17.01.2015 Views

PROMIDŽBA, A NE BRIGA ZA ČOVJEKA I OKOLIŠ - FSB

PROMIDŽBA, A NE BRIGA ZA ČOVJEKA I OKOLIŠ - FSB

PROMIDŽBA, A NE BRIGA ZA ČOVJEKA I OKOLIŠ - FSB

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PROMIDŽBA, A <strong>NE</strong> <strong>BRIGA</strong><br />

<strong>ZA</strong> ČOVJEKA I OKOLIŠ<br />

Do sada sam višekratno<br />

primio prezentaciju pod<br />

naslovom:<br />

TheDangersof_PlasticsBags<br />

Ta prezentacija nije u funkciji<br />

zaštite okoliša i prava čovjeka.<br />

Ona je u funkciji ostvarivanja<br />

profita dizajnerice Anye<br />

Hindmarch. Platnene vrećice<br />

također teško opterećuju<br />

okoliš i čovjeka.


ISPRAVNO JE<br />

Plastična sam vrećica, međutim uvijek<br />

Ja sam me plastična ponovno vrećica, ali možeš upotrebljavaj me uvijek ponovno idiote upotrijebiti<br />

Upotrebljavaj me odgovorno


Tko je autor ovog komentara<br />

• Prof. dr. Igor Čatić je nosilac International<br />

Education Award, Society of Plastics Engineers<br />

(1998.). Predavao proizvodnju plastičnih i<br />

gumenih dijelova od 1972. Prvi članak o tome<br />

kako gospodariti s PVC plastenkama objavio 19.<br />

siječnja 1967.<br />

• Na kraju su navedeni argumenti zašto da<br />

plastičnim vrećicama.<br />

• Više podrobnosti o problemu plastičnih vrećica<br />

može se pročitati u knjizi: Tehnika, zaštita<br />

okoliša i zdravlja, Graphis, 2008.


Nisu problem vrećice, nego čovjek<br />

Vjesnik, 29. veljače 2008.<br />

• Hrvatska i međunarodna književnica Tena Štivičić<br />

razumije što znači »Nisam plastična vrećica« Evo<br />

njezina objašnjenja: »Prošle je godine jedan od najvećih<br />

modno osviještenih hitova u Velikoj Britaniji bila ekološka<br />

torba s natpisom I’m not a plastic bag. Dizajnirala ju je<br />

Anya Hindmarch, prodavala se za pet funta, nosili su je<br />

svi koji drže do sebe, mode i okoliša da bi promicali<br />

smanjivanje korištenja plastike. Jasno, tek mjesecima<br />

poslije izašlo je na vidjelo da je I’m not a plastic torba<br />

šivana u Kini i da su koristili jeftinu radnu snagu. I da je<br />

mali Chang svojim dvanaestogodišnjim prstićima cijele<br />

bogovetne dane prišivao ekološki osviještena slova na<br />

tkaninu, u zamjenu za zdjelicu riže. Kad su je upitali kako<br />

to objašnjava, dizajnerica je odgovorila da ona nikad nije<br />

ni tvrdila da ne koristi jeftinu kinesku radnu snagu, ta<br />

torba i nije nastala da bi promovirala ljudska prava - nego<br />

zaštitu okoliša.«


MANIPULACIJA<br />

• Slike koje ćete sada vidjeti su tipičan<br />

primjer kako se manipulira u funkciji<br />

profita, a ne, istinske zabrinutosti za<br />

čovjeka i okoliš. One su u osnovi<br />

vjerodostojne. Plastičnim vrećicama nije<br />

mjesto u prirodi ili morima. Mogu se<br />

oporabiti materijalno, dakle recikliranjem ili<br />

energijski, jer su zamrznuta energija. A<br />

platnene vrećice teško opterećuju okoliš<br />

tijekom proizvodnje. Posebno, jer traže<br />

poljoprivredne površine, ogromne količine<br />

vode i pesticida te energiju za proizvodnju<br />

vlakana.


KADA PREGLEDATE IZVORNU<br />

PREZENTACIJU, PROČITAJTE I<br />

SUPROT<strong>NE</strong> ARGUMENTE<br />

Neki komentari umetnuti su u<br />

izvorne tekstove


Američki Zavod za zaštitu okoliša<br />

procjenjuje da je godišnja svjetska<br />

potrošnja plastičnih vrećica između<br />

500 i 1000 milijardi komada.<br />

National Geographic News, 2. . rujna 2003.<br />

Kako su došli do tog podatka Kakav je to raspon 1 prema 2<br />

Stvarno je realnija brojka od 500 milijardi vrećica godišnje,<br />

kako pokazuju naši i izračuni


Manje od 1 % vrećica se reciklira.<br />

Vrećicu je skuplje reciklirati<br />

nego napraviti novu.<br />

Nijemci sakupljaju u sustavu Zelene točke oko 97 % vrećica<br />

Christian Science Monitor


“Neumoljiva računica recikliranja<br />

plastičnih vrećica<br />

ica: prerada jedne tone<br />

stoji 20 000 kn, , a dobiveni reciklat<br />

160 kn.”<br />

vrijedi samo 160 kn<br />

Jared Blumenfeld, , direktor Ureda za okoliš<br />

San Francisca<br />

U Hrvatska H<br />

se plaća a 1500 kuna nadoknade za<br />

za jednu tonu proizvedenih vrećica. Ako se<br />

spale polietilenske vrećice oslobađa se velika<br />

količina ina energije. Izgaranjem 1 kg polietilena<br />

razvija se toplina od oko 45,5 tisuća a kJ.


Pa…<br />

Što se onda događa s njima


Istraživanje iz 1975. . kaže e da se s prekooceanskih<br />

plovila godišnje bacilo oko 4 milijuna tona plastike.<br />

Smetlišta ta nisu zagušena plastikom, jer većinom završi<br />

u oceanima. (Prestari(<br />

podatak, vjerojatno više.<br />

Međutim čovjek baca plastične proizvode u mora, a to<br />

je njegova kriva odluka.)<br />

Američka nacionalna akademija znanosti


Lažna slika, ovu<br />

vrećicu je zavezao<br />

čovjek. Vidio sam<br />

dvije u Makedoniji<br />

zavezane na isti<br />

način (2008.).<br />

Vjetar raznosi vrećice<br />

ice…<br />

Ne bacaj vrećice u prirodu


…posvuda po kopnima – ne bacaj vrećice u prirodu


Lažna slika<br />

Odakle i PET-plastenka oko vrata<br />

…morima, jezerima i rijekama.


Kanalizacija ih odnosi u mora.<br />

Kanalizacija odnosi i platnene i papirnate vrećice u mora, ako ih se tamo baci.<br />

Tu se vidi svega više nego polietilenskih vrećica, ali dosta plastike kojoj tu nije mjesto ako<br />

sakupljate organizirano plastični otpad. Hrvatska ima bolje organizirano sakupljanje od mnogih.<br />

- CNN.com/tech<br />

/technology, 16.prosinca<br />

2007.


Točno, najčešće ih bacaju kruzeri<br />

Plastične vrećice plutaju morima i sjeverno od<br />

Arktičkoga koga kruga, a južno sve do Falklandskog<br />

otočja. Ima ih puno i u Jadranu, daleko od obale<br />

British Antarctic Survey


Plastične vrećice<br />

čine preko<br />

10 % otpada koji ocean naplavi na američku obalu. Što je<br />

ostatak Po podatcima iz ove prezentacije maksimalna količina<br />

ina<br />

polietilenskih vrećica je oko 1,5 kg/godišnje/stanovniku<br />

Državni program za praćenje naplavina


Plastične vrećice razgrađuju se na<br />

svjetlosti: polako se raspadaju u<br />

manje, otrovnije petropolimere <br />

Totalna glupost. Što su to manji<br />

petropolimeri<br />

Je su li to polimeri načinjeni od<br />

proizvoda prirode, prirodnina:<br />

prirodnog plina ili nafte. Možda<br />

je još bolji naziv fosilna plastika.<br />

Nema dokaza da su polietileni<br />

otrovni.<br />

CNN.com/tech<br />

/technology, 16. . prosinca 2007.


Netočno, polietilenske vrećice stabiliziraju odlagališta, djeluju korisno<br />

koji polako truju tlo i vodu.<br />

CNN.com/tech<br />

/technology, 16.prosinca<br />

2007.


Posljedica: mikroskopske otrovne čestice ulaze u<br />

hranidbeni lanac.<br />

Riba, bilo koja životinja, pa i čovjek mogu pojesti polietilenske čestice ali ih ne mogu<br />

provariti. Polietilen ulazi u probavni sustav i izlazi iz njega nepromijenjen. Ne postoje<br />

štetni proizvodi probave polietilena i nema prijenosa u tkivo životinja.<br />

Što više, polietilen ima<br />

odobrenje Food and Drug<br />

Administration za pakiranje<br />

lijekova i hrane (npr. mlijeka<br />

i mliječnih proizvoda).<br />

D. Stoiljković<br />

Svet plastike i gume 3/2009.<br />

CNN.com/tech<br />

/technology, 16.prosinca<br />

2007.


Ima negdje natpis: 100 000<br />

sisavaca pogiba godišnje zbog<br />

vrećica<br />

• Rezultat pogreške, treba pisati<br />

ribarskih mreža. Radi se o<br />

poliamidnim, popularno najlonskim<br />

ribarskim mrežama. To je također<br />

cijenjena plastika od koje se rade<br />

ženske čarape, najlonke. Upravo vidio<br />

reklamu za majlonske (mške najlonske<br />

gačice)


Za životinje u divljini posljedice su<br />

katastrofalne. Po čemu katastrofalne<br />

World Wildlife Fund poznato u interesu najmoćnijih nijih provodi<br />

vrlo dvojbene akcije<br />

Izvještaj<br />

World Wildlife Funda iz 2005.


Ptice ugibaju zarobljene plastikom.<br />

WWF je poznati manipulator. Montirana slika<br />

Izvještaj<br />

World Wildlife Funda iz 2005.


I ovo nije prirodna slika


Gotovo 200 morskih vrsta, uključuju<br />

ujući<br />

kitove, dupine, tuljane i kornjače,<br />

ugiba zbog plastičnih vrećica.<br />

Je li rađena obdukcija ovog uginulog<br />

sisavca<br />

Izvještaj<br />

World Wildlife Funda iz 2005.


Misleći i da su vrećice hrana,<br />

životinje ih jedu i ugibaju.<br />

U Zagrebu postoji pas-plastičar. Igra se s PET-plastenkama, na kraju odvije<br />

polietilenski čep, izgrize ga i proguta. Ništa mu se ne dogodi.<br />

Izvještaj<br />

World Wildlife Funda iz 2005.


Pa…<br />

Što nam je činiti


Nešto ste zaboravili<br />

• Ako navučete plastičnu vrećicu preko<br />

glave, može doći do zagušenja i<br />

smrti. Zato spriječite djecu da navlače<br />

preko glave plastične vrećice. To i<br />

piše na nekim vrećicama.


Koristimo li platnenu vreću,<br />

tjedno uštedimo u<br />

6 plastičnih.<br />

Odakle vam taj podatak Možda biste uštedjeli 10 ili 3.


Ili 24 vrećice mjesečno.


288 vrećica godišnje ili 1,5 kg/god. otpada po stanovniku u<br />

Hrvatskoj. Elektro- i elektroničkog, kog, uključivo opasni je<br />

istodobno 6,6 do 10 kg/god.<br />

Upadnica (breaking news)<br />

U Zagrebu se potroši godišnje oko 58,5 milijuna vrećica kako je objavio predsjednik<br />

Zagrebačkog ogranka HSS-a Darko Vuletić. U redu, oko 60 vrećica po stanovniku<br />

Zagreba godišnje, dakle oko 300 grama otpada. A u 2009. je potrošnja plastike u<br />

Hrvatskoj bila 72 kg/stanovnika. Što je s ostatkom


U prosječnom ljudskom vijeku,<br />

to je 22 176 vrećica.


Kada bi samo svaki peti građanin Hrvatske<br />

prestao koristiti plastične vrećice,<br />

sljedeća a bi generacija u prirodi zatekla<br />

199 588 400 000 (~ 200 milijardi) vrećica manje.<br />

<strong>NE</strong>TOČAN RAČUN,<br />

VIDI IDUĆU<br />

STRANICU


Kada bi svaki stanovnik Hrvatske potrošio u svom<br />

životu<br />

22 176 vrećica bilo bi to uz 4,5 milijuna<br />

stanovnika ukupno 99 792 000 000 (~ 100<br />

milijardi) vrećica. Pogledajte podatak s prošle<br />

stranice, kako se manipulira s podatcima.


Bangladeš je zabranio plastične vrećice.<br />

Prema podatcima njemačkih stručnih udruge, zemlje koje su<br />

donijele odluku o zabrani su u pravilu nerazvijene ili imaju<br />

problema s gospodarenjem otpada u cjelini (npr. Italija).<br />

MSNBC.com, 8. . ožujkao<br />

ujka, , 2007.


Kina je ukinula besplatne vrećice.<br />

CNN.com/asia, 9.siječnja, , 2008.


Irska<br />

je 2002. godine, prva u Europi,<br />

uvela porez na plastične vrećice,<br />

do danas im je potrošnja pala za 90 %.<br />

BBC News, 20.kolovoz<br />

2002.


Ruanda je 2005. godine<br />

zabranila plastične vrećice.<br />

Associated Press


Izrael, Kanada, zapadna Indija, , Bocvana<br />

cvana,<br />

Kenija<br />

ija, Tanzanija,<br />

a, Južna Afrika, Tajv<br />

jvan<br />

i<br />

Singapur također su zabranili plastične<br />

vrećice ili će e to uskoro učiniti. u<br />

Ovo je opisana<br />

vrećica<br />

dizajnerice Anye<br />

Hindmarch<br />

PlanetSave.com, 16. . veljače 2008.


San Francisco je 27. ožujka o<br />

2007. zabranio<br />

plastične vrećice<br />

kao prvi grad u SAD-u.<br />

NPR.org (National Public Radio)<br />

Ovo je torba vrlo trajna i načinjena je od netkano tekstila. Lijepo izgleda. Od nedavno<br />

se mogu kupiti i kod nas takve kineske torbe. One su načinjene od polietilena ili<br />

polipropilena, istih ili sličnim materijala od kojih se prave i vrećice


Oakland i Boston<br />

razmatraju zabranu.<br />

The Boston Globe, 20. . svibnja 2007.


Plastične vrećice se izrađuju od polietilena,<br />

plastomera koji se može e proizvesti od nafte ili<br />

prirodnog plina (oboje su proizvodi prirode).<br />

Nema zapreke da<br />

načinite polietilen od<br />

kukuruza ili šećerne<br />

trske. A kako se<br />

dobiva vlakno za<br />

platnenu vrećicu<br />

Uzgojem se troši<br />

zemlja i energija za<br />

uzgoj. A djeca gaze<br />

po kiselini u Indiji.<br />

CNN.com/tech<br />

/technology, 16. . prosinca 2007.


VRSTE VREĆICA<br />

Pamučna<br />

vrećica<br />

(pamuk)<br />

»Ja nisam<br />

ni<br />

najlonska<br />

ni<br />

PVC-<br />

vrećica<br />

ica«<br />

Papirnata<br />

vrećica<br />

(celuloza)<br />

»Ja sam<br />

polietilenska,<br />

eventualno<br />

plastična<br />

vrećica<br />

ica«<br />

(prirodni<br />

plin, nafta)


HRVATSKI PROFESIONALNI<br />

POGLED NA PLASTIČ<strong>NE</strong> VREĆICE<br />

Znate li o kojim se plastičnim vrećicama<br />

uopće e radi<br />

• Ako prihvatite izraz plastic bags, , borite se i<br />

protiv modnih torbica od PVC-a, npr.<br />

poznatih pod nazivom skaj.<br />

• Borite se zapravo protiv polietilenskih<br />

vrećica s ručkama. Koje štede tlo za<br />

prehranu, a prave se od prirodnih tvari.


