Views
3 years ago

P R O G R A M S T R O K O V N E G A S R E Č A N J A - OZS

P R O G R A M S T R O K O V N E G A S R E Č A N J A - OZS

P R O G R A M S T R O K O V N E G A S R E Č A N J A -

Vabimo vas na 15. srečanje Sekcije gradbincev Hotel Golf, Bled, Konferenčna dvorana Jupiter 13. in 14. januar 2012 Petek, 13. januar 2012 8.30 Prihod in evidentiranje udeležencev 9.00 Otvoritev srečanja 9.15 – 10.45 10.45 – 11.15 Odmor Dodatni program za spremljevalke Petek, 13. januar 2012 Sobota, 14. januar 2012 Sodelovanje med delodajalci in Zavodom RS za zaposlovanje, možnost zaposlovanja brezposelnih, zaposlovanje tujcev, subvencije in vzpodbude Zavod RS za zaposlovanje 11.15 – 12.45 Oblikovanje cene pri sklepanju gradbene pogodbe, cena na enoto, cena na ključ Mojca Furlan, odvetnica 12.45 – 14.00 Odmor za kosilo 14.00 – 15.30 Predstavitve pokroviteljev srečanja 15.30 – 16.00 Odmor Pokrovitelji srečanja 16.00 Skupščina Sekcije gradbincev 19.30 Večerja z družabnim srečanjem, restavracija hotela Golf 14.00 – 15.30 Vrtnice v kulinariki in kozmetiki 15.30 – 16.00 Odmor Katja Kogej, Društvo vrtnic Nova Gorica 16.00 – 17.30 Skrivnosti in triki vsakodnevnega ličenja Milan Pejnović s.p. 9.30 – 10.30 Stanje na področju energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije v stavbah ter cilji 2020 dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK 10.30 – 11.00 Projekt Inteligent energy – BUILD UP Skills Slovenija 11.00 – 11.30 Odmor Usposabljanje gradbenih izvajalcev za energetsko učinkovito gradnjo dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK Barbara Vrhovnik in Janko Rozman, Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije 11.30 – 13.00 Moja ugledna podoba za naše ugledno podjetje Lea Pisani, Kultura oblačenja PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA

ÿþM i c r o s o f t P o w e r P o i n t - Y l i - H a n k a l a _ G E _ 0 9 ...
S p o j r z e n i a - SELVE
U. A. E. DUBAI U L T R A S P E C I J A L N A P O N U D A - Wayout
Page 1 RABANDAL EVE GA E H T N O C M S. A L 1 J ( G REAT ...
P R O G R A M M B E S C H R E I B U N G - F O L D E R
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
O d b o r n ý è a s o p i s f i r m y S c h a c h e r m a y e r
S A M O P R O M O C I J A - ZAPS
5 . N o r m a t i v a s d e l T r a b a j o d e F i n d e G r a d o - UPSA
w w w . p h a r m a n e w s . g r
Page 1 v DAS RENNRAD-MAGAZIN y n a m f e G S S 0 r. c A e c a R ...
Page 1 Page 2 Page 3 S. m B d e . R k ...M~ P H U Y W e N e h T t 0 ...
Z A L O V C E N T R U M R O M S K É K U L T U R Y
C E N T R A L N E B I U R O A N T Y K O R U P C Y J N E
S L O V E N I J A - II. gimnazija Maribor
MI e SI ę CZNIKIN for M a C yj N o - P ubl IC y S ty ... - Biblioteka Gniew
O d b o r n ý è a s o p i s f i r m y S c h a c h e r m a y e r
A G R I C U L T U R A L M A C H I N E R Y S I N C E 1 9 2 0 - Lozeman
H U M A N R I G H T S W A T C H
O R I G I N A L N A D O D A T N A O P R E M A - Fiat Automobili Srbija
Page 1 Page 2 Page 3 勘 鋤 , G a n a m e s r 。 p z e v 加 ね 施 n e ...
S P A C E R O W N I K - Gazeta.pl
G E M E I N D E T R I E S E N
W W W . F O R E S T G R O U P . N L
B e r k e r C O M P A C T - B-trade
S n o w A r e n A L I T w A | B I A Ł o r U Ś | U K r A I n A A Q U A p A r K