Views
6 years ago

VISOKA Å OLA ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO ZDRAVSTVENA ...

VISOKA Å OLA ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO ZDRAVSTVENA ...

VISOKA Å OLA ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO ZDRAVSTVENA

Predstavitev podatkov po študijskih programih VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO ZDRAVSTVENA NEGA, visokošolski strokovni, redni Razpis, prijave in sprejeti 100 2009 2010 2011 75 % 50 25 0 Št. Značilnosti sprejetih Moški Ženske Spol sprejetih 2009 2010 2011 18,4% 12,7% 16,3% 81,6% 87,3% 83,7% 2009 2010 2011 Vpisani v 1. letnik Število vpisanih 1. rok 140 120 100 80 60 40 20 0 PRVI ROK DRUGI ROK PRVI ROK DRUGI ROK PRVI ROK Razpis Prijave V razvrščanje Sprejeti Prvi rok Drugi rok Vpisani ponovno Skupaj DRUGI ROK 70 2009 2010 2011 RAZPIS PRIJAVE V RAZVRŠČANJE SPREJETI 5 70 8 70 9 M Ž 1. želja 2., 3. ž. 100 75 % 50 2009 2010 2011 25 89 28 124 37 77 50 64 61 62 2. in 3. rok 5 7 11 0 9 6 69 77 79 0 Sprejeti po željah 2009 2010 2011 90,8% 62,0% 46,5% 9,2% 38,0% 53,5% 2009 2010 2011 Podrobnejša pojasnila tabel in grafikonov so v poglavju Pojasnila k predstavitvi podatkov po študijskih programih 66 26 98 46 56 46 Št. 140 120 100 80 60 40 20 0 1. želja 71 5 71 8 75 11 2009 2010 2011 2. in 3. želja RAZPIS PRIJAVE V RAZVRŠČANJE SPREJETI 100 75 % 50 25 0 Srednješolski uspeh sprejetih Povprečne točke Št. 100 90 80 70 60 50 40 2009 2010 2011 69,40 74,33 71,65 2009 2010 2011 2009 2010 2011 1. rok 2. in 3. rok Vpisani ponovno Stran 2-513 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 74 Omejitev, minimum je 70 Omejitev, minimum je 65 Omejitev, minimum je 72 Omejitev, minimum je 61 Omejitev, minimum je 68

Informacije o Å¡tudiju - Visoka Å¡ola za upravljanje in poslovanje Novo ...
Informacije o Å¡tudiju - Visoka Å¡ola za upravljanje in poslovanje Novo ...
Vodnik po Å¡tudijskih programih UP Turistica Visoka Å¡ola za turizem ...
SÅ FKZ (Srednja Å¡ola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo)
dr. Brigita Skela Savič - Visoka Šola za zdravstveno nego Jesenice
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO ... - VPIS-a
Cenik storitev - Visoka Å¡ola za zdravstvo Novo mesto
VISOKA Å OLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE ...
LETNI SEMESTER - Visoka Å¡ola za zdravstvo Novo mesto
SKRIPTA Medicinska virologija - Visoka Å¡ola za zdravstvo Novo mesto
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO UL BABIŠTVO ... - VPIS-a
VISOKA Å OLA ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO Na Loko 2, 8000 ...
VISOKA Å OLA ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO Na Loko 2, 8000 ...
visoka Å¡ola za zdravstvo novo mesto navodila za pisanje pisnih ...
visoka Å¡ola za zdravstvo novo mesto navodila za pisanje pisnih ...
2. rok 3 Pr - Visoka Å¡ola za zdravstvo Novo mesto
letni program dela za leto 2013 - Visoka Å¡ola za zdravstvo Novo ...
Poslovno poročilo za leto 2011 - Visoka šola za zdravstvo Novo ...
Gea College - Visoka šola za podjetništvo Piran - VPIS-a
Visoka Å¡ola za upravljanje in poslovanje Novo mesto
VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN V LJUBLJANI DIZAJN ... - VPIS-a
Motivacija zaposlenih na VS Novo mesto - Visoka Å¡ola za ...
Visoka šola za dizajn v Ljubljani (VŠD) - VPIS-a
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE ... - VPIS-a
Tretja prijava za vpis - Visoka zdravstvena Å¡ola v Celju
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE ... - VPIS-a
samišćs Novo MEsTo - Visoka šola za upravljanje in poslovanje ...
Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto - Visokošolsko ...
Razpis za vpis VZÅ CE Å¡tud. leto 2012-13 - Visoka zdravstvena Å¡ola ...
fotografije 1 - Visoka Å¡ola za upravljanje in poslovanje Novo mesto ...