Pobierz - Buderus

buderus.pl

Pobierz - Buderus

[ Powietrze ]

[ Woda ]

[ Ziemia ]

Katalog urządzeń

2008/2009

rozdział 1

[ Buderus ]

Kotły gazowe wiszące

konwencjonalne/kondensacyjne

Ciepło jest naszym żywiołem


Logamax plus GB162

Rozdział 1

Kotły gazowe wiszące konwencjonalne/kondensacyjne

Logamax U024/U022 • (7-24 kW)

str.: 1 – 002 do 1 – 011

Logamax U054/U052 • (7,8-28 kW)

str.: 1 – 012 do 1 – 026

Logamax plus GB022 • (6-24 kW)

str.: 1 – 027 do 1 – 037

Logamax plus GB112 • (7-60 kW)

str.: 1 – 038 do 1 – 055

Logamax plus GB152 • (5,7-24 kW)

str.: 1 – 056 do 1 – 077

Logamax plus GB162 • (80-100 kW)

str.: 1 – 078 do 1 – 099

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 001


U024/U022

Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,9-24 kW

Przegląd systemu

Gazowy kocioł

konwencjonalny

Palnik

Sterownik regulacyjny

(dostępny w zestawie)

Wentylator

powietrze/spaliny

System

powietrzno-spalinowy

Podgrzewanie

ciepłej wody użytkowej

Wykonanie/

kombinacja

Logamax

U024/U022

palnik gazowy

inżektorowy

Logamatic T6360

(analogowy)

Logamatic CM707

(tygodniowy)

U024

bez

U022

zintegrowany

z poborem

powietrza

z pomieszczenia

bez poboru

powietrza

z pomieszczenia

zintegrowane „K”

(kombi)

Logamax

U024-24K

Logamax

U022-24K

Własności i specyfika

Zastosowanie

• Domy jedno-, dwurodzinne jak również o zabudowie

szeregowej.

• Zakres instalacji etażowych i mieszkań.

Opis urządzenia

• Urządzenie grzewcze o wielkości mocy

24 kW w wykonaniu jako kocioł kombi (dwufunkcyjny).

- po zastosowaniu łącznika rurowego możliwa

również praca wyłącznie na potrzeby

centralnego ogrzewania.

• Moc kotła modulowana:

- U024 7,9 do 24,0 kW,

- U022 8,9 do 24,0 kW.

• Ułatwiona instalacja dzięki zastosowaniu

dostarczanej z kotłem płyty montażowej dla

wstępnej instalacji przyłączy hydraulicznych

i przyłącza gazowego.

• Dwuobwodowy wymiennik ciepła o konstrukcji

„rura w rurze” do pracy na potrzeby grzewcze

oraz do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

• Trójstopniowa pompa obiegowa do dopasowania

wysokości podnoszenia pompy stosownie

do hydraulicznych oporów instalacji

grzewczej.

• Czujnik przegrzania komory palnika dla bezpieczniejszej

pracy urządzenia.

Paliwo

• Kotły grzewcze przeznaczone do opalania

gazem ziemnym grup: E (GZ50), L W

(GZ41,5),

L S

(GZ35) a także gazem płynnym propanem.

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej

• Zintegrowane przygotowanie ciepłej wody

użytkowej na bazie dwuobwodowego wymiennika

ciepła pracującego zamiennie na

potrzeby c.o. lub c.w.u.

• Brak przełączającego zaworu trójdrogowego

oraz brak pracy pompy obiegowej

podczas trybu podgrzewania ciepłej wody

użytkowej do zmniejszenia zużycia energii

elektrycznej przez urządzenie.

• Nowoczesny system regulacji mocy palnika

w trybie podgrzewania c.w.u. dzięki zastosowaniu

jako przepływomierz specjalnej turbiny.

• Ogranicznik przepływu ciepłej wody użytkowej

z sitkiem.

Kompatybilne przyłącza

• Przyłącza wodne i gazowe są kompatybilne

z urządzeniami Bosch - Junkers.

• Przyłącza wodne i gazowe są kompatybilnie

z urządzeniami Vaillant po zastosowaniu zestawu

adaptera.

Wyposażenie

• Ze zintegrowanym naczyniem wzbiorczym

8,0 l, termomanometrem oraz zaworem bezpieczeństwa.

Ochrona środowiska/emisje

• Specjalny algorytm pracy palnika ze zmniejszoną

mocą po rozruchu dla ograniczania

ilości załączeń a wynikiem tego minimalizacji

emisji.

Montaż, uruchomienie, konserwacja

• Uproszczone prace serwisowe dzięki autodiagnostyce

usterek i wskazaniom ich zakresu

poprzez kodowaną sygnalizację diodą

LED.

• Niski ciężar.

• Ułatwione przezbrojenie na inny rodzaj gazu

dzięki zestawom przezbrojeniowym.

Obsługa

• Niezwykle prosta obsługa kotła za pomocą

niewielkiej liczby pokręteł umieszczonych na

panelu kotła.

• Wszystkie funkcje urządzenia regulacyjnego

nastawialne niewielkim nakładem czynności.

1 – 002

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,9-24 kW

U024/U022

Logamax U024/U022

U024/U022

U024

U022

Wielkość kotła/kW 24 24

Wysokość/mm 740 740

Szerokość/mm 400 400

Głębokość/mm 360 360

Ciężar/kg 34 34

Kocioł wyposażony jest w:

• wewnętrzną 3-stopniową pompę obiegową

• płytę montażową z przyłączami

• membranowe naczynie wzbiorcze 8,0 litrów

• termomanometr

• zawór bezpieczeństwa 3 bar

Oznaczenie

Wykonanie

Podgrzewanie

ciepłej wody użytkowej

Wielkość

kotła

Sterownik regulacyjny

w zestawie

gaz ziemny E (GZ50)

Numer artykułu

U024 K

kocioł atmosferyczny

z przerywaczem ciągu

kominowego

zintegrowane 24

– 76 200 001

Logamatic T6360 76 200 001 T

Logamatic CM707 76 200 001 C

U022 K

kocioł wentylatorowy

z wymuszonym

przepływem spalin

zintegrowane 24

– 76 200 000

Logamatic T6360 76 200 000 T

Logamatic CM707 76 200 000 C

Zestawy przezbrojeniowe na inne rodzaje gazu

Oznaczenie Opis Typ Numer artykułu

Zestaw przezbrojeniowy

na gaz ziemny L W

1)

Zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego E (GZ50)

na gaz ziemny L W

(GZ41,5)

U024

U022

199 285 790

Zestaw przezbrojeniowy

na gaz ziemny L S

1)

Zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego E (GZ50)

na gaz ziemny L S

(GZ35)

U024

U022

199 285 800

Zestaw przezbrojeniowy

na gaz płynny

Zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego E (GZ50)

na gaz płynny propan

U024

U022

199 285 780

1)

Przy zamówieniu kotła na wskazany rodzaj gazu ziemnego niezbędny zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego grupy E

znajduje się w dostawie bez dodatkowej dopłaty

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 003


U024/U022

Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,9-24 kW

Logamatic CM707/Logamatic T6360

Regulator pomieszczeniowy

Zakres stosowań

Logamatic CM707

sterowanie zał./wył.

OG

Funkcje podstawowe kotła:

• regulacja stałotemperaturowa

• palnik modulowany

• sterowanie procesem przygotowania c.w.u.

• ochrona warunków pracy kotła

w tym ochrona przed zamarznięciem kotła

• ręczny przełącznik lato/zima

Funkcja dodatkowego regulatora

temperatury w pomieszczeniu:

• 1 obieg grzewczy bez zaworu mieszającego

przy stałotemperaturowej pracy kotła

• dwustanowa regulacja kotła (załącz/wyłącz)

Logamatic T6360

WZ

Regulator pomieszczeniowy typu załącz/wyłącz Logamatic CM707 Logamatic T6360

Numer artykułu CMT707A103 T6360A 1186

Nastawa manualna bez programu czasowego

Program tygodniowy –

Algorytm regulacji PI (proporcjonalno całkujący) –

Optymalizacja – inteligentna adaptacja załączania –

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD –

wyposażenie podstawowe, – brak

Dalsze informacje na temat regulatorów Logamatic CMT707 i Logamatic T6360 ⇒ strona 9 – 022

1 – 004

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,9-24 kW

U024/U022

Wyposażenie dodatkowe elementy składowe

Logamax U024

Logamax U022

Zintegrowane

przygotowanie c.w.u.

Zintegrowane

przygotowanie c.w.u.

Rodzaj montażu: NT – natynkowo, PT – podtynkowo NT PT NT PT

Wyposażenie instalacji grzewczej i gazowej

Montażowa płyta przyłączeniowa

Komplet złączy do połączeń lutowanych

w dostawie z kotłem

w dostawie z kotłem

niezbędne

opcja

Wyposażenie dodatkowe

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Przyłącza instalacji grzewczej i gazowej

Montażowa płyta

przyłączeniowa

Komplet złącz

do połączeń lutowanych

• płyta przyłączeniowa z wyjściami kątowymi przyłączy

wodnych i przyłącza gazowego

• wbudowane trzy zawory serwisowe

- zasilanie c.o.

- powrót c.o.

- dopływ wody zimnej

• komplet złączy do montażu na króćcach płyty montażowej

• przeznaczone dla lutowanego połączenia z instalacją

• wraz z uszczelkami

w dostawie z kotłem

w dostawie z kotłem

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 005


U024/U022

Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,9-24 kW

Logamax U024/U022

Typoszereg Economy

U024

Przepływowy dwufunkcyjny kocioł atmosferyczny

z wbudowanym przerywaczem ciągu

kominowego oraz czujnikiem zaniku ciągu

kominowego (B11BS) do podłączenia do normalnego

przewodu spalinowego.

U022

Przepływowy dwufunkcyjny kocioł wentylatorowy

z wymuszonym przepływem spalin dla pracy

z i bez poboru powietrza z pomieszczenia

Kotły mogą pracować również jako jednofunkcyjne,

wyłącznie na cele c.o. lub c.w.u.

Certyfikacja

Kotły zostały zaprojektowane i zbudowane

zgodnie z Dyrektywami UE: 90/396/EWG (gazowa),

92/42/EWG (sprawnościowa), 73/23/

EWG (niskonapięciowa), 89/335/EWG (kompatybilności

elektromagnetycznej). Przeszły

pomyślnie badania typu WE, uzyskując znak

CE – 0087 BM0035 (Logamax U024) oraz

CE – 0087 BM0006 (Logamax U022).

Wyposażenie Logamax U024/U022

• Dwuczęściowy palnik ze stali szlachetnej

o zakresie modulacji;

- 7,9kW: 33-100%

- 8,9kW: 37-100%

• 2-obwodowy wymiennik ciepła, typu „rura

w rurze”, wykonany z miedzi; na którego

rurach zewnętrznych osadzono lamelki, ułatwiające

wymianę ciepła.

• 3-stopniowa pompa obiegowa.

• Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności

8,0 l i ciśnieniu wstępnym 0,5 bar dla

zabezpieczenia instalacji c.o.

• Zawór bezpieczeństwa DN 15 mm, na ciśnienie

3,0 bar.

• Ogranicznik przepływu wody użytkowej,

z sitkiem o nastawie przepływu wody do

10 l/min (istnieje możliwość wymiany na inną

wartość).

• Turbina – przepływomierz wody zimnej.

• Termomanometr.

• W kotłach z otwartą komorą spalania

(Logamax U024) – czujnik zaniku ciągu kominowego.

• W kotłach z zamkniętą komorą spalania (Logamax

U022) – wentylator wyciągowy spalin

i związany z nim przełącznik różnicy ciśnień.

• Panel sterowniczy, zawierający elementy

sterowania elektronicznego wraz z okablowaniem

i listwami zaciskowymi połączeń.

• Płyta montażowa zlokalizowana w dolnej

części kotła, umożliwiająca podłączenie (do

tyłu) rurociągów gazu, ciepłej wody użytkowej

oraz centralnego ogrzewania.

Logamax U024/U022

Algorytm sterowania pracą kotła przewiduje,

że podczas funkcji przygotowania c.w.u., już

po upływie 1 sek. palnik pracuje z pełną mocą

(24 kW). Natomiast w trybie pracy c.o., przez

pierwsze 2 minuty kocioł pracuje na mocy minimalnej,

a do pełnej mocy dochodzi w czasie

kolejnych 5 minut.

Ten sposób pracy skutkuje minimalizacją liczby

załączeń palnika a tym samym ogranicza

emisję do środowiska substancji szkodliwych.

W trybie pracy na cele c.o. pompa obiegowa

pracuje w trybie ciągłym, mimo wyłączeń

palnika. Natomiast przy sterowaniu pracą

kotła poprzez termostat pomieszczeniowy,

po osiągnięciu wymaganej temperatury

w pomieszczeniu, palnik wyłączy się, a pompa

będzie pracować jeszcze przez czas wybiegu,

to jest ok. 3 min. Podczas trybu podgrzewania

c.w.u., pompa obiegowa nie pracuje.

Na kotle zamontowane są 4 czujniki związane

z automatyką zabezpieczająco-sterującą:

• ogranicznik temperatury bezpieczeństwa

(STB – nastawa 110°C) na rurociągu wody

grzewczej za wymiennikiem ciepła,

• czujnik temperatury wody zasilającej c.o.,

będący jednocześnie ogranicznikiem temperatury

maksymalnej (nastawa = 94°C),

zlokalizowany obok STB, na tym samym rurociągu,

• czujnik zaniku ciągu kominowego (tylko Logamax

U024), którego rolę to jest kontrolę

prawidłowości odprowadzania spalin, spełnia

w Logamax U022 przełącznik różnicy

ciśnień,

• czujnik temperatury umiejscowiony poniżej

palnika.

Zestaw elementów automatyki uzupełniają

elektrody: zapłonowa i jonizacyjna. W celu

zapewnienia długotrwałej, bezawaryjnej eksploatacji,

kotły wyposażono w dodatkowe

funkcje ochronne:

• zabezpieczenie palnika przed przegrzaniem:

gdyby wartość temperatury mierzona

przez czujnik NTC umieszczony poniżej palnika

przekroczyła 165°C, zespół nadzoru

palnika poda impuls do wyłączenia dopływu

gazu na czas 1 minuty,

• ochrona kotła przed zamarzaniem: przy

temperaturze +6°C czujnik temperatury

wody grzewczej w kotle poda sygnał do

załączenia palnika i pompy oraz spowoduje

podgrzanie wody w kotle (nie w instalacji

c.o.) do temperatury = +12°C,

• zabezpieczenie pompy przed blokadą:

w okresie letnim: pompa załącza się na

5 minut co 24 godziny, licząc od ostatniego

wyłączenia.

moc kW

30

25

20

15

10

5

c.w.u.

c.o.

0

0 1 60 120 240 320 420

czas pracy palnika s

Modulacja palnika przy rozpoczęciu pracy

na potrzeby c.o. lub c.w.u.

1 – 006

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,9-24 kW

U024/U022

Zintegrowane podgrzewanie ciepłej wody użytkowej

Zakres stosowania

• Ten typ podgrzewania ciepłej wody użytkowej

(w kotle dwufunkcyjnym) stosować można

dla większej liczby punktów poboru, lecz nie

powinny one być użytkowane jednocześnie.

• Nie przewiduje się stosowania przewodów

cyrkulacyjnych dla rurociągów c.w.u., a tym

samym maksymalna odległość jaką ma do

pokonania strumień ciepłej wody jest ograniczona.

• Nie powinny być stosowane rurociągi ciepłej

wody użytkowej wykonane z rury stalowej

ocynkowanej.

Tryb podgrzewania c.w.u.

• Przy aktywnych obu trybach pracy kotła

(c.o. – c.w.u.), zawsze pierwszeństwo ma zapotrzebowanie

na c.w.u.

• Nastawa temperatury c.w.u. w granicach

40-60°C.

• Palnik załącza się przy przepływie wody co

najmniej 2,5 l/min, a wyłącza się, gdy przepływ

spadnie poniżej 2,0 l/min.

• Oprócz nastawy, temperatura c.w.u. jest

ściśle związana z przepływem, zgodnie

z wykresem.

T°C

65

60

55

50

45

40

35

30

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Temperatura ciepłej wody użytkowej przy

temperaturze wody zimnej 10 °C

T – temperatura na wypływie c.w.u.

Q – wielkość poboru c.w.u.

11

Ql/min

Wskazówki projektowe dla hydrauliki

Pompa obiegowa

Zamontowana w kotłach pompa obiegowa

jest pompą trójstopniową. Odpowiednią

prędkość obrotową pompy należy nastawić,

biorąc pod uwagę parametry instalacji

c.o. zasilanej z kotła: ΔT oraz opór hydrauliczny.

Załączony wykres podaje ciśnienia

dyspozycyjne dla instalacji c.o., na wylocie

wody grzewczej z kotła. Jeśli dyspozycyjna

wysokość podnoszenia zintegrowanej

pompy jest niewystarczająca, należy przewidzieć

dodatkową pompę obiegową zdolną

do pokonania oporów instalacji. Wówczas

w celu separacji hydraulicznej niezbędne

jest zainstalowanie sprzęgła hydraulicznego

lub innego urządzenia spełniającego

taką funkcję (np. wymiennika ciepła).

H bar

0,7

0,6

0,5

0,4

Membranowe naczynie wzbiorcze

Membranowe naczynie wzbiorcze zabudowane

wewnątrz urządzenia – pojemność

8,0 l, ciśnienie wstępne 0,5 bar. Dla przybliżonej

oceny wymaganej pojemności naczynia

wzbiorczego, pomocnym może być

zamieszczony poniżej wykres, opracowany

na podstawie przepisów obowiązujących

w Niemczech.

tV C°

90

80

70

60

50

75

55

205

W przypadku konkretnej instalacji ogrzewczej,

należy dokonać obliczenia wymaganej

pojemności naczynia wzbiorczego, w oparciu

o stosowną normę (w Polsce aktualnie

jest to PN-B-02414 – stan listopad 2007). Gdy

obliczona pojemność przekracza wartość

8,0 l, na instalacji należy zabudować dodatkowe

naczynie wzbiorcze.

niezbędne dodatkowe

naczynie wzbiorcze

0,3

0,2

0,1

1

2

0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

3

Q l/h

40

30

zakres pracy

naczynia wzbiorczego

VI

V

IV III

II

90

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

I

VA l

Wykres ciśnienia dyspozycyjnego pompy

H – dyspozycyjna wysokość podnoszenia

Q – przepływ objętościowy

1 – krzywa dla stopnia pierwszego

2 – krzywa dla stopnia drugiego

3 – krzywa dla stopnia trzeciego

Wykres przybliżonej oceny wielkości naczynia wzbiorczego

VA – objętość zładu

III – krzywa dla ciśn. wstępnego = 0,50 bar

tv – temperatura zasilania instalacji

IV – krzywa dla ciśn. wstępnego = 0,75 bar

I – krzywa dla ciśn. wstępnego = 0,20 bar V – krzywa dla ciśn. wstępnego = 1,00 bar

II – krzywa dla ciśn. wstępnego = 0,35 bar VI – krzywa dla ciśn. wstępnego = 1,20 bar

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 007


U024/U022

Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,9-24 kW

Woda grzewcza

Zła jakość wody grzewczej powoduje tworzenie

się szlamu oraz występowanie zjawisk

korozyjnych. Może to doprowadzić do

zakłócenia funkcjonowania instalacji oraz

uszkodzenia wymienników ciepła. Przed

napełnieniem należy więc instalację grzewczą

gruntownie wypłukać wodą wodociągową.Kotły

Logamax U022/U024 należy

stosować wyłącznie w zamkniętych systemach

grzewczych. Zład grzewczy można

napełniać wodą wodociągową. Wartość

pH wody grzewczej powinna być wyższa,

niż 7,4. Jeśli twardość wody wodociągowej

przekracza 20°n, należy ją uzdatnić

(zmiękczyć). Dla uniknięcia wnikania do

obiegowej wody grzewczej tlenu, należy

zastosować prawidłowo dobrane membranowe

naczynie wzbiorcze o odpowiedniej

do instalacji wielkości. Przy wykorzystaniu

w systemach grzewczych, np. systemach

ogrzewania podłogowego, rur nie zapewniających

całkowitej szczelności tlenowej

niezbędne jest zastosowanie wymiennika

ciepła jako separacji hydraulicznej. W przypadku

modernizacji starszych instalacji

grzewczych należy chronić kocioł przed

dopływem zanieczyszczeń z istniejącej

instalacji grzewczej. W tym celu zalecane

jest zabudowanie na wspólnym rurociągu

powrotnym odpowiednio do stopnia niebezpieczeństwa

napływu do kotła zanieczyszczeń,

filtra lub filtroodmulacza.

Wskazówka:

Bezpośrednie podłączenie obiegu ogrzewania

podłogowego nie jest możliwe!

Pomieszczenie zainstalowania kotła

Montaż kotła wolno przeprowadzić wyłącznie

w pomieszczeniu spełniającym wymagania

krajowych i lokalnych przepisów.

W szczególności należy uwzględnić odnośną

treść Dziennika Ustaw nr 75 poz. 690

a w przypadku opalania gazem ziemnym

Polskiej Normy PN-B02431-1 (stan – listopad

2007). W pobliżu kotła nie można składować

materiałów lub płynów palnych.

Pomieszczenie zainstalowania kotła musi

być prawidłowo wentylowane oraz zabezpieczone

przed mrozem. Powietrze pobierane

do spalania powinno być wolne od

zanieczyszczeń, a w szczególności pozbawione

kurzu oraz korozyjnych związków

zawierających chlor czy fluor. W zależności

od rodzaju zastosowanego systemu spalinowego

obowiązują wymagania dla urządzenia

pracującego z poborem powietrza

z pomieszczenia (Logamax U024, ewentualnie

U022) lub po zastosowaniu odpowiedniego

systemu powietrzno-spalinowego

warunki dla urządzenia pobierającego powietrze

z zewnątrz (Logamax U022).

1 – 008

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,9-24 kW

U024/U022

Logamax U024-24 K

U024 – 24K

Wielkość kotła kW 24

Moc cieplna

(modulowana bezstopniowo)

moc znamionowa

moc częściowa

Obciążenie cieplne paleniska kW 27,6

Pojemność wodna kotła l 2,0

Dopuszczalny zakres temperatur zasilania °C 50-82

Dopuszczalny zakres ciśnień po stronie wody grzewczej bar 0,5-3,0

Membranowe naczynie wzbiorcze pojemność całkowita l

ciśnienie wstępne

bar

Zakres nastaw temperatur ciepłej wody użytkowej °C 40-60

Dopuszczalny zakres ciśnień wody wodociągowej bar 0,25 1) -10

Wartości graniczne przepływu ciepłej wody użytkowej l/min 2,5-10

Przyłącze spalinowe Ø 130

Temperatura spalin (gaz E/propan)

Zawartość CO 2

(gaz E/propan)

Strumień masowy spalin (gaz E/propan)

moc częściowa

moc znamionowa

moc częściowa

moc znamionowa

moc częściowa

moc znamionowa

Niezbędny ciąg kominowy Pa 4

kW

kW

°C

°C

%

%

kg/s

kg/s

24,0

7,9

8,0

0,5

87/88

122/125

1,9/2,1

5,5/6,5

16/22

20,2/25,7

Napięcie elektryczne V 230 ~ (50 Hz)

Pobór mocy elektrycznej W 100

Stopień ochrony elektrycznej IP 44

Ciężar (bez opakowania) kg 34

Oznakowanie CE

1)

Maksymalny przepływ dla ciepłej wody użytkowej osiągany jest przy ciśnieniu wody zimnej minimum 1 bar

CE-0087 BM0035

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 009


U024/U022

Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,9-24 kW

Logamax U022-24 K

U022-24K

Wielkość kotła kW 24

Moc cieplna

(modulowana bezstopniowo)

moc znamionowa

moc częściowa

Obciążenie cieplne paleniska kW 26,4

Pojemność wodna kotła l 2,0

Dopuszczalny zakres temperatur zasilania °C 50-82

Dopuszczalny zakres ciśnień po stronie wody grzewczej bar 0,5-3,0

Membranowe naczynie wzbiorcze

pojemność całkowita

ciśnienie wstępne

Zakres nastaw temperatur ciepłej wody użytkowej °C 40-60

Dopuszczalny zakres ciśnień wody wodociągowej bar 0,25 1) -10

Wartości graniczne przepływu ciepłej wody użytkowej l/min 2,5-10

Przyłącze spalinowe Ø 60/100

Temperatura spalin (gaz E propan)

Zawartość CO 2

(gaz E/propan)

Strumień masowy spalin (gaz E/propan)

moc częściowa

moc znamionowa

moc częściowa

moc znamionowa

moc częściowa

moc znamionowa

kW

kW

I

bar

°C

°C

%

%

kg/s

kg/s

24,0

8,9

8

0,5

101/100

130/127

2,3/2,5

5,5-8,5/6,5-7,5

17,8/18,3

13,0-19,3/16,1-18,4

Dyspozycyjny spręż wentylatora Pa 65

Napięcie elektryczne V 230 ~ (50 Hz)

Pobór mocy elektrycznej W 188

Stopień ochrony elektrycznej IP 44

Ciężar (bez opakowania) kg 34

Oznakowanie CE

1)

Maksymalny przepływ dla ciepłej wody użytkowej osiągany jest przy ciśnieniu wody zimnej minimum 1 bar

CE-00087 BM0006

1 – 010

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,9-24 kW

U024/U022

Maksymalne długości systemu spalinowego U022-24 (K)

Oznaczenie

Maksymalna

długość łączna

[m]

Redukcja długości na każdą

dodatkową kształtkę 1)

[m]

Średnice przewodów spalinowych/powietrznych

[mm]

Poziome

odprowadzenie spalin

4

2

60/100

Pionowe

odprowadzenie spalin

5

2

60/100

Równoległe

odprowadzenie spalin 2) 20 2)

2

80/80

1)

Kształtka oznacza kolano 90° stosowane zarówno po stronie powietrza jak i po stronie spalin.

Jedno kolano 90° jest równoważne dwóm kolanom 45°

Uwzględniono opory dodatkowej koncentrycznej kształtki wylotowej przy poziomym i pionowym odprowadzeniu spalin

oraz koniecznego kolana 90° dla przypadku poziomego odprowadzenia spalin

2)

Podana wartość to suma długości przewodu powietrznego i spalinowego

Dalsze informacje odnośnie systemów odprowadzania

spalin, w tym wymagań dla

stosowania kryz dławiących, znajdują się

w oddzielnej instrukcji „Wskazówki dotyczące

przewodów spalinowych – Gazowy

kocioł wiszący z zasysaniem powietrza do

spalania z zewnątrz Logamax U022-24K”

o numerze 2061 1805–05/2004 PL (instrukcja

dostępna jest na stronie internetowej

Buderusa).

W czasie instalacji systemu spalinowego, należy

przestrzegać lokalnie obowiązujących

przepisów budowlanych oraz dotyczących

ochrony przeciwpożarowej. Projekt instalacji

spalinowej powinien uzyskać zatwierdzenie

właściwego dla danego terenu nadzoru

kominiarskiego. Należy stosować wyłącznie

systemy przewodów spalinowych, które

uzyskały właściwe dopuszczenia do stosowania

w Polsce.

Stosowane przewody spalinowe powinny

być szczelne oraz wykonane z materiałów

niepalnych. Wewnętrzna powierzchnia tych

przewodów powinna być odporna na działanie

wytrącającego się ze spalin kondensatu.

Urządzenia spalające gaz powinny mieć podłączenie

do instalacji spalinowej na tej samej

kondygnacji na której są zamontowane.

Dopuszcza się wyprowadzanie przewodów

spalinowych od urządzeń gazowych

z zamkniętą komorą spalania przez ścianę

zewnętrzną budynków jednorodzinnych,

zagrodowych i rekreacji indywidualnej dla

mocy nie większej niż 21 kW i mocy nie większej

niż 5 kW dla pozostałych budynków

mieszkalnych (stan – listopad 2007).

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 011


U054/U052

Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,8-28 kW

Przegląd systemu

Gazowy kocioł

konwencjonalny

Palnik

Sterownik regulacyjny

(dostępny w zestawie)

Wentylator

powietrze/spaliny

System

powietrzno-spalinowy

Podgrzewanie

ciepłej wody użytkowej

Wykonanie/

kombinacja

Logamax

U054-24

Logamax

U054/U052

palnik gazowy

inżektorowy

Logamatic

RC10

Logamatic

RC20 (RF)

Logamatic

RC35

U054

bez

U052

zintegrowany

z poborem

powietrza

z pomieszczenia

bez poboru

powietrza

z pomieszczenia

bez lub w zewn.

podgrzewaczu

zintegrowane „K”

(kombi)

zintegrowane „T”

podgrzewacz 48 l

Logamax

U052-24

U052-28

Logamax

U054-24K

Logamax

U052-24K

U052-28K

Logamax

U052-28T

Własności i specyfika

Zastosowanie

• Domy jedno-, dwurodzinne jak również o zabudowie

szeregowej.

• Zakres instalacji etażowych i mieszkaniowych.

Opis urządzenia

• Urządzenie grzewcze o dwóch wielkościach

mocy:

- 24 kW w wykonaniu jako kocioł jednofunkcyjny

i kombi (dwufunkcyjny),

- 28 kW wyłącznie w wersji z zamkniętą komorą

spalania (Logamax U052) jako kocioł

jednofunkcyjny oraz kombi (dwufunkcyjny)

z przepływowym podgrzewaniem ciepłej

wody użytkowej lub wewnątrz zintegrowanego

podgrzewacza o pojemności

48 litrów.

• Moc kotła modulowana

- U054(K)

7,8 do 24 kW (do 22,8 kW propan)

- U052(K)

10,6 do 24 kW (12,4 gaz L S

/8,9 propan) lub

9,7 (11 gaz L S

/9,1propan) do 28 kW

- U052T

10 do 28 kW.

• Ułatwiona instalacja dzięki zastosowaniu

dostarczanej z kotłem szyny montażowej do

zawieszenia kotła oraz dzięki możliwości użycia

dostępnej jako wyposażenie dodatkowe

kotła, płyty montażowej dla wstępnej instalacji

przyłączy hydraulicznych i przyłącza gazowego

kotłów.

• W kotle dwufunkcyjnym U054K i U052K

dwuobwodowy wymiennik ciepła o konstrukcji

„rura w rurze” dla pracy na potrzeby

grzewcze oraz dla przepływowego podgrzewania

ciepłej wody użytkowej.

• Trójstopniowa pompa obiegowa dla dopasowania

wysokości podnoszenia stosownie do

hydraulicznych oporów instalacji grzewczej.

• Czujnik przegrzania komory palnika dla bezpieczniejszej

pracy urządzenia.

Paliwo

• Kotły grzewcze przeznaczone do opalania

gazem ziemnym grup: E (GZ50), L W

(GZ41,5),

L S

(GZ35), a także gazem płynnym propanem.

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej

• Zintegrowane przygotowanie ciepłej wody

użytkowej na bazie dwuobwodowego wymiennika

ciepła pracującego zamiennie na

potrzeby c.o. lub c.w.u. w kotłach U054K/

U052K.

• Nowoczesny system regulacji mocy palnika

w trybie przepływowego podgrzewania

c.w.u. (U054K/U052K) dzięki stosowaniu

jako przepływomierz specjalnej turbiny; brak

konieczności użycia zaworu trójdrogowego

i pompy kotłowej w trybie grzania ciepłej

wody na skutek konstrukcji wymiennika ciepła

woda-spaliny „rura w rurze”.

• Zintegrowane przygotowanie ciepłej wody

użytkowej z użyciem zabudowanego pod

wspólną obudową pojemnościowego podgrzewacza

o objętości 48 litrów w U052T.

• Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w zewnętrznym

podgrzewaczu pojemnościowym

Logalux przy wykorzystaniu wbudowanego

wewnątrz kotła przełączającego zaworu trójdrogowego

w U054-24/U052-24/U052-28.

Kompatybilne przyłącza

• Przyłącza wodne i gazowe są kompatybilne

z urządzeniami Bosch-Junkers.

• Przyłącza wodne i gazowe są kompatybilnie

z urządzeniami Vaillant po zastosowaniu zestawu

adaptera.

Wyposażenie

• Ze zintegrowanym naczyniem wzbiorczym

dla centralnego ogrzewania o pojemności 8 l

(przy U052T 7,5 l oraz dodatkowe naczynie

wzbiorcze 2,0 l dla ciepłej wody) oraz zaworem

bezpieczeństwa 3 bar dla centralnego

ogrzewania.

Ochrona środowiska/emisje

• Specjalny algorytm pracy palnika ze zmniejszoną

mocą po rozruchu dla ograniczania

ilości załączeń, a wynikiem tego minimalizacji

emisji.

Montaż, uruchomienie, konserwacja

• Uproszczone prace serwisowe dzięki autodiagnostyce

usterek i wskazaniom ich zakresu

poprzez kody cyfrowoliterowe wyświetlacza

LED.

• Ułatwiony dostęp do podzespołów kotła

również poprzez budowę przewidującą tzw.

położenia serwisowe.

• Nieskomplikowane przezbrojenie na inny

rodzaj gazu dzięki zestawom przezbrojeniowym.

Obsługa

• Prosta obsługa kotła i instalacji za pomocą

gamy jednostek obsługowych (RC10, RC20,

RC20 RF, RC35) kompatybilnego systemu

regulacyjnego EMS.

• Nastawa zaawansowanych funkcji urządzenia

grzewczego rozpoznawanych na podstawie

kodów alfanumerycznych wyświetlacza

LED.

1 – 012

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,8-28 kW

U054/U052

Logamax U054/U052

U052 K/U054 K

U-052-28 T

U054 (K) U052 (K) U052 T

Wielkość kotła/kW 24 24 28 28

Wysokość/mm 735 735 735 880

Szerokość/mm 400 400 440 600

Głębokość/mm 360 360 360 475

Ciężar/kg 37,5 34,5 36 79

Kocioł wyposażony jest w:

• wewnętrzną 3-stopniową

pompę obiegową

• listwę montażową

• membranowe naczynie

wzbiorcze

• zawór bezpieczeństwa 3 bar

Oznaczenie

Wykonanie

Zintegrowane podgrzewanie

ciepłej wody użytkowej

Wielkość

kotła

Sterownik regulacyjny

w zestawie

gaz ziemny E (GZ50)

Numer artykułu

– 76 200 026

U054-24

kocioł atmosferyczny

z przerywaczem ciągu

kominowego

24

Logamatic RC10

Logamatic RC20

Logamatic RCRF

76 200 026RC10

76 200 026RC20

76 200 026RC20F

Logamatic RC35

76 200 026RC35

– 76 200 024

U052-24

kocioł wentylatorowy

z wymuszonym

przepływem spalin

brak

24

Logamatic RC10

Logamatic RC20

Logamatic RCRF

76 200 024RC10

76 200 024RC20

76 200 024RC20F

Logamatic RC35

76 200 024RC35

– 76 200 025

U052-28

kocioł wentylatorowy

z wymuszonym

przepływem spalin

28

Logamatic RC10

Logamatic RC20

Logamatic RCRF

76 200 025RC10

76 200 025RC20

76 200 025RC20F

Logamatic RC35

76 200 025RC35

– 76 200 021

U054-24 K

kocioł atmosferyczny

z przerywaczem ciągu

kominowego

24

Logamatic RC10

Logamatic RC20

Logamatic RCRF

76 200 021RC10

76 200 021RC20

76 200 021RC20F

Logamatic RC35

76 200 021RC35

– 76 200 022

U052-24 K

kocioł wentylatorowy

z wymuszonym

przepływem spalin

przepływowe

24

Logamatic RC10

Logamatic RC20

Logamatic RCRF

76 200 022RC10

76 200 022RC20

76 200 022RC20F

Logamatic RC35

76 200 022RC35

– 76 200 023

U052-28 K

kocioł wentylatorowy

z wymuszonym

przepływem spalin

28

Logamatic RC10

Logamatic RC20

Logamatic RCRF

76 200 023RC10

76 200 023RC20

76 200 023RC20F

Logamatic RC35

76 200 023RC35

– 7 747 380 021

U052-28 T

kocioł wentylatorowy

z wymuszonym

przepływem spalin

wewnętrzny podgrzewacz

pojemnościowy 48 l

28

Logamatic RC10

Logamatic RC20

Logamatic RCRF

7 747 380 021RC10

7 747 380 021RC20

7 747 380 021RC20F

Logamatic RC35

7 747 380 021RC35

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 013


U054/U052

Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,8-28 kW

Zestawy przezbrojeniowe na inne rodzaje gazu

Oznaczenie Opis Typ Numer artykułu

Zestaw przezbrojeniowy

na gaz ziemny L W

1)

Zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego E (GZ50)

na gaz ziemny L W

(GZ41,5)

U054-24 (K)

19 928 717

U052-28 T

U052-24/28 (K) 19 928 689

U054-24 (K)

Zestaw przezbrojeniowy

na gaz ziemny L S

1)

Zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego E (GZ50)

na gaz ziemny L S

(GZ35)

U052-24/28 (K)

U052-28 T

19 928 688

Zestaw przezbrojeniowy

na gaz płynny

Zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego E (GZ50)

na gaz płynny propan

U054-24 (K)

19 928 690

U052-28 T

U052-24 (K) 19 928 711

U052-28 (K) 19 928 718

1)

Przy zamówieniu kotła na wskazany rodzaj gazu ziemnego niezbędny zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego grupy E

znajduje się w dostawie bez dodatkowej dopłaty

1 – 014

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,8-28 kW

U054/U052

Podgrzewacze pojemnościowe Logalux

SU...W

HC110

S120/2

HC110 S120/2 SU160 W SU200 W SU300 W

Wysokość/mm 850 956 1188 1448 1465

Szerokość/mm 480

Ø 512 Ø 556 Ø 556 Ø 672

Głębokość/mm 500

Ciężar/kg 65 72 98 110 145

Oznaczenie Wykonanie Pojemność podgrzewacza [l] Numer artykułu

HC110 naścienne/stojące 110 7 097 135

S120/2

120 30 008 781

SU160 W

stojące

160 30 008 776

SU200 W 200 30 008 778

SU300 W 300 30 008 779

Szczegółowe informacje o pojemnościowych podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej Logalux SU ⇒ od strony 10 – 001

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 015


U054/U052

Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,8-28 kW

System regulacyjny Logamatic EMS

Moduł obsługowy RC35

Do 06.07.2006 14:45 h

Raum

21.9 C

AUT

Zakres zastosowania 1)

HK 1

1)

Uwaga:

Sterowane programem z Logamatic RC35 (RC20)

podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w zewnętrznym

(Logamax U054-24 i U052-24/28) lub wewnętrznym

(Logamax U052-28 T) podgrzewaczu pojemnościowym

następuje z wykorzystaniem fabrycznie wbudowanego

do kotła zaworu trójdrogowego oraz poprzez wymuszenie

przepływu czynnika grzewczego pompą kotłową.

Dla kotłów dwufunkcyjnych Logamax U054 K/U052 K

podgrzewanie ciepłej wody użytkowej realizowane jest

doraźnie – przepływowo bez użycia pompy czy zaworu

przełączającego

WM 10

maks. 3 x MM10

SM 10

Wyłącznie

wysterowanie

z zewnątrz

HK1

HK2

HK3

HK4

Regulator pomieszczeniowy/moduł obsługowy RC10 RC20

Numer artykułu

wyłącznie

wraz

z kotłem

RC20RF

+ RFM20

RC35

wg temp.

pomieszcz.

67 903 405 30 009 931 30 008 545

RC35

wg temp.

zewnętrz. 2)

30 008 545

5 991 374

Numer artykułu

Moduły – –

MM10 – moduł sterowania mieszaczem

dla 1 obiegu grzewczego z mieszaczem

SM10 – moduł solarny dla solarnego

podgrzewania ciepłej wody użytkowej

WM10 – moduł dla sprzęgła przy instalacji

z odsprzęgleniem hydraulicznym

AM10 – moduł przyłączeniowy

do rozszerzenia magistrali EMS-Bus

– – – – 5 016 971

– – – 30 008 548

– – – – 5 016 979

– 63 044 844

EM10 – zbiorczy meldunek usterek, wejście 0-10 V – 5 016 995

VM10 – moduł do wysterowania

drugiego zaworu elektromagnetycznego

– 5 016 993

Wyposażenie dodatkowe

RC20 – regulator pomieszczeniowy – – – – 67 903 405

RC20 RF – zestaw radiowy z modułem RFM20 – – – – 63 043 346

RC20 RF – radiowy regulator pomieszczeniowy

jako dodatkowa obsługa zdalna do

istniejącego zestawu radiowego

– – – – 63 035 304

FA – czujnik zewnętrzny (pogodowy) – – – 5 991 374

Dodatkowy czujnik temp. w pomieszczeniu – – – 5 993 226

AS-1.6 – zestaw przyłączeniowy

63 012 831

podgrzewacza z wtyczką 2) 39 300 502

Tuleja zanurzeniowa R½”, 100 mm długości 3) – – – – 5 446 142

wyposażenie podstawowe opcja

2)

Należy zamawiać oba elementy zestawu według dwóch numerów artykułu jednocześnie

3)

Opcjonalnie dla obiegu grzewczego z mieszaczem

Szczegółowe informacje o sterownikach regulacyjnych, modułach i wyposażeniu dodatkowym oraz systemach zdalnego nadzoru ⇒ od strony 9 – 001


1 – 016

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,8-28 kW

U054/U052

Wyposażenie dodatkowe elementy składowe

Logamax U054

Logamax U052

Bez podgrzewacza ciepłej wody

Ze zintegrowanym przepływowym

grzaniem ciepłej wody

Z zewnętrznym podgrzewaczem

pojemn. ciepłej wody

Bez podgrzewacza ciepłej wody

Ze zintegrowanym przepływowym

grzaniem ciepłej wody

Z zewnętrznym podgrzewaczem

pojemn. ciepłej wody

Ze zintegrowanym podgrzewaczem

pojemn. ciepłej wody

Rodzaj montażu: NT – natynkowo, PT – podtynkowo NT PT NT PT NT PT NT PT NT PT NT PT NT PT

Wyposażenie instalacji grzewczej i gazowej

Pozioma montażowa płyta przyłączeniowa 39300 501

Pionowa montażowa płyta przyłączeniowa 39300 500

Zestaw korków zamykających króćce c.w.u. 1992 8715

Wyposażenie dodatkowe podgrzewacza

AS-1.6 – zestaw przyłączeniowy podgrzewacza

z wtyczką 1) +

63012 381

39300 502

U-FLEX-M zestaw łączący podgrzewacz 87094 832

Przewód cyrkulacji z kotła U052T 7 747 380 084

niezbędne opcja

1)

Należy zamawiać oba elementy zestawu według dwóch numerów artykułu jednocześnie

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 017


U054/U052

Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,8-28 kW

Wyposażenie dodatkowe

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Przyłącza instalacji grzewczej i gazowej

Pozioma montażowa

płyta przyłączeniowa

• płyta przyłączeniowa z wyjściami kątowymi przyłączy wodnych

i przyłącza gazowego dla montażu podtynkowego

• wbudowane zawory serwisowe

• element ułatwiający wstępny montaż doprowadzeń rurowych

bez konieczności instalacji kotła

39 300 501

Pionowa montażowa

płyta przyłączeniowa

Zestaw korków

zamykających

króćce c.w.u.

Wyposażenie dodatkowe podgrzewacza

• płyta przyłączeniowa z wyjściami przyłączy wodnych i przyłącza

gazowego dla montażu natynkowego

• wbudowane zawory serwisowe

• element ułatwiający wstępny montaż doprowadzeń rurowych

bez konieczności instalacji kotła

• 2 sztuki korków zaślepiających kotłowe króćce ciepłej wody

użytkowej stosowane przy kotle jednofunkcyjnym pracującym

wyłącznie na potrzeby centralnego ogrzewania

• dostarczane wraz z uszczelkami

39 300 500

1 992 8715

AS-1.6 zestaw z wtyczką • AS-1.6 zestaw przyłączeniowy podgrzewacza z wtyczką +

63 012 381

39 300 502

U-FLEX-M zestaw łączący

podgrzewacz 1)

Przewód cyrkulacji

dla U052T

• 2 przewody giętkie połączeń rurowych do zewnętrznego

podgrzewacza pojemnościowego

• długość przewodów 330 mm

• 2 niple redukcyjne GZ ¾” x GZ ½”

• 4 uszczelki ¾”

• z izolacją termiczną

• przewód G ½” dla wyprowadzenia podłączenia cyrkulacji

poza kocioł

• króciec „szybkozłączki” dopasowany do gniazda znajdującego

się w kotle

• długość 300mm

87 094 832 1)

7 747 380 084

1)

Konieczne zastosowanie 2 szt. złączek nakrętno-wkrętnych ½ -¾ nr artykułu 6037540 lub 6037520

1 – 018

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,8-28 kW

U054/U052

Logamax U054/U052

Typoszereg Classic

Logamax U054

Przepływowy jednofunkcyjny względnie dwufunkcyjny

kocioł atmosferyczny z wbudowanym

przerywaczem ciągu kominowego oraz

czujnikiem zaniku ciągu kominowego (B11BS)

do podłączenia do przewodu spalinowego

z naturalnym ciągiem

Logamax U052

Przepływowy jednofunkcyjny/dwufunkcyjny

kocioł wentylatorowy z wymuszonym przepływem

spalin (nadciśnienie) dla pracy z i bez

poboru powietrza z pomieszczenia. Dwufunkcyjny

również w wykonaniu ze zintegrowanym

pod wspólną obudową podgrzewaczem ciepłej

wody (wyłącznie dla mocy 28 kW).

Certyfikacja

Kotły zostały zaprojektowane i zbudowane

zgodnie z Dyrektywami UE: 90/396/EWG (gazowa),

92/42/EWG (sprawnościowa), 73/23/

EWG (niskonapięciowa), 89/335/EWG (kompatybilności

elektromagnetycznej). Przeszły

pomyślnie badania typu WE, uzyskując znaki:

- CE 87BM35 – Logamax U054-24(K)

- CE 87BM06 – Logamax U052-24(K)

- CE 87BO47 – Logamax U052-28(K)

- CE 1312 BR 4652 – Logamax U052-28 T

Wyposażenie Logamax U054/U052

• Wymiennik ciepła wykonany z miedzi na którego

rurach zewnętrznych osadzono lamelki,

ułatwiające wymianę ciepła.

• Dwuczęściowy palnik ze stali szlachetnej

o zakresie modulacji:

Funkcje urządzenia

- U054-24(K)

7,8 do 24 (22,8 propan) kW:32,5 do 100%

(95% propan)

- U052-24(K)

10,6 (12,4 gaz Ls/ 8,9 propan) do 24 kW:

44 (51,5Ls/37propan) – 100%

- U052-28(K)

9,7 (11 gaz Ls/ 9,1 propan) do 28,0 kW: 35

(39Ls/32,5 3P) – 100%

- U052-28T

10,0 do 28 kW: 36 – 100%

• Panel sterowniczy, zawierający wyświetlacz

wielofunkcyjny LCD, elementy sterowania

elektronicznego wraz z okablowaniem i listwami

zaciskowymi połączeń.

• Automat palnikowy UBA H3 z magistralą komunikacyjną.

- pełna współpraca z elementami systemu

regulacyjnego EMS, takimi jak moduły

funkcyjne oraz regulatory temperatury

w pomieszczeniu.

• Czujnik temperatury i regulator temperatury c.o.

• Ogranicznik temp. maksymalnej (STB)

• Trójstopniowa pompa obiegowa z odpowietrznikiem

automatycznym.

• Zawór bezpieczeństwa instalacji c.o. o ciśnieniu

otwarcia 3,0 bar.

• Przeponowe naczynie wzbiorcze 8 l o ciśnieniu

wstępnym 0,5 bar dla zabezpieczenia instalacji

c.o. (7.5 l, 0,4 bar przy U052-28T)

• Trójdrogowy zawór przełączający z siłownikiem

(poza U054K/ U052K).

• Możliwość podłączenia czujnika NTC temperatury

dla dołączanego podgrzewacza

pojemnościowego.

• Manometr ciśnienia wody grzewczej

• W kotłach z otwartą komorą spalania (Logamax

U054) – czujnik zaniku ciągu kominowego.

• W kotłach z zamkniętą komorą spalania

(Logamax U052) – wentylator wyciągowy

spalin i związany z nim przełącznik różnicy

ciśnień.

Różnice wyposażenia

Logamax U054K/U052K

• Zintegrowane przepływowe podgrzewanie

ciepłej wody użytkowej poprzez 2-obwodowy

wymiennik ciepła woda-spaliny, typu

„rura w rurze”.

• Turbina – przepływomierz wody zimnej dla

regulacji mocy kotła względem ilości pobieranej

wody.

• Wbudowany zespół do napełniania.

• Brak trójdrogowego zaworu przełączającego

przy Logamax U052 T.

• Zintegrowane podgrzewanie ciepłej wody

użytkowej we wbudowanym stalowym emaliowanym

pojemnościowym pogrzewaczu

o objętości 48 l z zabudowaną wężownicą

o dużej wydajności cieplnej. Ochrona pogrzewacza

anodą magnezową.

• Dwa naczynia wzbiorcze:

- 7,5 l dla c.o.

- 2,0 l dla c.w.u.

• Zawór bezpieczeństwa dla c.w.u. o ciśnieniu

otwarcia 7,0 bar.

• Wbudowany zespół do napełniania zładu.

• Wentylator dwustopniowy.

Algorytm sterowania pracą kotła przewiduje,

że podczas funkcji podgrzewania c.w.u., już

po upływie 1 sek. palnik pracuje z pełną mocą

(24 kW). Natomiast w trybie pracy c.o., przez

pierwsze 2 minuty kocioł pracuje na mocy minimalnej,

a do pełnej mocy dochodzi w czasie

kolejnych 5 minut.

moc kW

30

25

20

15

10

5

0

0 1 60 120 240 320 420

czas pracy palnika s

Modulacja palnika przy rozpoczęciu pracy

na potrzeby c.o. lub c.w.u.

c.w.u.

c.o.

Modulacja palnika przy rozpoczęciu pracy

na potrzeby c.o lub c.w.u. Ten sposób pracy

skutkuje minimalizacją liczby załączeń palnika,

a tym samym ogranicza emisję substancji

szkodliwych do środowiska. W trybie pracy

na cele c.o. pompa obiegowa pracuje w trybie

ciągłym, mimo wyłączeń palnika. Natomiast

przy sterowaniu pracą kotła poprzez

termostat pomieszczeniowy, po osiągnięciu

wymaganej temperatury w pomieszczeniu

palnik wyłączy się, a pompa będzie pracować

jeszcze przez nastawialny czas wybiegu.

Podczas trybu podgrzewania c.w.u., pompa

obiegowa nie pracuje wyłącznie w kotłach

z przepływowym pogrzewaniem wody (Logamax

U054 K/U052 K). Kocioł współpracujący

z pojemnościowym pogrzewaczem ciepłej

wody posiada funkcję dezynfekcji termicznej.

Podczas jej przeprowadzania pogrzewacz

raz w tygodniu podgrzewany jest na

ok. 35 minut do temperatury 70°C.

Na kotle zamontowane są 4 czujniki związane

z automatyką zabezpieczająco-sterującą:

- ogranicznik temperatury bezpieczeństwa

(STB – nastawa 110°C) na rurociągu wody

grzewczej za wymiennikiem ciepła,

- czujnik temperatury wody zasilającej c.o.,

będący jednocześnie ogranicznikiem temperatury

maksymalnej (nastawa = 94°C),

zlokalizowany obok STB, na tym samym

rurociągu,

- w Logamax U054 czujnik zaniku ciągu

kominowego, którego rolę to jest kontrolę

prawidłowości odprowadzania spalin

w Logamax U052, spełnia przełącznik różnicy

ciśnień,

- czujnik temperatury bloku palnika.

Zestaw elementów automatyki, uzupełniają

elektrody: zapłonowa i jonizacyjna.

W celu zapewnienia długotrwałej, bezawaryjnej

eksploatacji, kotły wyposażono w dodatkowe

funkcje ochronne:

- zabezpieczenie bloku palnika przed przegrzaniem:

gdy temperatura mierzona przez

czujnik NTC umieszczony w dolnej części

palnika przekroczy 150°C, palnik wyłączy

się na 1 minutę,

- zabezpieczenie pompy przed blokadą:

w okresie letnim, pompa zostaje na krótki

okres czasu załączona w odstępach co

24 godziny, licząc od ostatniego wyłączenia.

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 019


U054/U052

Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,8-28 kW

Zintegrowane podgrzewanie ciepłej wody użytkowej

Logamax U054-24 K i U052-24/28 K

Zakres stosowania

• Ten typ podgrzewania ciepłej wody użytkowej

(w kotle dwufunkcyjnym) stosować można

dla większej liczby punktów poboru, lecz nie

powinny one być użytkowane jednocześnie.

• Nie przewiduje się stosowania przewodów

cyrkulacyjnych dla rurociągów c.w.u., a tym

samym maksymalna odległość jaką ma do

pokonania strumień ciepłej wody jest ograniczona.

T°C

65

60

55

50

45

40

35

30

T°C

65

60

55

50

45

40

35

30

1

U054-24K

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

U052-24K

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Temperatura ciepłej wody użytkowej przy

temperaturze wody zimnej 15°C

T – temperatura na wypływie c.w.u.

Q – wielkość poboru c.w.u.

1 – praca kotła zał.-wył.

11 12 13

Ql/min

U052-28K

11 12 13

Ql/min

• Nie powinny być stosowane rurociągi ciepłej

wody użytkowej wykonane z rury stalowej

ocynkowanej

Tryb podgrzewania c.w.u.

• Przy aktywnych obu trybach pracy kotła

(c.o.-c.w.u.), zawsze pierwszeństwo ma zapotrzebowanie

na c.w.u.

• Nastawa temperatury c.w.u. w granicach

40-60°C.

• Palnik załącza się przy przepływie wody co

najmniej 2,5 l/min, a wyłącza się, gdy przepływ

spadnie poniżej 2,0 l/min.

• Temperatura c.w.u. oprócz nastawy jest ściśle

związana z jej przepływem, zgodnie z poniższymi

wykresami.

Logamax U052-28 T

Zakres stosowania

• Ten typ podgrzewania ciepłej wody użytkowej

stosować można dla większej liczby

punktów poboru, jednak z ograniczoną ilością

jednoczesnych odbiorów.

• Zintegrowany podgrzewacz posiada wyposażenie

zabezpieczające przed wzrostem

ciśnienia po stronie sanitarnej w postaci

membranowego naczynia wzbiorczego

o objętości 2,0 l oraz zaworu bezpieczeństwa

7,0 bar.

• Dopuszczalne jest stosowanie przewodów

cyrkulacyjnych dla rurociągów c.w.u. ze

sterowaniem pracy pompy cyrkulacyjnej

przez urządzenie zewnętrzne. Jednak nie

powinny być stosowane nadmiernie długie

i źle, ocieplone rurociągi ciepłej wody

użytkowej gdyż prowadzi to do zwiększenia

strat ponoszonych na utrzymanie c.w.u.

w gotowości.

• Przy aktywnych obu trybach pracy kotła

(c.o.-c.w.u.), zawsze pierwszeństwo ma zapotrzebowanie

na c.w.u.

• Nastawa temperatury c.w.u. w granicach

40-60°C (70°C dla dezynfekcji).

Fazy trybu podgrzewania ciepłej wody użytkowej:

• regulacja według temperatury zasilania, dopóki

temperatura mierzona na powrocie znajduje

się poniżej ustalonej wartości zadanej,

• regulacja według temperatury powrotu, dopóki

temperatura mierzona czujnikiem NTC

na powrocie nie przekroczy wartości zadanej,

przy przekroczeniu następuje wyłączenie palnika,

• praca pompy z wybiegiem 5 min; temperatura

w dolnej części podgrzewacza rośnie na

skutek ciepła pozostającego w przestrzeni

podgrzewacza i poprzez „wyciąganie” ciepła

z górnej części podgrzewacza (ujednolicanie

temperatur w podgrzewaczu),

• jeśli w czasie wybiegu wzrośnie temperatura

czujnika NTC w podgrzewaczu powyżej

wartości zadanej, zatrzymywana jest pompa

i kończony jest proces podgrzewania,

• jeśli w ciągu 5 min wybiegu temperatura czujnika

NTC w podgrzewaczu stale znajduje się

poniżej wartości zadanej oraz temperatury

zasilania i powrotu spadają poniżej temperatury

zadanej podgrzewacza lub jeśli spada

temperatura podgrzewacza, wówczas następuje

ponowny start palnika i wznawiane jest

podgrzewanie ciepłej wody,

• jeśli po czasie 5 min temperatura czujnika

NTC w podgrzewaczu stale znajduje się poniżej

wartości zadanej oraz temperatury zasilania

i powrotu są powyżej temperatury zadanej

podgrzewacza (z pewną histerezą) występuje

rozbieżność pomiędzy czujnikami NTC,

która jest szacowana i automatycznie kompensowana.

W przypadku, gdy rozbieżność

przekracza 10 K, blokowana jest czynność

podgrzewania c.w.u. i wyświetlany jest kod

błędu – praca grzewcza na c.o. funkcjonuje

normalnie.

1 – 020

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,8-28 kW

U054/U052

Wskazówki projektowe dla hydrauliki

Pompa obiegowa

Zamontowana w kotłach pompa obiegowa

jest pompą trójstopniową. Odpowiednią

prędkość obrotową pompy należy nastawić,

biorąc pod uwagę parametry instalacji c.o.,

zasilanej z kotła: ΔT oraz opór hydrauliczny.

Załączone wykresy podają ciśnienia dyspozycyjne

dla instalacji c.o., na wylocie wody

grzewczej z kotłów.

H bar

0,6

0,5

Jeśli dyspozycyjna wysokość podnoszenia

zintegrowanej pompy jest niewystarczająca,

należy przewidzieć dodatkową pompę obiegową,

zdolną do pokonania oporów instalacji.

Wówczas w celu separacji hydraulicznej niezbędne

jest zainstalowanie sprzęgła hydraulicznego

lub innego urządzenia spełniającego

taką funkcję (np. płytowego wymiennika

ciepła).

H bar

0,5

0,4

0,3

2

3

0,4

0,3

2

3

0,2

1

0,2

1

0,1

0,1

0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Q l/h

Wykres ciśnienia dyspozycyjnego pompy

w Logamax U054/U052 (T)

H – dyspozycyjna wysokość podnoszenia

Q – przepływ objętościowy

1 – krzywa dla pierwszego stopnia pompy

2 – krzywa dla drugiego stopnia pompy

3 – krzywa dla trzeciego stopnia pompy

0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Wykres ciśnienia dyspozycyjnego pompy

w Logamax U054/U052

H – dyspozycyjna wysokość podnoszenia

Q – przepływ objętościowy

1 – krzywa dla pierwszego stopnia pompy

2 – krzywa dla drugiego stopnia pompy

3 – krzywa dla trzeciego stopnia pompy

Q l/h

Membranowe naczynie wzbiorcze

Membranowe naczynie wzbiorcze zabudowane

wewnątrz urządzenia

- Logamax U054 (K)/U052 (K) pojemność

8 l, ciśnienie wstępne 0,5 bar

- Logamax U052 T pojemność 7,5 l, ciśnienie

wstępne 0,4 bar.

Dla przybliżonej oceny wymaganej pojemności

naczynia wzbiorczego, pomocnym może

być poniższy wykres, opracowany na podstawie

przepisów obowiązujących w Niemczech

W przypadku konkretnej instalacji ogrzewczej,

należy dokonać obliczenia wymaganej

pojemności naczynia wzbiorczego,

w oparciu o stosowną normę (w Polsce

PN-B-02414 – stan listopad 2007). Gdy obliczona

pojemność przekracza pojemność

zintegrowanego naczynia wzbiorczego, na

instalacji należy zabudować dodatkowe naczynie

wzbiorcze.

tV C°

90

80

75

70

B

60

55

50

40

V

IV III II

I

30

A

Wykres przybliżonej oceny wielkości naczynia wzbiorczego

VA – objętość zładu

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

tv – temperatura zasilania instalacji

A – zakres pracy zintegrowanego naczynia wzbiorczego

B – pole poza zakresem pracy zintegrowanego

naczynia wzbiorczego

I – krzywa dla ciśn. wstępnego = 0,20 bar

II – krzywa dla ciśn. wstępnego = 0,50 bar

III – krzywa dla ciśn. wstępnego = 0,75 bar

IV – krzywa dla ciśn. wstępnego = 1,00 bar

V – krzywa dla ciśn. wstępnego = 1,20 bar

VA l

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 021


U054/U052

Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,8-28 kW

Woda grzewcza

Zła jakość wody grzewczej powoduje tworzenie

się szlamu oraz występowanie zjawisk

korozyjnych. Może to doprowadzić do

zakłócenia funkcjonowania instalacji oraz

uszkodzenia wymienników ciepła. Przed napełnieniem

należy więc instalację grzewczą

gruntownie wypłukać wodą wodociągową.

Kotły Logamax U052/U054 należy stosować

wyłącznie w zamkniętych systemach grzewczych.

Zład grzewczy można napełniać wodą

wodociągową. Wartość pH wody grzewczej

powinna być wyższa niż 7,4. Jeśli twardość

wody wodociągowej przekracza 20°n, należy

ją uzdatnić (zmiękczyć).

Dla uniknięcia wnikania do obiegowej wody

grzewczej tlenu, należy zastosować prawidłowo

dobrane membranowe naczynie wzbiorcze

o odpowiedniej dla instalacji wielkości.

Przy wykorzystaniu w systemach grzewczych,

np. systemach ogrzewania podłogowego,

rur nie zapewniających całkowitej

szczelności tlenowej, niezbędne jest zastosowanie

wymiennika ciepła jako separacji

hydraulicznej.

W przypadku modernizacji starszych instalacji

grzewczych, należy chronić kocioł przed

dopływem zanieczyszczeń z istniejącej instalacji

grzewczej. W tym celu zalecane jest

zabudowanie na wspólnym rurociągu powrotnym,

odpowiednio do stopnia niebezpieczeństwa

napływu do kotła zanieczyszczeń,

filtra lub filtroodmulacza.

Wskazówka

Bezpośrednie podłączenie obiegu ogrzewania

podłogowego nie jest możliwe!

Pomieszczenie zainstalowania kotła

Montaż kotła wolno przeprowadzić wyłącznie

w pomieszczeniu spełniającym wymagania

krajowych i lokalnych przepisów.

W szczególności należy uwzględnić odnośną

treść Dziennika Ustaw nr 75 poz. 690,

a w przypadku opalania gazem ziemnym Polskiej

Normy PN-B02431-1 (stan – listopad

2007).

W pobliżu kotła nie można składować materiałów

lub płynów palnych.

Pomieszczenie zainstalowania kotła musi być

prawidłowo wentylowane oraz zabezpieczone

przed mrozem. Powietrze pobierane do

spalania powinno być wolne od zanieczyszczeń,

a w szczególności pozbawione kurzu

oraz korozyjnych związków zawierających

chlor czy fluor.

W zależności od rodzaju zastosowanego

systemu spalinowego, obowiązują wymagania

dla urządzenia pracującego z poborem

powietrza z pomieszczenia (Logamax U054,

ewentualnie Logamax U052) lub po zastosowaniu

odpowiedniego systemu powietrzno-spalinowego,

warunki dla urządzenia pobierającego

powietrze z zewnątrz (Logamax

U052).

1 – 022

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,8-28 kW

U054/U052

Logamax U054-24/U054-24 K

min.

min. 300

min.

230

100

130

100

62

VK WW GAZ KW RK

360

725

735

100

100

100

pole wprowadzania

przewodów

elektrycznych

100

400

220

VK – zasilanie kotła R¾”

WW – wypływ ciepłej wody użytkowej (zasilanie podgrzewacza) R½”

GAZ – przyłącze gazu R¾”

KW – dopływ wody zimnej (powrót z podgrzewacza) R½”

RK – powrót kotła R¾”

U054-24/U054-24K

gaz ziemny

Wielkość kotła 24

Moc cieplna

(modulowana bezstopniowo)

moc znamionowa

moc częściowa

kW

kW

24,0

7,8

gaz płynny

Obciążenie cieplne paleniska kW 27,6 25,5

Pojemność wodna kotła (c.o.) l 0,8

Maksymalna temperatura zasilania U054-24/U054-24 K °C 88/82

Maksymalne ciśnienie po stronie wody grzewczej bar 3,0

Membranowe naczynie wzbiorcze

pojemność całkowita

ciśnienie wstępne

Zakres nastaw temperatur ciepłej wody użytkowej °C 40-60

Dopuszczalny zakres ciśnień wody wodociągowej (U054-24 K) bar 0,25-10

Przepływ ciepłej wody użytkowej (U054-24 K)

maks. dla 10°C-wej/60°C-wyj

właściwy wg normy EN625

l

bar

l/min

l/min

Przyłącze spalinowe Ø 130

Temperatura spalin

Zawartość CO 2

Strumień masowy spalin

moc częściowa

moc znamionowa

moc częściowa

moc znamionowa

moc częściowa

moc znamionowa

Niezbędny ciąg kominowy Pa 4,5

Napięcie elektryczne V 230 ~ (50 Hz)

Pobór mocy elektrycznej W 100

Stopień ochrony elektrycznej IP X4D

Ciężar (bez opakowania) kg 37,5

Oznakowanie CE

°C

°C

%

%

g/s

g/s

82

124

1,8

5,1

16,4

21

8

0,5

7,0

11,4

CE 87BM35

22,8

7,8

87

118

2,0

5,8

14,7-15,1

20,2-20,7

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 023


U054/U052

Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,8-28 kW

Logamax U052-24 / U052-24 K / U052-28 / U052-28 K

min.

100

100

60

min.

100

230

62

VK WW GAZ KW RK

360

725

735

100

100

100

pole wprowadzania

przewodów

elektrycznych

100

A

220

U052-24 U052-24 K – A = 400 mm

U052-28 U052-28 K – A = 440 mm

VK – zasilanie kotła R¾”

WW – wypływ ciepłej wody użytkowej (zasilanie podgrzewacza) R½”

GAZ – przyłącze gazu R¾”

KW – dopływ wody zimnej (powrót z podgrzewacza) R½”

RK – powrót kotła R¾”

U052-24/U052-24 K

U052-28/U052-28 K

gaz ziemny gaz płynny gaz ziemny gaz płynny

Wielkość kotła 24 28

Moc cieplna

(modulowana bezstopniowo)

moc znamionowa

moc częściowa

kW

kW

24,0

10,6 (12,4) 1) 24,0

8,9

28,0 28,0

9,7 (11,0) 1) 9,1

Obciążenie cieplne paleniska kW 26,2 30,9

Pojemność wodna kotła (c.o.) l 0,8

Maksymalna temperatura zasilania

U052-24/U052-24 K

U052-28/U052-28 K

Maksymalne ciśnienie po stronie wody grzewczej bar 3,0

Membranowe naczynie wzbiorcze

pojemność całkowita

ciśnienie wstępne

°C

°C

l

bar

88/82

88/82

Zakres nastaw temperatur ciepłej wody użytkowej °C 40-60

Dopuszczalny zakres ciśnień wody wodociągowej U052-24K, U052-28K bar 0,25-10

Przepływ ciepłej wody użytkowej

(U052-24K, U052-28K)

maks. dla 10°C-wej/60°C-wyj

właściwy wg normy EN625

l/min

l/min

Przyłącze spalinowe Ø 60/100

Temperatura spalin

Zawartość CO 2

Strumień masowy spalin

moc częściowa

moc znamionowa

moc częściowa

moc znamionowa

moc częściowa

moc znamionowa

°C

°C

%

%

g/s

g/s

88

111

2,2

6,4-6,8

16,4

15,4-16,3

7,0

11,4

86

112

2,9

7,5-7,9

14,7-15,1

15,5-16,6

Dyspozycyjny spręż wentylatora Pa 65

Napięcie elektryczne V 230 ~ (50 Hz)

Pobór mocy elektrycznej W 155

Stopień ochrony elektrycznej IP X4D

Ciężar (bez opakowania) kg 40 41,5

Oznakowanie CE CE 87BM06 CE 87BO47

1)

Wartości mocy dla gazu ziemnego L S

(GZ35)

8

0,5

86

140

2,3

6,6

14,8

18,6

8,0

12,5

89

144

2,0

7,6-8,0

17,3-17,7

18,5-18,9

1 – 024

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,8-28 kW

U054/U052

Logamax U052 – 28 T

1)

VK WW GAZ KW RK

VK – zasilanie kotła R¾”

WW – wypływ ciepłej wody użytkowej R½”

GAZ – przyłącze gazu R¾”

KW – dopływ wody zimnej R½”

RK – powrót kotła R¾”

1) W Polsce możliwość wyprowadzenia spalin przez ściany

zewnętrzne ogranicza Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

(Dz. U. Nr 75/2002 – stan: wrzesień 2007)

U052 – 28T

Wielkość kotła kW 28

Moc cieplna

(modulowana bezstopniowo)

moc znamionowa

moc częściowa

Obciążenie cieplne paleniska kW 30,5

Pojemność wodna kotła (c.o.) l 0,42

Dopuszczalny zakres temperatur zasilania °C 45-90

Dopuszczalny zakres ciśnień po stronie wody grzewczej bar 0,5-3,0

Membranowe naczynie wzbiorcze

pojemność całkowita

ciśnienie wstępne

Zakres nastaw temperatur ciepłej wody użytkowej °C 40-60/70

Dopuszczalny zakres ciśnień wody wodociągowej bar 0,2-7

Pojemność podgrzewacza strona sanitarna l 48

Wydatek ciepłej

wody użytkowej

czas podgrzania dla 5°C-wej/50°C-wyj

przepływ właściwy wg normy EN625

kW

kW

l

bar

min

l/min

Przyłącze spalinowe Ø 60/100

Temperatura spalin

Zawartość CO 2

Strumień masowy spalin

moc częściowa

moc znamionowa

moc częściowa

moc znamionowa

moc częściowa

moc znamionowa

Dyspozycyjny spręż wentylatora Pa 65

°C

°C

%

%

g/s

g/s

28

10

7,5

0,4

17

18,5

77

130

2,8

6,9

12,78

18,05

Napięcie elektryczne V 230 ~ (50 Hz)

Pobór mocy elektrycznej W 135

Stopień ochrony elektrycznej IP X4D

Ciężar (bez opakowania) kg 79

Oznakowanie CE CE 1312 BR 4652

1)

Maksymalny przepływ dla ciepłej wody użytkowej osiągany jest przy ciśnieniu wody zimnej min. 1 bar

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 025


U054/U052

Logamax

Naścienne • opalane gazem • kotły konwencjonalne • 7,8-28 kW

Maksymalne długości systemu spalinowego U052

Oznaczenie

Maksymalna

długość łączna

[m]

Redukcja długości

na każdą dodatkową

kształtkę 1)

[m]

Średnice przewodów

spalinowych/

powietrznych

[mm]

U052-24(K) U052-28(K) U052-28 T

Poziome

odprowadzenie spalin

4 3 4,5 2 60/100

Pionowe

odprowadzenie spalin

5 4 5,5 2 60/100

Równoległe

odprowadzenie

spalin

20 2) 20 2) – 2 80/80

– –

15,9 2)

(min. 7m)

– –

13,0 2)

(min. 3m)

6,1

(dla kolan 45° = 1,8)

80/80

– –

17,9 2)

(min. 10m)

1)

Kształtka oznacza kolano 90° stosowane zarówno po stronie powietrza jak i po stronie spalin. Jedno kolano 90° jest równoważne dwóm

kolanom 45°. Uwzględniono opory dodatkowej koncentrycznej kształtki wylotowej przy poziomym i pionowym odprowadzeniu spalin oraz

koniecznego kolana 90° dla przypadku poziomego odprowadzenia spalin

2)

Podana wartość to suma długości przewodu powietrznego i spalinowego.

Dalsze informacje odnośnie systemów odprowadzania

spalin w tym wymagań dla stosowania

kryz dławiących, znajdują się w oddzielnej

instrukcji „Wskazówki dotyczące przewodów

spalinowych – Gazowy kocioł wiszący z zasysaniem

powietrza do spalania z zewnątrz

Logamax U052-24/28” o numerze 2061 2344

– 10/2005 PL (instrukcja dostępna jest na stronie

internetowej Buderusa). W czasie instalacji

systemu spalinowego, należy przestrzegać

lokalnie obowiązujących przepisów budowlanych

oraz dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Projekt instalacji spalinowej powinien

uzyskać zatwierdzenie właściwego dla danego

terenu nadzoru kominiarskiego. Należy stosować

wyłącznie systemy przewodów spalinowych,

które uzyskały właściwe dopuszczenia

do stosowania w Polsce. Stosowane przewody

spalinowe powinny być szczelne oraz wykonane

z materiałów niepalnych. Wewnętrzna

powierzchnia tych przewodów powinna

być odporna na działanie wytrącającego się

ze spalin kondensatu. Urządzenia spalające

gaz powinny mieć podłączenie do instalacji

spalinowej na tej samej kondygnacji na której

są zamontowane. Dopuszcza się wyprowadzanie

przewodów spalinowych od urządzeń

gazowych z zamkniętą komorą spalania przez

ścianę zewnętrzną budynków jednorodzinnych,

zagrodowych i rekreacji indywidualnej

dla mocy nie większej niż 21 kW i mocy nie

większej niż 5 kW, dla pozostałych budynków

mieszkalnych (stan – listopad 2007).

1 – 026

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 6,0-24 kW

GB022

Przegląd systemu

Gazowy kocioł

kondensacyjny

Palnik

Sterownik regulacyjny

(dostępny w zestawie)

System

powietrzno-spalinowy

Podgrzewanie

ciepłej wody użytkowej

Wykonanie/

kombinacja

Logamax plus

GB022

palnik gazowy

ze wstępnym

zmieszaniem

Logamatic

RC10

Logamatic

RC20 (RF)

Logamatic

RC35

z poborem

powietrza

z pomieszczenia

bez poboru

powietrza

z pomieszczenia

bez lub w zewn.

podgrzewaczu

zintegrowane „K”

(kombi)

Logamax plus

GB022 -24

Logamax plus

GB022 -24K

Własności i specyfika

Zastosowanie

• Domy jedno-, dwurodzinne jak również o zabudowie

szeregowej.

• Zakres instalacji etażowych i mieszkaniowych.

Opis urządzenia

• Urządzenie grzewcze o wielkości mocy:

- 24 kW podczas pracy na centralne ogrzewanie,

- 28,5 kW przy podgrzewaniu ciepłej

wody użytkowej (funkcja booster).

• W wykonaniu jako kocioł jednofunkcyjny

oraz jako urządzenie kombi (dwufunkcyjne)

• Moc kotła modulowana

- 6,0 do 24,0kW

(5,7 do 28,5 przy pracy na c.w.u.).

• Sprawność do 107%.

• Wymiennik ciepła jako spiralna rura użebrowana

ze stopu aluminium.

• Ułatwiona instalacja dzięki zastosowaniu

dostarczanej z kotłem szyny montażowej do

zawieszenia kotła i dzięki niewielkiemu ciężarowi

urządzenia.

Paliwo

• Kotły grzewcze przeznaczone do opalania gazem

ziemnym grup: E (GZ50), L W

(GZ41,5), L S

(GZ35), a także gazem płynnym propanem.

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej

• Zintegrowane w kotłach GB022 K przygotowanie

ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem

wbudowanego płytowego wymiennika

ciepła oraz trójdrogowego zaworu przełączającego.

• Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej kotłem

GB022 w zewnętrznym podgrzewaczu pojemnościowym

Logalux przy wykorzystaniu

wbudowanego wewnątrz kotła przełączającego

zaworu trójdrogowego. Przy tym sposobie

podgrzewania ciepłej wody użytkowej niezbędne

jest doposażenie kotła w siłownik trójdrogowego

zaworu przełączającego i czujnik

temperatury c.w.u. Elementy te znajdują się

w zakresie wyposażenia dodatkowego.

• Wysoki wydatek mocy – 28,5 kW podgrzewania

c.w.u. dzięki funkcji booster.

Wyposażenie

• Ze zintegrowanym naczyniem wzbiorczym

dla centralnego ogrzewania o pojemności

7,5 l oraz z zaworem bezpieczeństwa 3 bar

dla centralnego ogrzewania.

• Manometr z zaworem do napełniania i spustu.

• Wtyczka przejściowa czujnika temperatury

zewnętrznego podgrzewacza c.w.u. (nie dostarczana

z GB022-24K).

• Giętki wąż odprowadzania kondensatu.

• Kluczyk do odpowietrzania grzejników

służący do otwierania zaczepu obudowy

kotła.

Ochrona środowiska/emisje

• Wykonany ze stali szlachetnej cylindryczny

palnik ze zmieszaniem wstępnym

i o spalaniu powierzchniowym dla minimalizacji

emisji.

Montaż, uruchomienie, konserwacja

• Uproszczone prace serwisowe dzięki autodiagnostyce

usterek i wskazaniom ich

zakresu poprzez kody cyfrowo-literowe wyświetlacza

LCD.

• Prosty i szybki demontaż wymiennika ciepła

SpirAl.

• Niewielki ciężar urządzenia.

Obsługa

• Prosta obsługa instalacji za pomocą dopasowanej

do potrzeb jednostki obsługowej

RC10, RC20, RC20RF lub RC35 z zakresu

wyposażenia dodatkowego.

• Tryb pracy urządzenia grzewczego rozpoznawalny

na podstawie znaków graficznych

wyświetlacza LCD kotła.

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 027


GB022

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 6,0-24 kW

Logamax plus GB022

GB022

GB022-24 GB022-24K

Wielkość kotła/kW 24 24

Wysokość/mm 780 780

Szerokość/mm 460 460

Głębokość/mm 330 330

Ciężar/kg 30 31

Kocioł wyposażony jest w:

• wewnętrzną 1-stopniową pompę obiegową

• listwę montażową

• zawór bezpieczeństwa 3 bar

• membranowe naczynie wzbiorcze 7,5 l

• zawór przelewowy, zawór napełniania

i spustu z manometrem

Oznaczenie

Zintegrowane

podgrzewanie ciepłej

wody użytkowej

Wielkość kotła

Sterownik regulacyjny

w zestawie

gaz ziemny E (GZ50)

Numer artykułu

Logamatic RC10

87 470 340RC10

GB022-24 brak 24

GB022-24 K przepływowe 24

Logamatic RC20

Logamatic RCRF

Logamatic RC35

Logamatic RC10

Logamatic RC20

Logamatic RCRF

Logamatic RC35

87 470 340RC20

87 470 340RC20F

87 470 340RC35

87 470 338RC10

87 470 338RC20

87 470 338RC20F

87 470 338RC35

Zestawy przezbrojeniowe na inne rodzaje gazu

Oznaczenie Opis Typ Numer artykułu

Zestaw przezbrojeniowy

na gaz ziemny L W

1)

Zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego E (GZ50)

na gaz ziemny L W

(GZ41,5)

GB022-24

GB022-24 K

87 200 114

Zestaw przezbrojeniowy

na gaz ziemny L S

1)

Zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego E (GZ50)

na gaz ziemny L S

(GZ35)

GB022-24

GB022-24 K

87 200 112

Zestaw przezbrojeniowy

na gaz płynny

Zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego E (GZ50)

na gaz płynny propan

GB022-24

GB022-24 K

7 121 250

1)

Przy zamówieniu kotła na wskazany rodzaj gazu ziemnego niezbędny zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego grupy E

znajduje się w dostawie bez dodatkowej dopłaty

1 – 028

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 6,0-24 kW

GB022

Podgrzewacze pojemnościowe Logalux

SU...W

HC110

S120/2

HC110 S120/2 SU160 W SU200 W

Wysokość/mm 850 956 1188 1448

Szerokość/mm 480

Głębokość/mm 500

Ø 512 Ø 556 Ø 556

Ciężar/kg 65 72 98 110

Oznaczenie Wykonanie Pojemność podgrzewacza [l] Numer artykułu

HC110 naścienne/stojące 110 7 097 135

S120/2

120 30 008 781

SU160 W stojące

160 30 008 776

SU200 W 200 30 008 778

Szczegółowe informacje o pojemnościowych podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej Logalux SU ⇒ od strony 10 – 001

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 029


GB022

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 6,0-24 kW

System regulacyjny Logamatic EMS

Zakres stosowania

Moduł obsługowy RC35

Do 06.07.2006 14:45 h

Raum

21.9C

AUT

Wyłącznie

wysterowanie

z zewnątrz

HK 1

Uwaga:

Sterowanie maksymalnie jednym modułem obsługowym Logamatic RCxx na instalację. Przy zastosowaniu Logamatic RC35

sterowanie parametrami pracy kotła przy braku możliwości współpracy z modułami funkcyjnymi systemu EMS. Przy użyciu jako

obsługa zdalna modułu bezprzewodowego RC20RF wyłącznie jednokanałowa praca modułu RFM20. Podgrzewanie ciepłej wody

użytkowej przez Logamax plus GB022-24 w zewnętrznym podgrzewaczu pojemnościowym, po doposażeniu wbudowanego do

kotła zaworu trójdrogowego o siłownik i czujnik temperatury c.w.u. przy wymuszeniu przepływu wody grzewczej pompą kotłową.

W kotle dwufunkcyjnym Logamax plus GB022-24K ciepła woda użytkowa podgrzewana jest doraźnie – przepływowo z użyciem

wbudowanego zaworu trójdrogowego i wymiennika płytowego.

Regulator pomieszczeniowy/moduł obsługowy RC10 RC20

RC20RF

+ RFM20

RC35

Numer artykułu

Numer artykułu

Wyposażenie dodatkowe

wyłącznie

wraz z kotłem

67 903 405 30 009 931 7 747 303 916 –

FA czujnik zewnętrzny (pogodowy) – – – 5 991 374

Dodatkowy czujnik temp. w pomieszczeniu – – – 5 993 226

FW czujnik podgrzewacza c.w.u. 1) 87 095 624

Napęd zaworu 3-drogowego c.w.u. 1) 78 192

Tuleja zanurzeniowa R½”, 100 mm długości 2) – – – 5 446 142

wyposażenie podstawowe opcja

2)

Należy zamawiać przy zestawie zewnętrznego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej do kotła jednofunkcyjnego GB022-24

3)

Opcjonalnie dla obiegu grzewczego z mieszaczem

Szczegółowe informacje o sterownikach regulacyjnych systemu EMS ⇒ rozdział 9

1 – 030

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 6,0-24 kW

GB022

Wyposażenie dodatkowe elementy składowe

Logamax plus GB022

Bez podgrzewacza ciepłej wody

Z zewnętrznym podgrzewaczem

pojemn. ciepłej wody

Ze zintegrowanym przepływowym

podgrzewaniem ciepłej wody

Rodzaj montażu: NT – natynkowo, PT – podtynkowo NT PT NT PT NT PT

Wyposażenie instalacji grzewczej i gazowej

U-KS 11 łącznik rurowy 7095 514

Wyposażenie dodatkowe podgrzewacza

FW czujnik podgrzewacza c.w.u. 87095 624

Napęd zaworu 3-drogowego c.w.u 78192

U-FLEX-M zestaw łączący podgrzewacz 87094 832

niezbędne

opcja

Wyposażenie dodatkowe elementy składowe

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Przyłącza instalacji grzewczej i gazowej

U-KS 11

Łącznik rurowy

Wyposażenie dodatkowe podgrzewacza

• niezbędny jeśli nie przewiduje się podłączenia do

kotła pojemnościowego podgrzewacza c.w.u.

7095 514

FW

Czujnik podgrzewacza c.w.u.

• czujnik o przekroju kołowym

• średnica czujnika Ø 6 mm

87095 624

Napęd zaworu 3-drogowego

U-FLEX-M

Zestaw łączący

podgrzewacz

• napęd dla zabudowanego fabrycznie w kotle

GB022-24 przełączającego zaworu trójdrogowego

• zasilanie 24 V ~

• łatwy i szybki montaż

• 2 przewody giętkie połączeń rurowych do

zewnętrznego podgrzewacza pojemnościowego

• długość przewodów 330 mm

• 2 niple redukcyjne GZ ¾” x GZ ½”

• 4 uszczelki ¾”

• z izolacją termiczną

78192

87094 832

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 031


GB022

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 6,0-24 kW

Logamax plus GB022

Wykonanie

Przepływowy jednofunkcyjny względnie dwufunkcyjny

kocioł kondensacyjny opalany paliwem

gazowym.

Certyfikacja

Kotły zostały zaprojektowane i zbudowane

zgodnie z Dyrektywami UE: 90/396/EWG (gazowa),

92/42/EWG (sprawnościowa), 73/23/

EWG (niskonapięciowa), 89/335/EWG (kompatybilności

elektromagnetycznej). Urządzenia

przeszły pomyślnie badania typu WE, uzyskując

znak CE-63BP3275.

Wyposażenie

• Palnik ze stali szlachetnej o zakresie modulacji:

- 6 do 24 kW: 25-100%

(przy pracy na potrzeby centralnego ogrzewania)

- 6 do 28,5 kW: 25-119%

(przy podgrzewaniu ciepłejwody użytkowej)

• Zabudowana w kotle pompa jednostopniowa

UP 15-50.

• Wymiennik ciepła w postaci spiralnej (9 zwojów)

rury użebrowanej ze stopu aluminium.

• Trójdrogowy zawór przełączający.

- GB022-24 bez siłownika

- GB022-24K z siłownikiem

• Przeponowe naczynie wzbiorcze 7,5 l o ciśnieniu

wstępnym 0,75 bar dla zabezpieczenia

instalacji c.o.

• Zawór bezpieczeństwa instalacji c.o. o ciśnieniu

otwarcia 3,0 bar.

• Zespół przygotowania mieszanki gazowo-powietrznej

z wentylatorem i zwężką Venturi’ego.

• Zawór napełniania i spustu z manometrem.

• Odpowietrznik automatyczny.

• Elementy regulacyjno zabezpieczające.

• Żarowa elektroda zapłonowa 120 V~ 1200°C

• Elektroda jonizacyjna kontroli płomienia.

• Panel sterowniczy DBA z automatem palnikowym,

zawierający wyświetlacz wielofunkcyjny

LCD, elementy sterowania elektronicznego

wraz z okablowaniem i listwami

zaciskowymi w tym dla połączeń z magistralą

komunikacyjną

- współpraca z jednym z gamy modułów obsługowych

RCxx systemu regulacyjnego

EMS stosowanym jako regulator temperatury

w pomieszczeniu lub

- przy zastosowaniu modułu obsługowego

RC35 wraz z czujnikiem temperatury zewnętrznej

FA możliwość tzw. pogodowej

regulacji instalacji.

Różnice wyposażenia

Logamax plus GB022-24K

• Zintegrowane przepływowe podgrzewanie

ciepłej wody użytkowej z użyciem zabudowanych

w kotle trójdrogowego zaworu

przełączającego z siłownikiem oraz płytowego

wymiennika ciepła.

• Turbina – przepływomierz wody zimnej dla

regulacji mocy kotła względem ilości pobieranej

wody.

Funkcje ochronne urządzenia

Zabezpieczenie kotła przed zamarznięciem

Kotły grzewcze nie wymagają montażu zabezpieczenia

przed zamarznięciem. Zabezpieczenie

to jest zintegrowane z czujnikiem

na zasilaniu. Ochrona przed zamarznięciem

włącza urządzenie grzewcze przy temperaturze

wody w urządzeniu równej 7°C i wyłącza

przy temperaturze wody równej 17°C.

Minimalizacja załączeń palnika

Funkcja minimalizacji załączeń palnika dla

ograniczenia emisji substancji szkodliwych

do środowiska oraz zmniejszenia eksploatacyjnego

zużycia podzespołów kotła.

W czasie pracy na potrzeby centralnego

ogrzewania, każdorazowo po wyłączeniu

palnika jego ponowne załączenie możliwe

jest dopiero po upływie 5 minut jego postoju

(Antipendelfunktion). Funkcja ta pozostaje

nieaktywna podczas pracy na ciepłą wodę

użytkową z uwagi na oczekiwany komfort

c.w.u.

Ochrona przed wzrostem temperatury wody

w kotle

Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa

(STB) umieszczony na rurociągu wody grzewczej

bezpośrednio za wymiennikiem ciepła

wyłącza palnik przy przekroczeniu temperatury

93°C.

Zapobieganie blokadzie pompy przy jej długotrwałym

postoju

W okresie letnim, gdy pompa nie jest eksploatowana,

w odstępach co 24 godziny jest ona

załączana na czas 15 sekund

Wybieg pompy

Wybieg pompy obiegowej kotła wynoszący

5 minut od momentu wyłączenia palnika

pozwala na odbiór ciepła resztkowego

i przeciwdziała narastaniu temperatury wody

w kotle, co dodatkowo zabezpiecza przed

przekraczaniem temperatury maksymalnej

dla pracy przy wysokich parametrach wody

grzewczej.

1 – 032

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 6,0-24 kW

GB022

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w zewnętrznym

podgrzewaczu pojemnościowym

Zakres stosowania

• Ten typ podgrzewania ciepłej wody użytkowej

stosować można dla większej liczby

punktów poboru, z możliwością jednoczesnego

odbioru w kilku punktach stosownie

do pojemności podgrzewacza ciepłej

wody.

• Dopuszczalne jest stosowanie przewodów

cyrkulacyjnych dla rurociągów c.w.u. ze

sterowaniem pracy pompy cyrkulacyjnej

przez urządzenie zewnętrzne. Jednak nie

powinny być stosowane nadmiernie długie

i źle ocieplone rurociągi ciepłej wody

użytkowej, gdyż prowadzi to do zwiększenia

strat ponoszonych na utrzymanie c.w.u.

w gotowości.

• Przy aktywnych obu trybach pracy kotła

(c.o.-c.w.u.), zawsze pierwszeństwo ma zapotrzebowanie

na ciepłą wodę.

Możliwe kombinacje

• W zależności od zapotrzebowania na ciepłą

wodę użytkową możliwa jest współpraca kotła

z różnej wielkości podgrzewaczami pojemnościowymi.

Z kotłami Logamax plus GB022

mogą współpracować podgrzewacze HC110

o pojemności 110 litrów montowane jako wiszące

lub stojące. Stosowane mogą być również

stojące podgrzewacze pojemnościowe

o objętości 120, 160 lub 200 l.

Zintegrowane przepływowe podgrzewanie

ciepłej wody użytkowej

Zakres stosowania

• Ten typ podgrzewania ciepłej wody użytkowej

stosować można dla większej liczby

punktów poboru, lecz nie powinny one być

użytkowane jednocześnie.

• Nie przewiduje się stosowania przewodów

cyrkulacyjnych dla rurociągów c.w.u., a tym samym

maksymalna odległość jaką ma do pokonania

strumień ciepłej wody jest ograniczona.

• Nie powinny być stosowane rurociągi ciepłej

wody użytkowej wykonane z rury stalowej

ocynkowanej.

Tryb podgrzewania c.w.u.

• Przy aktywnych obu trybach pracy kotła

(c.o.-c.w.u.), zawsze pierwszeństwo ma zapotrzebowanie

na c.w.u.

• Maksymalne wydajności ciepłej wody

użytkowej przy podgrzaniu wody zimnej

o wartość:

- ΔT = 50 K – 8 litrów/minutę

- ΔT = 35 K – 11,5 litrów/minutę

• Minimalny przepływ c.w.u. 1 litr/min.

• Możliwość aktywacji funkcji ciepłego startu

to jest utrzymywania kotła w gotowości

do szybkiego dostarczania ciepłej wody.

Funkcja ta sprawdza co 75 minut temperaturę

na zasilaniu i podnosi ją, jeśli jej wartość

jest niższa niż parametr powstały po

pomnożeniu nastawy c.w.u. przez współczynnik

1,25 i odjęciu 7 K.

Wskazówki projektowe dla hydrauliki

Pompa obiegowa

Zamontowana w kotłach pompa obiegowa jest

pompą jednostopniową. Należy sprawdzić

możliwość zastosowania kotła w danej instalacji,

biorąc pod uwagę parametry instalacji: ΔT

oraz opór hydrauliczny. Załączony wykres podaje

ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o.,

na wylocie wody grzewczej z kotła.

Membranowe naczynie wzbiorcze

Wewnątrz urządzenia zabudowano membranowe

naczynie wzbiorcze 7,5 l, o ciśnieniu

wstępnym 0,75 bar. Dla przybliżonej oceny

wymaganej pojemności naczynia wzbiorczego,

pomocnym może być zamieszczony obok

wykres, opracowany na podstawie przepisów

obowiązujących w Niemczech.

W przypadku konkretnej instalacji ogrzewczej,

należy dokonać obliczenia wymaganej

pojemności naczynia wzbiorczego, w oparciu

o stosowną normę (w Polsce PN-B-02414

– stan listopad 2007). Gdy obliczona pojemność

przekracza pojemność zintegrowanego

naczynia wzbiorczego, na instalacji należy zabudować

dodatkowe naczynie wzbiorcze.

H m

400

350

300

250

200

150

275 mbar

przy 900 l/h

tV C°

90

80

75

70

B

100

50

0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Wykres ciśnienia dyspozycyjnego pompy

w Logamax U054/U052

H – dyspozycyjna wysokość podnoszenia

Q – przepływ objętościowy

1 – krzywa dla pierwszego stopnia pompy

2 – krzywa dla drugiego stopnia pompy

3 – krzywa dla trzeciego stopnia pompy

Q l/h

60

55

50

40

30

V IV III II I

A

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

VA l

Wykres przybliżonej oceny wielkości naczynia wzbiorczego

VA – objętość zładu

tv – temperatura zasilania instalacji

A – zakres pracy zintegrowanego naczynia wzbiorczego

B – pole poza zakresem pracy zintegrowanego

naczynia wzbiorczego

I – krzywa dla ciśn. wstępnego = 0,20 bar

II – krzywa dla ciśn. wstępnego = 0,50 bar

III – krzywa dla ciśn. wstępnego = 0,75 bar

IV – krzywa dla ciśn. wstępnego = 1,00 bar

V – krzywa dla ciśn. wstępnego = 1,20 bar

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 033


GB022

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 6,0-24 kW

Woda grzewcza

Zła jakość wody grzewczej powoduje tworzenie

się szlamu oraz występowanie zjawisk

korozyjnych. Może to doprowadzić do

zakłócenia funkcjonowania instalacji oraz

uszkodzenia wymienników ciepła. Przed napełnieniem

należy więc instalację grzewczą

gruntownie wypłukać wodą wodociągową.

Kotły Logamax plus wolno stosować wyłącznie

w zamkniętych systemach grzewczych.

Zład grzewczy można napełniać surową

wodą wodociągową. Wartość pH wody

grzewczej powinna zawierać się w przedziale

7-8. Niedozwolone jest dodawanie do wody

Pomieszczenie zainstalowania kotła

jakichkolwiek środków, np. podnoszących

lub obniżających wartość pH (domieszki

chemiczne i/lub inhibitory), zabezpieczających

przed zamarzaniem lub zmiękczających.

Dla uniknięcia wnikania do obiegowej wody

grzewczej tlenu, należy zastosować prawidłowo

dobrane membranowe naczynie wzbiorcze

o odpowiedniej dla instalacji wielkości.

W przypadku modernizacji starszych instalacji

grzewczych należy chronić kocioł przed

dopływem zanieczyszczeń z istniejącej instalacji

grzewczej. W tym celu zalecane jest

zabudowanie na wspólnym rurociągu powrotnym

odpowiednio do stopnia niebezpieczeństwa

napływu do kotła zanieczyszczeń,

filtra lub filtroodmulacza.

Wskazówka

Jeżeli w instalacji grzewczej, np. do ogrzewania

podłogowego, używane są przewody

z tworzywa sztucznego, to muszą być one

nieprzenikalne dla tlenu. Jeśli użyte rury

z tworzywa sztucznego nie spełniają tego warunku,

konieczne jest oddzielenie obiegu kotła

od reszty instalacji grzewczej za pomocą

płytowego wymiennika ciepła.

Montaż kotła wolno przeprowadzić wyłącznie

w pomieszczeniu spełniającym wymagania

krajowych i lokalnych przepisów. W szczególności

należy uwzględnić odnośną treść

Dziennika Ustaw nr 75 poz. 690, a w przypadku

opalania gazem ziemnym Polskiej Normy

PN-B02431-1 (stan – listopad 2007). W pobliżu

kotła nie można składować materiałów lub

płynów palnych. Pomieszczenie zainstalowania

kotła musi być prawidłowo wentylowane

oraz zabezpieczone przed mrozem. Powietrze

pobierane do spalania powinno być wolne od

zanieczyszczeń, a w szczególności pozbawione

kurzu oraz korozyjnych związków zawierających

chlor czy fluor. W zależności od rodzaju

zastosowanego systemu spalinowego obowiązują

wymagania dla urządzenia pracującego

z poborem powietrza z pomieszczenia lub

po zastosowaniu odpowiedniego systemu powietrzno-spalinowego

warunki dla urządzenia

pobierającego powietrze z zewnątrz.

1 – 034

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 6,0-24 kW

GB022

Logamax plus GB022 – 24/GB022 – 24 K

>5

>5

>5

460

330

230 150

>165

>165 mm

dla demontażu palnika

8

(Ø60/100mm)

784

769

Uchwyt ścienny

376

328

120-130

45

6 1 3 5 4 2 7

100

165

230

295

360

412

6 85

58

7

1-2-5

50

35

3-4

1. VK zasilanie kotła G¾”

2. RK powrót kotła G¾”

3. AW (VS) wypływ ciepłej wody (zasilanie podgrzewacza) G½”

4. EK (RS) dopływ wody zimnej (powrót z podgrzewacza) G½”

5. Gaz przyłącze gazu G1”

6. Wypływ kondensatu Ø 30 mm

7. Przewód odpływowy zaworu bezpieczeństwa

GB022-24

Wielkość kotła 24

Moc cieplna dla parametrów 40/30°C

(modulowana bezstopniowo)

Moc cieplna dla parametrów 80/60°C

(modulowana bezstopniowo)

moc znamionowa

moc częściowa

moc znamionowa

moc częściowa

Obciążenie cieplne paleniska (c.o.) kW 23,0

Moc podgrzewania ciepłej wody użytkowej kW 5,7-28,5

kW

kW

kW

kW

24,0

6,0

22,0

5,3

GB022-24 K

Maksymalna temperatura zasilania °C 90

Dopuszczalne ciśnienie po stronie wody grzewczej bar 1,0 do 3,0

Membranowe naczynie wzbiorcze

pojemność całkowita

ciśnienie wstępne

Zakres nastaw temperatur ciepłej wody użytkowej °C 40-60 1) 40-60

Dopuszczalny zakres ciśnień wody wodociągowej bar – 1) 0,9-10,0

Przepływ ciepłej wody użytkowej

ΔT = 50 K

ΔT = 35 K

l

bar

l/min

l/min

7,5

0,75

– 1) 8,0

11,5

Napięcie elektryczne V 230 ~ (50 Hz)

Pobór mocy elektrycznej

moc częściowa

moc znamionowa

Stopień ochrony elektrycznej IP 40 (B XX

)/X4D (C XX

)

Ciężar (bez opakowania) kg 30 31

W

W

88

110

Oznakowanie CE

CE-63BP3275

1)

Wartości odpowiednie do parametrów wybranego pojemnościowego podgrzewacza (dobór podgrzewacza ⇒ strona 1 – 031)

Szczegółowe informacje o pojemnościowych podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej Logalux SU ⇒ od strony 10 –001

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 035


GB022

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 6,0-24 kW

Przyłącze spalin Ø 60/100

Dyspozycyjny spręż wentylatora Pa 75

Temperatura spalin G20/G25/G31 (parametry 80/60°C) 2)

moc częściowa

moc znamionowa

°C

°C

60/63/58

83/91/85

Zawartość CO 2

G20/G25/G31 (parametry 80/60°C)

moc częściowa

moc znamionowa

%

%

8,6/8,7/9,5

9,0/9,0/10,2

Strumień masowy spalin G20/G25/G31 (parametry 80/60°C)

moc częściowa

moc znamionowa

g/s

g/s

2,6/2,6/2,8

10,8/10,8/11,1

Temperatura spalin G20/G25/G31 (parametry 50/30°C) 2)

moc częściowa

moc znamionowa

°C

°C

50/51/55

62,4/61/62

Zawartość CO 2

G20/G25/G31 (parametry 50/30°C)

moc częściowa

moc znamionowa

%

%

8,4/8,5/8,8

9,0/8,9/10,2

Strumień masowy spalin G20/G25/G31 (parametry 50/30°C)

moc częściowa

moc znamionowa

g/s

g/s

2,7/2,8/3,1

11,1/11,2/11,2

2)

Według DIN 4705 część 1

1 – 036

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 6,0-24 kW

GB022

Maksymalne długości systemu spalinowego GB022

Oznaczenie

Maksymalna

długość łączna

[m]

Redukcja długości na każdą

dodatkową kształtkę 1)

[m]

Średnice przewodów

spalinowych/powietrznych

[mm]

Poziome

odprowadzenie spalin

12

1,4

60/100

35 1,6 80/125

Pionowe

odprowadzenie spalin

12

1,4

60/100

35 1,6 80/125

1)

Kształtka oznacza kolano 90° stosowane zarówno po stronie powietrza jak i po stronie spalin

Jedno kolano 90° jest równoważne dwóm kolanom 45°

W czasie instalacji systemu spalinowego, należy

przestrzegać lokalnie obowiązujących

przepisów budowlanych oraz dotyczących

ochrony przeciwpożarowej. Projekt instalacji

spalinowej powinien uzyskać zatwierdzenie

właściwego dla danego terenu nadzoru kominiarskiego.

Należy stosować wyłącznie systemy

przewodów spalinowych, które uzyskały

właściwe dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Stosowane przewody spalinowe powinny

być szczelne oraz wykonane z materiałów niepalnych.

Wewnętrzna powierzchnia tych przewodów

powinna być odporna na działanie

wytrącającego się ze spalin kondensatu. Urządzenia

spalające gaz powinny mieć podłączenie

do instalacji spalinowej na tej samej kondygnacji

na której są zamontowane. Dopuszcza

się wyprowadzanie przewodów spalinowych

od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą

spalania przez ścianę zewnętrzną budynków

jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej

dla mocy nie większej niż 21 kW

i mocy nie większej niż 5 kW dla pozostałych

budynków mieszkalnych (stan – listopad 2007).

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 037


GB112

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 7-60 kW

Przegląd systemu

Gazowy kocioł

kondensacyjny

Palnik

Sterownik regulacyjny

(wyposażenie dodatkowe)

System

powietrzno-spalinowy

Podgrzewanie

ciepłej wody użytkowej

Wykonanie/

kombinacja

Logamax plus

GB112

palnik gazowy

ze wstępnym

zmieszaniem

Logamatic

RC35

Logamatic

4121/4122

z poborem

powietrza

z pomieszczenia

bez poboru

powietrza

z pomieszczenia

bez lub w zewn.

podgrzewaczu

zintegrowany

podgrzewacz 25 l

Logamax plus

GB112 -24

GB112 -29

GB112 -43

GB112 -60

Logamax plus

GB112 -24 T25

GB112 -29 T25

Własności i specyfika

Zastosowanie

• Domy jedno-, dwurodzinne oraz wielorodzinne

jak również o zabudowie szeregowej.

• Większe obiekty (instalacje przemysłowe)

w przypadku zastosowania kaskady kotłów

o mocy do 480 kW.

Opis urządzenia

• Urządzenie grzewcze w czterech wielkościach

mocy (24-60 kW)

• Moc kotła modulowana w przedziale:

- GB112 – 24-43: 30-100 %

- GB112 – 60: 39-100 %.

• Sprawność do 109 %.

• Wypróbowane standardowe rozwiązania

techniczne oraz optymalne układy hydrauliczne

w celu maksymalnego wykorzystania

zjawiska kondensacji.

• Możliwość zastosowania indywidualnych

rozwiązań układów hydraulicznych.

• Maksymalne wykorzystanie zjawiska kondensacji

z powodu wysokiej zawartości CO 2

w spalinach oraz niskiej temperatury spalin

(jedynie 3 K powyżej temperatury powrotu

wody grzewczej).

• Zintegrowany, o dużej powierzchni wymiany

wymiennik ciepła, zbudowany z rur ożebrowanych.

Paliwo

• Kotły grzewcze przeznaczone do opalania

gazem ziemnym grup: E (GZ50) oraz L W

(GZ41,5) przy wszystkich mocach typoszeregu;

gazem L S

(GZ35) dla mocy 24 i 29 kW,

a także gazem płynnym propanem dla mocy

24, 29 i 43 kW.

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej

• Kocioł jednofunkcyjny przystosowany jest

do współpracy z osobnymi pojemnościowymi

podgrzewaczami ciepłej wody Logalux

S120, SU160W, SU-200 W, SU300 W oraz

HC110.

• Kotły dwufunkcyjne GB112-24 T25 i GB112-29

T25 podgrzewają ciepłą wodę użytkową

w zintegrowanym podgrzewaczu pojemnościowym

o pojemności 25 litrów.

Ochrona środowiska/wielkość emisji

• Emisja substancji szkodliwych, poniżej dozwolonych

wartości granicznych obowiązujących

dla tzw. Programu hamburskiego.

• Niska emisja hałasu.

• Zastosowano płaski palnik ceramiczny, zapewniający

zmieszanie wstępne dla ograniczenia

emisji substancji szkodliwych.

Montaż, uruchomienie, konserwacja

• Montaż kotłów zalecany szczególnie

w piwnicy lub na poddaszu.

• Możliwość zredukowania czynności montażowych

oraz konserwacyjnych, dzięki

obszernej ofercie elementów przyłączeniowych

(zalecany jest montaż natynkowy z ułożonymi

swobodnie rurociągami) i zestawów

elementów systemów spalinowych.

• Uproszczenie prac uruchomieniowych oraz

serwisowych, dzięki możliwości zastosowania

zestawu diagnostycznego Suport Kit.

• Swobodny dostęp do wszystkich elementów

kotła oraz przejrzysta budowa, umożliwiające

proste i tanie przeprowadzenie prac

konserwacyjnych i serwisowych.

Obsługa

• Funkcje regulacyjne opracowane dla każdego

wariantu układu hydraulicznego instalacji

grzewczej.

• Wszystkie funkcje regulacyjne mogą być

ustawione przy pomocy prostych czynności

nastawczych.

1 – 038

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 7-60 kW

GB112

Logamax plus GB112

GB112

GB112-24/29 T25

GB112

GB112-24/29 T25

Wielkość kotła/kW 24 29 43 60 24 29

Wysokość/mm 685 685 685 685 1250 1250

Szerokość/mm 560 560 900 900 560 560

Kocioł wyposażony jest w:

• szynę montażową

• pompę obiegową

• zawór bezpieczeństwa

• odpowietrznik automatyczny

Głębokość/mm 431 431 431 431 431 431

Ciężar/kg 52 64 64 72 84 95

Oznaczenie

Zintegrowane podgrzewanie

ciepłej wody użytkowej

Wielkość kotła

Sterownik regulacyjny

w zestawie

gaz ziemny E (GZ50)

Numer artykułu

– 52 460

GB112-24 brak 24

Logamatic RC35

Logamatic 4121

Logamatic 4122

52 460RC35

52 460R4121

52 460R4122

– 52 461

GB112-29 brak 29

Logamatic RC35

Logamatic 4121

Logamatic 4122

52 461RC35

52 461R4121

52 461R4122

– 52 462

GB112-43 brak 43

Logamatic RC35

Logamatic 4121

Logamatic 4122

52 462RC35

52 462R4121

52 462R4122

– 52 479

GB112-60 brak 60

GB112-24 T25 podgrzewacz pojemnościowy 25 l 24

GB112-29 T25 podgrzewacz pojemnościowy 25 l 29

Logamatic RC35

Logamatic 4121

Logamatic 4122

Logamatic RC35

Logamatic 4121

Logamatic 4122

Logamatic RC35

Logamatic 4121

Logamatic 4122

52 479RC35

52 479R4121

52 479R4122

52 463RC35

52 463R4121

52 463R4122

52 761RC35

52 761R4121

52 761R4122

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 039


GB112

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 7-60 kW

Zestawy przezbrojeniowe na inne rodzaje gazu

Oznaczenie Opis Typ Numer artykułu

GB112-24

GB112-24 T25

76 667

Zestaw przezbrojeniowy

na gaz ziemny L W

1)

Zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego E (GZ50)

na gaz ziemny L W

(GZ41,5)

GB112-29

GB112-29 T25

76 670

GB112-43 76 673

GB112-60 87 200 018

Zestaw przezbrojeniowy

na gaz ziemny L S

1)

Zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego E (GZ50)

na gaz ziemny L S

(GZ35)

GB112-24

GB112-24 T25

GB112-29

GB112-29 T25

76 668

76 672

Zestaw przezbrojeniowy

na gaz płynny

Zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego E (GZ50)

na gaz płynny propan

GB112-24

GB112-24 T25

GB112-29

GB112-29 T25

7 095 520

7 095 530

GB112-43 7 095 540

1)

Przy zamówieniu kotła na wskazany rodzaj gazu ziemnego niezbędny zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego grupy E

znajduje się w dostawie bez dodatkowej dopłaty

1 – 040

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 7-60 kW

GB112

Podgrzewacze pojemnościowe Logalux

SU...W

HC110

S120/2

HC110 S120/2 SU160 W SU200 W SU300 W

Wysokość/mm 850 956 1188 1448 1465

Szerokość/mm 480

Głębokość/mm 500

Ø 512 Ø 556 Ø 556 Ø 672

Ciężar/kg 65 72 98 110 145

Oznaczenie Wykonanie Pojemność podgrzewacza [l] Numer artykułu

HC110 naścienne/stojące 110 7097 135

S120/2

120 30 008 781

SU160 W 160 30 008 776

stojące

SU200 W 200 30 008 778

SU300 W 300 30 008 779

Szczegółowe informacje o pojemnościowych podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej Logalux SU ⇒ od strony 10 – 001

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 041


GB112

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 7-60 kW

Logamatic RC35

Moduł obsługowy RC35

Zakres stosowania

Do 06.07.2006 14:45 h

Raum

21.9C

AUT

Wyłącznie

wysterowanie

z zewnątrz

HK

Uwaga:

Stosowanie maksymalnie jednego modułu obsługowego Logamatic RC35 na instalację. Sterowanie

parametrami pracy kotła przy braku możliwości współpracy z modułami funkcyjnymi systemu EMS.

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej przez Logamax plus GB112-24/29/43/60 w zewnętrznym

podgrzewaczu pojemnościowym po doposażeniu o trójdrogowy zawór przełączający oraz czujnik

temperatury ciepłej wody dla UBA, poprzez wymuszenie przepływu wody grzewczej pompą kotłową.

W kotle dwufunkcyjnym Logamax plus GB112-24/29 T25 ciepła woda użytkowa podgrzewana jest we

wbudowanym podgrzewaczu pojemnościowym 25 l z użyciem zintegrowanego zaworu trójdrogowego.

Regulator pomieszczeniowy/moduł obsługowy RC35 Numer artykułu

Wyposażenie dodatkowe

Numer artykułu 7747303 916

Dodatkowy czujnik temp. w pomieszczeniu 5993 226

FB/FH – czujnik podgrzewacza c.w.u. 1) 87095 626

W002 – przekaźnik zbiorczego sygnału usterki 2) 7000 142

G-SU – zawór 3-drogowy przełączający c.w.u 1) 7095 580

G-UB – zawór 3-drogowy przełączający c.w.u. z orurowaniem dla S120/3 1) 7095 552

wyposażenie podstawowe

opcja

1)

Należy zamawiać przy zestawie zewnętrznego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej z kotłem jednofunkcyjnym

Logamax plus GB112-24, GB112-29, GB112-43, GB112-60

2)

Stosowany samodzielnie (wykluczona równoległa praca z RC35) jako niezależna regulacja dla sterowania kotła sygnałem 0-10 V

1 – 042

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 7-60 kW

GB112

System regulacyjny Logamatic 4000

Zakres stosowania

Sterownik regulacyjny

Logamatic 4121

(w wyposażeniu podstawowym)

1) Wyłącznie

wysterowanie

z zewnątrz

HK1

HK2

1)

Uwaga

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej

sterowane z UBA1.x poprzez podłączony

do zacisków przyłączeniowych kotła zawór

3-drogowy GSU (GUB) oraz czujnik FB/FH.

Alternatywnie możliwe jest wysterowanie

pompy ładowania ciepłej wody użytkowej

i pompy cyrkulacyjnej z zacisków sterownika

regulacyjnego Logamatic 4121 lecz wówczas

obieg grzewczy HK1 redukowany jest do

obiegu bez mieszacza

Sterownik regulacyjny Logamatic 4121 Logamatic 4122 Numer artykułu

Moduły

Numer artykułu 30008 912 30008 927 –

FM441 – 1 obieg grzewczy z mieszaczem, ciepła woda użytkowa – 30004 856

FM442 – 2 obiegi grzewcze z mieszaczem 30004 873

FM443 – moduł solarny podgrzewania ciepłej wody użytkowej 30006 379

FM444 – wysterowanie alternatywnego źródła ciepła 5016 830

FM445 – moduł dla systemu ładowania zasobnika z zewn. wymiennikiem 2) 5016 844

FM446 – moduł EIB 5016 822

FM448 – zbiorczy meldunek usterek, wej./wyj. 0-10 V 30006 068

FM455 KSE 1 – złącze EMS – –

FM456 KSE 2 – wysterowanie podwójnej kaskady 30009 047

FM457 KSE 4 – wysterowanie poczwórnej kaskady 30009 061

Wolnych gniazd dla modułów funkcyjnych 1 2

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw montażu MEC2 w pomieszczeniu, cokół i wyświetlacz kotłowy 5720 812

BFU obsługa zdalna 30002 250

Oddzielny czujnik temperatury w pomieszczeniu 5993 226

FV/FZ – zestaw czujnika dla FM441, FM442 5991 376

FSS – zestaw czujnika dla FM443 5991 520

FGZ – czujnik temperatury spalin dla FM444 82295 500

Zestaw czujnika dla FM444 – 6 mm 63043 337

Zestaw czujnika dla FM444 – 9 mm 63043 768

HZG – zestaw rozszerzający dla FM443 5991 530

AS-E – zestaw przyłączeniowy podgrzewacza 3) 5991 387

Tuleja zanurzeniowa R ½”, 100 mm długości 4) 5446 142

VM10 – moduł do wysterowania 2-go zaworu elektromagnetycznego 5016 993

FB/FH – czujnik podgrzewacza c.w.u. 5) 87095 626

G-SU – zawór 3-drogowy przełączający c.w.u. 5) 7095 580

G-UB – zawór 3-drogowy przełączający c.w.u. z orurowaniem dla S120/3 5) 7095 552

wyposażenie podstawowe opcja

2)

Zastosowanie modułu FM445 powoduje wyłączenie funkcji przygotowania c.w.u. przez moduł centralny ZM424 lub moduł FM441

3)

Czujnik stosowany przy podłączeniu sterowania c.w.u. do zacisków w Logamatic 4000 jest już w zakresie dostawy modułu FM445

4)

Opcjonalnie dla obiegu grzewczego z organem nastawczym

5)

Elementy stosowane przy podłączeniu sterowania c.w.u. do zacisków UBA – układ ładujący z 3-drogowym zaworem przełączającym

Szczegółowe informacje o sterownikach regulacyjnych, modułach i wyposażeniu dodatkowym oraz systemach zdalnego nadzoru ⇒ od strony 9 – 001

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 043


GB112

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 7-60 kW

Wyposażenie dodatkowe elementy składowe

Logamax GB112-24/29/43

Logamax GB112-60

Bez podgrzewacza

ciepłej wody

Ze zintegrowanym przepływowym

grzaniem ciepłej wody

Z zewnętrznym podgrzewaczem

pojemn. ciepłej wody

Bez podgrzewacza

ciepłej wody

Z zewnętrznym podgrzewaczem

pojemn. ciepłej wody

Rodzaj montażu: NT – natynkowo, PT – podtynkowo NT PT NT PT NT NT NT

Wyposażenie instalacji grzewczej i gazowej

GA-BS – zawór gazowy przelotowy 7095 367

GA-BS ¾” – zawór gazowy przelotowy 80949 216

HKA – zestaw przyłączeniowy obiegów grzewczych 7095 690

HKA DN32 – zestaw przyłączeniowy obiegów grzewczych 7095 692

GU-BS – zawór gazowy kątowy 7095 368

G-AA – zestaw przyłączeniowy naczynia wzbiorczego MAG 1) 7095 670

HU – zawory serwisowe 7095 410

AVDO 20 – zawór przelewowy 2) 81281 072

AVDO 25 – zawór przelewowy 2) 81281 074

ASV-PV 32 – regulator różnicy ciśnień 2) 81415 312 / 3) / 3) / 3) / 3) / 3)

ASV-PV 40 – regulator różnicy ciśnień 2) 81415 316

ASV-M 32 – zawór regulacji pionu 2) 83164 132 / 3) / 3) / 3) / 3) / 3)

ASV-M 40 – zawór regulacji pionu 2) 83164 136

Wyposażenie urządzeń ze zintegrowanym pogrzewaczem c.w.u.

G-BS 25 – zestaw przyłącza wody pitnej 7095 612

Wyposażenie dla podgrzewaczy pojemnościowych

G-SU – przełączający zawór 3-drogowy 7095 580 4)

G-SU DN32 – przełączający zawór 3-drogowy 7095 582 4)

FB/FH – czujnik temperatury ciepłej wody 87095 626

AS4 – zestaw przyłączeniowy podgrzewacza 5991 362

Wyposażenie dla układów ze sprzęgłem hydraulicznym

WHY 80/60 – sprzęgło hydr. do 2,5m 3 /h 63013 537

WHY 120/80 – sprzęgło hydr. do 5m 3 /h 67900 186

Wyposażenie opcjonalne (tylko GB112-24 oraz GB112-29)

G-MAG – moduł naczynia wzbiorczego 7095 590

G-BL – obudowa maskująca przyłącza 7095 630

G-DM – reduktor ciśnienia 7095 600 7)

wyposażenie podstawowe

opcja

4) 4)

5) 5)

6) 6) 6) 6) 6)

6) 6) 6) 6) 6)

1)

Do zainstalowania zewnętrznego membranowego naczynia wzbiorczego (G-MAG lub DAG)

2)

Przy użyciu sprzęgła hydraulicznego nie jest konieczny

3)

Opcja dla GB112-24 oraz GB112-29

4)

Dla zewnętrznych pojemnościowych pogrzewaczy przy sterowaniu podgrzewem ciepłej wody przez automat palnikowy UBA

5)

Dla zewnętrznych pojemnościowych pogrzewaczy przy sterowaniu podgrzewem ciepłej wody przez Logamatic 4000

6)

Jeśli niewystarczająca jest wydajność pompy zintegrowanej

7)

Jeśli instalacja domowa nie jest wyposażona w reduktor ciśnienia

1 – 044

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 7-60 kW

GB112

Wyposażenie dodatkowe

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Wyposażenie instalacji grzewczej i gazowej

GA-BS ½”

Przelotowy zawór

gazowy

GA-BS ¾”

Przelotowy zawór

gazowy

HKA

Zestaw przyłączeniowy

obiegu grzewczego

HKA DN32

Zestaw przyłączeniowy

obiegów grzewczych

GU-BS

Zawór gazowy kątowy

• R½”

• do montażu natynkowego

• ze zintegrowanym zaworem zabezpieczenia

przeciwpożarowego

• R¾”

• do montażu natynkowego

• ze zintegrowanym zaworem zabezpieczenia

przeciwpożarowego

• do montażu natynkowego kotła bez przesłony

• 2 kulowe zawory odcinające (serwisowe)

• 1 trójnik dla podłączenia zewnętrznego naczynia

wzbiorczego

• 2 śrubunki Rp1”

• do montażu natynkowego kotła bez przesłony

• 2 kulowe zawory odcinające (serwisowe)

• 1 trójnik dla podłączenia zewnętrznego naczynia

wzbiorczego

• 2 śrubunki Rp1”

• R½”

• do montażu podtynkowego

• ze zintegrowanym zaworem zabezpieczenia

przeciwpożarowego

7 095 367

80 949 216

7 095 690

7 095 692

7 095 368

G-AA

Zestaw przyłączeniowy

naczynia wzbiorczego MAG 1)

• z trójnikiem do podłączenia G-MAG lub zewnętrznego

membranowego naczynia wzbiorczego DAG

• rura przedłużająca

• przejście na zawór serwisowy R¾”

7 095 670

HU

Zawory serwisowe

AVDO 20

Zawór przelewowy 2)

AVDO 25

Zawór przelewowy 2)

ASV-PV 32

Regulator różnicy ciśnień

ASV-PV 40

Regulator różnicy ciśnień

• 2 zawory serwisowe dla obiegów grzewczych

R¾ do montażu podtynkowego

• wyłącznie w połączeniu z G-AA lub G-UB

• Rp¾/R¾

• zawór kątowy

• zakres nastaw 0,05-0,5 bar

• Rp1

• zawór kątowy

• zakres nastaw 0,05-0,5 bar

• dla zabudowy „podpionowej”

• zakres nastaw 0,05-0,25 bar

• wyłącznie we współpracy z ASV-M

• DN32, K VS

= 6,3; Rp1¼”

• dla zabudowy „podpionowej”

• zakres nastaw 0,05-0,25 bar

• wyłącznie we współpracy z ASV-M

• DN40, K VS

= 10; Rp1½”

7 095 410

81 281 072

81 281 074

81 415 312

81 415 316

ASV-M 32

Zawór regulacji pionu

ASV-M 40

Zawór regulacji pionu

• DN32, K VS

= 6,3; Rp1¼” 83 164 132

• DN40, K VS

= 10; Rp1½” 83 164 136

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 045


GB112

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 7-60 kW

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Wyposażenie urządzeń ze zintegrowaną c.w.u.

G-BS 25

Zestaw przyłącza

ciepłej wody użytkowej

• zestaw przyłączeniowy instalacji ciepłej wody użytkowej

• z zaworem bezpieczeństwa, syfonem, lejkiem oraz

połączeniami rurowymi podgrzewacza pojemnościowego

7 095 612

Wyposażenie dla podgrzewaczy pojemnościowych

G-SU

Przełączający

zawór 3-drogowy

• zawór przełączający do montażu natynkowego

• dla wariantu połączeń bez zastosowanej osłony

7 095 580

G-SU DN32

Przełączający zawór 3-drogowy

• zawór przełączający do montażu natynkowego1¼”

• dla wariantu połączeń bez zastosowanej osłony

7 095 582

FB/FH

Czujnik temperatury

ciepłej wody

AS4

Zestaw przyłączeniowy

podgrzewacza

• czujnik temperatury ciepłej wody

• przeznaczony do współpracy zewnętrznego podgrzewacza

ze sterowaniem z automatu palnikowego UBA

• z wtyczką przyłączeniową do uniwersalnego automatu

palnikowego UBA

• czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej

• czujnik stosowany przy podłączeniu sterowania c.w.u.

do zacisków w Logamatic 4000

7 095 620

5 991 362

Wyposażenie dla układów ze sprzęgłem hydraulicznym

WHY 80/60

Sprzęgło hydrauliczne

do 2,5m 3 /h

WHY 120/80

Sprzęgło hydrauliczne

do 5m 3 /h

• sprzęgło hydrauliczne DN 120/80

• wraz z izolacją

• zawiera tuleję pomiarową dla czujnika temperatury

w kształcie walca oraz zawór spustowy

• przystosowane do zawieszania na ścianie

• sprzęgło hydrauliczne DN 120/80

• wraz z izolacją

• zawiera tuleję pomiarową dla czujnika temperatury

w kształcie walca, zawór spustowy oraz kołki rozporowe i śruby

• przystosowane do zawieszania na ścianie

63 013 537

67 900 186

Wyposażenie opcjonalne (tylko GB112-24 oraz GB112-29)

G-MAG

Moduł naczynia

wzbiorczego

• moduł membranowego naczynia wzbiorczego (15 l/0,75 bar)

wraz z ramą mocującą, służącą do zawieszania na ścianie

• podwójne niple R¾ oraz elastyczny przewód łączący do

łączenia pod obudową G-BL

7 095 590

G-BL

Obudowa

maskująca przyłącza

• dla zasłonięcia przyłączy gazu

i wodnych przy montażu ze stojącym poniżej podgrzewaczem

pojemnościowym c.w.u.

• montaż natynkowy

7 095 630

G-DM

Reduktor ciśnienia

• do późniejszego domontowania do G-BS 25

• zmniejszenie ciśnienia do 4 bar

7 095 600

1 – 046

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 7-60 kW

GB112

Zestawy szybkiego montażu obiegów grzewczych

1)

Wysokość zestawów przyłączeniowych obiegów

grzewczych HSM 15, HSM 20, HSM 25 oraz HS 25

W celu połączenia zestawu DN 25 z rozdzielaczem DN 32

niezbędny jest zestaw ES0, nr art.: 6790 0475

2)

Wysokość zestawów przyłączeniowych obiegów

grzewczych HSM 32 i HS 32

Średnica przyłączy dla zasilania (VH) oraz powrotu (RH)

obiegów grzewczych:

Rp 1” dla HSM 15, HSM 20

HSM 25 i HS 25

Rp 1¼” dla HSM 32 i HS 32

Średnica przyłączy sprzęgła hydraulicznego WHY 80/60:

R 1” dla zasilania (VK) i powrotu (RK)

Maksymalny przepływ objętościowy 2,5 m³/h

Średnica przyłączy sprzęgła hydraulicznego WHY 120/80:

R 1½” dla zasilania (VK) i powrotu (RK)

Maksymalny przepływ objętościowy 5,0 m³/h

Gdy zestaw szybkiego montażu zastosowano bez

rozdzielacza obiegów grzewczych, możliwy jest jego montaż

jedynie na lewo od kotła. Montaż zestawu na prawo od kotła,

można zrealizować przy pomocy wykonanych na obiekcie

połączeń rurowych.

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 047


GB112

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 7-60 kW

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Zestawy

RK 2/25 1)

System szybkiego montażu

obiegów grzewczych

RK 2/32 1)

System szybkiego montażu

obiegów grzewczych

RK 3/32 1)

System szybkiego montażu

obiegów grzewczych

• zestaw do szybkiego montażu, ze sprzęgłem hydraulicznym, maks. 2500 l/h, DN 25

• rurociągi przyłączeniowe pomiędzy sprzęgłem a rozdzielaczem DN 25

• HKV 2/25, rozdzielacz obiegów grzewczych

• WMS 2 dla HKV 2/25

• zestaw do szybkiego montażu, ze sprzęgłem hydraulicznym, maks. 5000 l/h,

• rurociągi przyłączeniowe do sprzęgła hydraulicznego

• HKV 2/32, rozdzielacz obiegów grzewczych

• WMS 2 dla HKV 2/32

• zestaw do szybkiego montażu, ze sprzęgłem hydraulicznym, maks. 5000 l/h,

• rurociągi przyłączeniowe do sprzęgła hydraulicznego

• HKV 3/32, rozdzielacz obiegów grzewczych

• WMS 3 dla HKV 3/32

80 700 276

80 700 280

80 700 284

Elementy do dowolnego zestawiania

WHY 80/60

Sprzęgło hydrauliczne

WHY 120/80

Sprzęgło hydrauliczne

AS HKV 25

Zestaw przyłączeniowy

AS HKV 32

Zestaw przyłączeniowy

• sprzęgło hydrauliczne DN 80/60 z izolacją cieplną w kolorze czarnym

• zawiera tuleję pomiarową dla czujników o przekroju kołowym, mocowanie dla

zawieszenia na ścianie, zawór spustowy, kołki rozporowe i śruby

• maksymalny przepływ 2500 l/h.

• sprzęgło hydrauliczne DN 120/80 z izolacją cieplną w kolorze czarnym

• zawiera tuleję pomiarową dla czujników o przekroju kołowym, mocowanie dla

zawieszenia na ścianie, zawór spustowy, kołki rozporowe i śruby

• maksymalnie 5000 l/h.