USPOREDBA VREĆICA<br />

• Papirnate, platnene i polietilenske<br />

(plastične) vrećice su polimerne<br />

vrećice.<br />

• Tragovi:<br />

– sada su u modi tragovi (e. footprints),<br />

vodni trag, ugljikov trag itd.<br />

– kakvi su tragovi za navedene<br />

materijale


Analiza životnog ciklusa vrećica<br />

• Najbolje rješenje enje vrećica za kupovinu je<br />

polietilenska vrećica koja se više e puta iskoristi i<br />

koja na kraju završi i kao vrećica za smeće.<br />

e.<br />

• Ali i jednokratna plastična vrećica bolja je od<br />

jednokratne papirnate i biorazgradljive vrećice.<br />

• Kolovoz 2009. – IFEU institut, Heidelberg - LCA<br />

vrećica za smeće najbolje su vrećice od<br />

recikliranog PE, slijede vrećice od novog PE;<br />

pretpostavljene ekološke ke prednosti bioplastičnih<br />

materijala nisu potvrđene.


TRAGOVI / 1<br />

• Tragovi se određuju s pomoću<br />

indikatora utjecaja na okoliš.<br />

– Potrošnja materijala ima sljedeće<br />

indikatore. Papir 22, pamuk 2, PE 1.<br />

Dakle, potrošnja papira ostavlja više od<br />

20 puta veći trag od PE-a.<br />

– Efekt staklenika: papir ima faktor 30,<br />

pamuk 6 a PE-LD samo 3. Na<br />

stakleničke plinove papirnate vrećice<br />

utječu 10 puta više od oni načinjenih od<br />

PE-a.


TRAGOVI / 2<br />

– Faktori za iscrpljenje prirodnih resursa su za<br />

papir 0,28, pamuk 0,02, a PE 0,045. Dakle,<br />

papir iscrpljuje prirodne resurse više od šest<br />

puta.<br />

– Eutrofikacija (utjecaj emisije nitrata i fosfata u<br />

okoliš: vodu i zrak). Papir ima faktor 0,025,<br />

pamuk 0,01, a PE 0.<br />

– Neka sada netko objasni zašto su papirnate ili<br />

pamučne vrećice bolje od polietilenskih.<br />

Vjesnik, 30. listopada 2009.<br />

– Ugljikov trag cjelokupne plastike je 1,3 posto.<br />

Najviši udio u tom tragu je onaj kućne<br />

potrošnje plina, nafte i ugljena, 15 posto.<br />

Slijedi rekreacija i dokolica, s punih 14 posto.


HOĆETE LI UKINUTI SPORT I<br />

OSTALE OBLIKE REKREACIJE<br />

I DOKOLICE


Vrećice / 1<br />

Pamuk - jaki vodni trag (velika potrošnja vode)


Vrećice / 2<br />

Eutrofikacija - emisije nitrata i fosfata u okoliš (vodu i zrak)


Zašto je nestalo Aralsko jezero / 1<br />

• Među favoriziranim uzgojenim proizvodima je<br />

svakako pamuk, visoko cijenjeni prirodni<br />

materijal. Zapravo uzgojeni.<br />

• Za uzgoj pamuka potrebnog za izradu jednog<br />

para traperica treba potrošiti 350 grama<br />

pesticida i ostalih poljoprivrednih kemikalija i 10<br />

tona sve oskudnije vode. Zaista je pamuk žedna<br />

biljka - za običnu majicu potrebno je 2,5 tone<br />

vode. Međutim, za pravljenje te iste majice<br />

potrebno je 1,7 kilograma fosilnih goriva, emisija<br />

ugljikova dioksida je četiri kilograma, a njezina<br />

pohrana je jednaka vrijednosti od 450 grama<br />

otpada na odlagalištu, kako je to pokazalo<br />

istraživanje stručnjaka sa Sveučilišta u<br />

Cambridgeu.


Upadnica (breaking news)<br />

ARALSKO JEZERO<br />

Posljedica uzgoja prirodnog pamuka (2011.)


Zašto je nestalo Aralsko jezero / 2<br />

• Koliko nas stoji naša »zelena osviještenost« U Velikoj Britaniji je<br />

prosječna cijena pamučnih majica oko sedam funta. Cijena pamuka<br />

je samo 0,55 funta, a proizvodna cijena oko 2,65 funta. Dakle, to<br />

»zadovoljstvo zelene osviještenosti« stoji nas samo 60 posto od<br />

prodajne cijene. Dovoljno visoka provizija da se plati marketing i<br />

razne organizacije koje organiziraju te »godine prirodnih vlakana« ili<br />

»sve iz polja«. A o ekološkoj šteti zbog boja da se i ne govori.<br />

• Za proizvodnju tekstila treba 10 puta više energije nego za istu<br />

količinu stakla. Staklo se uredno oporabljuje. Zašto ne i tekstil<br />

Vjesnik, 11. siječnja 2009.<br />

• Evo još jedne poučne priče. Godine 1960. četvrto najveće svjetsko<br />

jezero bilo je Aralsko u Kazahstanu. Onda je netko ispred jezera<br />

počeo uzgajati rižu i pamuk. Tijekom godina praktički je nestalo,<br />

slanost je višestruko povećana udvostručena, a svakodnevno se<br />

raspršuju tone i tone soli i pijeska u polumjeru od 450 kilometara.<br />

Trenutak spoznaje, HT, 7. siječnja 2009.


Manje plastičnih vrećica<br />

–<br />

manja ovisnost o nafti ili prirodnom plinu.<br />

Niste ništa naučili o pretvaranju hrane u gorivo. Cijena hrane raste, ali i nafte.


Kina će, zahvaljujući i zabrani besplatnih<br />

plastičnih vrećica, godišnje uštedjeti u<br />

čak 37 milijuna barela nafte. <br />

CNN.com/asia 9. . siječnja<br />

2008.


JESTE LI <strong>NE</strong>ŠTO UOČILI<br />

• Uporabu plastičnih vrećica zabranile su ili<br />

ograničile uglavnom siromašne i nerazvijene<br />

zemlje Zašto<br />

• Zašto probleme s vrećicama nemaju vodeće<br />

zemlje u preradbi plastike, npr. SR Njemačka<br />

• U EU samo Irska, te djelomično Italija,<br />

Francuska i Velika Britanija nisu zadovoljne s<br />

plastičnim vrećicama.<br />

• Hrvatski potrošači su sa 70 % glasova poduprjeli<br />

uporabu konvencionalnih plastičnih vrećica<br />

(Vjesnik, 4. travnja 2007.)


Ako niste znali:<br />

• Italija je zbog zabrane došla u sukob s<br />

europskom pravnom stečevinom. Zato ju<br />

je Europsko udruženje prerađivača<br />

plastike tužilo Europskoj komisiji.<br />

• Zašto Francuzi nisu usvojili 2007. zakon o<br />

zabrani»Tada je ADEME, francuska<br />

agencija za okoliš i atomsku energiju,<br />

provela istraživanje koje je pokazalo da s<br />

motrišta zaštite okoliša biorazgradive<br />

vrećice nemaju nikakvu prednost.«<br />

PlastiscEurope 11. siječnja 2011.


Promjena je u vašim rukama!


KAKO SE PLASTIČ<strong>NE</strong> VREĆICE MOGU<br />

USPJEŠNO UPOTRIJEBITI / 1<br />

• mogu se preklopiti (smanjenje obujma) i<br />

višekratno koristiti kao i platnene<br />

• može se u njih staviti vlažni sadržaj<br />

• mogu se iskoristiti kao sekundarna vrećica<br />

za odlaganje smeća u kontejnere.<br />

Namjenske vrećice za smeće također su<br />

od polietilena.<br />

• mogu se sakupljati i reciklirati za nove<br />

namjene


KAKO SE PLASTIČ<strong>NE</strong> VREĆICE MOGU<br />

USPJEŠNO UPOTRIJEBITI /2<br />

• djeluju stabilizirajuće na tlo na<br />

odlagalištima<br />

• mogu se energijski oporabiti (spaliti). Gore<br />

bez ostatka a ogrjevna moć im je viša od<br />

one kamenog ugljena.<br />

• ne treba ih prati kao platnene (energija,<br />

deterdženti).<br />

• pridonose efektu staklenika s punih 0,04<br />

(nula cijelih nula 4) posto.


BIORAZGRADLJIVE VREĆICE SU<br />

ŠTETNIJE OD OBIČNIH / 1<br />

Postoje tri osnovne vrste biorazgradljivih<br />

vrećica:<br />

• biološki se razgrađuju tijekom kompostiranja<br />

(aerobna razgradnja)<br />

• razgrađuju se djelovanjem mikroorganizama<br />

(anaerobna razgradnja)<br />

• razgrađuju se zbog dodataka u konvencionalnom<br />

materijalu (npr. djelovanjem UV svjetlosti ili vode)<br />

– nisu definirani normama!


BIORAZGRADLJIVE VREĆICE SU<br />

ŠTETNIJE OD OBIČNIH / 2<br />

• Na deponiju razgradnja traje puno dulje od<br />

vremena predviđenog normom (2 do 3<br />

mjeseca), a plinovi koji se stvaraju razgradnjom<br />

mogu biti opasni za okoliš (vode, tlo i urod).<br />

• Polietilenske vrećice na deponiju djeluju<br />

stabilizirajuće jer ne opterećuju okoliš upravo<br />

zbog svoje spore razgradnje!<br />

• Skupno biorazgradljive vrećice više opterećuju<br />

okoliš od konvencionalnih.


<strong>ZA</strong>ŠTO PROGANJAM0<br />

POLIETILENSKE VREĆICE<br />

• Kako objašnjava takvu nepotrebnu hajku protiv<br />

polietilenskih vrećica George Monbiot<br />

• »Manipuliranje plastičnim vrećicama je<br />

jednostavno za vlade, trgovce i kupce. Ako<br />

naplaćuju vrećice, trgovci će dopunski zaraditi, a<br />

kupci će se osjećati kako su ekološki osviješteni<br />

i pridonose očuvanju našeg planeta. Vrijeme je<br />

za promjenu u promišljanju; plastične vrećice<br />

srećom nisu pokora planeta, njihovo je najveće<br />

zlo što odvlače našu pozornost od hitnijih<br />

stvari«.<br />

Guardian, 8. travnja 2009.


UMJESTO <strong>ZA</strong>KLJUČKA<br />

Irena Vrkljan: Pisma mladoj ženi, Konzor,<br />

Zagreb 2003., str. 93.<br />

• Vrećice su tada bile od platna i neki nekih krpa, kasnije<br />

su iz zamijenile sve ove nove, od plastike, s velikim<br />

slovima raznih proizvoda na sebi.<br />

• I tako smo i svi mi »ljudi s vrećicama«, svejedno nosimo<br />

li u njima naše prnje ili ideje. Te su plastične vrećice<br />

danas pravi znak našeg vremena, svih onih koji su kupci<br />

ili koji hodaju po blatu i nasipima uz rijeke. Plave<br />

vrećice, crvene, bijele.<br />

• U Berlinu i često nose stranci i mladi Bill.<br />

• Pohranjujemo u njima ono što u starim stanovima<br />

želimo sačuvati od vlage, tako poneki put i papire,<br />

pisma. A na papirima piše ono što je bilo ili što će ostati.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!