Uvádění vozidel do provozu, chyby v TSI - ACRI

acri.cz

Uvádění vozidel do provozu, chyby v TSI - ACRI

Uvádění vozidel do provozu - 1

DOPORUČENÍ KOMISE č. 2011/217/EU

ze dne 29. března 2011 o povolení k uvedení strukturálních

subsystémů a vozidel do provozu podle směrnice

Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES

(nelegislativní akt)

Důvod vydání:

• povolení k uvedení strukturálních subsystémů a vozidel do provozu

podle kapitol IV (strukturální subsystémy) a V (vozidla) uvedené

směrnice je chápáno různě;

• členské státy by měly zajistit, aby při povolování uvádění strukturálních

subsystémů a vozidel do provozu byly vzaty v úvahu zásady a pokyny

uvedené v příloze tohoto doporučení;

• pokud jsou splněny podmínky uvedené ve směrnici 2008/57/ES a

v příloze, mělo by pro celou železniční síť EU postačovat jediné povolení

k uvedení vozidel do provozu.

More magazines by this user
Similar magazines