ODPORÚČANÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN 2011/2012 1. akademický rok ...

fsi.uniza.sk

ODPORÚČANÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN 2011/2012 1. akademický rok ...

ODPORÚČANÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN 2011/2012

1. akademický rok

Študijný odbor:

Občianska bezpečnosť

Študijný program:

Krízový manažment

Stupeň vysokoškolského štúdia: druhý (Ing.)

Forma štúdia:

denná

Predmet Rozsah Typ Katedra Kredit

Zimný semester

Povinné predmety

91010 Aplikovaná matematika 3 - 2 - 0 S AGD 6

91011 Manažérska psychológia 2 - 2 - 0 S KM 5

91012 Manažérske informačné systémy 2 - 0 - 2 S TVI 5

91110 Manažment verejnej správy 2 - 2 - 0 S BM 5

21

Povinne voliteľné predmety

91115 Pozemné stavby 3 - 1 - 0 S PI 5

91020 Ochrana proti terorizmu 2 - 2 - 0 S BM 5

91015 Doprava v krízových situáciách 2 - 1 - 0 S TVI 4

91121 Manažérska etika 1 - 1 - 0 H KM 3

91129 Cudzí jazyk 1 0 - 2 - 0 H CJ 3

91027 Seminár z aplikovanej matematiky 0 - 2 - 0 H AGD 3

Výberové predmety

92055 Telesná výchova 1 0 - 2 - 0 H ÚTV 2

Za zimný semester 29

Letný semester

Povinné predmety

91030 Ekonometria 2 - 0 - 2 S KM 5

91031 Logika 2 - 1 - 0 S KM 4

91130 Právo vo verejnej správe 2 - 1 - 0 S BM 4

91032 Manažérske metódy a techniky 2 - 2 - 0 S KM 5

91040 Odborná prax 40 H KM 2

20

Povinne voliteľné predmety

91116 Finančný manažment 2 - 2 - 0 S KM 5

91135 Dopravné stavby 3 - 1 - 0 S TVI 5

91137 Poisťovníctvo 2 - 1 - 0 S BM 4

91136 Politológia 2 - 1 - 0 S KM 4

91138 Manažment zmeny 2 - 1 - 0 S KM 4

91139 Manažment služieb a neziskových

organizácií

2 - 1 - 0 S KM 4

91149 Cudzí jazyk 2 0 - 2 - 0 H CJ 3

Výberové predmety

92070 Telesná výchova 2 0 - 2 - 0 H ÚTV 2

Za letný semester 33

Za 1. ročník 62


ODPORÚČANÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN 2011/2012

2. akademický rok

Študijný odbor:

Občianska bezpečnosť

Študijný program:

Krízový manažment

Stupeň vysokoškolského štúdia: druhý (Ing.)

Forma štúdia:

denná

Predmet Rozsah Typ Katedra Kredit

Zimný semester

Povinné predmety

91050 Plánovanie a prognostika 2 - 2 - 0 S KM 5

91051 Teória rizík 2 - 2 - 0 S KM 5

91052 Súdne inžinierstvo 2 - 2 - 0 S USI 5

91053 Krízové plánovanie 3 - 1 - 1 S KM 6

21

Povinne voliteľné predmety

91060 Legislatíva krízových situácií 2 - 2 - 0 S KM 5

91150 Ekonomika verejného sektoru alt 1 2 - 1 - 0 S KM 4

91151 Organizácia práce manažéra 2 - 1 - 0 S KM 4

91153 Špecifiká technologických procesov 2 - 0 - 1 S TVI 4

91154 Rozvoj pracovných tímov 2 - 1 - 0 H KM 4

91068 Bezpečnostné služby 2 - 1.- 0 H BM 4

911 20 Analýzy podnikateľských rizík alt 2 1 - 1 - 0 H KM 4

Výberové predmety

91069 Telesná výchova 3 0 - 2 - 0 H ÚTV 2

Za zimný semester 30

Letný semester

Povinné predmety

91070 Automatizácia a projektovanie

inžinierskych prác

1 - 3 - 0 S BM 5

91170 Projektové riadenie 1 - 2 - 0 S BM 4

91171 Manažment kvality 2 - 2 - 0 S KM 5

91172 Praktiká z psychológie 0 - 2 - 0 H KM 3

91173 Seminár k diplomovej práci 0 - 1 - 0 H KM 3

.91710 Obhajoba diplomovej práce ŠS KM 10

91711 Manažérske teórie - štátna skúška ŠS KM

91712 Teória rizík - štátna skúška ŠS KM

Za letný semester 30

Povinne voliteľné predmety

91713 Ekonometria - štátna skúška ŠS KM

91714 Verejná správa - štátna skúška ŠS KM

91715 Krízové plánovanie - štátna skúška ŠS KM

60

Za celé ing štúdium 122

More magazines by this user
Similar magazines