Views
3 years ago

cenik storitev za Å¡tudijski program druge stopnje zdravstvena nega ...

cenik storitev za Å¡tudijski program druge stopnje zdravstvena nega ...

cenik storitev za Å¡tudijski program druge stopnje zdravstvena nega

Na podlagi 48. člena Statuta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice in na podlagi 29. člena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, je Upravni odbor VŠZNJ na 5. korespondenčni seji, dne 19. 6. 2013 sprejel CENIK STORITEV ZA ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA ZA IZREDNI ŠTUDIJ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 STORITEV Cena v EUR Št. točk* 1. VPISNINA (vpis v 1. letnik) Študentska izkaznica 8,51 8,00 Vpisna dokumentacija 4,79 4,50 Potrdilo o vpisu (8 izvodov) 5,32 5,00 Potrdilo o opravljenih izpitih in doseženi povprečni oceni 3,62 3,40 Vpisnina v knjižnico, baze podatkov, računalniška podpora, e- 17,02 16,00 študijski vodnik Naročnina na Obzornik zdravstvene nege 8,00 7,52 Vpisnina skupaj 47,26 44,42 2. VPISNINA (vpis v višji letnik) Študentska izkaznica 8,51 8,00 Potrdilo o vpisu (8 izvodov) 5,32 5,00 Potrdilo o opravljenih izpitih in doseženi povprečni oceni 3,62 3,40 Vpisnina v knjižnico, baze podatkov, računalniška podpora, e- 17,02 16,00 študijski vodnik Naročnina na Obzornik zdravstvene nege 8,00 7,52 Vpisnina skupaj 42,47 39,92 3. VPISNINA (ponavljanje letnika) Študentska izkaznica 8,51 8,00 Potrdilo o vpisu (8 izvodov) 5,32 5,00 Potrdilo o opravljenih izpitih in doseženi povprečni oceni 3,62 3,40 Vpisnina v knjižnico, baze podatkov, računalniška podpora, e- 17,02 16,00 študijski vodnik Naročnina na Obzornik zdravstvene nege 8,00 7,52 Vpisnina za ponavljanje 42,47 39,92 4. VPISNINA (vpis v absolventski staž) Študentska izkaznica 8,51 8,00 Potrdilo o vpisu (8 izvodov) 5,32 5,00 Potrdilo o opravljenih izpitih in doseženi povprečni oceni 3,62 3,40 Vpisnina v knjižnico, baze podatkov, računalniška podpora, e- 17,02 16,00 študijski vodnik Vpisnina za vpis v absolventski staž 34,47 32,40 5. ŠOLNINA Šolnina za 1. letnik (vpisni pogoji pod A in B) 3.200,00 3008,37 Šolnina za 1. letnik (vpisni pogoji pod D 1.600,00 1504,18 Šolnina za 1. letnik (vpisni pogoji pod C) 3.200,00 3008,37 Šolnina za 1. letnik (vpisni pogoji pod E) 2.272,00 2135,94

ZDRAVSTVENA NEGA 0D IDEJE DO PRVE Å KOLE
Izobraževalni program: ZDRAVSTVENA NEGA
Cenik storitev za Å¡tudijski program prve stopnje Zdravstvena nega ...
G LA S ILO Pismo ministru za zdravje Zdravstvena nega smo ljudje ...
Å tudijski program 1. stopnje Zdravstvena nega - Visoka Å¡ola za ...
ZDRAVSTVENA NEGA ŽENSK S STRESNO URINSKO ...
ZDRAVSTVENA NEGA - Fakulteta za zdravstvene vede - Univerza v ...
ZDRAVSTVENA NEGA - Fakulteta za zdravstvene vede - Univerza v ...
Študijski program Gospodarski inženiring I. stopnje
ZDRAVSTVENA NEGA I, II in III - Dijaski.net
pravila za napredovanje v višji letnik na študijskem programu prve ...
Program strokovnega srečanja - perioperativna zdravstvena nega
cenik storitev visoke zdravstvene Å¡ole v celju za Å¡tudijsko leto 2011 ...
ZDRAVSTVENA NEGA V SLOVENIJI - KAM IN ... - Zbornica - Zveza
letno poročilo za leto 2011 - Visoka Šola za zdravstveno nego ...
klinična pot za endoprotezo kolka - perioperativna zdravstvena nega
Cenik storitev - Visoka Å¡ola za zdravstvo Novo mesto
Na podlagi 48 - Visoka Å ola za zdravstveno nego Jesenice
pravila za napredovanje v višji letnik na študijskem programu prve ...
tukaj - Visoka Å ola za zdravstveno nego Jesenice
Program - Visoka Å ola za zdravstveno nego Jesenice