU- JA TOLLIAMET


Eesti reisibüroo vahendab Tallinki (Eesti

maksukohustuslane) pileteid

Vahendustasu maksustatakse 0%

Tallinn-Peterburi

Peterburi-Helsingi

Arvel viide Kuuenda Direktiivi art 15(14)

Vahendustasu maksustatakse 18%

Helsingi-Tallinn

Tallinn-Helsingi

38


Pakettreisi vahendamine

MAKSU- JA TOLLIAMET

Eesti reisibüroo vahendab Horizon Traveli

pakettreisi

Taisse – vahendustasu 0%

Arvel viide Kuuenda Direktiivi art 15(14)

Kanaari saartele – vahendustasu 0%

(Kanaari saared ei ole EL

käibemaksuterritoorium)

Arvel viide Kuuenda Direktiivi art 15(14)

Costa del Soli (Hispaania) vahendustasu

18%

39


MAKSU- JA TOLLIAMET

Reisimisega seotud

teenuste maksustamine

üldkorra järgi

40


Üldkord

MAKSU- JA TOLLIAMET

Erikord ei rakendu

Vahendustegevuse kriteeriumid ei ole

täidetud

Maksukohustuslane osutab oma nimel

reisiteenust teisele maksukohustuslasele

edasimüügiks (Eestis peamiselt müük

välispartneritele)

Maksukohustuslane osutab teenuseid, mida

ei käsitata reisiteenusena

Maksukohustuslase omateenused

41


MAKSU- JA TOLLIAMET

Üldkord – teenuse käibe

tekkimise koht

Käibemaksuseaduse § 10

Käibe tekkimise koht on Eesti (lg 1)

N: hotell asub Eestis, Eestis toimuv

kultuuri- või meelelahutusüritus

Käibe tekkimise koht on välisriik (lg 5)

N: hotell asub välisriigis, välisriigis

toimub mess, kontsert vm kultuuri-

või meelelahutusüritus,

rahvusvaheline reisijatevedu

42


MAKSU- JA TOLLIAMET

……

KMS § 10 lõigetes 1, 2 ja 5

nimetamata teenused maksustatakse

Eestis, kui teenus osutatakse Eesti

asuva asukoha või püsiva

tegevuskoha kaudu (KMS § 10 lg 4)

N: üldkorra alusel osutatud viisateenus

(viisateenus osutatakse teisele

reisibüroole), giiditeenus

43


MAKSU- JA TOLLIAMET

Edasimüüdavate teenuste

maksustamine

Eestis sisseostetud teenused – käibemaks

arvatakse sisendkäibemaksuna maha,

teenuse edasimüümisel lisatakse teenuse

käibemaks

N: kui arvel on eraldi näidatud majutusteenuse

osa, müüakse edasi 5%; kui müüakse edasi

kallimalt, siis hinnavahe 18%

Teenus mittemaksukohustuslaselt –

teenusele lisandub käibemaks

44


MAKSU- JA TOLLIAMET

Teenuste edasimüük, mis

on sisse ostetud välisriigist

Enda poolt juurde pandud osa– 18 %

nö edasimüügiks sisseostetud

teenuste puhul tuleb kindlaks määrata

käibe tekkimise koht ning sellest

tulenevalt kasutada vastavat

maksumäära

45


MAKSU- JA TOLLIAMET

Näiteid

……

- majutus Lätis - käibe toimumise koht

kinnisvara asukoha järgi (0%)

- toitlustamine Lätis – restoran asub

Lätis (0%)

- meelelahutus (kontsert Riias) –

ürituse toimumise asukoha kohaselt

(0 %)

46


Edasimüügi kajastamine

MAKSU- JA TOLLIAMET

Eesti reisikorraldaja ostab Eestist ja Lätist

teenuseid ning müüb need oma nimel edasi

Soome reisikorraldajale edasimüügiks

Arvel kajastatakse

Teenused Eestis

Majutus 1000kr +5% km = 1050 kr

Toitlustamine 500kr +18% km= 590kr

Kiriku külastus (ei ole maksukohustuslane)

100kr+18%=118 kr

Reisikorraldaja teenus

2000kr+18%km=2360 kr

47


MAKSU- JA TOLLIAMET

Teenused Lätis

….

Majutus 1500kr+0%km=1500 kr

Toitlustamine 1000kr+0%km=1000 kr

Muuseumid 150kr+0%km=150 kr

Läti giid 500kr (sisaldab Läti km) +18%= 590 kr

Reisipaketi kogumaksumus koos

käibemaksuga 7358 krooni. Maksustatav

summa käibemaksumäärade kaupa

0% 2650

5% 1000 km 50 (1050)

18% 3100 km 558 (3658)

KMD L1-3100; L2-1000; L3-2650

48MAKSU- JA TOLLIAMET

Juhul kui teenuseid arvel eraldi välja

ei tooda (nagu slaididel 47 ja 48),

maksustatakse kogu reisipakett 18%

käibemaksumääraga

Seega on sama reisipaketi

kogumaksumus koos käibemaksuga

7965 krooni (6750+1215km)

KMD L-1 L 1 6750

49


MAKSU- JA TOLLIAMET

Korduma kippuvad

küsimused

Viisateenus lõpptarbijale

Viisateenuse osutatakse erikorra alusel

Ühenduse riiki – marginaal 18%

Ühendusevälisesse riiki – marginaal 0%

Viisateenus teisele reisibüroole

edasimüügiks

Viisateenuse eest võetav tasu alati 18%

50


MAKSU- JA TOLLIAMET


Giiditeenus, giid-reisisaatja teenus

Juhul kui giid-reisisaatja on

reisikorraldaja oma töötaja, teenus

osutatakse lõpptarbijale – erikord ei

rakendu, teenus maksustatakse 18%

51


MAKSU- JA TOLLIAMET

Pöördkäibemaks

Pöördkäibemaksu makstakse juhul kui

käibe tekkimise koht on Eesti

Rahvusvahelise reisijateveo piletitelt

pöördkäibemaksu ei maksta (käibe

tekkimise koht ei ole Eesti)

52


Tänan!

53

MAKSU- JA TOLLIAMET

JA TOLLIAMET

More magazines by this user
Similar magazines