Views
3 years ago

doporučení pro poskytování poanestetické péče - AKUTNE.CZ

doporučení pro poskytování poanestetické péče - AKUTNE.CZ

doporučení pro poskytování poanestetické péče -

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Verze 1.1. (8.6.2011) Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Editoři Ivan Herold Vladimír Černý Karel Cvachovec Pracovní skupina Karel Cvachovec Vladimír Černý Ivan Herold Michal Horáček Ivan Chytra Ivana Kupečková Vladimír Šrámek Renata Vyhlídalová Uvedená verze doporučení byla schválena na jednání výboru ČSARIM dne 8.6.2011 © Tento dokument je vlastnictvím ČSARIM a jeho šíření v jakékoliv formě bez souhlasu ČSARIM je zakázáno 1

Přednemocniční péče o úrazy v maxilofaciální oblasti - AKUTNE.CZ
Hypotermie v přednemocniční péči - AKUTNE.CZ
Doporučení pro diagnostiku, léčbu a profylaxi infekční endokarditidy
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání
Doporučení pro diagnostiku a léčbu synkopy
Komplexní péče o polytraumata v TC FN Brno ... - AKUTNE.CZ
Doporučený postup pro léčbu vybraných urologických onemocnění
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
Péče o pacienta v sepsi - AKUTNE.CZ
Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku - Česká kardiologická ...
Metodika využití kartáčové technologie pro zajištění a zlepšení ...
Místo naděje pro děti ulice - Rezidenční péče
Doporučení pro diagnostiku a léčbu supraventrikulárních tachyarytmií
Táňa Fischerová: Hodně lásky od uživatelů a ... - Rezidenční péče
Hostitelská péče a příprava k ní - odborná metodika - Adopce.com
Péče u onemocnění štítné žlázy
Paliativní péče o ventilovaného pacienta - Česká společnost ...
Obtížný weaning u pacienta na jednotce intenzivní péče
Multioborová péče o popáleného pacienta aneb kdo ... - AKUTNE.CZ
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče