Vývoj kriminality v MSK v roce 2012 - Moravskoslezský kraj

verejna.sprava.kr.moravskoslezsky.cz

Vývoj kriminality v MSK v roce 2012 - Moravskoslezský kraj

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Aktuální analýza kriminality na území

Moravskoslezského kraje

a prevence kriminality jako nedílná součást

policejní práce

OSTRAVA 3. října 2012


Městské ředitelství

Ostrava

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského

kraje

Územní odbory

Bruntál, Frýdek-Místek,

Karviná, Nový Jičín, Opava

Územní odbor

Územní členění okresní úrovně

„Výkonná“ struktura krajského ředitelství

úroveň územních odborů (okresů)

Integrované

bezpečnostní

centrum

Články a služby

dislokované na

okresní úrovni

Služba

pořádkové

policie

(obvodní

oddělení,

oddělení

hlídkové

služby)

Služba

cizinecké

policie

Služba

dopravní

policie

(dopravní

inspektoráty)

Oddělení

obecné

kriminality

Oddělení

hospodářské

kriminality

Oddělení

kriminalistické

techniky

Organizační články

„podpůrných“ technických

a analytických služeb

Skupina

případových

analýz

11.10.2012 Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

2


Význam analýzy kriminality

• Policie ČR již od r. 1974 sleduje vývoj trestné činnosti (trendy

u celkové kriminality, u jejich jednotlivých druhů – násilné,

majetkové, hospodářské, atd., jakož i u jednotlivých tr. činů).

• PČR je schopna provést rozbor trestné činnosti a jejich

pachatelů i z pohledu jednotlivých ÚO/MŘ (okresů), rovněž až

na jednotlivá OOP (příp. větší města či městské obvody).

• Na základě sledovaných údajů se dá získat přehled o celkové

situaci daného území na úseku kriminality, vývoje, trendů či

příp. jakýchkoli změn.

• Pokud důkladnou analýzou zjistíme rizikové faktory, důvody a

příčiny vývoje u vybraných tr. činů či zanalyzujeme změny v

chování pachatelů (příp. vybraných skupin pachatelů) -

můžeme vytvářet další kroky (přesně směřované preventivní

akce) k zamezení nebo snížení kriminality.

• V tomto období (1974-2012) však došlo ke spoustě změn –

v společenském uspořádání, v trestním řádu, v územním

uspořádání, v policii, obecně v technologiích, atd. - to vše je

nutno mít na paměti !

3


Filosofie prevence u P ČR

Efektivními formami a metodami

předcházet nebo alespoň omezovat

výskyt kriminality a snižovat dopady

trestné činnosti na občany

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

4


Cíl prevence

• snížení trestné činnosti a protiprávního jednání

• zvýšení pocitu bezpečí občanů

• objektivní informovanost občanů

o stavu kriminality na daném území

• zvýšení bezpečnosti v silniční dopravě

a snížení dopravní nehodovosti

• dát občanům návod, jak se nestát obětí TČ

• působit na občany směrem k odpovědnému

chování a dodržování zákonů tak, aby se

nestávali pachateli TČ

5


Moravskoslezský kraj / ČR

(k 31.12. 2011)

• Počet obyvatel – 1 230 613 (-4 092) / 10 505 445 (+18 714) (11,71%)

• Hustota zalidnění – 226,8 obyvatel/km 2 / 133,2 obyvatel/km 2

• rozloha – 5 427 km 2 / 78 865 km 2 (6,88%)

• 299 obcí, 22 obcí s rozšířenou působností / 6 250 obcí (4,78%),

205 obcí s rozšířenou působností (10,73%)

• Míra registrované nezaměstnanosti – 11,18% / 8,62%

(muži 10,1% / 7,69%, ženy 12,63% / 9,84%)

• Uchazeči na 1 volné místo – 25,9 / 18,2

• Průměrná mzda – 24 174 Kč / 25 645 Kč (94,26%)

(muž 26 902 Kč / 28 234 Kč, žena 20 665 Kč / 22 389 Kč)

