PRESENTATION NAME - HrOUG

hroug.hr

PRESENTATION NAME - HrOUG

Prijenos podataka potrošnje

prirodnog plina

(ili jednostavnije ne može)

Patrik Franković

Zoran Frlan

HEP d.d.

Sektor za informatiku i telekomunikacije


Uvod

HEP je najveći pojedinačni potrošač prirodnog plina u Republici Hrvatskoj.

HEP d.d. kupuje plin od INA d.d., a preuzima ga na objektima plinsko

transportnog sustava (MRS ‐ Mjerno redukcijske stanice) u vlasništvu tvrtke

PlinaCRO.

Prirodni plin za proizvodnju električne energije

koriste pogoni HEP Proizvodnje d.o.o.: TE‐TO

Zagreb, EL–TO Zagreb, TE Sisak, TE‐TO Osijek i KTE

Jertovec, te Toplinarstvo Sisak koje je u sastavu HEP

– Toplinarstva d.o.o.


Organizacija plinskog tržišta

Tržište prirodnog plina liberalizirano je od 1. kolovoza 2008. godine, no

potrebno je donošenje još nekoliko podzakonskih akata za stvaranje uvjeta

stvarnog funkcioniranja tržišta.

Rezervacija i ugovaranje kapaciteta plinovoda provodi se prema najvećem

dnevnom kapacitetu izraženom u kWh/d za svaki pojedini mjesec.

Korištenje transportnog sustava nominirat će se svakodnevno za sljedeći

plinski dan i sadržavat će ukupnu dnevnu planiranu potrošnju, ali razrađenu

za svaki sat plinskog dana (izraženo u jedinicama energije).

HEP Proizvodnja d.o.o., dužan je izrađivati satni dijagram opterećenja

transportnog sustava i dostavljati ga voditelju bilančne skupine koji mu je

ujedno i opskrbljivač za prirodni plin za svaki plinski, odnosno obračunski

dan.


Potrebe HEP‐a za praćenje potrošnje plina

Budući da je potrebna priprema za aktivno sudjelovanje HEP‐a na tržištu

prirodnog plina, pokrenut je “Projekt prijenosa podataka potrošnje

prirodnog plina u realnom vremenu”, sa svrhom:

– Praćenja potrošnje u svrhu izvješćivanja

– Praćenja potrošnje u svrhu maksimalnog korištenja ugovorenog transportnog

kapaciteta

– Praćenja potrošnje u svrhu uravnoteženja i/ili bilanciranja plinoopskrbnog

sustava.

– Optimiranja proizvodnje električne energije u termoelektranama

– Optimiranja proizvodnje električne energije u svim elektrana na nivou HEP

Proizvodnja d.o.o.

– Optimiranja nabave (uvoza) električne energije na nivou HEP Trgovina d.o.o.

prema troškovnom principu


Realizacija prijenosa podataka

PPE kao podloga za prihvat podataka o potrošnji plina

Početni pregovori oko tehničke realizacije prijenosa vodili su u

sasvim suprotnom smjeru od očekivanog

Početni prijedlog realizacije koji je došao od strane Plinacro‐a

uključivao je spajanje SCADA sustava s obje strane, što je naravno,

iziskivalo velike dodatne troškove, ali i kompleksnost pri ugradnji,

održavanju, ovisnosti o proizvođaču opreme i slično. No, s druge

strane valja napomenuti da bi tako prijenos podataka bio ostvaren

zaista u stvarnom vremenu.


Realizacija prijenosa podataka

Nakon detaljnijeg razmatranja HEP‐ovih potreba za prijenosom

podataka(odnosno praćenja potrošnje plina), te saznanja ključnih

informacija o sustavu na PlinaCro‐ovoj strani, dolazi se do zaključka

da HEP‐u (barem u trenutku razmatranja) ne trebaju podaci u

„realnom“ vremenu, već da su za zadovoljenje svih postavljenih

zahtjeva dovoljna i više minutna očitanja o potrošnji plina.

Navedena činjenica bila je odlučujuća da se krene s pripremom

prijedloga za realizaciju prijenosa podataka na jednostavan,

fleksibilan i troškovno prihvatljiv način.


