Views
3 years ago

ZADATAK 1 - FESB

ZADATAK 1 - FESB

ZADATAK 1 -

Elementi strojeva 2 (Auditorne vježbe šk.god. 2004/05) – PUŽNI PRIJENOS 40 10. ZADATAK - PUŽNI PRIJENOS Za pužni prijenos s evolventnim profilom (E-puž) je poznato: • osni razmak a = 200 mm • promjer srednjeg kruga pužnog vijka (puža) d m1 = 67 mm • broj zubi (zavoja) puža z 1 = 2 • broj zubi pužnog kola z 2 = 51 • brzina vrtnje vratila puža n 1 = 1500 min -1 • dozvoljena temperatura ulja t Udop = 100 o C • temperatura zraka t Z = 20 o C • kinematički viskozitet ulja kod radne temperature ν = 50 mm 2 /s • pužni vijak je iz čelika, kaljen i brušen • pužno kolo je iz Cu-Sn bronce • puž je ispod kola, kućište je s rebrima, ventilator je na vratilu puža. Treba izračunati: 10.1 Graničnu snagu obzirom na zagrijavanje, na vratilu pužnog kola i na vratilu pužnog vijka. 10.2 Stupanj sigurnosti obzirom na nosivost boka zuba u odnosu na graničnu snagu kod trajnog pogona. Rješenje: 10.1 Granična snaga obzirom na zagrijavanje Promjer srednjeg kruga pužnog kola: dm1 + dm2 a = ⇒ dm2 = 2a − d m1 = 2⋅200− 67= 333 mm 2 Kako je dm2 = d2 + 2xm, kada nema pomaka profila ⇒ dm2 = d 2 . Modul u aksijalnom presjeku: d2 dm2 333 m = ≈ = = 6,53 mm z z 51 2 2 Odabire se standardni modul m = 6,5 mm, pa se može izračunati srednji broj zubi pužnog kola: Katedra za elemente strojeva – Srđan Podrug

Lab 8 Zadatak - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Zadatak iz mobilne hidraulike: Stupanj djelovanja ... - FSB
1 Algoritmi - FESB
1. Osobno računalo - FESB
Neodređeni integral 1 - FESB
Električne mreže 1 - FESB
DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 1. UPUTE - FESB
Lekcija 1. UVOD U PROGRAMIRANJE - FESB
Projektni zadatak 1 Projektni zadatak
1. 2. Realne funkcije realne varijable - FESB
fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje - FESB
Matematika 1 1. Osnove matematike 2. Realne funkcije ... - FESB
Diskretna matematika 1. Skupovi 2. Matematiˇcka logika 3 ... - FESB
1 Tarifni sustavi - FESB
Diskretna matematika 1. Skupovi 2. Matematiˇcka logika 3 ... - FESB
vjezbe - zadatak 1
Zadatak 1. Uticaj temperature i iradijacije na strujno-naponsku ...
Author 1 and address - FESB