Views
6 years ago

Izobraževalni program: ZDRAVSTVENA NEGA

Izobraževalni program: ZDRAVSTVENA NEGA

Izobraževalni program: ZDRAVSTVENA

Izobraževalni program: ZDRAVSTVENA NEGA Naziv strokovne izobrazbe: SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/SREDNJI ZDRAVSTVENIK Splošnoizobraževalni predmeti Slovenščina Psihologija Tuji jezik Fizika Matematika Kemija Umetnost Biologija Zgodovina Informatika Sociologija Športna vzgoja Strokovni predmeti Zdravstvena nega pacienta Anatomija in fiziologija Odprti kurikul Zdravstvena terminologija Specialna zdravstvena nega Zdravstvena nega otroka in mladostnika Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti Prva pomoč in nujna medicinska pomoč Farmakologija Osnove kliničnih predmetov Interesne dejavnosti Praktični pouk Praktično usposabljanje z delom

Izobraževalni program: BOLNIČAR-NEGOVALEC
zbornik - perioperativna zdravstvena nega
Zbornik XXVIII - perioperativna zdravstvena nega
Zbornik XXVI - perioperativna zdravstvena nega
PERIOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA
ZDRAVSTVENA NEGA Zdravstvena nega Cilj sestrinstva Proces ...
Zbornik XXIX - perioperativna zdravstvena nega
Kozmetični tehnik.pdf
ZDRAVSTVENA NEGA 0D IDEJE DO PRVE Å KOLE
G LA S ILO Pismo ministru za zdravje Zdravstvena nega smo ljudje ...
Program strokovnega srečanja - perioperativna zdravstvena nega
Zdravstvena nega na srcu operiranega bolnika - Krka
cenik storitev za Å¡tudijski program druge stopnje zdravstvena nega ...
ZBORNIK XXI - perioperativna zdravstvena nega
ZDRAVSTVENA NEGA ŽENSK S STRESNO URINSKO ...
Zdravstvena nega Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti ...
PATRONAŽNO VARSTVO IN PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA
Cenik storitev za Å¡tudijski program prve stopnje Zdravstvena nega ...
Zdravstvena nega in prva pomoč – 1 - Srednja zdravstvena šola ...
30 let sekcije operacijskih - perioperativna zdravstvena nega
KJE JE ZDRAVSTVENA NEGA V PROJEKTU eZDRAVJE*
Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu
Zdravstvena nega magistrski studij 07-08 (006).cdr - Fakulteta za ...
Predmetnik: ZDRAVSTVENA NEGA poklicno tehniško ...