rejstřík 2008 - Česká správa sociálního zabezpečení

cssz.cz

rejstřík 2008 - Česká správa sociálního zabezpečení

REJSTŘÍK 2008

NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ

REJSTŘÍK 2008

Měsíčník České správy sociálního zabezpečení

Šéfredaktorka: Ing. Jiřina Šafrová

Redaktorka: Irena Vondrušková

Číslo

Strana

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Ať vám chutná rok 2008

JUDr. Božena Michálková 1 3

ČSSZ a čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU

Ing. Jiří Kudlík 2 3

Odškodnění po letech

MUDr. Naděžda Kavalírová 3 3

Moderní technika efektivně využije uložená data

Ing. Radka Poláková 4 3

Vláda schválila důchodovou reformu

Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. 5 3

Odpočítáváme dny do kongresu

MUDr. Ljiljana Bojičová 6 3

Poskytnout všem šanci uplatnit se na trhu práce

Ing. Marie Bílková 7 3

K rovnosti mužů a žen v sociálním pojištění

JUDr. Jiří Biskup 8/9 5

Zamyšlení nad mezinárodní komparací důchodových systémů

Mgr. Martin Štěpánek 10 3

Česko středobodem celé Evropy

Milena Vicenová 11 3

Než si připijeme do nového roku

JUDr. Božena Michálková 12 3

PRACOVNÍ PRÁVO

Bez podpory v nezaměstnanosti při porušení pracovních povinností

JUDr. Ladislav Jouza 1 5

Vybrané změny v zákoníku práce

JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 2 5

Vyšší náhrady za poškozené zdraví

JUDr. Ladislav Jouza 3 5


I


REJSTŘÍK 2008


Vnitřní předpis vedle kolektivní smlouvy

JUDr. Ladislav Jouza 6 5

Zvyšování kvalifikace a cestovní náhrady

JUDr. Marie Salačová 6 7

Znáte svůj pracovní posudek

JUDr. Ladislav Jouza 7 5

Konkurenční dohoda – ochrana manažerského know-how

JUDr. Ladislav Jouza 10 5

ZAMĚSTNANOST

Zaměstnat zdravotně postižené, nebo odvést peníze

JUDr. Ladislav Jouza 2 7

Změna náhrad cestovních výdajů

JUDr. Marie Salačová 2 10

Příspěvky zaměstnavatelům se zaměstnanci se zdravotním postižením

Mgr. Olga Bičáková 3 8

Uplatnění konta pracovní doby

Mgr. Olga Bičáková 4 5

K agenturnímu zaměstnávání a vysílání zaměstnanců

v rámci poskytování nadnárodních služeb

JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 6 9

Navrhované změny v agenturním zaměstnávání

Mgr. Olga Bičáková 7 7

Osoby se zdravotním postižením na trhu práce 8/9 8

Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví

Mgr. Olga Bičáková 10 7

Posuzování zdravotního stavu podle novely zákona o zaměstnanosti

JUDr. Ladislav Jouza 12 5

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Změny v pojistném na sociální zabezpečení

Mgr. Eva Bolcková 1 9

Změny v sociálním zabezpečení OSVČ

Dagmar Jandová 1 13

Systémy sociálního zabezpečení v EU

Itálie – Ing. Petra Štěpánková 2 13

Portugalsko – Mgr. Lenka Žišková 4 11

Kypr – Ing. Petra Štěpánková 7 13

Francie – JUDr. Jitka Konopásková 8/9 11

Slovinsko – Ing. Jana Rychtářová 10 9

Estonsko – Mgr. Lenka Jandová 11 5

II


REJSTŘÍK 2008

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007

Bc. Lenka Vlková Šárová 3 10

Minimální vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající v roce 2007

hlavní i vedlejší činnost

Bc. Lenka Vlková Šárová 4 7

Nejvýznamnější změny v sociálním pojištění na Slovensku

JUDr. Miloš Lacko 5 9

6 15

OSVČ s daňovým poradcem podávají Přehled o příjmech a výdajích

za rok 2007 6 11

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Evidenční listy důchodového pojištění

Mgr. Ivana Žáčková 1 17

Druhá novela nařízení vlády o příplatku k důchodu

JUDr. Vladimír Voříšek 2 17

Péče o dítě do čtyř let věku zajišťovaná mužem

Božena Lekešová, JUDr. Helena Pelikánová 2 19

Jak ovlivní datum odchodu do důchodu výši důchodu

JUDr. Jan Přib 3 15

Změny v důchodovém pojištění pečujících osob

JUDr. Jan Hutař 3 18

Dobrovolné důchodové pojištění

Václav Šantrůček, JUDr. Helena Pelikánová 4 15

Lze upravit starobní důchod po jeho přiznání

JUDr. Jan Přib 5 11

Mimořádné zvýšení důchodů 6 13

Doba studia včetně doby prázdnin a důchodové pojištění

Václav Šantrůček, JUDr. Helena Pelikánová 7 17

Náhradní doby důchodového pojištění a vyloučené doby

JUDr. Vladimír Voříšek 8/9 17

Česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění

Mgr. Lenka Jandová 8/9 23

Jaké doklady jsou třeba při podávání žádosti o starobní,

plný či částečný invalidní důchod 10 13

Stanovení rozhodného období pro výpočet důchodu

JUDr. Jiří Biskup 10 15

Kdy lze dostat pozůstalostní důchod 10 18

Změny v důchodovém pojištění

JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang 11 8

Valorizace důchodů od ledna 2009 a nové výpočtové prvky

pro důchody přiznávané v roce 2009

JUDr. Vladimír Voříšek 11 13


III


REJSTŘÍK 2008


Změny v oblasti důchodového pojištění a pojistné OSVČ

od 1. ledna 2009

Zdenka Janecká 12 9

Změny v důchodovém pojištění osob

vykonávajících uměleckou či jinou tvůrčí činnost

Alena Jančíková 12 13

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Změna v dávkách v těhotenství a mateřství

Mgr. Ludmila Bicanová 1 21

Informace o změnách zákonů v sociálním systému 1 23

Uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci a mateřství

pojištěnci jiných členských států EU

bydlícími nebo pobývajícími v ČR

Mgr. Eva Bolcková 2 21

Budou mít matky snadnější návrat do práce 2 23

Nemocenské poživatelů starobních a plných invalidních důchodů

Lidmila Kalinová 3 19

Vliv zpětného přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu

na již vyplacené nemocenské

Lidmila Kalinová 4 19

Pracovní neschopnost v roce 2007 4 22

Nemocenské pojištění zaměstnanců malých organizací a OSVČ 4 24

Ochranná lhůta v roce 2008

Mgr. Božena Bartošová 5 15

Stonalo méně lidí 6 19

Zrušení karenční doby pro nemocenské nálezem Ústavního soudu

Mgr. Eva Bolcková 7 19

Deset procent Čechů je zdravotně postižených 7 21

Nemocnost v číslech 8/9 28

Nový zákon o nemocenském pojištění

Změny v nemocenském pojištění 8/9 25

Okruh pojištěných osob - Lidmila Kalinová 10 19

Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění - Lidmila Kalinová 10 23

Vznik a zánik pojištění - Lidmila Kalinová 11 15

Přerušení pojištění, souběh pojištění z několika zaměstnání

a vynětí z pojištění - Lidmila Kalinová 11 19

Přechodná ustanovení zákona k účasti na nemocenském

pojištění - Lidmila Kalinová 12 15

Nemocenské pojištění zahraničních zaměstnanců -

Kateřina Horálková 12 19

IV


REJSTŘÍK 2008

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Změny ve vyměřovacím základu zaměstnance

Ing. Antonín Daněk 1 25

Placení pojistného OSVČ za rok 2007 v příkladech

Ing. Antonín Daněk 2 25

Přehled zdravotní pojišťovně za rok 2007

Ing. Antonín Daněk 3 21

Přeplatek OSVČ ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk 4 25

Nemoc a zdravotní pojištění – specifické situace

Ing. Antonín Daněk 5 19

Souběh zaměstnání s podnikáním a zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk 6 21

Elektronické zdravotnictví v Evropě 6 24

Výdělečná činnost studentů

Ing. Antonín Daněk 7 22

Vybraná plnění nezahrnovaná do vyměřovacího základu zaměstnance

Ing. Antonín Daněk 8/9 29

Potvrzení o bezdlužnosti 8/9 32

Jednatel společnosti s ručením omezeným ze státu EU

a zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk 10 27

Splátkové kalendáře

Ing. Antonín Daněk 11 21

Pojištění a neplacené volno

Ing. Antonín Daněk 12 21

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA

Je posudek orgánu lékařské posudkové služby závazný

JUDr. Radim Langer 1 29

Předvolání pojištěnců k jednání LPS ČSSZ

MUDr. Zdeňka Shatatová, MUDr. Marcelina Čejková 3 25

Tiskopis E213 ve vztahu k Evropské unii

MUDr. Zdeňka Shatatová, MUDr. Jaromír Skyva 4 27

Informace o EUMASS a XVII. Kongresu EUMASS – Praha 2008 4 29

Kongres EUMASS je za dveřmi

MUDr. Ljiljana Bojičová 5 26

Přerušení řízení z hlediska referátu LPS ČSSZ

MUDr. Jaromír Skyva 8/9 33

Osoba zdravotně znevýhodněná a její zdravotní příčiny

MUDr. Julie Wernerová 8/9 36


V


REJSTŘÍK 2008


Ještě o XVII. Kongresu EUMASS

MUDr. Ljiljana Bojičová 8/9 38

Nejčastější důvody k uznání osob zdravotně znevýhodněných

JUDr. Julie Wernerová 10 31

Zrušení právní úpravy přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity 11 23

Evropská unie, LPS a posudkové „desatero“

MUDr. Jaromír Skyva 11 25

Spolupráce posudkového lékaře s ošetřujícím lékařem

MUDr. Marcelína Čejková 12 23

SOCIÁLNÍ DÁVKY

Změny v sociálních službách

JUDr. Jan Hutař 1 33

Úpravy v zákoně o pomoci v hmotné nouzi

PaedDr. Petr Niederle 2 28

3 27

5 23

Systém kvality v sociálních službách 5 22

Aktuální otázky realizace zákona o pomoci v hmotné nouzi

PaedDr. Petr Niederle 6 25

Rodičovská dovolená v ČR a v zahraničí

Mgr. Renata Volková 7 27

Dávky v hmotné nouzi 7 29

Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené

PaedDr. Petr Niederle 8/9 39

Změny v zákoně o pomoci v hmotné nouzi

PaedDr. Petr Niederle 11 29

Rodičovský příspěvek při péči o dlouhodobě zdravotně postižené dítě

nebo o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě

JUDr. Eva Burdová 12 25

ZÁKONODÁRSTVÍ

Výpověď dohody o sociálním zabezpečení se SSSR 1 36

Ve Sbírce zákonů vyšlo 1 37

2 31

4 33

5 34

6 35

7 33

8/9 46

10 35

11 35

12 28

VI


REJSTŘÍK 2008

Opravné prostředky správní a soudní

JUDr. Jiří Biskup 3 31

4 36

Právní úprava insolventnosti zaměstnavatele

a nároky uplatňované zaměstnanci

JUDr. Hana Gutová 3 33

Nový institut oddlužení 4 34

Zákon o eGovernmentu 4 35

Novela živnostenského zákona 6 31

Přehled aplikovaných bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení 8/9 47