Prijedlozi realizacije prijenosa podataka

XML –esperanto razmjene podataka

3 prijedloga na temelju razmjene XML datoteka

Prijedlog realizacije putem Interneta

WWW

username:password@https://

www.plinacro.hr/hep/plin.xml

BAZA

PODATAKA

XML transfer

Periodični (svakih 15 min/

30min/1 sat)

export relevantnih podataka u

XML formatu i kopiranje XML

datoteke na web server

web server

Download XML datoteke

Import XML datoteke sa

zaštićene web adrese i import

u bazu podataka.

ORACLE


Prijedlozi realizacije prijenosa podataka

Prijedlog realizacije putem lokalne mreže

\\plinacro\hep_share\plin.xml

BAZA

PODATAKA

XML transfer

Periodični (svakih 15 min/

30min/1 sat)

export relevantnih podataka u

XML formatu i kopiranje XML

datoteke na file server

File server

LAN konekcija

Download XML datoteke

Import XML datoteke sa

lokalnog file servera i import u

bazu podataka.

ORACLE


Prijedlozi realizacije prijenosa podataka

Prijedlog realizacije putem web servisa


Prihvaćeno rješenje o realizacija prijenosa

podataka o potrošnji plina

FTP

BAZA

PODATAKA

CSV transfer

Periodični (svakih 6 min)

export relevantnih podataka u

CSV formatu i FTP prijenos

na HEP-ov server

(ftp) server

Import CSV datoteke

Import CSV datoteke sa

servera u HEP-u i import u

bazu podataka.

ORACLE


Izvještavanje i web portal

Osnovno izvještavanje riješeno je, kroz već spomenutu PPE aplikaciju.

Početna ideja bila je izrada „plinskog portala“, odnosno web stranice za

dinamički praćenje potrošnje plina, odnosno praćenje planiranog i isporučenog.


Praćenje emisije štetnih plinova

Prihvat i obrada podataka emisija štetnih plinova koje proizvode HEP‐ove jedinice. Na

svakoj lokaciji koja emitira štetne plinove ugrađene su posebni mjerni uređaji za praćenje ,

koji zatim svakodnevno stvaraju XML datoteke s podacima o emisijama, koje se zatim

prenose na centralni server.

CEM stanica

XML

XML transfer

Izvješća

XML transfer via FTP

Dohvat XML datoteke putem

FTP protokola.

AZO

XML transfer

CEM stanica

XML

FTP server

Izvješća

CEM stanica

XML

XML transfer

1.SO 2 (mg/m 3 )

2.Nox (mg/m 3 )

3.CO (mg/m 3 )

4. Čestice (mg/m 3 )

5.SO 2 (g/h)

6.Nox (g/h)

7.CO (g/h)

8. Čestice (g/h))

XML transfer via FTP

Prijem XML datoteke putem

FTP protokola i import u bazu

podataka.

PPE

....

Izvješća

Izvješća


Tehnička realizacija

Ranije je navedeno da se podaci prenose u postojeću aplikaciju koja se u

potpunosti temelji na Oracle bazi i razvojnim alatima. Što se tiče hardverskih

resursa, važno je napomenuti da je u projektu korištena postojeća infrastruktura

HEP grupe, te nikakvi dodatni hardverski zahtjevi nisu bili potrebni.

Web portal je izrađen Adobe Flex i Flash alatom, a za spajanje na bazu

podataka koristi tehnologiju web servisa.


Zaključak

U izradi aplikacije nastojalo se pronaći rješenje koje će biti jednostavno,

istovremeno praktično, relativno sigurno i prihvatljivo svim sudionicima,

dakako uz minimalne dodatne troškove za čitav projekt.

Od početnih, vrlo skupih i tehnološki kompliciranih prijedloga rješenja za

preuzimanje podataka, realizirali smo aplikaciju koji ispunjava sve trenutne

zahtjeve praćenja potrošnje plina i praćenje emisija štetnih plinova i time

ispunili naše ciljeve.

„Jednostavnije ne može!“

More magazines by this user
Similar magazines