Views
3 years ago

doporučení pro poskytování poanestetické péče - AKUTNE.CZ

doporučení pro poskytování poanestetické péče - AKUTNE.CZ

doporučení pro poskytování poanestetické péče -

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Verze 1.1. (8.6.2011) Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Editoři Ivan Herold Vladimír Černý Karel Cvachovec Pracovní skupina Karel Cvachovec Vladimír Černý Ivan Herold Michal Horáček Ivan Chytra Ivana Kupečková Vladimír Šrámek Renata Vyhlídalová Uvedená verze doporučení byla schválena na jednání výboru ČSARIM dne 8.6.2011 © Tento dokument je vlastnictvím ČSARIM a jeho šíření v jakékoliv formě bez souhlasu ČSARIM je zakázáno 1

Přednemocniční péče o úrazy v maxilofaciální oblasti - AKUTNE.CZ
Hypotermie v přednemocniční péči - AKUTNE.CZ
Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku - Česká kardiologická ...
Doporučení pro diagnostiku, léčbu a profylaxi infekční endokarditidy
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání
Místo naděje pro děti ulice - Rezidenční péče
Doporučení pro diagnostiku a léčbu supraventrikulárních tachyarytmií
Komplexní péče o polytraumata v TC FN Brno ... - AKUTNE.CZ
Doporučený postup pro léčbu vybraných urologických onemocnění
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
Doporučení pro diagnostiku a léčbu synkopy
Péče o pacienta v sepsi - AKUTNE.CZ
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - rezidenční péče
možnost stáhnout zde - rezidenční péče
příloha 03/06 - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních vad v ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií
Multioborová péče o popáleného pacienta aneb kdo ... - AKUTNE.CZ
Plynové vytápécí jednotky Úsporné řeşení pro plynové vytápęní ... - O2
Tlumiče pérování Delphi pro automobily Škoda - Inter Cars
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče