P R O G R A M S T R O K O V N E G A S R E Č A N J A - OZS

ozs.si

P R O G R A M S T R O K O V N E G A S R E Č A N J A - OZS

Vabimo vas na

15. srečanje

Sekcije gradbincev

Hotel Golf, Bled,

Konferenčna dvorana Jupiter

13. in 14. januar 2012

Petek, 13. januar 2012

8.30 Prihod in evidentiranje udeležencev

9.00 Otvoritev srečanja

9.15 – 10.45

10.45 – 11.15 Odmor

Dodatni program za spremljevalke

Petek, 13. januar 2012

Sobota, 14. januar 2012

Sodelovanje med delodajalci in Zavodom RS

za zaposlovanje, možnost zaposlovanja

brezposelnih, zaposlovanje tujcev,

subvencije in vzpodbude

Zavod RS za zaposlovanje

11.15 – 12.45 Oblikovanje cene pri sklepanju gradbene

pogodbe, cena na enoto, cena na ključ

Mojca Furlan, odvetnica

12.45 – 14.00 Odmor za kosilo

14.00 – 15.30 Predstavitve pokroviteljev srečanja

15.30 – 16.00 Odmor

Pokrovitelji srečanja

16.00 Skupščina Sekcije gradbincev

19.30 Večerja z družabnim srečanjem, restavracija

hotela Golf

14.00 – 15.30 Vrtnice v kulinariki in kozmetiki

15.30 – 16.00 Odmor

Katja Kogej, Društvo vrtnic Nova Gorica

16.00 – 17.30 Skrivnosti in triki vsakodnevnega ličenja

Milan Pejnović s.p.

9.30 – 10.30 Stanje na področju energetske učinkovitosti

in izrabe obnovljivih virov energije v stavbah

ter cilji 2020

dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut

ZRMK

10.30 – 11.00 Projekt Inteligent energy – BUILD UP Skills

Slovenija

11.00 – 11.30 Odmor

Usposabljanje gradbenih izvajalcev za

energetsko učinkovito gradnjo

dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut

ZRMK

Barbara Vrhovnik in Janko Rozman, Obrtnopodjetniška

zbornica Slovenije

11.30 – 13.00 Moja ugledna podoba za naše ugledno

podjetje

Lea Pisani, Kultura oblačenja

PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA


Splošni pogoji prijave in odjave

Prijavnico nam lahko posredujete na enega izmed navedenih načinov:

Spoštovani!

Sekcija gradbincev in Izobraževalni

center OZS sta letos organizatorja

strokovnega srečanja gradbincev pri

Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Tudi letos smo se potrudili, da bo program

pester, tako v strokovnem kot

družabnem delu.

Osrednji del dogodka temelji na

strokovnem posvetu ter predstavitvi

novosti. Prvi dan strokovnega dela

srečanja bomo začeli z aktualno temo o

možnostih zaposlovanja brezposelnih

oseb, zaposlovanju tujcev, predstavniki

Zavoda RS za zaposlovanje pa nas bodo

seznanili tudi o možnostih pridobitve

subvencij. Nadaljevali bomo z aktualno

pravno zakonodajo s področja

gradbenih pogodb in predstavitvijo

pokroviteljev letošnjega strokovnega

srečanja.

Pripravili smo tudi zanimiv dodatni

program za spremljevalke z dinamičnim

predavanjem o vrtnicah v kulinariki in

kozmetiki ter delavnico na kateri bodo

predstavljene skrivnosti urejenega

videza. Poskrbljeno bo tudi za prijetno

razvajanje in presenečenje udeleženk.

V soboto bo strokovni del srečanja

namenjen energetsko učinkoviti gradnji

in načinom izrabe obnovljivih virov

energije. Predstavljeno bo tudi

predvideno usposabljanje gradbenih

izvajalcev za energetsko učinkovito

gradnjo. Ker pa se zavedamo, da je za

u s p e š n o p o s l o va n j e p o d j e t j a

pomemben tudi videz podjetnika, vam

bomo ob koncu srečanja predstavili

smernice poslovnega oblačenja in

veščine poslovnega komuniciranja.