• do podłączenia instalacji do strony wtórnej sprzęgła WHY 80/60

• do podłączenia instalacji do strony wtórnej sprzęgła WHY 120/80

63 013 537

67 900 186

5 354 210

5 584 552

Tuleja zanurzeniowa ½” • R ½” 100 mm długości dla czujników Logamatic 5 446 142

Rozdzielacz obiegów

grzewczych

Zestaw do montażu

naściennego

Połączenia rurowe

• HKV 2/25 – dla dwóch obiegów grzewczych

• HKV 3/25 – dla trzech obiegów grzewczych

• HKV 2/32 – dla dwóch obiegów grzewczych

• HKV 3/32 – dla trzech obiegów grzewczych

• HKV 4/25 – dla czterech obiegów grzewczych

• HKV 5/25 – dla pięciu obiegów grzewczych

• WMS 1 dla montażu naściennego pojedynczego zestawu szybkiego montażu

• WMS 2 dla HKV 2/32 + HKV 2/25

• WMS 3 dla HKV 3/32 + HKV 3/25

• WMS 4/5 dla HKV 4/25/HKV 5/25

• ze sprzęgła hydraulicznego 80/60 do rozdzielacza obiegów grzewczych HKV 2/25

• ze sprzęgła hydraulicznego 80/120 do rozdzielacza obiegów grzewczych HKV 2/32

• ze sprzęgła hydraulicznego 80/120 do rozdzielacza obiegów grzewczych HKV 3/32 i HKV 3/25

5 024 880

5 024 871

5 024 870

5 024 872

5 024 882

5 024 884

67 900 470

67 900 471

67 900 472

63 014 540

63 013 548

5 584 584

5 584 586

Termostat przylgowy

AT 90

• dla zabezpieczania ogrzewania podłogowego

• z wtyczką przystosowaną do podłączenia z Logamatic 4000 80 155 200

1)

Zestaw szybkiego montażu należy uzupełnić o odpowiedni zestaw przyłączeniowy obiegów grzewczych

1 – 048

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 7-60 kW

GB112

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Zestawy

• HSM 15 E, biały dla jednego obiegu z mieszaczem DN 15, pompa elektroniczna 80 680 008

• HSM 20 E, biały dla jednego obiegu z mieszaczem DN 20, pompa elektroniczna 80 680 026

Zestaw szybkiego montażu

• HSM 25 E, biały dla jednego obiegu z mieszaczem DN 25, pompa elektroniczna 80 680 034

• HS 25 E, biały dla jednego obiegu bez mieszacza DN 25, pompa elektroniczna 80 680 014

• HSM 32 E, biały dla jednego obiegu z mieszaczem DN 32, pompa elektroniczna 80 680 124

• HS 32 E, biały dla jednego obiegu bez mieszacza DN 32, pompa elektroniczna 80 680 114

Zestaw przyłączeniowy ES0

• ES0 dla zestawu przyłączeniowego obiegów DN 15/20/25 przy montażu na

rozdzielacz DN32

67 900 475

Zestaw przejściowy ÜS1 • dla podłączenia zestawu szybkiego montażu obiegów DN 32 na rozdzielacz DN25 63 012 350

Zestaw przejściowy ÜS2

• dla HKV 32 w kombinacji z HS 25, HSM 15/20/25 wysokość wbudowania 50 mm

• dla wyrównania wysokości wbudowania DN 15/20/25 z DN 32

63 010 008

Zestaw przejściowy ÜS3 • Zestaw przejściowy G 1½” na G 1¼” 63 034 128

Zestaw przejściowy

Grupa rurowa

dla licznika ciepła

Grupa rurowa

dla separacji systemu

• DN 40 na DN32, uszczelnienie płaskie, G 2” na G 1½”

• DN 40 na DN32, stożkowe, G 2” na R 1½”

• do zamontowania przed zestawem obiegu wysokość wbudowania ok. 200 mm

• dla standardowego licznika ciepła Pollux oraz Deltamess

• wymiary wbudowania licznika 110 mm, ¾”

130 mm, 1”

• do starszych instalacji z rurami nie zapewniającymi szczelności tlenowej

• dla separacji systemu wysokość wbudowania ok. 200mm

maks. 15kW z UPE 25-60, ΔT = 10 K

• DN 25

• do zamontowania pod zestawem szybkiego montażu obiegu DN 15/20/25

• z zaworem bezpieczeństwa 3 bar

• z manometrem, zaworem do napełniania i opróżniania, odpowietrznikiem,

wymiennikiem płytowym ze stali szlachetnej; izolacja cieplna w kolorze czarnym;

wymagany minimalny odstęp z prawej strony 150 mm

5 024 886

5 024 888

80 680 154

80 680 156

80 680 158

Przy ΔT = 20 K można stosować:

HSM 15 E

– K VS

= 2,5 m 3 /h do 15 kW

HSM 20 E

– K VS

= 6,3 m 3 /h do 30 kW

HSM 25 E

– K VS

= 8,0 m 3 /h do 40 kW

HSM 32 E

– K VS

= 18,0 m 3 /h do 65 kW

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 049


GB112

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 7-60 kW

Logamax plus GB112

Certyfikacja

Kotły zostały zaprojektowane i zbudowane

zgodnie z Dyrektywami UE: 90/396/EWG (gazowa),

92/42/EWG (sprawnościowa), 73/23/

EWG (niskonapięciowa), 89/335/EWG (kompatybilności

elektromagnetycznej). Uwzględniono

wymagania norm: DIN 3368 oraz EN

297, EN 483, EN 437, EN 677.

Wyposażenie

• Ceramiczny palnik z możliwością modulacji

mocy w zakresie:

- Logamax plus GB112-24 – 43: 30-100 %

- Logamax plus GB112-60: 39-100 %

• Wysokosprawny wymiennik ciepła ze specjalnego

odpornego na korozję stopu aluminium

do całorocznej pracy kondensacyjnej.

• Zawór bezpieczeństwa 3,0 bar.

• Blok zaworów gazowych z nastawialnym regulatorem

ciśnienia.

• Termomanometr.

• Zawór napełniania i spustu.

• Odpowietrznik automatyczny.

• System detekcji dla kontroli przepływu wody

grzewczej przez kocioł.

• Elektroda zapłonowa.

• Układ jonizacyjnej kontroli płomienia.

• Automat palnikowy UBA, w technice mikroprocesorowej,

dla cyfrowej kontroli i sterowania

wszystkich urządzeń elektronicznych

w kotle.

• Możliwość podłączenia urządzenia diagnostycznego

Support Kit.

Więcej o urządzeniu ⇒ rozdział 10

Różnice wyposażenia

Logamax plus GB112-24 T25

• Zintegrowany zawór 3-drogowy dla przełączenia

pomiędzy pracą na potrzeby grzewcze

oraz podgrzewaniem c.w.u.

• Zintegrowany pojemnościowy podgrzewacz

c.w.u. o pojemności 25 l, wykonany z miedzi.

Zakres zastosowań

• Domy jedno-, wielorodzinne i szeregowe,

większe obiekty budowlane.

• Możliwość wykorzystania w kaskadach

o mocy do 480 kW.

• Praca z poborem powietrza oraz niezależnie

od powietrza w pomieszczenia zainstalowania

kotła.

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w zewnętrznym

podgrzewaczu pojemnościowym

Zakres stosowania

• Ten typ podgrzewania ciepłej wody użytkowej

stosować można dla większej liczby

punktów poboru, z możliwością jednoczesnego

odbioru w kilku punktach stosownie

do pojemności podgrzewacza ciepłej wody.

• Dopuszczalne jest stosowanie przewodów

cyrkulacyjnych dla rurociągów c.w.u. ze sterowaniem

pracy pompy cyrkulacyjnej przez

urządzenie zewnętrzne lub z automatyki

Logamatic 4000. Jednak nie powinny być

stosowane nadmiernie długie i źle ocieplone

rurociągi ciepłej wody użytkowej, gdyż prowadzi

to do zwiększenia strat ponoszonych

na utrzymanie c.w.u. w gotowości.

Możliwe kombinacje

• W zależności od zapotrzebowania na ciepłą

wodę użytkową możliwa jest współpraca

kotła z różnej wielkości podgrzewaczami

pojemnościowymi. Z kotłami Logamax

plus GB112 mogą współpracować stojące

podgrzewacze pojemnościowe o objętości

S120/2, SU 160, 200 oraz 300 l.

• We wszystkich podgrzewaczach zastosowano

termoglazurę firmy Buderus, chroniącą

powierzchnie wewnętrzne przed korozją.

Zintegrowane podgrzewanie ciepłej wody

użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym

25 l Logamax plus GB112-24 T25

Zakres stosowania

• Ten typ podgrzewania ciepłej wody użytkowej

stosować można dla większej liczby

punktów poboru, lecz nie powinny one być

użytkowane jednocześnie.

• Nie przewiduje się stosowania przewodów

cyrkulacyjnych dla rurociągów c.w.u. a tym

samym maksymalna odległość jaką ma do

pokonania strumień ciepłej wody jest ograniczona.

• Nie powinny być stosowane rurociągi ciepłej

wody użytkowej wykonane z rury stalowej

ocynkowanej.

• Przy aktywnych obu trybach pracy kotła

(c.o.-c.w.u.), zawsze pierwszeństwo ma zapotrzebowanie

na ciepłą wodę.

Wymagane jest wykonanie na obiekcie zabezpieczenia

podgrzewacza przed wzrostem ciśnienia

po stronie sanitarnej

Wskazówki projektowe dla hydrauliki

Pompa obiegowa

• Montowana fabrycznie w kotłach pompa

obiegowa jest pompą bez funkcji modulacji.

• Na zamieszczonych wykresach podano

ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o.,

na wylocie wody grzewczej z kotła. Należy

sprawdzić możliwość zastosowania kotła

w danej instalacji, biorąc pod uwagę parametry

instalacji: ΔT oraz opór hydrauliczny.

• W przypadku oporów na instalacji przewyższających

dyspozycyjne ciśnienie pompy

umieszczonej w kotle należy przewidzieć

separację hydrauliczną np. stosując sprzęgło

hydrauliczne (patrz także „Materiały do

projektowania: Kondensacyjne gazowe kotły

naścienne serii Excellent”).

P mbar

600

500

T=20 K poziom 1

poziom 2

poziom 3

400

300

200

100

0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Wykres ciśnienia dyspozycyjnego pompy

w Logamax U112-24 (moc kotła 24 kW)

Q l/min

P mbar

600

T=20 K

500

400

300

200

100

0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Wykres ciśnienia dyspozycyjnego pompy

w Logamax U112-24 T25 (moc kotła 24 kW)

Q l/min

1 – 050

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 7-60 kW

GB112

P mbar

600

500

T=20 K poziom 1

poziom 2

poziom 3

400

300

200

100

0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Wykres ciśnienia dyspozycyjnego pompy

w Logamax U112-29 (moc kotła 29 kW)

P mbar

Q l/min

600

500

T=20 K

400

300

200

100

0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Wykres ciśnienia dyspozycyjnego pompy

w Logamax U112-43 (moc kotła 43 kW)

Q l/min

Legenda do wykresów ciśnienia dyspozycyjnego pomp:

∆P – ciśnienie dyspozycyjne

Q – przepływ objętościowy

P mbar

600

T=20 K

500

400

300

200

100

0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Wykres ciśnienia dyspozycyjnego pompy

w Logamax U112-29 T25 (moc kotła 29 kW)

P mbar

Q l/min

600

500

400

300

200

100

0

T=25 K T=20 K

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

Wykres ciśnienia dyspozycyjnego pompy

w Logamax U112-60 (moc kotła 60 kW)

Q l/min

Membranowe naczynie wzbiorcze

W przypadku konkretnej instalacji ogrzewczej,

należy dobrać odpowiednie membranowe

naczynie wzbiorcze na podstawie obliczenia

jego wymaganej pojemności w oparciu

o stosowną normę (w Polsce PN-B-02414

– stan 08.2007).

Zawór upustowy

Dla wszystkich kotłów Logamax plus GB112

wymagana jest niewielka wartość minimalnego

strumienia przepływu wody grzewczej

(150-500 l/h, w zależności od wielkości kotła).

Minimalna wartość przepływu może

być zapewniona np. przez zastosowanie zaworu

upustowego. Zawór ten powinien być

zamontowany w bezpośrednim sąsiedztwie

kotła, za 3-drogowym zaworem przełączającym

jeśli został on zainstalowany dla obiegu

ciepłej wody użytkowej. Ciśnienie otwarcia

zaworu upustowego należy ustawić na wartość

ok. 250 mbar dla kotłów Logamax plus

GB112-24/29 oraz ok. 400 do 500 mbar dla

kotłów GB112-43/60.

Odprowadzenie kondensatu

Powstający w kondensacyjnych kotłach

podczas pracy grzewczej oraz spływający

z instalacji spalinowej kondensat należy

odprowadzić do ogólnodostępnej instalacji

kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie przepisami.

Woda grzewcza

Zła jakość wody grzewczej powoduje tworzenie

się szlamu oraz występowanie zjawisk korozyjnych.

Może to doprowadzić do zakłócenia

funkcjonowania instalacji oraz uszkodzenia

wymienników ciepła. Przed napełnieniem należy

więc instalację grzewczą gruntownie wypłukać

wodą wodociągową. Kotły Logamax plus

należy stosować wyłącznie w zamkniętych

systemach grzewczych. Zład grzewczy można

napełniać i uzupełniać surową wodą wodociągową.

Niedozwolone jest dodawanie do wody

jakichkolwiek środków, np. podnoszących lub

obniżających wartość pH (domieszki chemiczne

i/lub inhibitory), zabezpieczających przed

zamarzaniem lub zmiękczających. Dla uniknięcia

wnikania do obiegowej wody grzewczej

tlenu, należy zastosować prawidłowo dobrane

membranowe naczynie wzbiorcze o odpowiedniej

dla instalacji wielkości. W przypadku

modernizacji starszych instalacji grzewczych

należy chronić kocioł przed dopływem zanieczyszczeń

z istniejącej instalacji grzewczej.

W tym celu zalecane jest zabudowanie na

wspólnym rurociągu powrotnym odpowiednio

do stopnia niebezpieczeństwa napływu do kotła

zanieczyszczeń, filtra lub filtroodmulacza.

Wskazówka

Jeżeli w instalacji grzewczej, np. do ogrzewania

podłogowego, używane są przewody

z tworzywa sztucznego, to muszą być one

nieprzenikalne dla tlenu. Jeśli użyte rury

z tworzywa sztucznego nie spełniają tego warunku,

konieczne jest oddzielenie obiegu kotła

od reszty instalacji grzewczej za pomocą

płytowego wymiennika ciepła.

Pomieszczenie zainstalowania kotła

Montaż kotła wolno przeprowadzić wyłącznie

w pomieszczeniu spełniającym wymagania

krajowych i lokalnych przepisów.

W pobliżu gazowego kotła kondensacyjnego,

nie mogą być składowane materiały lub ciecze

palne. Powietrze do spalania nie powinno

zawierać zanieczyszczeń (np. związków

halogenowych, węglowodorów lub kurzu).

Pomieszczenie musi być zawsze odpowiednio

przewietrzane oraz zabezpieczone przed

mrozem. W szczególności należy uwzględnić

odnośną treść Dziennika Ustaw nr 75

poz. 690, a w przypadku opalania gazem

ziemnym Polskiej Normy PN-B02431-1 (stan

– listopad 2007). W zależności od rodzaju zastosowanego

systemu spalinowego, obowiązują

wymagania dla urządzenia pracującego

z poborem powietrza z pomieszczenia lub po

zastosowaniu odpowiedniego systemu powietrzno-spalinowego,

warunki dla urządzenia

pobierającego powietrze z zewnątrz.

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 051


GB112

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 7-60 kW

Logamax plus GB112-24/29/43/60

Logamax plus GB112-24/29

Logamax plus GB112-43/60

685

335

560

420

55

190

335

900

420

115

190

80 1) 158

VK – zasilanie kotła Ø28 mm

(śrubunek zaciskowy 28 x R1 w zestawie)

RK – powrót kotła Ø28 mm

(śrubunek zaciskowy 28 x R1 w zestawie)

Gaz – przyłącze gazu R½ (R¾ dla GB112-60)

AKO – wypływ kondensatu Ø32 mm

– przewód zasilający z wtyczką

55 75 225 75 75

55 75 225 307

75

30 46

1)

Średnica kształtki wylotowej spalin 80 mm

do koncentrycznego elementu

przyłączeniowego DN 80/125

Gaz

AKO

RK

VK

Gas

AKO

RK

VK

431

GB112-24 GB112-29 GB112-43 GB112-60

Wielkość kotła 24 29 43 60

Moc cieplna dla parametrów 40/30°C

(modulowana bezstopniowo)

moc znamionowa

moc częściowa

kW

kW

23,4

7,0

29,9

8,8

42,9

12,9

60,0

23,7

Moc cieplna dla parametrów 75/60°C

(modulowana bezstopniowo)

moc znamionowa

moc częściowa

kW

kW

21,4

6,4

27,3

8,2

39,3

11,8

55,1

21,4

Obciążenie cieplne paleniska kW 22,0 28,0 40,2 56,6

Sprawność normatywna wg DIN 4702-8

parametry 75/60°C

parametry 40/30°C

%

%

105

109

Maksymalna temperatura zasilania °C 40-90

Dopuszczalne ciśnienie po stronie wody grzewczej bar 3,0

Pojemność wodna l 2,5 3,0 3,6 4,7

Przyłącze spalin Ø 80/125

Temperatura spalin (parametry 75/60°C) moc znamionowa °C 65

Temperatura spalin (parametry 40/30°C)

moc znamionowa

moc częściowa

°C

°C

45

30

Zawartość CO 2

moc znamionowa % 9,2

Strumień masowy spalin (parametry 40/30°C)

moc znamionowa

moc częściowa

g/s

g/s

10,0

3,2

12,6

4,0

18,3

5,9

26,0

11,0

Dyspozycyjny spręż wentylatora Pa 140

Napięcie elektryczne V 230 ~ (50 Hz)

Pobór mocy elektrycznej

moc znamionowa

moc częściowa

W

W

120

60

130

70

180

85

200

100

Stopień ochrony elektrycznej IP X4D (44)

Ciężar (bez opakowania) kg 52 59 64 72

Oznakowanie CE CE-0085 AU 0277

1 – 052

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 7-60 kW

GB112

Logamax plus GB112-24/29 T25

Logamax plus GB112-24/29 T25

335

560

55

80 1)

158

1250

420

190

685

VK – zasilanie kotła Ø28 mm (śrubunek zaciskowy 28 x R1 w zestawie)

RK – powrót kotła Ø28 mm (śrubunek zaciskowy 28 x R1 w zestawie)

AW – wypływ ciepłej wody użytkowej Ø15 mm (śrubunek zaciskowy 15 x R½ w zestawie)

EK – dopływ wody zimnej Ø15 mm (śrubunek zaciskowy 15 x R½ w zestawie)

Gaz – przyłącze gazu R½

AKO – wypływ kondensatu Ø32 mm

– przewód zasilający z wtyczką

1)

Średnica kształtki wylotowej spalin 80 mm do koncentrycznego

elementu przyłączeniowego DN 80/125

55 75 75 75 75 75 75

Gaz AW VK RK

AKO EK

30

431

46

GB112-24 T25

GB112-29 T25

Wielkość kotła 24 29

Moc cieplna dla parametrów 40/30°C

(modulowana bezstopniowo)

Moc cieplna dla parametrów 75/60°C

(modulowana bezstopniowo)

moc znamionowa

moc częściowa

moc znamionowa

moc częściowa

Obciążenie cieplne paleniska kW 22,0 28,0

Sprawność znormalizowana wg DIN 4702-8

parametry 75/60°C

parametry 40/30°C

Maksymalna temperatura zasilania °C 40-90

Dopuszczalne ciśnienie po stronie wody grzewczej bar 3,0

Pojemność wodna l 2,5 3,0

Maksymalna nastawa temperatury ciepłej wody użytkowej °C 60 60

Maksymalne ciśnienie wody wodociągowej bar 8 8

Pobór ciepłej wody użytkowej T = 60°C l/min 6,0 8,2

Wybieg pompy po podgrzaniu ciepłej wody użytkowej min 2 2

Straty postojowe w trybie c.w.u. T = 60°C kWh/24h ~ 1,6 ~ 1,6

Przyłącze spalin Ø 80/125

Temperatura spalin (parametry 75/60°C) moc znamionowa °C 65

Temperatura spalin (parametry 40/30°C)

moc znamionowa

moc częściowa

Zawartość CO 2

moc znamionowa % 9,2

Strumień masowy spalin (parametry 40/30°C)

moc znamionowa

moc częściowa

Dyspozycyjny spręż wentylatora Pa do 140

Napięcie elektryczne V 230 ~ (50 Hz)

Pobór mocy elektrycznej

moc znamionowa

moc częściowa

Stopień ochrony elektrycznej IP 40 (B XX

) 44(C XX

)

Ciężar (bez opakowania) kg 84 95

Oznakowanie CE CE-0085 AU 0277

kW

kW

kW

kW

%

%

°C

°C

g/s

g/s

W

W

23,4

7,0

21,4

6,4

10,0

3,2

120

60

105

109

45

30

29,9

8,8

27,3

8,2

12,6

4,0

130

70

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 053


GB112

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 7-60 kW

Maksymalne długości systemu spalinowego GB112

Oznaczenie

GB112-

24 (T25)

Maksymalna długość łączna

[m]

GB112-

29 (T25)

GB112

-43

GB112

-60

Średnice [mm]

i maksymalna

długość odcinka

poziomego

Redukcja

długości

na każdą

dodatkową

kształtkę 1)

Średnice

pionowych

przewodów

spalinowego/

powietrznego

[mm]

Wymiary

szachtu

kominowego

[mm]

DO

14 14 – – – – 80/125

– – 14 9 – 1,5 m 80/125

rura ochronna

lub szacht

rura ochronna

lub szacht

15 20 – –

Ø 80/125

3 m

– 80/–

120 x 120

lub Ø 140

GA-K

– – 21 –

Ø 80/125

3 m

1,5 m 80/–

120 x 120

lub Ø 140

– – – 25

Ø 80/125

3 m

1,5 m 110/–

140 x 140

lub Ø 160

15 20 – –

Ø 80/125

3 m

– 80/125 –

GAF-K

– – 21 –

Ø 80/125

3 m

1,5 m 80/125 –

– – – 18

Ø 80/125

3 m

1,5 m 110/160 –

25

+5 zasys

(Ø125)

25

+5 zasys

(Ø125)

– –

Ø 80/125

3 m


80/–

120 x 120

+ wietrzenie 2) lub Ø 140

GAL-K

– –

25

+5 zasys

(Ø125)


Ø 80/125

3 m

1,5 m 80/–

120 x 120

lub Ø 140

– – –

25

+5 zasys

(Ø125)

Ø 80/125

3 m

1,5 m 110/–

140 x 140

lub Ø 160

LAS-K 1,4+L 3) 1,4+L 3) 1,4+L 3) 1,4+L 3) Ø 80/125


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 7-60 kW

GB112

Oznaczenie

GB112

-24 (T25)

Maksymalna długość łączna

[m]

GB112

-29 (T25)

GB112

-43

GB112

-60

Średnica

i maksymalna

długość odcinka

poziomego

Redukcja

długości

na każdą

dodatkową

kształtkę 1)

Średnice

pionowych

przewodów

spalinowego/

powietrznego

[mm]

Wymiary

szachtu

kominowego

[mm]

25 25 – –

Ø 80/125

3 m


80/–

120 x 120

+wietrzenie 2) lub Ø 140

GA-X

– – 25 –

Ø 80/125

3 m

1,5 m

80/–

120 x 120

+wietrzenie 2) lub Ø 140

– – – 25

Ø 80/125

3 m

1,5 m

110/– 140 x 140

+wietrzenie 2) lub Ø 160

GN 2+L 3) 2+L 3) 2+L 3) 2+L 3) Ø 80 < 2 m – (obcy komin) (obcy komin)

1)

Można uwzględnić maksymalnie trzy redukcje dla dodatkowych poza przewidzianymi w standardzie instalacji kolan lub trójników w systemie spalinowym;

jeżeli konieczne jest zastosowanie więcej niż trzech elementów dodatkowych należy w każdym przypadku sprawdzić instalację poprzez obliczenia

2)

„Wietrzenie” oznacza dodatkową przestrzeń w świetle szachtu kominowego konieczną dla prawidłowego przewietrzania przewodu spalinowego

3)

"L" = długość pionowego odcinka "obcego" systemu, wg obliczeń producenta tego systemu.

W czasie instalacji systemu spalinowego, należy

przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów

budowlanych oraz dotyczących ochrony

przeciwpożarowej. Projekt instalacji spalinowej

powinien uzyskać zatwierdzenie właściwego

dla danego terenu nadzoru kominiarskiego.

Należy stosować wyłącznie systemy przewodów

spalinowych, które uzyskały właściwe dopuszczenia

do stosowania w Polsce.

Stosowane przewody spalinowe powinny

być szczelne oraz wykonane z materiałów

niepalnych. Wewnętrzna powierzchnia tych

przewodów powinna być odporna na działanie

wytrącającego się ze spalin kondensatu.

Urządzenia spalające gaz powinny mieć podłączenie

do instalacji spalinowej na tej samej

kondygnacji, na której są zamontowane.

Dopuszcza się wyprowadzanie przewodów

spalinowych od urządzeń gazowych

z zamkniętą komorą spalania przez ścianę

zewnętrzną budynków jednorodzinnych, zagrodowych

i rekreacji indywidualnej dla mocy

nie większej niż 21 kW i mocy nie większej niż

5 kW, dla pozostałych budynków mieszkalnych

(stan – listopad 2007).

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 055


GB152

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

Przegląd systemu

Gazowy kocioł

kondensacyjny

Palnik

Sterownik regulacyjny

(wyposażenie dodatkowe)

System

powietrzno-spalinowy

Podgrzewanie

ciepłej wody użytkowej

Wykonanie/

kombinacja

Logamax plus

GB152

palnik gazowy

ze wstępnym

zmieszaniem

Logamatic

RC20 (RF)

Logamatic

RC35

Logamatic

4121

z poborem

powietrza

z pomieszczenia

bez poboru

powietrza

z pomieszczenia

bez lub w zewn.

podgrzewaczu

zintegrowane

Logamax plus

GB152 -16

GB152 -24

Logamax plus

GB152 -24K

Własności i specyfika

Zastosowanie

• Domy jedno-, dwu- i wielorodzinne jak również

o zabudowie szeregowej.

• Budynki z niskim zapotrzebowaniem ciepła.

• Zakres instalacji etażowych i mieszkań.

Opis urządzenia

• Wykonanie w dwóch wielkościach mocy

(16 i 24 kW) jako urządzenie grzewcze oraz

kombi (dwufunkcyjne)

• Moc modulowana od 5,3 do 16 względnie

24,0 kW.

• Funkcja booster dla ciepłej wody użytkowej

z 19 kW (przy urządzeniu 16 kW) i 28 kW

(przy urządzeniu 24 kW).

• Sprawność znormalizowana 108%.

• Łatwe podłączenie hydrauliczne dzięki integracji

zaworu przelewowego.

• Przeznaczony dla standardowych rozwiązań

hydraulicznych.

• Ulepszony wymiennik ciepła z rur użebrowanych

SpirAl ze stopu aluminiowego.

• Fabrycznie zintegrowany w kotłach jednofunkcyjnych

zawór 3-drogowy.

• Modulowana pompa obiegowa dla dopasowania

ilości wody grzewczej stosownie do

mocy palnika odpowiednio zmniejszająca

pobór prądu w porównaniu z tradycyjnymi

pompami.

Podłączenie wielu urządzeń

• Swoisty wariant urządzenia dla wielokrotnego

podłączenia do systemu spalinowego

w układzie nadciśnieniowym, do 5 kotłów

Logamax plus GB152 na wspólny komin

(przed zastosowaniem takiego rozwiązania

należy sprawdzić jego zgodność z przepisami

obowiązującymi w Polsce). Nadaje się dla

wymiany instalacji złożonej z kotłów niskotemperaturowych

(nie kondensacyjnych)

podłączonych do jednego komina, na kotły

kondensacyjne. Zamontowanie wkładu ze

stali szlachetnej umożliwia użytkowanie istniejącego

komina .

• Nastawialne moce od 7,5 do 16 lub do 24

kW.

Paliwo

• Przeznaczone do opalania gazem ziemnym

i gazem płynnym propanem zgodnym z DIN

EN 437.

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej

• Zewnętrznie z użyciem pojemnościowego

podgrzewacza c.w.u.

- kombinacja Logamax plus GB152 z zewnętrznym

podgrzewaczem pojemnościowym

Logalux HC110, S120, SU160-300 W

jak również S135/160 RW.

• Zintegrowane przygotowanie ciepłej wody

użytkowej.

- Logamax plus GB152-24 K z systemem

THERMO-quick o regulacji temperatury

na wypływie dla uzyskania ciepłej wody

bez opóźnienia czasowego,

- wysoki komfort ciepłej wody użytkowej

dzięki 19/28 kW mocy ciągłej.

Kompatybilne przyłącza

• Przyłącza wodne i gazowe są kompatybilne

z urządzeniami Bosch-Junkers.

• Przyłącza wodne i gazowe są kompatybilnie

z urządzeniami Vaillant po zastosowaniu zestawu

adaptera.

Wyposażenie

• Ze zintegrowanym zaworem napełniania

i spustu oraz zaworem bezpieczeństwa.

• Ze zintegrowanym 12 l membranowym naczyniem

wzbiorczym.

• Manometr ciśnienia wody grzewczej.

• Z czujnikiem ciśnienia dla pomiaru ciśnienia

w instalacji grzewczej oraz ograniczenia ciśnienia

minimalnego.

• Z zaworem przelewowym i zaworem 3-drogowym.

Ochrona środowiska/emisje

• Wykonany ze stali szlachetnej cylindryczny

palnik ze zmieszaniem wstępnym i spalaniem

powierzchniowym dla minimalizacji emisji.

Montaż, uruchomienie, konserwacja

• Montaż przeważnie w piwnicy lub na poddaszu.

• Zredukowany nakład prac przy montażu

i konserwacji z bogatym zestawem akcesoriów

podłączeniowych i zestawami montażowymi

dla odprowadzenia spalin.

• Uproszczone prace uruchomieniowe i serwisowe

dzięki menu serwisowemu w sterowniku

regulacyjnym Logamatic RC35.

• Niewielki ciężar.

• Prosty i szybki demontaż wymiennika ciepła

z rury użebrowanej – SpirAl.

Obsługa

• Dopasowane funkcje regulacyjne dla obecnie

spotykanych instalacji hydraulicznych

• Wszystkie funkcje urządzenia regulacyjnego

nastawialne niewielkim nakładem czynności.

1 – 056

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

GB152

Logamax plus GB152

GB152

Wielkość kotła 16 24 24K

Wysokość/mm 850 850 850

Szerokość/mm 480 480 480

Głębokość/mm 370 370 370

Ciężar/kg 34 34 36

Kocioł wyposażony jest w:

• membranowe naczynie wzbiorcze 12 litrów

• zawór napełniania i spustu

• zawór bezpieczeństwa

• zawór przelewowy

• zawór 3-drogowy

• modulowaną pompę obiegową

Oznaczenie

Zintegrowane podgrzewanie

ciepłej wody użytkowej

Wielkość kotła

GB152-16 brak 16

GB152-24 brak 24

GB152-24 K przepływowe 24

Sterownik regulacyjny

w zestawie

gaz ziemny E (GZ50)

Numer artykułu

bez 7 746 900 101

Logamatic RC20

Logamatic RCRF

Logamatic RC35

7 746 900 101RC20

7 746 900 101RC20F

7 746 900 101RC35

bez 7 746 900 102

Logamatic RC20

Logamatic RCRF

Logamatic RC35

7 746 900 102RC20

7 746 900 102RC20F

7 746 900 102RC35

bez 7 746 900 103

Logamatic RC20

Logamatic RCRF

Logamatic RC35

7 746 900 103RC20

7 746 900 103RC20F

7 746 900 103RC35

Zestawy przezbrojeniowe na inne rodzaje gazu

Oznaczenie Opis Typ Numer artykułu

Zestaw przezbrojeniowy

na gaz ziemny L W

1)

Zestaw przezbrojeniowy

na gaz ziemny L S

1)

Zestaw przezbrojeniowy

na gaz płynny

Zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego E (GZ50)

na gaz ziemny L W

(GZ41,5)

Zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego E (GZ50)

na gaz ziemny L S

(GZ35)

Zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego E (GZ50)

na gaz płynny propan

GB152-16

GB152-24

GB152-24 K

GB152-16

GB152-24

GB152-24 K

GB152-16

GB152-24

GB152-24 K

1)

Przy zamówieniu kotła na wskazany rodzaj gazu ziemnego niezbędny zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego grupy E

znajduje się w dostawie bez dodatkowej dopłaty

87 200 114

87 200 112

7 121 250

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 057


GB152

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

Podgrzewacze pojemnościowe Logalux

HC110

S120/2

SU...W

HC110 S120/2 SU160 W SU200 W SU300 W

Wysokość/mm 850 956 1188 1448 1465

Szerokość/mm 480

Ø 512 Ø 556 Ø 556 Ø 672

Głębokość/mm 500

Ciężar/kg 65 72 98 110 145

Oznaczenie

Wykonanie

Pojemność podgrzewacza

l

Numer artykułu

HC110 naścienne/stojące 110 7 097 135

S120/2

120 30 008 781

SU160 W

stojące

160 30 008 776

SU200 W 200 30 008 778

SU300 W 300 30 008 779

Szczegółowe informacje o pojemnościowych podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej Logalux SU ⇒ od strony 10 – 001

1 – 058

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

GB152

System regulacyjny Logamatic EMS

HK1

Zakres stosowania

Moduł obsługowy RC35 1)

Do 06.07.2006 14:45 h

Raum

21.9C

AUT

SM 10


WM 10

max. 3 x MM10

Moduł PZ

(akcesoria)

HK1

HK2

HK3

HK4

1)

1) Uwaga: w przypadku Logamax plus GB152 w zestawie

z RC35 nie ma możliwości wysterowania pompy ładowania

podgrzewacza. Jeśli wymagana jest pompa ładująca

podgrzewacz należy zastosować Logamatic 4121.

Regulator pomieszczeniowy/moduł obsługowy

RC20

RC20RF

+ RFM20

RC35

wg temp.

pomieszcz.

Numer artykułu 67 903 405 30 009 931 30 008 545

RC35

wg temp.

zewnętrz. 2)

30 008 545

5 991 374

Numer artykułu

Moduły –

MM10 – moduł sterowania mieszaczem

dla 1 obiegu grzewczego z mieszaczem

SM10 – moduł solarny dla solarnego

podgrzewania ciepłej wody użytkowej

WM10 – moduł dla sprzęgła przy instalacji

z odsprzęgleniem hydraulicznym

ASM10 – moduł przyłączeniowy

do rozszerzenia magistrali EMS-Bus

– – – 5 016 971

– – 30 008 548

– – – 5 016 979


63 044 844

EM10 – zbiorczy meldunek usterek, wejście 0-10 V 5 016 995

VM10 – moduł do wysterowania drugiego

zaworu elektromagnetycznego

5 016 993

PZ – moduł do wysterowania pompy cyrkulacyjnej – – 7 121 200

Wyposażenie dodatkowe

RC20 – regulator pomieszczeniowy – – – 67 903 405

RC20 RF – zestaw radiowy z modułem RFM20 – – – 63 043 346

RC20 RF – radiowy regulator pomieszczeniowy jako

dodatkowa obsługa zdalna do istniejącego

zestawu radiowego

– – – 63 035 304

FA – -czujnik zewnętrzny (pogodowy) – – 5 991 374

Dodatkowy czujnik temp. w pomieszczeniu – – 5 993 226

AS-E – zestaw przyłączeniowy podgrzewacza 3) 5 991 387

Tuleja zanurzeniowa R½”, 100 mm długości – – – 5 446 142

wyposażenie podstawowe

opcja

2)

Należy zamawiać oba elementy zestawu według dwóch numerów artykułu jednocześnie

3)

Opcjonalnie dla obiegu grzewczego z mieszaczem

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 059


GB152

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

System regulacyjny Logamatic 4000

Sterownik regulacyjny

Logamatic 4121

(w wyposażeniu podstawowym)

Zakres stosowania

1)

HK1

HK2

1) Podgrzewanie ciepłej wody

użytkowej poprzez UBA poprzez

podłączony do zacisków

przyłączeniowych kotła zawór

3-drogowy lub pompę ładującą

podgrzewacz oraz czujnik c.w.u.

i pompę cyrkulacyjną

Sterownik regulacyjny Logamatic 4121 Logamatic 4122 Numer artykułu

Moduły

Numer artykułu 30008 912 30008 927 –

FM441 – 1 obieg grzewczy z mieszaczem, ciepła woda użytkowa – 30 004 856

FM442 – 2 obiegi grzewcze z mieszaczem 30 004 873

FM443 – moduł solarny podgrzewania ciepłej wody użytkowej 30 006 379

FM444 – wysterowanie alternatywnego źródła ciepła 5 016 830

FM445 – moduł dla systemu ładowania zasobnika z zewn. wymiennikiem 5 016 844

FM446 – moduł EIB 5 016 822

FM448 – zbiorczy meldunek usterek, wej./wyj. 0-10 V 30 006 068

FM455 KSE 1 – złącze EMS – –

FM456 KSE 2 – wysterowanie podwójnej kaskady 30 009 047

FM457 KSE 4 – wysterowanie poczwórnej kaskady 30 009 061

Wolnych gniazd dla modułów funkcyjnych 1 2

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw montażu MEC2 w pomieszczeniu, cokół i wyświetlacz kotłowy 5 720 812

BFU – obsługa zdalna 30 002 250

Oddzielny czujnik temperatury w pomieszczeniu 5 993 226

FV/FZ – zestaw czujnika dla FM441, FM442 5 991 376

FSS – zestaw czujnika dla FM443 5 991 520

FGZ – czujnik temperatury spalin dla FM444 82 295 500

Zestaw czujnika dla FM444 – 6 mm 63 043 337

Zestaw czujnika dla FM444 – 9 mm 63 043 768

HZG – zestaw rozszerzający dla FM443 5 991 530

AS-E – zestaw przyłączeniowy podgrzewacza 2) 5 991 387

Tuleja zanurzeniowa R ½”, 100 mm długości 3) 5 446 142

VM10 moduł do wysterowania 2-go zaworu elektromagnetycznego 5 016 993

wyposażenie podstawowe

opcja

2)

W zakresie dostawy modułu FM445

3)

Opcjonalnie dla obiegu grzewczego z organem nastawczym

Szczegółowe informacje o sterownikach regulacyjnych, modułach i wyposażeniu dodatkowym oraz systemach zdalnego nadzoru ⇒ od strony 9 – 001

1 – 060

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

GB152

Wyposażenie dodatkowe elementy składowe

Logamax plus GB152

Bez podgrzewacza

Zintegrowane

przygotowanie c.w.u.

Z HC110 zawieszonym

pod urządzeniem

Z HC110 zawieszonym

obok urządzenia

Z S120/ HC110 stojącym

SU160/200/300 W

Rodzaj montażu: NT – natynkowo, PT – podtynkowo NT PT NT PT NT PT NT PT NT PT NT PT

Wyposażenie instalacji grzewczej i gazowej

U-MA – montażowa płyta przyłączeniowa 7095 450

MR 11 – rama montażowa 1) 87095 280

AS1-AP – pakiet wyposażenia dodatkowego 7095 840

AS1-UP – pakiet wyposażenia dodatkowego 7095 842

U-KS 11 – łącznik rurowy 7095 514

MKU – konsola przyłączy rurowych 2) 87094 080

Wyposażenie dodatkowe dla kotłów dwufunkcyjnych

AS2-AP – pakiet wyposażenia dodatkowego 7095 846

AS2-UP – pakiet wyposażenia dodatkowego 7095 848

Wyposażenie dodatkowe podgrzewacza

AS-E – zestaw przyłączeniowy podgrzewacza 5991 387

AS3-AP – pakiet wyposażenia dodatkowego 7095 870

AS3-UP – pakiet wyposażenia dodatkowego 7095 872

AS4-AP – pakiet wyposażenia dodatkowego 7095 876

AS4-UP – pakiet wyposażenia dodatkowego 7095 878

N-Flex dla GB152 / U… 7095 484

G-BL 32 – osłona maskująca 7 746 700 001

RM 70 /110 – dystansowa rama montażowa 87094 846

Wyposażenie podgrzewacza – strona sanitarna

S-Flex – zestaw przyłączeniowy 87094 838

U-TA 11 – zestaw lejka odpływu 7095 432

U-DM – ogranicznik ciśnienia do montażu z S-Flex 3) 7095 604

ZP – przyłącze pompy cyrkul. do montażu z S-Flex 87094 842

ES – zestaw spustowy 87094 840

PZ – moduł, wysterowanie pompy cyrkulacyjnej 7121 200

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe

AV – zestaw adaptera 87095 200

U-US – osłona antymanipulacyjna i maskownica dolna 7 095 511

niezbędne

opcja

5) 5) 5) 5)

1)

Przy zastosowaniu ramy montażowej nie jest konieczne stosowanie płyty przyłączeniowej U-MA

2)

Przy wstępnej instalacji rur pod tynkiem

3)

Jeśli w budynku nie występuje ogranicznik ciśnienia

4)

Zabudowa konieczna wyłącznie dla HC110

5)

Do wyboru stosować alternatywnie U-US lub MV-BL

6)

Osłona maskująca G-BL 32 możliwa wyłącznie przy HC110

6) 6)

4) 4)

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 061


GB152

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

Wyposażenie

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Przyłącza instalacji grzewczej i gazowej

AS1-AP

Zestaw przyłączeniowy 1

• montaż natynkowy

• składa się z: GA-BS, U-TA11, HA

7 095 840

AS1-UP

Zestaw przyłączeniowy 1

• montaż podtynkowy

• składa się z: GU-BS, U-TA 11, HU

7 095 842

GA-BS

Przelotowy zawór gazowy

• R½”

• do montażu natynkowego

• ze zintegrowanym zaworem zabezpieczenia przeciwpożarowego

7 095 367

GU-BS

Zawór gazowy

• R½”

• do montażu podtynkowego

• ze zintegrowanym zaworem zabezpieczenia przeciwpożarowego

7 095 368

HA

2 zawory serwisowe

• R¾”

• do montażu natynkowego

• przelotowe

7 095 420

HU

2 zawory serwisowe

• R¾”

• do montażu podtynkowego

• kątowe z rozetą

7 095 410

U-KS 11

Łącznik rurowy

• niezbędny jeśli nie przewiduje się podłączenia do kotła

pojemnościowego podgrzewacza c.w.u.

7 095 514

MR 11

Rama montażowa

1

2

• dopasowana do GB152

• nie ma potrzeby stosowania płyty montażowej U-MA

87 095 280

U-MA

Płyta montażowa

• obieg grzewczy R¾”

• woda zimna i ciepła R½”

• przyłącze gazu R½”

7 095 450

U-TA 11

Zestaw lejka odpływu

• syfon kompletny z rurą odpływu oraz rozetą 7 095 432

U-TA

Zestaw lejka odpływu

• syfon kompletny z rurą odpływu oraz rozetą 7 095 430

1 – 062

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

GB152

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Wyposażenie dodatkowe dla c.w.u., urządzenia dwufunkcyjne

AS2-AP

Zestaw przyłączeniowy 2

• dla kotłów dwufunkcyjnych

• montaż natynkowy

• składa się z: GA-BS, U-TA11, HA, U-BA

7 095 846

AS2-UP

Zestaw przyłączeniowy 2

• dla kotłów dwufunkcyjnych

• montaż podtynkowy

• składa się z: GU-BS, U-TA11, HU, U-BU

7 095 848

U-BA

Zestaw przyłączeniowy

ciepłej wody użytkowej

U-BU

Zestaw przyłączeniowy

ciepłej wody użytkowej

Wyposażenie dodatkowe dla zewnętrznego podgrzewacza

AS-E

Zestaw przyłączeniowy

podgrzewacza ciepłej wody

Skrzynka przyłączeniowa

dla pompy cyrkulacyjnej

(moduł PZ)

• zawiera element dystansowy i zawór przyłączeniowy

• montaż natynkowy

• składa się z: 1 zaworu kątowego, 1 kolana,

2 rur miedzianych, 2 śrubunków oraz 2 rozet

• montaż podtynkowy

• czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej

• Ø 6 mm z wtyczką dla podgrzewania c.w.u. z użyciem

pompy ładującej i cyrkulacyjnej

• zawiera dwa elementy zaślepiające ¼-walca oraz

sprężynę dociskową dla czujnika Ø 6 mm w zestawie

z podgrzewaczem większym niż 120 litrów

• niezbędne dla bezpośredniego elektrycznego

podłączenia pompy cyrkulacyjnej do urządzenia

7 095 374

7 095 370

5 991 387

7 121 200

U-TA 11

Zestaw lejka odpływu

• syfon kompletny z rurą odpływu oraz rozetą 7 095 432

Wyposażenie dodatkowe dla podgrzewaczy większych niż 120 l

N-Flex

Do GB152/U124/U122

elastyczny komplet

orurowania strony grzewczej

• dla podgrzewaczy pojemnościowych SU160W do

SU300W stojących obok

• montaż natynkowy

7 095 484

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 063


GB152

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Wyposażenie dodatkowe dla HC110 i S120 usytuowanych poniżej kotła

AS3-AP

Zestaw przyłączeniowy 3

• dla podgrzewacza usytuowanego poniżej kotła

• montaż natynkowy

• składa się z: HA, GA-BS, U-Flex, U-TA

7 095 870

AS3-UP

Zestaw przyłączeniowy 3

• dla podgrzewacza usytuowanego poniżej kotła

• montaż podtynkowy

• składa się z: HU, GU-BS, U-Flex, U-TA11

7 095 872

U-Flex

Elastyczny komplet

orurowania strony grzewczej

• dla pojemnościowego podgrzewacza usytuowanego

poniżej kotła naściennego

• dla Logalux HC110 i S120/2

• montaż natynkowy i podtynkowy

87 094 830

ES

Zestaw spustowy

• montaż pod kotłem

• dla podgrzewacza pojemnościowego HC110

87 094 840

RM-70/110

Dystansowa

rama montażowa

• dla pojemnościowych podgrzewaczy HC110

• montaż natynkowy, rury prowadzone są

w dół z tylnej strony pogrzewacza

87 094 846

G-BL 32

Przesłona

• osłona dla gazowych oraz wodnych przyłączy

• instalacja GB152 z podgrzewaczem pojemnościowym

HC110 umieszczonym poniżej

• montaż podtynkowy i natynkowy

7 746 700 001

1 – 064

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

GB152

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Wyposażenie dodatkowe dla HC110 obok kotła

AS4-AP

Zestaw przyłączeniowy 4

• dla podgrzewacza pojemnościowego obok kotła

• montaż natynkowy

• składa się z: GA-BS, U-TA11, HA, N-Flex

7 095 876

AS4-UP

Zestaw przyłączeniowy 4

• dla podgrzewacza pojemnościowego obok kotła

• montaż podtynkowy

• składa się z: GU-BS, U-TA11, HU, N-Flex

7 095 878

N-Flex

Elastyczny komplet

orurowania strony grzewczej

• dla pojemnościowego podgrzewacza

usytuowanego obok kotła naściennego (po prawej

lub lewej)

• dla Logalux HC110

87 094 834

Wyposażenie przyłączeniowe sanitarnej strony pogrzewaczy HC110 i S120

S-Flex

Elastyczny komplet

przyłączeniowy strony grzewczej

• montaż natynkowy i podtynkowy

• dla stojącego poniżej kotła podgrzewacza

pojemnościowego, Logalux HC110 oraz S120

• dla wiszącego obok kotła podgrzewacza

pojemnościowego HC110/H110 z zaworem

bezpieczeństwa

• zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

• rura pogrzewacza-przyłącze dla zimnej

i ciepłej wody

• montaż natynkowy i podtynkowy

87 094 838

ZP

Podłączenie

pompy cyrkulacyjnej

• do podłączenia pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

• do późniejszego wbudowania w S-Flex

87 094 842

U-DM

reduktor ciśnienia

• do późniejszego wbudowania w S-Flex

• zmniejszenie ciśnienia do 4 bar

7 095 604

Skrzynka przyłączeniowa

do pompy cyrkulacyjnej (moduł PZ)

Wyposażenie dodatkowe opcjonalne

G-BL 32

Osłona

AV

Zestaw adaptacyjny

• niezbędne dla bezpośredniego elektrycznego

podłączenia pompy cyrkulacyjnej

do urządzenia

• osłona dla gazowych oraz wodnych przyłączy

• instalacja GB152 z podgrzewaczem

pojemnościowym HC110 umieszczonym poniżej

• montaż podtynkowy i natynkowy

• przy zastępowaniu kotła firmy Vaillant

• kształtki adaptera dla gazowych oraz wodnych

przyłączy

7 121 200

7 121 210

87 095 200

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 065


GB152

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Serwis

Tłumiące przenoszenie hałasu

kołki rozporowe oraz śruby

Zespół do wstępnego montażu

• do instalacji elementów mocujących urządzenia

z ograniczeniem przenoszenia drgań (hałasu)

7 099 398

MV

Płyta montażu

wstępnego

• do kotłów jednofunkcyjnych bez podgrzewacza

pojemnościowego i kotłów dwufunkcyjnych

• wyposażona w zawory serwisowe

• montaż natynkowy i podtynkowy

87 094 800

G-BL 32

Przesłona

• montaż w zestawianiu

z płytą do wstępnego montażu

7 121 210

Rama do montażu na poddaszu

490

440

Ramy do montażu

na poddaszu

„jeden nad drugim”

2100

• do montażu kotłów grzewczych w zestawie

z podgrzewaczem HC110 lub S120/2

umieszczonym bezpośrednio pod kotłem

80 775 080

25

930

880

Ramy do montażu

na poddaszu

„jeden obok drugiego”

min 80

1400

• do montażu kotłów grzewczych w zestawie

z podgrzewaczem HC110 lub S120/2

umieszczonym bezpośrednio obok kotła

80 775 082

1 – 066

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

GB152

System szybkiego montażu obiegów grzewczych Trio-Flow

RC30

MM10

ZV

FA

Logamax plus GB152

TWH

Udział ogrzewania podłogowego powinien

wynieść maksymalnie 50% mocy kotła

FV 2

TH V

VS

Fabrycznie otwarte

dla odsprzęglenia pomp

PH2

SH2

! Możliwe są wyłącznie jednakowe kanały

czasowe ogrzewania podłogowego i grzejników

RS

1/3 2/3

(nastawa fabryczna)

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Zawór trójdrogowy Trio-Flow

Grupa mieszaczowa DN 20

Termostat przylgowy AT 90

• dla podłączenia jednego bez mieszacza i jednego z mieszaczem obiegu grzewczego

• maksymalnie możliwy przepływ = 1100 l/h

• DN 20

• podział przepływów nastawialny, fabryczna nastawa: 1/3 ogrzewanie podłogowe, 2/3

ogrzewanie grzejnikowe

• do kombinacji z zaworem rozdzielającym Trio-Flow

• dla 1 obiegu grzewczego z mieszaczem

• K VS

= 2,5 m 3 /h

• 3-stopniowa pompa, UPS 15-50 MBP

• maks. 12 kW, ΔT = 10 K

• z zakończeniem wtykowym przygotowanym dla Logamatic 4000

• dla zabezpieczenia termicznego ogrzewania podłogowego

80 599 200

80 599 080

80 155 200

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 067


GB152

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

System szybkiego montażu obiegów grzewczych

1

zestaw szybkiego

montażu

2

zestaw szybkiego

montażu

HKV2/25 WHY

HKV2/25

rozdzielacz obiegów

ze zintegrowanym sprzęgłem

sprzęgło

poprzeczne

do max.

2000 l/h

do max.

2000 l/h

3

zestaw szybkiego

montażu

4

kocioł

sprzęgło

poprzeczne

rury

przyłączeniowe

HKV2

połączenie pomiędzy kotłem

a sprzęgłem hydraulicznym

wykonane na obiekcie

do max.

2000 l/h

dostarczane elementy = kolor szary

do max.

2500 l/h

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Zestaw

HKV 2/25 WHY

Zestaw szybkiego montażu

RK 2/25 quer

Zestaw szybkiego montażu

Poprzeczne

sprzęgło hydrauliczne

RK 2/25

Zestaw szybkiego montażu

obiegów grzewczych

Elementy do dowolnej kombinacji

1

2

3

4

• rozdzielacz obiegów grzewczych DN25 ze zintegrowanym

sprzęgłem hydraulicznym, do maks. 2000 l/h

• WMS 2 uchwyt naścienny dla rozdzielacza obiegów grzewczych

• zawiera komplet przyłączeniowy rozdzielacza obiegów grzewczych

• zestaw szybkiego montażu z poprzecznym sprzęgłem

hydraulicznym, do maks. 2000 l/h

• WMS 2 dla HKV 2/25

• HKV 2/25, rozdzielacz obiegów grzewczych

• sprzęgło hydrauliczne z izolacją

• podłączenie bezpośrednio do HKV 2/25

• zawiera tuleję zanurzeniową dla czujnika o przekroju kołowym

• maksymalnie 2000 l/h

• zestaw szybkiego montażu ze sprzęgłem hydraulicznym,

do maks. 2500 l/h, DN 25

• rury łączące sprzęgło hydrauliczne z rozdzielaczem DN25

• WMS 2 dla HKV 2/25

• HKV 2/25, rozdzielacz obiegów grzewczych

63 042 000

80 700 278

63 016 381

80 700 276

WHY 80/60

Sprzęgło hydrauliczne

• sprzęgło hydrauliczne DN 80/60 z izolacją w kolorze czarnym

• zawiera tuleję zanurzeniową dla czujnika o przekroju kołowym,

uchwyt naścienny, zawór spustowy, kołki rozporowe i wkręty

• maksymalnie 2500 l/h

63 013 537

AS HKV 25

Zestaw przyłączeniowy

• do wykonanego na obiekcie podłączenia po stronie wtórnej

sprzęgła hydraulicznego WHY 80/60

5 354 210

Rozdzielacz obiegów • HKV 2/25, na każde 2 obiegi grzewcze 5 024 880

1 – 068

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

GB152

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Zestaw naścienny

Rury łączące

Termostat przylgowy

AT 90

• WMS 1 dla montażu naściennego pojedynczych zestawów szybkiego montażu

• WMS 2 dla HKV 2/25

• pomiędzy sprzęgłem hydraulicznym WHY 80/60 a rozdzielaczem obiegów

grzewczych HKV 2/25

• dla termicznego zabezpieczenia ogrzewania podłogowego

• z wtyczką przystosowaną do podłączenia z Logamatic 4000

67 900 470

67 900 471

63 013 548

80 155 200

• HSM 15 E, biały dla jednego obiegu z mieszaczem DN 15, pompa elektroniczna 80 680 008

Zestaw szybkiego montażu

obiegów grzewczych

• HSM 20 E, biały dla jednego obiegu z mieszaczem DN 20, pompa elektroniczna 80 680 026

• HSM 25 E, biały dla jednego obiegu z mieszaczem DN 25, pompa elektroniczna 80 680 034

• HS 25 E, biały dla jednego obiegu bez mieszacza DN 25, pompa elektroniczna 80 680 014

• HSM 15 E, biały z EMS dla jednego obiegu z mieszaczem DN 15,

pompa elektroniczna, wbudowany moduł dla mieszacza MM10

80 680 009

Zestaw szybkiego

montażu z wbudowanym

modułem EMS

• HSM 20 E, biały z EMS dla jednego obiegu z mieszaczem DN 20,

pompa elektroniczna, wbudowany moduł dla mieszacza MM10

• HSM 25 E, biały z EMS dla jednego obiegu z mieszaczem DN 25,

pompa elektroniczna, wbudowany moduł dla mieszacza MM10

80 680 027

80 680 037

• HS 25 E, biały z EMS dla jednego obiegu bez mieszacza DN 25,

pompa elektroniczna, wbudowany moduł dla sprzęgła WM10

80 680 150

Grupa rurowa

dla licznika ciepła

• do zamontowania przed zestawem obiegu

• wysokość wbudowania ok. 200 mm

• dla standardowego licznika ciepła Pollux oraz Deltamess

• długości wbudowania licznika

110 mm, ¾”

130 mm, 1”

80 680 154

80 680 156

Grupa rurowa

dla separacji systemu

Zestaw przejściowy ÜS3

• do starszych instalacji z rurami nie zapewniającymi szczelności tlenowej

• dla separacji systemu

• wysokość wbudowania ok. 200 mm

• maks. 15 kW, ΔT = 10 K

• DN 25

• do zamontowania pod zestawem szybkiego montażu obiegu DN15/20/25

• z zaworem bezpieczeństwa 3 bar

• z manometrem, zaworem do napełniania i opróżniania, odpowietrznikiem,

wymiennikiem płytowym ze stali szlachetnej

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

• wymagany minimalny odstęp z prawej strony 150 mm

• zestaw przejściowy G 1½” na G 1¼” jest w części niezbędny

przy separacji systemu

Przestrzegać materiałów do projektowania

80 680 158

63 034 128

Wszystkie pompy elektroniczne (- E) mogą pracować jako stopniowane przy nastawie ręcznej

Przy ΔT = 20K można stosować:

HSM 15 E

- K VS

= 2,5 m³/h do 15 kW

HSM 20 E/HS 25 E

- K VS

= 6,3m³/h do 30 kW

HSM 25 E

- K VS

= 8,0m³/h do 40 kW

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 069


GB152

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

Logamax plus GB152

Dopuszczenie

Dopuszczenie na podstawie Dyrektywy Gazowej

90/396 / EWG z uwzględnieniem norm

DIN 3368 i EN 297, EN 483, EN 437, EN 677.

Wyposażenie Logamax plus GB152

• Pełne wyposażenie według DIN4751-3.

• Palnik i modulowany płomień

- GB152-16: 35-100 %

- GB152-24/24 K: 25-100 %.

• Modulowana pompa obiegowa.

• Ulepszony wymiennik ciepła z rur ożebrowanych

SpirAl ze stopu aluminiowego.

• Zawór 3-drogowy do przełączania pomiędzy

trybem grzewczym i podgrzewaniem ciepłej

wody użytkowej.

• Membranowe naczynie wzbiorcze 12 l, 0,75 bar.

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

• Zawór bezpieczeństwa 3,0 bar.

• Zespół mieszania gazu i powietrza Kombi-

VENT

• Termomanometr.

• Zawór napełniania i spustu.

• Automatyczny odpowietrznik.

• Urządzenia regulacyjne i zabezpieczające.

• Żarowa elektroda zapłonowa.

• Jonizacyjna kontrola płomienia.

• Automat palnikowy UBA, sterowana mikroprocesorowo

cyfrowa kontrola i wysterowanie

wszystkich elektronicznych podzespołów

urządzenia.

• Funkcja booster dla przygotowania ciepłej

wody użytkowej z 19 kW (przy urządzeniu 16

kW) i 28 kW (przy urządzeniu 24 kW).

• Możliwość połączenia urządzenia diagnostycznego

Service key.

Różnice w wyposażeniu Logamax plus GB152

• Zintegrowane przygotowanie ciepłej wody

użytkowej (THERMO-quick-System) dla natychmiastowego

dostarczania ciepłej wody

z mocą ciągłą 28 kW.

Zakres stosowania

• Domy szeregowe, jednorodzinne, mieszkania

etażowe.

• Idealny do montażu w pomieszczeniach

mieszkalnych.

• Praca z poborem oraz niezależnie od powietrza

w pomieszczeniu.

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w zewnętrznym

podgrzewaczu pojemnościowym

Ten sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej

zalecany jest, gdy równacześnie użytkuje

się wiele punktów poboru.

Możliwości kombinacji

• Istnieje możliwość kombinacji urządzeń stosownie

do zapotrzebowania ciepłej wody

użytkowej z różnymi pojemnościowymi podgrzewaczami

ciepłej wody użytkowej. Z Logamax

plus GB152 mogą współpracować

montowane naściennie lub jako stojące pojemnościowe

podgrzewacze HC wielkości

110 litrów. Równocześnie można stosować

również stojące podgrzewacze pojemnościowe

S 120/2 120 litrów oraz SU 160, 200

i 300 litrów.

• Wszystkie pojemnościowe podgrzewacze

wody posiadają powłokę antykorozyjną Buderus

Thermoglasur DUOCLEAN MKT.

• Podgrzewacze pojemnościowe HC110

są idealnie dopasowane pod względem

wyglądu dla kombinacji z Logamax plus

GB152.

Logamax plus GB152 ze zintegrowanym przygotowaniem

ciepłej wody użytkowej (THER-

MOquick System)

Zakres stosowania

• Mają zastosowanie gdy nie użytkuje się równocześnie

kilku punktów poboru.

• Stosuje się przy długości rur do punktu poboru

ciepłej wody nie przekraczającej 8 m.

• Nie można podłączać rur ze stali ocynkowanej.

• Stosuje się przy twardości wody


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

GB152

Wskazówki projektowe dla hydrauliki

Membranowe naczynie wzbiorcze

• Membranowe naczynie wzbiorcze (12 l; 0,75

bar ciśnienia wstępnego) zostało zintegrowane

wewnątrz urządzenia

• Należy zgodnie z PN-B-02414 (stan listopad

2007) sprawdzić, czy pojemność zintegrowanego

naczynia wzbiorczego jest wystarczająca

dla instalacji ogrzewczej.

Zawór przelewowy

Dzięki wbudowanemu zaworowi przelewowemu

unika się powstawania szumów na

grzejnikowych zaworach termostatycznych.

Ciśnienie otwarcia wynosi 300 mbar. Przy

szczególnych wymaganiach względem cichej

pracy zaleca się instalację regulatora różnicy

ciśnień z nastawą 100-150 mbar.

Dyspozycyjna wysokość podnoszenia pompy

obiegowej

W Logamax plus GB152 zintegrowana jest

modulująca pompa. Dyspozycyjną wysokość

podnoszenia przedstawiono na wykresie. Jeśli

przy niewielkich różnicach temperatur (np.

40/30°C ogrzewania podłogowego) dyspozycyjna

wysokość podnoszenia zintegrowanej

pompy nie jest wystarczająca, aby pokonać

występujące opory instalacji, należy zainstalować

na obiekcie zewnętrzną drugą pompę

obiegową. W tym przypadku należy przewidzieć

sprzęgło hydrauliczne do hydraulicznej

separacji

Patrz również ⇒ Materiały do projektowania

Logamax plus

dyspozycyjna wysokość podnoszenia mbar

Modulująca pompa obiegowa

W kotle zintegrowana jest regulowana według

mocy pompa UPER 15-60. Wraz z malejącą

mocą grzewczą zmniejszana jest również

ilość przetaczanej wody grzewczej. Dzięki

temu zużycie energii elektrycznej w odróżnieniu

od dotychczas stosowanych pomp obiegowych

jest odpowiednio redukowane.

Odprowadzanie kondensatu

Wytrącany podczas trybu grzewczego

w kotle naściennym i w instalacji spalinowej

agresywny kondensat odprowadzany jest do

kanalizacji ściekowej zgodnie z warunkami

stawianymi przez odpowiednie przedsiębiorstwo

komunalne.

pełna moc

moc częściowa

przepływ objętościowy l/h

Woda grzewcza

Przed napełnieniem należy instalację grzewczą

gruntownie wypłukać wodą wodociągową.

Do napełniania i uzupełniania stosować

wyłącznie surową wodą wodociągową. Przy

przeciwdziałaniu tworzeniu się osadu kamienia

kotłowego należy przestrzegać Arkusza

roboczego K8 (od strony 14-001). Jeśli

konieczne są środki przeciw tworzeniu się

osadu kamienia kotłowego, wolno stosować

wyłącznie dopuszczone przez firmę Buderus

dodatki. Niedozwolone jest dodawanie

środków zabezpieczających przed zamarzaniem.

Membranowe naczynie wzbiorcze

musi mieć odpowiednią dla instalacji wielkość.

Przy zastosowaniu przewodów nie

gwarantujących eliminacji wnikania tlenu

do wody grzewczej np. do ogrzewania podłogowego,

konieczna jest separacja za pomocą

wymiennika ciepła. Nieodpowiednia

woda grzewcza przyczynia się do powstawania

osadów i korozji. Może to prowadzić

do zaburzeń w funkcjonowaniu oraz do

uszkodzenia wymiennika ciepła. Aby uchronić

naścienny kocioł grzewczy przed zamuleniem

z instalacji w przypadku stosowania

w już istniejącej instalacji ogrzewczej, należy

zabudować na wspólnym rurociągu powrotnym

filtr lub filtroodmulacz. Przed i za urządzeniem

wychwytującym zanieczyszczenia

należy przewidzieć zawory odcinające.

Pomieszczenie zainstalowania kotła

Montaż kotła wolno przeprowadzić wyłącznie

w pomieszczeniu spełniającym wymagania

krajowych i lokalnych przepisów. W szczególności

należy uwzględnić odnośną treść

Dziennika Ustaw nr 75 poz. 690 a w przypadku

opalania gazem ziemnym Polskiej Normy

PN-B02431-1 (stan – listopad 2007) W pobliżu

kotła nie można składować materiałów

lub płynów palnych. Pomieszczenie zainstalowania

kotła musi być prawidłowo wentylowane

oraz zabezpieczone przed mrozem

Powietrze pobierane do spalania powinno

być wolne od zanieczyszczeń, a w szczególności

pozbawione kurzu oraz korozyjnych

związków zawierających chlor czy fluor.

W zależności od rodzaju zastosowanego systemu

spalinowego obowiązują wymagania

dla urządzenia pracującego z poborem powietrza

z pomieszczenia lub po zastosowaniu

odpowiedniego systemu powietrzno-spalinowego,

warunki dla urządzenia pobierającego

powietrze z zewnątrz.

