Views
3 years ago

doporučení pro poskytování poanestetické péče - AKUTNE.CZ

doporučení pro poskytování poanestetické péče - AKUTNE.CZ

doporučení pro poskytování poanestetické péče -

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Verze 1.1. (8.6.2011) Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Editoři Ivan Herold Vladimír Černý Karel Cvachovec Pracovní skupina Karel Cvachovec Vladimír Černý Ivan Herold Michal Horáček Ivan Chytra Ivana Kupečková Vladimír Šrámek Renata Vyhlídalová Uvedená verze doporučení byla schválena na jednání výboru ČSARIM dne 8.6.2011 © Tento dokument je vlastnictvím ČSARIM a jeho šíření v jakékoliv formě bez souhlasu ČSARIM je zakázáno 1

Přednemocniční péče o úrazy v maxilofaciální oblasti - AKUTNE.CZ
Hypotermie v přednemocniční péči - AKUTNE.CZ
Komplexní péče o polytraumata v TC FN Brno ... - AKUTNE.CZ
Doporučení pro diagnostiku, léčbu a profylaxi infekční endokarditidy
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání
Doporučený postup pro léčbu vybraných urologických onemocnění
Doporučení pro diagnostiku a léčbu synkopy
Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku - Česká kardiologická ...
Místo naděje pro děti ulice - Rezidenční péče
Doporučení pro diagnostiku a léčbu supraventrikulárních tachyarytmií
Péče o pacienta v sepsi - AKUTNE.CZ
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
Multioborová péče o popáleného pacienta aneb kdo ... - AKUTNE.CZ
Plynové vytápécí jednotky Úsporné řeşení pro plynové vytápęní ... - O2
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče