Lõuna-Eesti pargid - Keskkonnaamet

keskkonnaamet.ee

Lõuna-Eesti pargid - Keskkonnaamet

Vabakujulise puistuga parki läbib loode-kagusuunaline peatee, algne planeering

on põhiosas säilinud tänaseni. Pargi põhjaosas asub põhjaveetoiteline tiik, mille

keskel olevale saarekesele viib sillake. Kohati on säilinud parki ümbritsenud

müür. Puistu on suhteliselt tihe ja varjukas, põõsaid on vähe ja suuri

pargiaasasid pole. Pargi kesklinnapoolsesse serva on istutatud rohkelt roose.

Pargis on mälestusmärk K. A. Hermannile: kultuuri-, keele- ja muusikategelasele

(autor A. Zolk-Leius, 1935).

Park on keskmise liigirikkusega, seal kasvab 37 taksonit puid ja põõsaid, neist

võõrliike 30 (2005). Valdavad on looduslikult paljunenud saared, jalakad ja vahtrad.

Võõrliikidest on juurde istutatud halle pähklipuid, amuuri korgipuid ja pensilvaania

saari. Lisaks harilikule pärnale kasvab pargis suurelehiseid ja läänepärnasid ning

kõrge põõsana jaapani sirel.

Lossihoovis on muuseum ja infopunkt. Täiendav teave: http://muuseum.

poltsamaaturism.ee/

Jõgevamaa |

5

More magazines by this user
Similar magazines