Uvádění vozidel do provozu, chyby v TSI - ACRI

acri.cz

Uvádění vozidel do provozu, chyby v TSI - ACRI

Opravy chyb v TSI (Guide on management of deficiencies in TSIs)

Kategorie chyby

ERA

RISC

Implementace

EK / ERA implementuje opravu revizí

příslušné TSI (pak publikace v OJ EU a na

webu ERA)

Časový

rámec

(měsíce)

1. Překlep a jasná chyba

v překladu

překontroluje

info

Plánovaná / běžící revize, oprava tiskové

chyby nebo obvyklý postup

12-18

2. Podstatné chyby

lingvistické a

v překladu

překontroluje

info

Plánovaná / běžící revize, oprava tiskové

chyby nebo obvyklý postup

12-18

3. Technické chyby,

které vyžadují analýzu

experty ERA

technické

posouzení

info

Plánovaná / běžící revize, oprava tiskové

chyby nebo obvyklý postup

12-18

4. Kritické chyby

mohou mít různé

příčiny

technické

posouzení

schválení

Běžně ad-hoc (článek 29.4)

10

5. Bezodkladné opravy –

bezodkladné

posouzení v ERA

technické

posouzení

schválení

Bezodkladně ad-hoc (článek 29.5)

8

More magazines by this user
Similar magazines