Strokovno srečanje je priložnost za

poglobitev znanja in navezave novih

poslovnih stikov ob prijetnem druženju,

zato verjamemo, da se nam boste radi

pridružili.

Vljudno vabljeni!

Barbara Vrhovnik

Vodja

Izobraževalnega

centra OZS

Franc Bukovec

Predsednik

Sekcije

gradbincev

le-naslov: ic@ozs.si

ltelefaks: 01 58 30 560

lnaslov:

Kotizacija

Informacije in dodatna pojasnila

Rezervacija nočitev

Cena nočitev

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Izobraževalni center

OZS, Celovška 71, 1000 Ljubljana

Prijave sprejemamo do ponedeljka, 09. 01. 2012 oziroma zapolnitve prostih mest.

Skrajni rok za morebitno odjavo je 4 dni pred izvedbo strokovnega srečanja. Odjav oz.

sprememb po tem terminu iz organizacijskih razlogov ne moremo več upoštevati in

kotizacije ne vračamo. Veljajo le pisne odjave!

lKotizacija za udeležbo na srečanju znaša za člane OZS in njihove zaposlene

60,00 i€ na osebo (DDV vključen), za ostale udeležence je kotizacija 129,00 € na

osebo (DDV vključen). Za člane OZS krije stroške do polne cene Sekcija gradbincev

in pokrovitelji srečanja. V ceno je všteto predavanje strokovnjakov, strokovno

gradivo, postrežba med odmori, kosilo in večerja po programu. V kotizacijo ni

vključena pijača pri kosilu in večerji.

lDoplačilo za udeležbo na družabnem večeru za spremljevalce, če se ne bodo

udeležili srečanja znaša 45,00 € na osebo (DDV vključen).

Kotizacijo za udeležbo na strokovnem srečanju predhodno nakažite na račun št.: 25100-

9704715134, sklic 00 200002. Račun za udeležbo vam bomo poslali po zaključku

srečanja.

Opozorilo: Veljajo samo prijave, h katerim bo priloženo dokazilo o plačilu kotizacije.

Vse dodatne informacije in pojasnila dobite pri gospodu Janku Rozmanu, sekretarju

Sekcije gradbincev, telefon: 01 58 30 540 ali e-naslov: janko.rozman@ozs.si, ali pri

gospe Amri Škrgić, strokovni sodelavki Izobraževalnega centra OZS, telefon: 01 58 30

581, e-naslov: amra.skrgic@ozs.si.

POMEMBNO!

Vsi tisti, ki imate možnost in še vedno plačujete v Sklade za

izobraževanje, preverite pri svojem skladu možnost sofinanciranja

udeležbe na srečanju.

Prosimo vas, da si čim prej rezervirate nočitve v Sava Hotelih Bled. Za rezervacijo

hotelskih sob pokličite na telefon: 04 579 16 00 ali pošljite rezervacijo na fax.: 04 579

16 02 ali e-naslov: info@hotelibled.com. Zaradi uveljavitve popusta obvezno

navedite, da ste udeleženci srečanja gradbincev.

Cena nočitev v Hotelu Park**** znaša 75 € v enoposteljni sob in 52 € v dvoposteljni sobi

(3 min hoje do hotela Golf). Cena nočitev v Hotelu Golf**** znaša 98 € v enoposteljni

sobi in 60 € v dvoposteljni sobi, ne glede na to ali je pogled na jezero ali park.

V ceno nočitev je vključena nočitev za eno osebo, samopostrežni zajtrk, bazeni in savne

v hotelu Park ter bazeni v Wellnessu Živa v hotelu Golf ter DDV. Turistična taksa znaša

1,01 € na osebo na dan.

More magazines by this user
Similar magazines