ZE SOUDNÍ PRAXE

Organizační jednotky ČSSZ a jejich právní subjektivita

JUDr. Antonín Hošek 2 33

Smlouva o sociálním zabezpečení s Koreou 2 35

Převod důchodového zabezpečení zaměstnanců

při převodu podniků v Anglii

JUDr. Hana Gutová 5 35

Řízení a rozhodování o povolení splátek pojistného a penále

Ing. Dagmar Hríňová 6 33

7 35

Přechod povinnosti platit pojistné na sociální zabezpečení

při prodeji podniku

Mgr. Michaela Valentová 8/9 49

Žádost o úpravu důchodu zemřelého podaná manželkou

JUDr. Irena Hrdličková 10 37

Příčiny vedoucí k zániku invalidity

JUDr. Irena Hrdličková 11 36

Pochybnosti o objektivitě, úplnosti posudku posudkového lékaře OSSZ

JUDr. Irena Hrdličková 12 29

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Projekt Czech Point 2 36

Pro e - Podání je třeba elektronický podpis 3 37

Česká pošta ztratí monopol 3 38

Více než 22 milionů dokumentů přijato elektronicky 4 31

Zákon o eGovernmentu 5 29

Strategie rozvoje služeb pro informační společnost 5 31

První rok provozu projektu Czech Point 5 32

Jaké úřady komunikují nejlépe 5 32


VII


REJSTŘÍK 2008


K vyhlášce o přístupnosti webových stránek

RNDr. Hana Bubeníčková, Mgr. Radek Pavlíček 6 28

Novinky na Portálu veřejné správy 7 31

Elektronická totožnost: přístup k veřejným službám v celé EU 8/9 43

e-Vize pro státní správu 8/9 44

Téměř 26,7 milionu dokumentů přijala ČSSZ elektronicky 8/9 45

Rodná čísla přidělená na Slovensku a jejich použitelnost

v České republice

JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 10 34

Změna jednotných registračních formulářů 11 33

Invex – krok k uživatelskému komfortu 11 34

ČSSZ INFORMUJE

ČSSZ valorizovala všechny důchody 1 37

Česko-německé jednání k elektronické výměně dat 1 obálka

Účet sociálního pojištění vykázal přebytek 1 4

Výběr pojistného se daří 2 obálka

Změna termínů výplaty důchodů 2 37

Bez platných dokladů lze vyplatit důchod jen do března 2 37

Příplatek k důchodu politickým vězňům 2 37

Největší zájem je o „evropské důchody“ 3 obálka

Důchody v číslech 3 30

Přibývá lidí, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností 4 39

Falešné údaje na neschopence řeší ČSSZ s policií 5 38

Sešli se vývojáři z celé republiky 5 39

Česko-německé dny

5 obálka

Organizace musí doplatit na pojistném více než sto milionů korun 6 37

XVII. kongres EUMASS 7 obálka

ČSSZ vždy usiluje o správný výpočet a výplatu důchodů 7 37

Téměř 240 000 lidí využilo služeb call centra a informační kanceláře ČSSZ 7 38

Více než 1 500 lidí čekal postih 8/9 obálka

Od srpna se navýšily všechny důchody 8/9 obálka

Přibývá důchodů vyplácených do zahraničí 8/9 54

Projekt EU pomůže ČSSZ s výběrem pojistného v zahraničí 8/9 55

Pracovních neschopností sice ubylo, ale lidé byli nemocní déle 8/9 56

Výplata dávek nemocenského pojištění 10 obálka

Potvrzení o studiu 11 37

Při chybějící době pojištění pomůže dobrovolné důchodové pojištění 12 30

MUDr. Ljiljana Bojičová v čele EUMASS 12 31

VIII


REJSTŘÍK 2008

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

Důležité údaje pro rok 2008 1 38

Dávky státní sociální podpory v roce 2008 2 38

Zaměstnanost v roce 2008 3 39

Elektronické podání 4 40

Zaměstnanost 5 40

OSVČ v roce 2008 6 39

Důchodové pojištění 7 39

Činnosti zaměstnavatele při přijetí zaměstnance

do pracovního poměru 8/9 57

Zaměstnanost 10 40

Nemocenské pojištění v roce 2009 11 39

Důchodové pojištění v roce 2009 12 32

KONZULTACE Číslo Strana

PRACOVNÍ PRÁVO

Jízdné při pracovní cestě 1 41

Cestovní náhrady 2 41

Zaměstnávání pracovníků ze zahraničí 2 42

Zápočet přestávek do pracovní doby 3 41

Důvod stanovení dovolené 4 41

Zneužívání internetu v zaměstnání 5 41

Souhlas zaměstnance neplatí 5 41

Nápoje od zaměstnavatele zdarma 7 41

Pracovní dotazníky 8/9 59

Cestovní náhrady a vozidlo na leasing 10 41

ZAMĚSTNANOST

Zaměstnávání cizince s trvalým pobytem v České republice 1 42

Uchazečka o zaměstnání pracuje na dohodu o provedení práce 2 43

Výkon nekolidujícího zaměstnání uchazečkou o zaměstnání 3 41

Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti 4 41

Výčet náhradních dob zaměstnání se v zákoně o zaměstnanosti

rozšiřuje 5 42

Veřejně prospěšné práce 5 42

Stravné při zahraniční cestě 6 41

Odstupné a opětovný nárok na podporu v nezaměstnanosti 7 42

Náležitosti pracovní smlouvy 7 43


IX


REJSTŘÍK 2008


Vyhrazené společensky účelné pracovní místo a příspěvek

na zapracování 8/9 60

Náhrada jízdného 8/9 61

Stravné při dvoudenní pracovní cestě 8/9 62

Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání 10 41

Celoživotní vzdělávání a prohlubování kvalifikace 10 42

Náhrada za použití vozidla 10 44

V jaké výši přiznat kapesné při zahraniční cestě 11 41

Práce z domova 11 42

Školení o víkendu 12 33

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Honoráře a vyměřovací základ 3 43

Pojistné členů statutárních orgánů 3 43

OSVČ podává Přehled 4 42

Jak využít přeplatek 4 43

Když OSVČ podává Přehled, ale ne daňové přiznání 5 43

Jak ukončit podnikání 5 44

Elektronický podpis 7 45

Evidenční listy důchodového pojištění 8/9 63

Rodné číslo slovenských pracovníků 8/9 74

Pojistné při neplaceném volnu 10 45

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Odchod do důchodu 1 42

Invalidní důchod a výdělek 1 43

Pojistné z honorářů 1 43

Zápočet dob zaměstnání 2 44

Předčasný důchod 2 44

Zdaňuje se starobní důchod 2 45

Co dělat při nesouhlasu s výší důchodu 2 45

Vdovecký důchod 4 44

Pobírat starobní, nebo invalidní důchod 4 45

Sirotčí důchod 5 45

Když chybějí doklady 6 42

Doklady pro důchod po ukončení pracovního poměru v EU 6 42

Povinnosti OSVČ při odchodu do důchodu 7 46

Podmínky pro nárok na důchod z českého systému 8/9 64

Souběh zaměstnání a pobírání důchodu 8/9 64

Důchod na účet 8/9 66

X


REJSTŘÍK 2008

Valorizace důchodů s mezinárodním prvkem 10 45

Přiznání předčasného starobního důchodu 11 43

Když schází doba pojištění 11 44

Mám nárok na invalidní důchod, když žiji v cizině 11 44

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Nemocenské při pokračování pracovní neschopnosti 1 44

Ochranná lhůta 1 44

Peněžitá pomoc v mateřství 1 45

Lze ověřit, zda jsem přihlášen k pojištění 2 45

Studentka a peněžitá pomoc v mateřství 3 44

Změna místa pobytu při pracovní neschopnosti 3 45

První tři dny pracovní neschopnosti 4 45

Peněžitá pomoc v mateřství 4 46

Rodičovská dovolená a nemocenské 5 45

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství 5 46

Započitatelnost odměny předsedy představenstva

akciové společnosti do vyměřovacího základu 6 43

Mohu si ověřit, že jsem přihlášen k pojištění 6 43

Jak postupovat při pracovním úrazu 6 44

Povolení změny pobytu při pracovní neschopnosti 8/9 66

Dávky při pobytu v EU 8/9 67

Dávky pro těhotnou pracující v cizině 8/9 67

Nemocenské a přivýdělek k podpoře v nezaměstnanosti 8/9 68

Podnikatelka na mateřské dovolené 8/9 69

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství při druhém dítěti 8/9 70

Z čeho se vypočte peněžitá pomoc v mateřství 8/9 71

Firma v konkurzu a peněžitá pomoc v mateřství 8/9 71

Mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství 8/9 72

Podpora při ošetřování člena rodiny 8/9 73

Má student nárok na nemocenské dávky 8/9 73

Kontrola dodržování léčebného režimu 10 46

Potvrzení o zaměstnání 10 46

Nový zákon o nemocenském pojištění 11 44

Nemocenské za část pracovní doby 11 45

Kdy začíná pracovní neschopnost 11 45

Dávky pro těhotnou studentku 11 46

Peněžitá pomoc v mateřství pro doktorandku 12 33

Doprovod při hospitalizaci 12 34


XI


REJSTŘÍK 2008


ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Odejmutí invalidního důchodu 1 46

Odměna a ukončení pracovního poměru 1 46

Platba pojistného 2 45

Souběh zaměstnání s podnikáním 5 47

Přivýdělek uchazeče o zaměstnání 6 44

Zaměstnávání osob ze zahraničí 7 47

Poslední prázdniny a pojištění 8/9 74

Jak pojistit slovenskou rodinu 8/9 75

Pojištění při práci ve dvou státech 8/9 75

Pojistné z dohod o činnosti 8/9 76

Pojistné z odměn členů výboru 10 47

Pojistné z dohod o pracovní činnosti 12 34

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA

Nesouhlas s výsledkem kontrolní prohlídky 1 47

Opravné prostředky při nesouhlasu s posouzením 2 46

Nemoc z povolání a uznání invalidity 3 46

Vliv odmítnutí léčby na přiznání invalidního důchodu 3 46

Opětovná žádost o invalidní důchod 6 45

Invalidní důchod a výdělek 6 46

Žádost o invalidní důchod 6 47

Invalidní důchod a pojistné plnění 8/9 76

Nesouhlas s posouzením zdravotního stavu 8/9 77

Pracovní neschopnost a soudní řízení 8/9 78

Lékařská zpráva a správný formulář 11 46

Kontrola posuzování dočasné pracovní neschopnosti

zahraničního pojištěnce 12 35

SOCIÁLNÍ DÁVKY

Regulační poplatek 2 46

Co je podlahová plocha bytu 2 47

Doplatek na bydlení 3 47

Majetkové poměry a žádost o dávku 4 47

Rozhodné období 6 47

Životní a existenční minimum 8/9 78

Může o rodičovský příspěvek žádat otec 8/9 79

Příspěvek na úpravu bytu 11 47

XII

More magazines by this user
Similar magazines