Uvádění vozidel do provozu, chyby v TSI - ACRI

acri.cz

Uvádění vozidel do provozu, chyby v TSI - ACRI

Uvádění vozidel do provozu - 2

Vztah TSI a vnitrostátních předpisů

• Dokud nebude plné interoperability dosaženo, budou TSI existovat

společně s vnitrostátními předpisy. V tomto přechodném období je třeba

stanovit postup pro usnadnění vzájemného schvalování vozidel. Za tímto

účelem se všechny vnitrostátní předpisy používané v členských státech

pro uvedení vozidla do provozu klasifikují a uvedou v referenčním

dokumentu. (článek 27). Články 16, 23, 25 a 27 směrnice zajišťují

vzájemné uznávání („vzájemné schvalování“) takových vnitrostátních

předpisů a provádění kontrol podle těchto předpisů → referenční

dokument zpracovává DÚ.

• Od okamžiku, kdy je TSI přijata, by členské státy neměly přijmout žádný

vnitrostátní předpis týkající se produktů nebo částí subsystému, na které

se tato TSI vztahuje (kromě těch, které jsou prohlášeny za „otevřené

body“ a „zvláštní případy“, pokud tak stanoví TSI, a případně také

výjimek.)

More magazines by this user
Similar magazines