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 071


GB152

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

Logamax plus GB152-16/24/24 K

185

30

125 5

22,5

63

75

102

165

VK, Gaz, RK 50

AB, EK 35

480

+ -

VK zasilanie kotła – G ¾ | płyta/rama montażowa – R ¾

328

376

125

80

850

845,5

840

370

12,5

65

65

65

65

VK AB Ga z E K R K AS

46

RK powrót kotła

– G ¾ | płyta/rama montażowa – R ¾

EK dopływ wody zimnej (powrót pogrzewacza) – G ½ | płyta/rama montażowa – R ½

AB wypływ ciepłej wody (zasilanie pogrzewacza) – G ½ | płyta/rama montażowa – R ½

AS wylot zaworu bezp./odpływ kondensatu – | płyta/rama montażowa – R 1

Gaz przyłącze gazu – G 1 | płyta/rama montażowa – R ½

GB152-16 GB152-24 GB152-24 K

Wielkość kotła 16 24 24

Ciężar (bez opakowania) kg 45 45 47

Pojemność wodna wymiennika ciepła l 1

Maksymalna temperatura zasilania °C 85

Dopuszczalne ciśnienie po stronie wody grzewczej bar 3,0

Klasyfikacja

Grupa spalin dla systemu LAS

B 23

, B 32

, B 33

, C 13X

, C 32X

, C 43X

, C 53X

Oznakowanie CE CE – 0085 DN 0131

Wydatek trwały ciepłej wody użytkowej przy 60°C/45°C l/min 8/11,3

Moc podgrzewania ciepłej wody użytkowej kW 18,6 27,6 27,6

Maksymalne ciśnienie robocze zintegrowanego podgrzewacza c.w.u. bar – – 10

Pobór mocy elektrycznej

moc znamionowa

moc częściowa

Temperatura projektowa 80/60°C

Moc cieplna

moc znamionowa

kW 14,8 (18,6) 2) 22,0 (27,6) 2) 22,0 (27,6) 2)

(modulowana bezstopniowo)

moc częściowa

kW

5,6

5,6

5,6

Obciążenie cieplne paleniska

moc znamionowa

moc częściowa

kW

kW

15,0 (19,0) 2)

5,7 3) 23,0 (28,5) 2)

5,7 3) 23,0 (28,5) 2)

5,7 3)

Temperatura spalin 1) °C 74 (85) 2) 80 (84) 2) 80 (84) 2)

Zawartość CO 2

moc znamionowa % 8,7 (9,0) 2) 8,8 (9,0) 2) 8,8 (9,0) 2)

Strumień masowy spalin moc znamionowa g/s 7,3 (9,0) 2) 10,6 (13,4) 2) 10,6 (13,4) 2)

Dyspozycyjny spręż wentylatora Pa 45 75 75

Sprawność normatywna wg DIN 4702-8 % 104 105 105

Temperatura projektowa 50/30°C

Moc cieplna

moc znamionowa

kW 16,0

24,0

24,0

(modulowana bezstopniowo)

moc częściowa

kW

6,2

6,2

6,2

Obciążenie cieplne paleniska

moc znamionowa

moc częściowa

kW

kW

15,0

5,7

23,0

5,7

23,0

5,7

Temperatura spalin 1) °C 51 56 56

Zawartość CO 2

moc znamionowa % 8,8 8,8 8,8

Strumień masowy spalin moc znamionowa g/s 7,2 10,6 10,6

Dyspozycyjny spręż wentylatora Pa 45 75 75

Sprawność normatywna wg DIN 4702-8 % 108 108 108

1)

Pomiar na króćcu przyłączeniowym spalin

2)

Wartości w nawiasach obowiązują dla trybu podgrzewania c.w.u.

3)

Przy wielokrotnym podłączeniu do systemu spalinowego 7,5 kW

W

W

94

58

G51

116

58

116

58

1 – 072

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

GB152

Logamax plus GB152 z HC110

Montaż pod kotłem

Montaż obok kotła

Trójnik (jednościenny)

min. 100

Trójnik (konc.)

min. 100

Trójnik (jednościenny)

min. 100

min. 50

H 1 H1 min. 50 100

H 1

min. 50

850

850

850

H 2 H 2

min. 350

Osłona

250

Osłona

250

min. 50

min. 50

100

Trójnik (konc.)

min. 100

min. 50

H 1

850

850

min. 10-15

min. 10-15

850

) Przy zastosowaniu ES 60 mm

370/500

AB

Rp3/4

EK

R p3/4

VS

RS

G3/4

G3/4

min. 350

410

102,5

850

700

500

252, 5

480

218

130

HC110

Wysokość z trójnikiem z tworzywa sztucznego 1)

mm

mm

GB152 z HC110

225 ± 5/2290

195 ± 5/2260

Pojemność wody grzewczej l 4,7

Ciężar (netto) kg 65

Dopuszczalne ciśnienie robocze

Maksymalna temperatura

strona wody grzewczej

strona wody użytkowej

strona wody grzewczej

strona wody użytkowej

Strata postojowa 2) kWh/24 h 1,3

Współczynnik znamionowy mocy

Wydatek trwały 3)

N L

z GB152-16

N L

z GB152-24

z GB152-16

z GB152-24

1)

Polskie przepisy (DU nr 75 poz. 690) nie dopuszczają stosowania do budowy instalacji spalinowych materiałów palnych (stan IX-07’)

2)

W ciągu 24 h przy temperaturze w podgrzewaczu 65°C (według E DIN 4753-8)

3)

Przy podgrzewaniu od 10°C do 45°C oraz t grzew

= 80°C

bar

bar

°C

°C

l/h

l/h

6

10

110

95

1,0

432

545

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 073


GB152

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

Logamax plus GB152 z S120/2

Trójnik (jednościenny)

min. 100 1)

Trójnik (konc.)

min. 100 1)

AB

R3/4

min. 226 (PP)

min. 197 (PP.)

512

VS

R3/4

850

850

RS

R3/4

956

EK

R3/4

150

190 - 240

190 - 240

174

130

2) 2)

2337 (PP)

2308 (PP)

218

956

956

15 - 25

15 - 25

1) Dla montażu zaleca się100 mm. Przy Logamax plus GB152

z jednościennym przewodem spalinowym należy zachować minimalne

odstępy 50 mm. Oprócz tego należy przestrzegać minimalnych odległości

wynikających z obowiązujących przepisów ppoż.

2) PP tworzywo sztuczne (Polskie przepisy nie dopuszczają stosowania

do budowy instalacji spalinowych materiałów palnych -stan IX-07’)

Montaż pod kotłem kondensacyjnym

Logamax plus GB152

GB152 z S120/2

Pojemność ciepłej wody użytkowej l 120

Pojemność wody grzewczej l 5

Ciężar (netto) kg 72

Dopuszczalne ciśnienie robocze

Maksymalna temperatura

strona wody grzewczej

strona wody użytkowej

strona wody grzewczej

strona wody użytkowej

Strata postojowa 3) kWh/24 h 1,6

Współczynnik znamionowy mocy

Wydatek trwały 4)

Certyfikacja według Dyrektywy ciśnieniowej

N L

z GB152-16

N L

z GB152-24

z GB152-16

z GB152-24

2)

W ciągu 24 h przy temperaturze w podgrzewaczu 65°C (według E DIN 4753-8)

3)

Przy podgrzewaniu od 10°C do 45°C oraz t grzew.

= 80°C

bar

bar

°C

°C

l/h

l/h

6

10

110

95

1,3

1,3

467

490

Z-DDK-MUC-02-318302-12

1 – 074

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

GB152

Logamax plus GB152 z SU..W

556

AB

R1

EZ

R3/4

VS

R1

M 1 ) / FB

RS

R1

EK

R1

H

289

H AB

H EZ

H VS

H RS

SU160 W/200 W

H EK

15-25

333

1)

Wspawana tuleja zanurzeniowa (średnica wewnętrzna 19 mm)

dla czujnika temperatury ciepłej wody FB/FW

SU160 W SU200 W SU300 W

Pojemność ciepłej wody użytkowej l 160 200 300

Średnica Ø D mm 556 556 672

Wysokość H mm 1188 1448 1465

Wysokość pomieszczenia zainstalowania 2) mm 1718 2053 1845

Zasilanie podgrzewacza H VS

mm 644 644 682

Powrót podgrzewacza H RS

mm 238 238 297

Dopływ wody zimnej

Ø EK

H EK

Dopływ cyrkulacji H EZ

mm 724 724 762

Wypływ ciepłej wody użytkowej H AB

mm 1111 1371 1326

Pojemność wody grzewczej l 4,5 4,5 8,0

Ciężar (netto) kg 98 110 145

Dopuszczalne ciśnienie robocze

Maksymalna temperatura

strona wody grzewczej

strona wody użytkowej

strona wody grzewczej

strona wody użytkowej

Strata postojowa 3) kWh/24 h 1,8 2,0 2,1

Współczynnik znamionowy mocy

Wydatek trwały 4)

Numer DIN dla rejestracji według DIN 4753-2

N L

z GB152-16

N L

z GB152-24

z GB152-16

z GB152-24

2)

Minimalna wysokość wymagana dla wymiany anody magnezowej

3)

W ciągu 24 h przy temperaturze w podgrzewaczu 65°C (według E DIN 4753-8)

4)

Przy podgrzewaniu od 10°C do 45°C oraz t grzew.

= 80°C

mm

bar

bar

°C

°C

l/h

l/h

R1

57

2,3

2,3

467

526

R1

57

16

10

160

95

4,0

4,0

467

526

0215/97 – 13MC/E

R1¼

60


8,7


526

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 075


GB152

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

Maksymalne długości systemu spalinowego GB152

Oznaczenie

Maksymalna

długość łączna

[m]

GB152-16

GB152-24 (K)

Średnice [mm]

i maksymalna

długość odcinka

poziomego

Redukcja

długości na

każdą dodatkową

kształtkę 1)

Średnice pionowych

przewodów

spalinowego/

powietrznego

[mm]

Wymiary szachtu

kominowego

[mm]

DO 13 18 – – 80/125

rura ochronna

lub szacht

GA-K 13

4) Ø 80/125

3 m

– 80/–

120 x 120

lub Ø 140

GAF-K 8 12

Ø 80/125

3 m

– Ø 80/125 –

GAL-K

25

+5 zasys

(Ø125)

25

+5 zasys

(Ø125)

Ø 80/125

3 m


80/–

120 x 120

+wietrzenie 2) lub Ø 140

LAS-K 1,4+L 3) 1,4+L 3) Ø 80/125


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 5,7-24 kW

GB152

Oznaczenie

Maksymalna

długość łączna

[m]

GB152-16

GB152-24 (K)

Średnica

i maksymalna

długość odcinka

poziomego

Redukcja

długości na

każdą dodatkową

kształtkę 1)

Średnice

pionowych

przewodów

spalinowego/

powietrznego

[mm]

Wymiary

szachtu

kominowego

[mm]

GA-X 25 25

Ø 80/125

3 m


80/–

120 x 120

+wietrzenie 2) lub Ø 140

GN 2+L 3) 2+L 3) Ø 80


GB162

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

Przegląd systemu

Gazowy kocioł

kondensacyjny

Palnik

Sterownik regulacyjny

(wyposażenie dodatkowe)

Odprowadzenie spalin

Podgrzewacz

ciepłej wody użytkowej

Warianty

wykonania

Logamax plus

GB162

palnik gazowy

ze wstępnym

zmieszaniem

Logamatic

RC20

Logamatic

RC35

Logamatic

4121

z poborem

powietrza

z pomieszczenia

bez poboru

powietrza

z pomieszczenia

nie stosowany

osobny

Logamax plus

GB162 - 80

GB162 -100

Własności i specyfika

Zastosowanie

• Domy wielorodzinne, jak również instalacje

przemysłowe i obiekty rzemieślnicze.

Opis urządzeń

• Wykonanie w 2 wielkościach mocy (80 oraz

100 kW).

• Moc kotła modulowana w przedziale: 18 (22)

do 100 %.

• Normatywna sprawność kotła do 110%.

• Technologia ALUplus produkcji wymienników

ciepła:

- maksymalna moc cieplna przy niewielkim

zapotrzebowaniu miejsca,

- stały, wysoki poziom sprawności wymiany

ciepła przez cały okres użytkowania wymiennika,

dzięki zastosowaniu nakładanej

plazmowo, polimerowej warstwie zewnętrznej

rur wymiennika ciepła,

- proste czynności konserwacyjne oraz długa

żywotność elementów wymiennika ciepła,

- kompaktowy wymiennik ciepła o mocy

do 100 kW, charakteryzujący się wysoką

wydajnością wymiany ciepła, dzięki zastosowaniu

nowego rodzaju powierzchni wewnętrznych

rur wymiennika ciepła.

• System ETA plus

Umożliwia optymalne wykorzystanie energii

oraz minimalizację łącznych kosztów

pracy kotła.

Elementy składowe:

- palnik gazowy, modulowany w zakresie obciążeń

cieplnych 18 (23) do 100%,

- wysokoefektywny wymiennik ciepła, umożliwiający

całoroczną pracę w warunkach

kondensacji,

- modulowana pompa obiegowa UPER

28-80 z regulacją mocy, dostępna jako wyposażenie

dodatkowe,

- praca kotła bez konieczności zapewnienia

minimalnego przepływu wody.

• System FLOW plus

Umożliwia maksymalne wykorzystanie zjawiska

kondensacji oraz uniknięcie głośnej

pracy instalacji grzewczej, poprzez:

- zastosowanie tanich i prostych układów

hydraulicznych instalacji bez zaworów upustowych,

ponieważ nie jest konieczne zapewnienie

minimalnego przepływu wody,

- sterowanie pompą obiegową według zadanej

wielkości mocy cieplnej. Zapewnia to maksymalne

wykorzystanie zjawiska kondensacji.

Paliwo

• Kocioł przystosowany jest do zasilania gazami

ziemnymi: E, Lw, Ls (tylko 80 kW) oraz

gazem płynnym-propanem (3P).

Możliwości współpracy

• Kocioł przystosowany jest do współpracy

z oddzielnymi podgrzewaczami pojemnościowymi

c.w.u. SU400 W do SU1000 W.

Ochrona środowiska/wielkość emisji

• Niska emisja hałasu.

• Zastosowano płaskie palniki ceramiczne

zapewniające zmieszanie wstępne, w celu

obniżenia emisji substancji szkodliwych.

Montaż, uruchomienie, konserwacja

• Montaż kotłów zalecany szczególnie

w piwnicy lub na poddaszu.

• Możliwość zredukowania czynności montażowych

oraz konserwacyjnych, dzięki obszernej

ofercie elementów przyłączeniowych

(zalecany jest montaż natynkowy rurociągów)

oraz zestawów elementów systemów

spalinowych.

• Uproszczenie prac uruchomieniowych oraz

serwisowych, dzięki menu serwisowemu sterownika

regulacyjnego Logamatic RC 30.

• Swobodny dostęp do wszystkich elementów

kotła oraz przejrzysta budowa, umożliwiająca

proste i tanie przeprowadzenie prac

konserwacyjnych i serwisowych.

• Wielofunkcyjny zestaw pompowy, ułatwiający

przeprowadzenie prac montażowych.

Obsługa

• Funkcje regulacyjne opracowane dla każdego

wariantu układu hydraulicznego instalacji

grzewczej.

• Wszystkie funkcje regulacyjne mogą być

ustawione przy pomocy prostych czynności

nastawczych.

1 – 078

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

GB162

Logamax plus GB162

GB162

Wielkość kotła 80 100

Wysokość/mm 980

Szerokość/mm 520

Głębokość/mm 470

Ciężar/kg 70

Kocioł wyposażony jest w:

• szynę montażową

• element przyłączeniowy kotła

• syfon

Oznaczenie

Zintegrowane podgrzewanie

ciepłej wody użytkowej

Wielkość kotła

Sterownik regulacyjny

w zestawie

gaz ziemny E (GZ50)

Numer artykułu

GB162-80 brak 80

87 470 256

Sterownik regulacyjny nie jest ujęty

w zakresie dostawy. Należy dobrać

właściwy sterownik regulacyjny do kotłów

kondensacyjnych (za dodatkową opłatą)

GB162-100 brak 100 87 470 258

Zestawy przezbrojeniowe na inne rodzaje gazu

Oznaczenie Opis Typ Numer artykułu

Zestaw przezbrojeniowy

na gaz ziemny L W

1)

Zestaw przezbrojeniowy

na gaz ziemny L S

1)

Zestaw przezbrojeniowy

na gaz płynny

Zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego E (GZ50)

na gaz ziemny L W

(GZ41,5)

Zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego E (GZ50)

na gaz ziemny L S

(GZ35)

Zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego E (GZ50)

na gaz płynny propan (3P)

GB162-80

7 746 900 036

GB162-100

GB162-80 7 746 900 036

GB162-100 –

GB162-80

7 746 900 197

GB162-100

1)

Przy zamówieniu kotła na wskazany rodzaj gazu ziemnego niezbędny zestaw przezbrojeniowy z gazu ziemnego grupy E

znajduje się w dostawie bez dodatkowej dopłaty

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 079


GB162

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

Podgrzewacze pojemnościowe ciepłej wody Logalux

SU400 SU500 SU750 SU1000

Wysokość/mm 1550 1850 1850 1920

Średnica/mm 850 850 1000 1100

Ciężar/kg 195 238 319 406

Oznaczenie Wykonanie Pojemność podgrzewacza [l] Numer artykułu

SU400 – 100W

400 30 007 401

SU500 – 100W 500 30 007 420

stojące

SU750 – 100W 750 30 007 422

SU1000 – 100W 1000 30 007 424

Szczegółowe informacje o pojemnościowych podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej Logalux SU ⇒ od strony 10 – 001

1 – 080

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

GB162

System regulacyjny Logamatic EMS

Zakres zastosowania

Moduł obsługowy RC35 EMS

GB162-80/100 z zewnętrzną pompą

PZ

THV

RC35

FA

Do 06.07.2006 14:45 h

Raum

21.9 C

AUT

Zewnętrzna pompa,

brak przygotowania

ciepłej wody użytkowej

FW

Dyspozycyjne ciśnienie pompy

dla obiegu grzewczego

przy 4000 l/h = 150-170 mbar

HK

Max. 250 W

G-SU 1 1/4 cała strata ciśnienia przy 4000 l/h = 50 mbar, Kvs 18

GB162-80/100 z pompową grupą przyłączeniową i sprzęgłem hydraulicznym

SM 10

WM 10 MM10 MM10

MM10

)

HK1

HK2

HK3

HK4

) Maksymalnie można zabudować w kotle 2 moduły, dodatkowe moduły można montować na ścianie

Regulator pomieszczeniowy/moduł obsługowy

Moduły

MM10 – moduł sterowania mieszaczem do 1 obiegu

grzewczego z mieszaczem

SM10 – moduł solarny dla solarnego

podgrzewania ciepłej wody użytkowej

WM10 – moduł dla sprzęgła przy instalacji

z odsprzęgleniem hydraulicznym

ASM10 – moduł przyłączeniowy

do rozszerzenia magistrali EMS-Bus

RC20

RC20RF

+ RFM20

RC35

wg temp.

pomieszcz.

Numer artykułu 67 903 405 30 009 931 30 008 545

RC35

wg temp.

zewnętrz.

30 008 545

5 991 374

Numer artykułu

– – – 5 016 971

– – 30 008 548

– – – 5 016 979


63 044 844

EM10 – zbiorczy meldunek usterek, wejście 0-10 V 5 016 995

VM10 – moduł do wysterowania drugiego

zaworu elektromagnetycznego

5 016 993

Wyposażenie dodatkowe

RC20 – regulator pomieszczeniowy – – – 67 903 405

RC20 RF – zestaw radiowy z modułem RFM20 – – – 63 043 346

RC20 RF – radiowy regulator pomieszczeniowy

jako dodatkowa obsługa zdalna do

istniejącego zestawu radiowego

– – – 63 035 304

FA – czujnik zewnętrzny (pogodowy) – – 5 991 374

Dodatkowy czujnik temp. w pomieszczeniu – – 5 993 226

AS-E – zestaw przyłączeniowy podgrzewacza 5 991 387

Tuleja zanurzeniowa R½”, 100 mm długości – – – 5 446 142

wyposażenie podstawowe

opcja

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 081


GB162

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

System regulacyjny Logamatic 4000

Sterownik Logamatic 4121

(w wyposażeniu podstawowym)

4121

Zakres zastosowań

HK1

HK2

Informacje dodatkowe:

Sterowanie przygotowaniem

c.w.u. przez automat UBA.

Kable przyłączeniowe zaworu

3-drog. lub pompy ładującej,

pompy cyrkulacyjnej oraz

czujnika WW (c.w.u.),

należy podłączyć do listwy

zaciskowej kotła

Sterownik regulacyjny Logamatic 4121 Logamatic 4122 Numer artykułu

Moduły

Numer artykułu 30008 912 30008 927 –

FM441 – 1 obieg grzewczy z mieszaczem, ciepła woda użytkowa – 30 004 856

FM442 – 2 obiegi grzewcze z mieszaczem 30 004 873

FM443 – moduł solarny podgrzewania ciepłej wody użytkowej 30 006 379

FM444 – wysterowanie alternatywnego źródła ciepła 5 016 830

FM445 – moduł dla systemu ładowania zasobnika z zewn. wymiennikiem 5 016 844

FM446 – moduł EIB 5 016 822

FM448 – zbiorczy meldunek usterek, wej./wyj. 0-10 V 30 006 068

FM455 KSE 1 – złącze EMS – –

FM456 KSE 2 – wysterowanie podwójnej kaskady 30 009 047

FM457 KSE 4 – wysterowanie poczwórnej kaskady 30 009 061

Wolnych gniazd dla modułów funkcyjnych 1 2

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw montażu MEC2 w pomieszczeniu, cokół i wyświetlacz kotłowy 5 720 812

BFU – obsługa zdalna 30 002 250

Oddzielny czujnik temperatury w pomieszczeniu 5 993 226

FV/FZ – zestaw czujnika dla FM441, FM442 5 991 376

FSS – zestaw czujnika dla FM443 5 991 520

FGZ – czujnik temperatury spalin dla FM444 82 295 500

Zestaw czujnika dla FM444 – 6 mm 63 043 337

Zestaw czujnika dla FM444 – 9 mm 63 043 768

HZG – zestaw rozszerzający dla FM443 5 991 530

AS-E – zestaw przyłączeniowy podgrzewacza 1) 5 991 387

Tuleja zanurzeniowa R ½”, 100 mm długości 2) 5 446 142

VM10 – moduł do wysterowania 2-go zaworu elektromagnetycznego 5 016 993

wyposażenie podstawowe opcja

1)

W zakresie dostawy modułu FM445

2)

Opcjonalnie dla obiegu grzewczego z organem nastawczym

Szczegółowe informacje o sterownikach regulacyjnych, modułach i wyposażeniu dodatkowym oraz systemach zdalnego nadzoru ⇒ od strony 9 – 001

1 – 082

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

GB162

Regulacja kaskadowa przy zastosowaniu starownika regulacyjnego Logamatic 4122

Warunki brzegowe FM456 FM456 Numer artykułu

Regulacja prostej kaskady 2 – stopniowej – 5 868 782

Regulacja prostej kaskady 2 – stopniowej – 5 868 784

Regulacja prostej kaskady 2 – stopniowej 5 868 786

Regulacja prostej kaskady 2 – stopniowej – 1) 5 868 788

wyposażenie podstawowe

1)

W zakresie dostawy dostępne są 2 moduły FM457

W sterowniku regulacyjnym Logamatic 4122 przewidziane są 2 miejsca montażowe dla modułów funkcyjnych, to znaczy, że w przedstawionych

powyżej wariantach sterownika, wolne jest tylko jedno miejsce montażowe lub wszystkie dodatkowe miejsca montażowe są już zajęte.

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 083


GB162

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

Wyposażenie dodatkowe do kotłów GB162-80/100

1

2

Kocioł z zestawem

przyłączeniowym pompy

oraz sprzęgłem hydraulicznym

Zewnętrzna pompa obiegowa,

nie zastosowana stacja uzdatniania wody

HK

Max. 250 W

Typ instalacji

bez

podgrzewacza

c.w.u.

dowolny dobór

podgrzewacza

c.w.u.

bez

podgrzewacza

c.w.u.

Możliwe połączenie hydrauliczne 1 1 2

Sposób montażu

Dodatkowy zestaw do połączenia pompy z kotłem

Zestaw przyłączeniowy pompy do GB 162 – 80/100 7114 040

Dodatkowa zewn. regulacja ∆p pompy (montaż dowolny, maks. 250 W)

natynkowy

Pompa Wilo TOP-E 25/1-7 82956 190 4)

Pompa Grundfos UPE 25-80 82700 530 4)

Wyposażenie dodatkowe – sprzęgło hydrauliczne

Pojedynczy zespół sprzęgła hydraulicznego 7114 060

Sprzęgło Sinus 120/80 do 8000 l/h, alternatywnie do pojedynczego zespołu 82452 214

Izolacja dla sprzęgła Sinus 120/80 82453 038

1) 1)

1) 1)

2) 2)

Wyposażenie dodatkowe – zewn. pompa ład. podgrzewacza c.w.u.

Logafix BU 25/6 80550 064

Wyposażenie dodatkowe instal. grzewczej i gazowej, montaż na obiekcie

Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego HKA DN32 7095 692

Gazowy zawór odcinający 1”, montaż natynkowy 80949 220

Grupa urządzeń bezpieczeństwa – 3 bar 81610 110

W-MAG, zewnętrzne naczynie wzbiorcze 50 l 80432 046

W-MAG, zewnętrzne naczynie wzbiorcze 80 l 80432 048

3) 3) 3)

3) 3) 3)

Wyposażenie dla podgrzewaczy pojemnościowych c.w.u.

AS-E, czujnik temperatury c.w.u. w podgrzewaczu 5991 387

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe

Zawór bezpieczeństwa 4 bar 7095 595

Wyposażenie dodatkowe dla neutralizacji kondensatu

NE 0.1, neutralizator kondensatu

NE 1.1, neutralizator kondensatu z pompą przepompow.

niezbędne wyposażenie wyposażenie opcjonalne

1)

Może być zastosowane tylko jedno sprzęgło hydrauliczne

2)

Niezbędne tylko w przypadku zastosowania sprzęgla hydraulicznego Sinus 120/80

3)

Wymagane naczynie wzbiorcze dobrać stosownie do danej instalacji

4)

Należy dobrać odpowiednią pompę

1 – 084

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

GB162

Wyposażenie dodatkowe

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Wyposażenie dodatkowe – zestaw przyłączeniowy pompy

Zestaw przyłączeniowy pompy

do kotłów GB 162-80/100

• do bezpośredniego przyłączenia do kotła;

zawiera: pompę UPER 25-80, zawór bezpieczeństwa

4 bar, zawór gazowy, zawory odcinające, klapę zwrotną,

manometr, przyłącze do zewnętrznego naczynia

wzbiorczego, kurek napełniająco-spustowy, izolację

cieplną

7 114 070

Zawór bezpieczeństwa 3 bar

• zabezpiecza instalację przed przekroczeniem

nadciśnienia 3 bar

• do zabudowy w zestawie przyłączeniowym pompy

73 956

Zestaw przyłączeniowy

AS HKV 32

• do montażu dalszych urządzeń, poniżej zestawu

przyłączeniowego pompy, gdy nie zastosowano

zestawu kaskadowego

Wyposażenie dodatkowe – pompy zewnętrzne regulowane wg ∆p, montowane na obiekcie

5 584 552

Pompa WILO TOP E 25/1-7

• pompa zewnętrzna regulowana wg ∆p, dla

bezpośrednio podłączonego obiegu grzewczego

• sposób pracy: ∆p – v (zmienna prędkość obrotowa)

82 956 190

Pompa Grundfos UPE 25-80

• zewnętrzna pompa obiegowa dla obsługi podłączonych

bezpośrednio obiegów grzewczych

• sposób pracy: ∆p – v (zmienna prędkość obrotowa)

82 700 530

Wyposażenie dodatkowe umożliwiające dowolny montaż na obiekcie

Zestaw przyłączeniowy obiegu

grzewczego HKA DN32

• do montażu natynkowego DN32

• wyposażony w 2 serwisowe zawory odcinające

• trójnik do przyłączenia zewn. naczynia wzbiorczego

• 2 śrubunki Rp 1’

7 095 692

Zawór gazowy GA-BS

Czujnik przepływu gazu

Zestaw zabezpieczeń 3 bar

(niezbędny, gdy nie zastosowano

zestawu przyłączeniowego pompy)

Zawór wyrównawczy pionu

Tacosetter

Regulator różnicy ciśnień ASV-PV

(wyłącznie we współpracy z ASV-M)

• zawór gazowy 1”

• konstrukcja zaworu przelotowego

• do montażu natynkowego

• ze zintegrowanym zaworem zabezpieczenia

przeciwpożarowego

• podłączenia: gwint zewnętrzny/wewnętrzny

• DN50, 2 cale

• strata ciśnienia mniejsza niż 0,5 mbar

• do 16 m³/h

• zawór bezpieczeństwa 3 bar

• manometr

• odpowietrznik automatyczny

• izolacja cieplna

• do ustawienia wartości maksymalnego przepływu

wody przez kocioł

• 1½” – 1½” , gwint wewnętrzny

• 1800-7200 l/h

• do zabudowy „podpionowej”

• zakres nastaw: 0,05-0,25 bar

• wyłącznie we współpracy z ASV-M

DN32, K VS

= 6,3; RP 1¼

DN40, K VS

= 10; RP 1½

80 949 220

81 051 070

81 610 110

83 940 790

89 192 841

89192 848

Zawór podpionowy i pomiarowy

ASV-M

DN32, K VS

= 6,3; RP 1¼

DN40, K VS

= 10; RP 1½

89 192 828

89 192 829

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 085


GB162

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Filtr zatrzymujący

zanieczyszczenia w obiegu

grzewczym

• do zabudowy na powrocie obiegu grzewczego

• ziarnistość filtra 500 µm

• z rdzeniem siatkowym

• przepływ do 5000 l/h

7095 050

W-MAG Membranowe

naczynie wzbiorcze

Wyposażenie dodatkowe do montażu zewnętrznego podgrzewacza c.w.u.

AS E Zestaw przyłączeniowy

podgrzewacza c.w.u.

Serwis

• do zabudowy zewnętrznej

• pokrycie lakiernicze: białe

Poj. 35 l, ciśn. wstępne 1,5 bar, ciśn. maks. 3 bar

Poj. 50 l, ciśn. wstępne 1,5 bar, ciśn. maks. 6 bar

Poj. 80 l, ciśn. wstępne 1,5 bar, ciśn. maks. 6 bar

• czujnik temperatury c.w.u. Ø 6 mm

• wtyczka przyłączeniowa do zasilania pompy ładującej

oraz cyrkulacyjnej c.w.u.

• elementy zaślepiające ¼ walca oraz sprężyna napinająca

do czujnika, stosowana w podgrzewaczach, o pojemności

ponad 120 l

80432 044

80432 046

80432 048

5991 387

Kołki rozporowe tłumiące hałas • do montażu zawieszeń kotła, celem tłumienia hałasu. 7099 398

Neutralizacja

Neutralizator kondensatu

NE 0.1

• zbiornik z tworzywa sztucznego, z wkładem granulatu

• dostarczany wraz z granulatem neutralizującym

63035 899

Neutralizator kondensatu

NE 1.1

• zbiornik z tworzywa sztucznego, z wkładem granulatu,

z pompą kondensatu o wysokości podnoszenia ok. 2 m,

sterowaną od poziomu kondensatu w zbiorniku

• dostarczany wraz z granulatem neutralizującym.

8133 352

Neutralizator kondensatu

NE 2.0

• z własnym systemem nadzoru, składa się ze zbiornika

z tworzywa sztucznego z przedziałem na granulat, pompy

kondensatu o wysokości podnoszenia ok. 2 m, sterowanej od

poziomu kondensatu w zbiorniku

• dostarczany wraz z granulatem neutralizującym

• wyposażony w diody świecące, sygnalizujące stany zakłóceń

oraz konieczność wymiany granulatu

• możliwość odbioru sygnałów awaryjnych przez systemy

transmisji cyfrowej

• posiada świadectwo kontroli DVGW

8133 354

Moduł do podnoszenia

ciśnienia dla NE 2.0

• do zwiększenia wysokości podnoszenia pompy 8133 356

Granulat neutralizujący

• wiadro o zawartości 10 kg granulatu, wystarczającej dla NE

0.1/NE 1.1/NE 2.0

7115 120

1 – 086

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

GB162

Zestawy kaskadowe ze sprzęgłem hydraulicznym

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Zestawy kaskadowe ze sprzęgłem hydraulicznym montaż „w linii”

Zestaw dla

jednego kotła TL1

• stojak montażowy

• sprzęgło hydrauliczne z prawej lub lewej strony,

2,5 cala, max. 8,6 m³/h

• kolektory zbiorcze VL (zasilanie), RL (powrót)

• przewód gazowy

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

• instalacja dla kondensatu po stronie inwestora

7 114 060

Zestaw dla kaskady

2-stopniowej TL2

• stojak montażowy

• sprzęgło hydrauliczne z prawej lub lewej strony,

2,5 cala, max. 17 m³/h

• kolektory zbiorcze VL (zasilanie), RL (powrót)

• przewód gazowy

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

• instalacja dla kondensatu po stronie inwestora

7 114 064

Zestaw dla kaskady

3-stopniowej TL3

• stojak montażowy

• sprzęgło hydrauliczne z prawej lub lewej strony,

2,5 cala, max. 17 m³/h

• kolektory zbiorcze VL (zasilanie), RL (powrót)

• przewód gazowy

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

• instalacja dla kondensatu po stronie inwestora

7 114 068

Zestaw dla kaskady

4-stopniowej TL4

• stojak montażowy

• sprzęgło hydrauliczne z prawej lub lewej strony,

3 cale, max. 23 m³/h

• kolektory zbiorcze VL (zasilanie), RL (powrót)

• przewód gazowy

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

• instalacja dla kondensatu po stronie inwestora

7 114 072

Zestaw dla kaskady

5-stopniowej TL5

• stojak montażowy

• sprzęgło hydrauliczne z prawej lub lewej strony,

4 cale, max. 34 m³/h

• kolektory zbiorcze VL (zasilanie), RL (powrót)

• przewód gazowy

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

• instalacja dla kondensatu po stronie inwestora

7 114 930

Zestaw dla kaskady

6-stopniowej TL6

• stojak montażowy

• sprzęgło hydrauliczne z prawej lub lewej strony,

4 cale, max. 34 m³/h

• kolektory zbiorcze VL (zasilanie), RL (powrót)

• przewód gazowy

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

• instalacja dla kondensatu po stronie inwestora

7 114 932

Zestaw dla kaskady

7-stopniowej TL7

• stojak montażowy

• sprzęgło hydrauliczne z prawej lub lewej strony,

4 cale, max. 34 m³/h

• kolektory zbiorcze VL (zasilanie), RL (powrót)

• przewód gazowy

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

• instalacja dla kondensatu po stronie inwestora

7 114 934

Zestaw dla kaskady

8-stopniowej TL8

• stojak montażowy

• sprzęgło hydrauliczne z prawej lub lewej strony,

4 cale, max. 34 m³/h

• kolektory zbiorcze VL (zasilanie), RL (powrót)

• przewód gazowy

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

• instalacja dla kondensatu po stronie inwestora

7 114 936

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 087


GB162

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Zestawy kaskadowe ze sprzęgłem hydraulicznym montaż „w linii”

Kolano 90°, 2,5” z izolacją

• dla kątowej instalacji sprzęgła hydraulicznego

• odpowiednie do montażu zestawu 1-3 kotłów

• wykonane ze stali

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

7 114 100

Kolano 90°, 3” z izolacją

Kolano 90°, 4” z izolacją

Zestaw zaślepiający

zestawu dla kaskady

Zestaw 3-drogowy

do montażu

kaskadowego

Tuleja zanurzeniowa

do sprzęgła zestawu dla kaskady

• dla kątowej instalacji sprzęgła hydraulicznego

• odpowiednie do montażu zestawu 4 kotłów

• wykonane ze stali

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

• dla kątowej instalacji sprzęgła hydraulicznego

• odpowiednie do montażu zestawu 5-8 kotłów

• wykonane ze stali

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

• przydatny jeśli przykładowo przewidziany jest

docelowo zestaw 3-kotłowy lecz pierwotnie będą

zamontowane tylko 2 kotły

• montaż na pierwszym kotle

• przygotowanie ciepłej wody użytkowej poprzez

pierwszy kocioł zestawu kaskadowego z użyciem

zaworu 3-drogowego

• pompa UPER 25-80i

• zawór bezpieczeństwa 3 bar

• klapa zwrotna

• składa się z przewodów rurowych, zaworu

3-drogowego 1¼ cala, DN32

• izolacja cieplna

• element ten zastępuje grupę pompową

przyłączanego kotła

• dla czujnika sprzęgła automatyki Logamatic 4000

• R ½‘

• długość 100 mm

7 114 104

7 746 900 117

7 114 120

7 747 201 441

5 446 142

1 – 088

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

GB162

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Zestawy kaskadowe ze sprzęgłem hydraulicznym montaż „plecami do siebie”

Zestaw dla kaskady

2-stopniowej TR2

• stojak montażowy

• sprzęgło hydrauliczne z prawej lub lewej strony, 2,5 cala, max. 17 m³/h

• kolektory zbiorcze VL (zasilanie), RL (powrót)

• przewód gazowy

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

• instalacja dla kondensatu po stronie inwestora

7 114 900

Zestaw dla kaskady

3-stopniowej TR3

• stojak montażowy

• sprzęgło hydrauliczne z prawej lub lewej strony, 2,5 cala, max. 17 m³/h

• kolektory zbiorcze VL (zasilanie), RL (powrót)

• przewód gazowy

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

• instalacja dla kondensatu po stronie inwestora

7 114 902

Zestaw dla kaskady

4-stopniowej TR4

• stojak montażowy

• sprzęgło hydrauliczne z prawej lub lewej strony, 3 cale, max. 23 m³/h

• kolektory zbiorcze VL (zasilanie), RL (powrót)

• przewód gazowy

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

• instalacja dla kondensatu po stronie inwestora

7 114 076

Zestaw dla kaskady

5-stopniowej TR5

• stojak montażowy

• sprzęgło hydrauliczne z prawej lub lewej strony, 4 cale, max. 34 m³/h

• kolektory zbiorcze VL (zasilanie), RL (powrót)

• przewód gazowy

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

• instalacja dla kondensatu po stronie inwestora

7 114 904

Zestaw dla kaskady

6-stopniowej TR6

• stojak montażowy

• sprzęgło hydrauliczne z prawej lub lewej strony, 4 cale, max. 34 m³/h

• kolektory zbiorcze VL (zasilanie), RL (powrót)

• przewód gazowy

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

• instalacja dla kondensatu po stronie inwestora

7 114 906

Zestaw dla kaskady

7-stopniowej TR7

• stojak montażowy

• sprzęgło hydrauliczne z prawej lub lewej strony, 4 cale, max. 34 m³/h

• kolektory zbiorcze VL (zasilanie), RL (powrót)

• przewód gazowy

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

• instalacja dla kondensatu po stronie inwestora

7 114 908

Zestaw dla kaskady

8-stopniowej TR8

• stojak montażowy

• sprzęgło hydrauliczne z prawej lub lewej strony, 4 cale, max. 34 m³/h

• kolektory zbiorcze VL (zasilanie), RL (powrót)

• przewód gazowy

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

• instalacja dla kondensatu po stronie inwestora

7 114 910

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 089


GB162

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Zestawy kaskadowe ze sprzęgłem hydraulicznym montaż „plecami do siebie”

Kolano 90°, 2,5” z izolacją

• dla kątowej instalacji sprzęgła hydraulicznego

• odpowiednie do montażu zestawu 1-3 kotłów

• wykonane ze stali

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

7 114 100

Kolano 90°, 3” z izolacją

Kolano 90°, 4” z izolacją

Komplet zaślepiający

zestawu dla kaskady

Zestaw 3-drogowy

do montażu

kaskadowego

Tuleja zanurzeniowa

do sprzęgła zestawu dla kaskady

• dla kątowej instalacji sprzęgła hydraulicznego

• odpowiednie do montażu zestawu 4 kotłów

• wykonane ze stali

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

• dla kątowej instalacji sprzęgła hydraulicznego

• odpowiednie do montażu zestawu 5-8 kotłów

• wykonane ze stali

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

• przydatny jeśli przykładowo przewidziany jest

docelowo zestaw 3-kotłowy lecz przejściowo

zamontowane będą tylko 2 kotły

• montaż na pierwszym kotle

• przygotowanie ciepłej wody użytkowej poprzez

pierwszy kocioł zestawu kaskadowego

z użyciem zaworu 3-drogowego

• pompa UPER 25-80

• zawór bezpieczeństwa 3 bar

• klapa zwrotna

• składa się z przewodów rurowych, zaworu

3-drogowego 1 ¼ cala, DN32

• izolacja cieplna

• element ten zastępuje grupę pompową

przyłączanego kotła

• dla czujnika sprzęgła automatyki

Logamatic 4000

• R ½‘

• długość 100 mm

7 114 104

7 746 900 117

7 114 120

7 747 201 441

5 446 142

1 – 090

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

GB162

System szybkiego montażu obiegów grzewczych

zestaw szybkiego

montażu obiegu

grzewczego

kocioł

kocioł

przyłączenowy

naścienny

VK RK

HS

HSM

rozdzielacz

obiegów

grzewczych

zakres dostawy połączeń

rurowych RK X/XX

HS

HSM

VK

RK

sprzęgło

hydrauliczne

zestaw przyłączeniowy

pompy

sprzęgło

hydrauliczne

rurociągi

przyłączeniowe

rurociągi

przyłączeniowe

Jeżeli zestaw szybkiego montażu zastosowano bez rozdzielacza,

to jego montaż możliwy jest jedynie na lewo od kotła.

Należy stosować jedynie elementy o jednakowej średnicy nominalnej.

Montaż zestawu na prawo od kotła, wymaga wykonania orurowania na obiekcie

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Możliwości współpracy

RK 2/32

System szybkiego montażu

obiegów grzewczych

• współpraca systemu szybkiego montażu ze sprzęgłem hydraulicznym,

przepływ maks. 5000 l/h

• rurociągi połączeniowe ze sprzęgłem hydraulicznym

• HKV 2/32, rozdzielcz obiegów grzewczych

• WMS 2 dla HKV 2/32

80700 280

RK 3/32

System szybkiego montażu

obiegów grzewczych

Elementy do dowolnej konfiguracji

WHY 120/80

Sprzęgło hydrauliczne

AS HKV 32

Zestaw przyłączeniowy

Sprzęgło hydrauliczne

Sinus 80/120

Izolacja cieplna sprzęgła

hydraulicznego

Sinus 80/120

• współpraca systemu szybkiego montażu ze sprzęgłem hydraulicznym,

przepływ maks. 5000 l/h

• rurociągi połączeniowe ze sprzęgłem hydraulicznym

• HKV 3/32

• WMS 3 dla HKV 3/32.

• sprzęgło hydrauliczne DN 120/60 z izolacją w kolorze czarnym

• wraz z tuleją zanurzeniową dla czujników cylindrycznych,

mocowaniem do ściany, zaworem spustowym, kołkami rozporowymi

oraz śrubami

• maksymalny przepływ: 5000 l/h

• do wykonania na obiekcie podłączeń po stronie wtórnej sprzęgła

hydraulicznego WHY 120/60

• sprzęgło hydrauliczne Sinus DN 80/120, przepływ do 8000 l/h

• materiał ST 37-2, podłączenie poprzez złączki rurowe (mufy) ½”

• bez odpowietrznika, zaworu spustowego oraz czujnika temperatury

• dla sprzęgła hydraulicznego Sinus 80/120, składa się z 2 powłok

40 mm, wykonanych z pianki PUR

80700 284

67900 186

5584 552

82452 214

82453 038

Tuleja zanurzeniowa ½” • R ½”, głębokość 100 mm, do czujników temperatury Logamatic 5446 142

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 091


GB162

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Rozdzielacz obiegów

grzewczych

Zestaw do montażu

naściennego

Rurociągi przyłączeniowe

Termostat przylgowy AT 90

Zestaw szybkiego montażu

obiegu grzewczego

Zestaw szybkiego montażu

obiegu grzewczego

zawierający system

sterowania EMS

Zestaw przyłączeniowy

Zestaw przejściowy ŰS1

Zestaw przejściowy ÜS2

Zestaw przejściowy ÜS3

Zestaw przejściowy

• HKV 2/32 dla 2 obiegów grzewczych, maks. 80 kW, ∆T = 20K

• HKV 3/32 dla 3 obiegów grzewczych, maks. 80 kW, ∆T = 20K

• HKV 4/25 dla 2 obiegów grzewczych, maks. 80 kW, ∆T = 20K

• HKV 5/25 dla 5 obiegów grzewczych, maks. 80 kW, ∆T = 20K

• WMS 1 do montażu naściennego, pojedynczego zestawu szybkiego montażu

• WMS 2 dla HKV 2/32 + HKV 2/25

• WMS 3 dla HKV 3/32 + HKV 3/25

• WMS 4/5 dla HKV 4/25/HKV 5/25

• od sprzęgła hydraulicznego 80/120 do rozdzielacza obiegów grzewczych HKV 2/32

• od sprzęgła hydraulicznego 80/120 do rozdzielacza obiegów grzewczych HKV 3/32

oraz HKV 3/25

• do ogrzewania podłogowego

• przygotowany do montażu w systemie Logamatic 4000

• HSM 15 E w kolorze białym dla 1 obiegu grzewczego z zaworem mieszającym DN 15,

pompa sterowana elektronicznie (E)

• HSM 20 E w kolorze białym dla 1 obiegu grzewczego z zaworem mieszającym DN 20,

pompa sterowana elektronicznie (E)

• HSM 25 E w kolorze białym dla 1 obiegu grzewczego z zaworem mieszającym DN 25,

pompa sterowana elektronicznie (E)

• HS 25 E w kolorze białym dla 1 obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego DN 25,

pompa sterowana elektronicznie (E)

• HSM 32 E w kolorze białym dla 1 obiegu grzewczego z zaworem mieszającym DN 32,

pompa sterowana elektronicznie (E)

• HS 32 E w kolorze białym dla 1 obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego DN 32,

pompa sterowana elektronicznie (E)

• HSM 15 E w kolorze białym, zawiera EMS, dla 1 obiegu grzewczego z zaworem

mieszającym DN 15, pompa sterowana elektronicznie (E), zintegrowany moduł

sterowania zaworu mieszającego MM10

• HSM 20 E w kolorze białym, zawiera EMS, dla 1 obiegu grzewczego z zaworem

mieszającym DN 20, pompa sterowana elektronicznie (E), zintegrowany moduł

sterowania zaworu mieszającego MM10

• HSM 25 E w kolorze białym, zawiera EMS, dla 1 obiegu grzewczego z zaworem

mieszającym DN 25, pompa sterowana elektronicznie (E), zintegrowany moduł

sterowania zaworu mieszającego MM10

• HS 25 E w kolorze białym, zawiera EMS, dla 1 obiegu grzewczego bez zaworu

mieszającego DN 25, pompa sterowana elektronicznie (E), zintegrowany moduł

sterowania pracą sprzęgła WW10

• HSM 32 E w kolorze białym, zawiera EMS, dla 1 obiegu grzewczego z zaworem

mieszającym DN 32, pompa sterowana elektronicznie (E), zintegrowany moduł

sterowania zaworu mieszającego MM10

• HS 32 E w kolorze białym, zawiera EMS, dla 1 obiegu grzewczego bez zaworu

mieszającego DN 32, pompa sterowana elektronicznie (E), zintegrowany moduł

sterowania pracą sprzęgła WW10

• ES0 – dla zestawów przyłączeniowych obiegów grzewczych DN 15/20/25,

umożliwiający montaż na rozdzielaczu DN 32

• do podłączenia zestawu szybkiego montażu obiegu grzewczego DN 32

do rozdzielacza DN 25.

• wysokość montażowa 50 mm

• umożliwia uzyskanie jednakowych wysokości montażowych elementów

DN 15/20/25 z DN 32

• dla HKV 32 we współpracy z HS 25, HSM 15/20/25

• zestaw przejściowy z G1½" na G1¼"

• elementy zestawu wykorzystywane są przy realizacji separacji systemowej

• przestrzegać wskazówek zawartych w „Materiałach do projektowania”

• zestaw przejściowy pomiędzy DN 40 oraz DN 32 umożliwiający podłączenie HKV

4/25, 5/25, HKV 2/40, HKV 3/40 na DN32

uszczelnienie płaskie

uszczelnienie stożkowe (DIN2999)

5 024 870

5 024 872

5 024 882

5 024 884

67 900 470

67 900 471

67 900 472

63 014 540

5 584 584

5 584 586

80 155 200

80 680 008

80 680 026

80 680 034

80 680 014

80 680 124

80 680 114

80 680 009

80680 027

80 680 037

80 680 150

80 680 127

80 680 152

67 900 475

63 012 350

63 210 008

63 034 128

5 024 886

5 024 888

1 – 092

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

GB162

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Zestaw rurociągów

do montażu licznika ciepła

Zestaw rurociągów

do separacji systemowej

• podłączenie licznika ciepła przed zestawem montażowym obiegu grzewczego

• wysokość montażowa ok. 200 mm

• dla standardowych liczników ciepła, np. Pollux lub Deltamess

długość montażowa liczników ciepła:110 mm, DN25

130 mm, DN25

• dla starszych instalacji nie zapewniających szczelności tlenowej rurociągów

• umożliwia separację systemową

• wysokość montażowa ok. 200 mm

• maks. 15 kW, ∆T = 10 K

• DN25

• do podłączenia poniżej zestawu szybkiego montażu obiegu grzewczego DN 15/20/25

• wyposażony w zawór bezpieczeństwa 3 bar

• zawiera: manometr, zawór napełniająco-spustowy, odpowietrznik, płytowy wymiennik

ciepła wykonany ze stali szlachetnej

• izolacja cieplna w kolorze czarnym

• niezbędne zachowanie minimalnego odstępu 150 mm po prawej stronie

80680 154

80680 156

80680 158

Wszystkie pompy sterowane elektronicznie (E) mogą także pracować jako stopniowe, z ręcznym przestawianiem

Przy ΔT = 20 K, można zastosować:

HSM 15 E

- K VS

= 2,5 m³/h, do 15 kW

HSM 20 E/HS 25 E

- K VS

= 6,3 m³/h, do 30 kW

HSM 25 E

- K VS

= 8,0 m³/h, do 40 kW

HSM 32 E/HS 32 E

- K VS

= 18,0 m³/h, do 65 kW

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 093


GB162

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

Logamax plus GB162

Dopuszczenie do stosowania

Kocioł grzewczy dopuszczony został do stosowania

na podstawie wymagań dyrektywy

90/396/EWG dotyczącej urządzeń gazowych,

przy uwzględnieniu wymagań norm: EN 483,

EN 437, EN 677.

Technologia ALUplus przy produkcji wymienników

ciepła

• Nowa technologia produkcji wymienników

ciepła.

• Kompaktowe wymiary przy większej mocy

cieplnej.

• Długa żywotność elementów wymiennika

ciepła.

• Najwyższa sprawność energetyczna w długim

przedziale czasu, dzięki uniknięciu odkładania

się osadów.

• Proste czynności konserwacyjne, możliwość

szybkiej i łatwej obsługi oraz konserwacji.

• Optymalne rozpływy czynnika wewnątrz

rur wymiennika ciepła, przez zastosowanie

nowego rodzaju powierzchni wewnętrznych.

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Wyposażenie

• System ETA plus

Zapewnia optymalne wykorzystanie energii

oraz minimalizację łącznych kosztów pracy

kotła. Elementy składowe:

- palnik gazowy, modulujący w zakresie obciążeń

cieplnych 18-100 %,

- wysokoefektywny wymiennik ciepła, umożliwiający

całoroczną pracę kotła w warunkach

kondensacji,

- praca kotła bez konieczności zapewnienia

minimalnego przepływu wody.

• System FLOW plus

Pozwala maksymalnie wykorzystać zjawisko

kondensacji oraz uniknąć głośnej pracy

instalacji grzewczej, poprzez:

- zastosowanie tanich i prostych układów hydraulicznych

instalacji bez zaworów upustowych,

gdyż nie jest konieczne zapewnienie

minimalnego przepływu wody obiegowej,

- sterowanie prędkości obrotowej pompy

obiegowej wg wielkości mocy cieplnej, co

zapewnia maksymalne wykorzystanie zjawiska

kondensacji (wyposażenie dodatkowe

kotłów GB162-80/100).

• Zintegrowaną kształtkę przyłączeniową kotła

z otworami pomiarowymi (powietrze-spaliny).

• Układ nastawczy stosunku gaz-powietrze

KombiVENT.

• Kotłów GB 162-80/100 nie wyposażono

w pompę obiegową, celem umożliwienia elastycznych

połączeń hydraulicznych.

• Odpowietrznik automatyczny.

• Żarowa elektroda zapłonowa.

• Układ jonizacyjnej kontroli płomienia.

• Automat palnikowy UBA3 realizujący cyfrową

kontrolę i sterowanie wszystkich urządzeń

elektronicznych w kotle.

• Regulator BC10 z podstawowymi funkcjami

obsługi.

• Możliwość zabudowy sterownika Logamatic

RC30 oraz dwóch modułów systemu regulacyjnego

EMS.

Zakres zastosowań

• Domy wielorodzinne, jak również instalacje

przemysłowe i obiekty rzemieślnicze.

• Praca w sposób zależny oraz niezależny od

powietrza w pomieszczeniu zainstalowania

kotła.

Przygotowanie c.w.u. przy pomocy oddzielnego,

pojemnościowego podgrzewacza c.w.u.

Przygotowanie c.w.u. w opisywany sposób

zalecane jest w przypadku, gdy ciepła woda

pobierana jest jednocześnie z kilku punktów

poboru.

Możliwości współpracy urządzeń:

• Możliwe jest współdziałanie kotła z różnymi

podgrzewaczami c.w.u., w zależności

odwielkości zapotrzebowania c.w.u.. Z kotłami

Logamax plus GB162 stosowane są

podgrzewacze stojące, o pojemności od

400 do 1000 l.

• Wszystkie podgrzewacze c.w.u. posiadają

termoglazurę Buderus-DUOCLEAN MTK,

jako ochronę przed korozją.

Wskazówki projektowe dla połączeń hydraulicznych

Uwagi ogólne

Kotły kondensacyjne Logamax plus GB162

dzięki wyposażoniu w system FLOW plus, nie

wymagają zapewnienia minimalnego przepływu

wody grzewczej. Możliwe jest zastosowanie

prostych i tanich układów hydraulicznych

instalacji, bez zaworów upustowych.

Podłączenie hydrauliczne kotłów

GB162-80/100

Kotły Logamax plus GB 162-80/100 dostarczane

są bez pompy, co umożliwia elastyczne możliwości

(warianty) połączeń hydraulicznych.

• Zastosowanie pompy regulowanej wg

wielkości mocy cieplnej. Pompę obiegową

wchodzącą w skład zestawu przyłączeniowego

pompy należy zastosować, jeżeli

w instalacji znajduje się sprzęgło hydrauliczne

(np. przy kilku obiegach grzewczych,

kaskadach kotłów lub dużych przepływach

objętościowych w instalacji). W powyższych

przypadkach, zaleca się pracę pompy wg

wielkości mocy cieplnej.

• Zastosowanie pompy obiegu grzewczego

z zewnętrzną regulacją wg Δp. Dla podłączonego

bezpośrednio obiegu grzewczego,

Buderus zaleca regulację prędkości obrotowej

pompy obiegu grzewczego, wg wartości

Δp. Na pompie ustawiany jest wtedy rodzaj

pracy: Δp-v (zmienny). Zalecane wartości

nastaw, umożliwiają cichą pracę oraz maksymalnie

możliwy strumień przepływu objętościowego

czynnika grzewczego w instalacji.

Pokazano to na poniższych wykresach

dyspozycyjnej (dla instalacji) wysokości

podnoszenia. W przypadku wymagań szczególnie

cichej pracy instalacji grzewczej, zalecane

jest zastosowanie na poszczególnych

pionach instalacji c.o. regulatorów różnicy

ciśnień, o nastawach 100-150 mbar. Maksymalny,

dopuszczalny strumień przepływu

objętościowego przez kocioł GB162, wynosi

5700 l/h. Aby tej wartości nie przekroczyć,

należy zastosować „podpionowe” zawory

wyrównawcze. Pobó rmocy elektrycznej

przez pompę zewnętrzną nie powinien przekraczać

250 W.

1 – 094

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

GB162

GB 162-80/100 z zestawem przyłączeniowym (UPER 25-80)

Spadek ciśnienia na kotłach GB 162-80/ 100

GB 162-80/100 z zewnętrzną pompą WILO TOP E 25/1-7

Dyspozycyjna wysokość podnoszenia GB 162-80/100

900

GB162: dyspozycyjna wysokość podnoszenia za zestawem przyłączeniowym z klapą zwrotną

800

dyspozycyjna wys. podnoszenia za zestawem z klapą zwrotną (UPER 25-80) - mała moc

dyspozycyjna wys. podnoszenia za zestawem z klapą zwrotną (UPER 25-80) - pełna moc

dyspozycyjna wysokość podnoszenia [mbar]

700

600

500

400

300

200

100

0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

strumień przepływu masowego (kg/h)

Spadek ciśnienia

500

dyspozycyjna wysokość podnoszenia /opór hydrauliczny [mbar]

450

400

350

300

250

200

150

100

50

opór hydrauliczny

8 0 kW, T = 20 K

1 00 kW, T = 21 K

0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

strumień przepływu objętościowego (l/h)

GB162-80/100 z zewnętrzną pompą WILO TOP E 25/1-7

dyspozycyjna wysokość podnoszenia [mbar]

450

400

350

300

250

200

150

100

wynikowa wys. podnoszenia 6 m

wynikowa wys. podnoszenia 5 m

wynikowa wys. podnoszenia 4 m

50

0

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

przepływ wody l/h

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 095


GB162

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

Pompy obiegowe

W przypadku niewielkiej różnicy temperatur

(np. 40/30°C dla ogrzewania podłogowego),

dyspozycyjna wysokość podnoszenia pompy

obiegowej (zawartej w zestawie pompowym,

lub zupełnie poza kotłem) nie jest wystarczająca,

aby pokonać opory hydrauliczne instalacji.

Wówczas na instalacji należy zabudować

dodatkową pompę obiegową. Dla separacji

hydraulicznej, zastosować wtedy sprzęgło hydrauliczne

Patrz także ⇒ „Materiały do projektowania:

kotły Logamax plus”

Odprowadzenie kondensatu

Powstający w kotłach naściennych podczas

pracy grzewczej oraz spływający z instalacji

spalinowej kondensat, należy odprowadzić

do ogólnodostępnej kanalizacji, zgodnie

z obowiązującymi lokalnie przepisami w tym

zakresie (ustalić ewentualność zastosowania

neutralizatorów kondensatu).

Wymagania dotyczące pomieszczenia, w którym

będą zainstalowane kotły

• W przypadku zastosowania kotła o mocy

>50 kW wymagane jest osobne pomieszczenie

kotłowni.

• Pomieszczenie musi spełniać wszystkie wymagania

właściwych norm budowlanych.

• W pobliżu gazowego kotła kondensacyjnego

nie mogą być składowane materiały lub

ciecze palne.

• Pomieszczenie musi być zawsze odpowiednio

wietrzone oraz zabezpieczone przed

mrozem.

Praca zależna od powietrza w pomieszczeniu,

w którym został zainstalowany kocioł.

• Powietrze do procesu spalania pobierane

jest z pomieszczenia, w którym zainstalowany

został kocioł.

• Powietrze nie powinno zawierać zanieczyszczeń

(np. związków halogenowych, węglowodorów

lub kurzu).

• Dopływ powietrza do spalania musi być zorganizowany,

zgodnie ze stosownymi przepisami.

Praca niezależna od powietrza w pomieszczeniu,

w którym został zainstalowany kocioł.

• Powietrze do procesu spalania pobierane

jest w tym przypadku z zewnątrz.

Przygotowanie wody grzewczej

Przed napełnieniem instalacji wodą, należy

gruntownie ją wypłukać. Do napełniania

i uzupełniania instalacji grzewczej, należy wykorzystywać

wyłącznie czystą wodę pochodzącą

z instalacji wodociągowej, nie poddaną

żadnej obróbce chemicznej. Nie należy używać

wody zmiękczonej w wymiennikach kationitowych!

Nie stosować inhibitorów, środków

obniżających temperaturę zamarzania

lub innych dodatków. Pojemność membranowego

naczynia wzbiorczego zastosowanego

w instalacji, musi być prawidłowo dobrana!

W przypadku użycia rurociągów nie zapewniających

właściwej szczelności tlenowej

(np. w systemie ogrzewania podłogowego),

należy zastosować separację systemową,

w postaci płytowego wymiennika ciepła. Zastosowanie

nieodpowiedniej wody, powoduje

powstawanie osadów oraz korozji. Może to

zakłócić prawidłowe działanie instalacji oraz

doprowadzić do uszkodzenia wymiennika.

Przed podłączeniem kotła naściennego do

istniejącej instalacji grzewczej, celem ochrony

kotła przed zanieczyszczeniami pochodzącymi

z instalacji, zalecane jest zabudowanie

na zbiorczym przewodzie powrotnym filtra

zanieczyszczeń. Przed oraz za filtrem, należy

zamontować zawory odcinające.

Szczegółowe informacje zawiera Arkusz roboczy

K 8 ⇒ Katalog wyrobów

1 – 096

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

GB162

Logamax plus GB162

465

DN110/

DN160

152

6

520

135

300

118

1280

980

03 16

003 1

0

103,5

1)

AB

VK/RK

Gaz K

2) 2)

Gaz A

35

VA/RA

AKO

138

162

VK Gaz K RK

AKO

39

130 130

VA Gaz A RA

1310

AB – pokrywa otworu

AKO – wylot kondensatu; średnica zewnętrzna mufy 24 mm

Gaz A – przyłącze gazowe zestawu G1” – gwint wewnętrzny

Gaz K – przyłącze gazowe kotła G1” – gwint wewnętrzny

VK – kocioł – zasilanie, G 1½” – gwint wewnętrzny

RK – kocioł – powrót, G 1½” – gwint wewnętrzny

VA – zestaw przyłącz. – zasilanie, G 1½” – gwint wewnętrzny

RA – zestaw przyłącz. – powrót, G 1½” – gwint wewnętrzny

GB162-80

GB162-100

Wielkość kotła 80 100

Ciężar kg 70

Pojemność wodna l 5

Maks. wartość nastaw temper. zasilania °C 30-90

Dopuszczalne nadciśnienie robocze bar 4

Klasyfikacja kotła

Oznakowanie CE

Temperatury systemowe 80/60°C

Moc cieplna (nastawiana bezstopniowo

w sposób modulacyjny)

Moc cieplna procesu spalania

moc nominalna

moc częściowa

moc pełna

moc częściowa

kW

kW

kW

kW

80,0

18,9

82,0

19,3

B 23

, B 33

, C 33x

, C 43x

, C 53x

CE-0085BN0073

94,5

19,0

96,5

19,3

Temperatura spalin 1) moc pełna °C 67 76

Zawartość CO 2

moc pełna % 9,2 9,2

Strumień przepływu masowego spalin moc pełna kg/s 0,0353 0,0449

Dyspozycyjne ciśnienie tłoczenia spalin Pa 139 220

Sprawność normatywna % 106

Temperatury systemowe 50/30°C

Moc cieplna (nastawiana bezstopniowo

w sposób modulacyjny)

Moc cieplna procesu spalania

moc nominalna

moc częściowa

moc częściowa

kW

kW

kW

kW

84,5

20,8

82,0

19,3

99,5

20,5

96,5

19,3

Temperatura spalin 1) moc pełna °C 48 51

Zawartość CO 2

moc pełna % 9,2 9,1

Strumień przepływu masowego spalin moc pełna kg/s 0,0353 0,0449

Dyspozycyjne ciśnienie tłoczenia spalin Pa 139 220

Sprawność normatywna % 110

Pobór mocy elektrycznej (bez pompy) W 97 147

1)

Temperatura zmierzona na króćcu pomiarowym spalin

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 1 1 – 097


GB162

Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

Maksymalne długości systemu spalinowego GB162

Oznaczenie

Maksymalna

długość łączna

[m]

GB162-80 GB162-100

Średnice [mm]

i maksymalna

długość odcinka

poziomego

Redukcja

długości na

każdą dodatkową

kształtkę 1)

Średnice

pionowych

przewodów

spalinowego/

powietrznego

[mm]

Wymiary

szachtu

kominowego

[mm]

DO 14 15,5 – 1,5 m 110/160

rura osłonowa

lub szacht

GA-K

10 12

110/– 150 x 150 lub Ø 170

15,5 18,5 110/– 160 x 160 lub Ø 180

20,5 24

Ø 110/160

3 m

1,5 m

110/– 170 x 170 lub Ø 190

24 28 110/– 180 x 180 lub Ø 200

28 33,5 110/– 200 x 200 lub Ø 230

GAF-K 35 35

Ø 110/160

3 m

1,5 m 110/160 –

GAL-K

35

+5 zasys

(Ø125)

35

+5 zasys

(Ø125)

Ø 110/160

3 m

1,5 m

110/–

140 x 140

+wietrzenie 2) lub Ø 160

LAS-K 1,4+L 3) 1,4+L 3) Ø 110/160


Logamax plus

Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

GB162

Oznaczenie

Maksymalna

długość łączna

[m]

GB162-80

GB162-100

Średnica i

maksymalna

długość odcinka

poziomego

Redukcja

długości na

każdą dodatkową

kształtkę 1)

Średnice

pionowych

przewodów

spalinowego/

powietrznego

[mm]

Wymiary

szachtu

kominowego

[mm]

GN 2+L 3) 2+L 3) Ø 110


Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.

ul. Krucza 6

62-080 Tarnowo Podgórne

tel: +48 61 816 71 00

fax: +48 61 816 71 60

e-mail: biuro@buderus.pl

www.buderus.pl

© by Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. Opracowanie graficzne: Horyzont-Nefilim, e-mail: horyzont@poznan.home.pl