11.10.2012 Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

6


Nezaměstnanost a kriminalita

pachatelé trestné činnosti v MS kraji - rok 2011 muži ženy celkem

nezaměstnaný (osoba vedena v registru úřadu práce) 3 084 466 3 550

osoby bez pracovního zařazení 2 707 333 3 040

podnikatelé a živnostníci ostatní 1 178 88 1 266

osoby bez údajů o zaměstnání 804 101 905

dělníci výrobní 652 53 705

mechanici a montéři,údržbáři,opraváři 397 10 407

žáci ZŠ 251 46 297

dělníci stavební 293 3 296

studenti středních a odborných škol 261 31 292

ostatní pracovníci nevýrobní činnosti 209 82 291

důchodci - invalidní 224 49 273

důchodci 214 58 272

řidiči silničních mot.vozidel 239 7 246

učni a osoby připr. se na dělnická povolání 239 3 242

osoby na mateřské dovolené 19 211 230

dělníci při těžbě a úpravě paliv 204 204

osoby ve výkonu odnětí svobody 180 13 193

pracovníci obchodu 77 51 128

dělníci hutní 123 1 124

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

7


Nezaměstnanost a kriminalita

11.10.2012

8


Za leden-srpen 2012

bylo na území

Moravskoslezského kraje

spácháno celkem

27 566 tr. činů (proti r. 2011:

- 690, tj. – 2,44%)

Za leden-srpen 2012

bylo na území

ČR celkem spácháno

208 303 tr. činů

(proti r. 2011:

-6 862, tj. -3,19%)


Kriminalita po krajích (leden-srpen 2012)

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

10


Násilná kriminalita po krajích (leden-srpen 2012)

Za leden-srpen 2012 bylo na území ČR celkem spácháno 2 208 loupeží (-304,

tj. -12,1%). Nejvíce v MS kraji: 390 loupeží (-30, tj. -7,1%). V Praze: 357 (-90)

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

11


Registrovaná kriminalita po okresech

(leden-srpen 2012)

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

12


Kriminalita po okresech (leden-srpen 2012)

(leden-srpen 2012)

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

13


Struktura kriminalita po okresech

(leden-srpen 2012)

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

14


Porovnání vybraných ukazatelů

Územní odbory (okresy)

Moravskoslezský kraj

Kraj celkem

Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava

Ostrava –

město

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Rozloha v km 2 5 427 1 536 1 208 356 882 1 113 332

Počet obcí 299 67 72 17 53 77 13

Počet částí obcí 623 152 101 55 111 149 55

OBYVATELSTVO

Hustota zalidnění (obyvatel na km 2 ) 226,8 62,71 175,38 738,97 172,58 159,19 993,86

Počet obyvatel stav k 31.12. 2011 1 230 613 96 329 211 853 263 075 152 222 177 173 329 961

POLICIE ČR

Počet obyvatel na 1 skut. policistu

435,92

(321,39)

370,49 511,72 439,92 565,88 580,89 337,73

Počet tr. činů za leden-září 2012

Počet majetk. tr. činů za leden-září

27 566 (-690)

18 280 (-653)

1 644 (-156)

789 (-105)

3 220 (+221)

2 000 (+163)

6 268 (-277)

4 060 (-304)

2 149 (-134)

1 227 (-107)

2 609 (+258)

1 552 (+124)

11 351 (-668)

8 426 (-473)

Počet tr. činů na 1 skut. policistu 9,76 (7,20) 6,32 7,78 10,48 7,99 8,55 11,62

Počet tr. činů na 1000 obyvatel 22,40 17,07 15,20 23,96 14,12 14,73 34,40

15


Trestná činnost v MS kraji

(leden-srpen 2012)

• Evidovaná tr. činnost – 27 566 (- 690, tj. - 2,44%)

• Objasněno – 9 393 (+ 78), tj. 34,07 % (+ 1,10%)

• Škody – 1 273 435 tis. Kč

• Stíháno osob – 9 817 (59,83 % recidivisté – 5 874)

22,40 TČ na 1000 obyvatel ( Ø ČR 19,83)

11.10.2012 Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

16


Struktura trestné činnosti v MS kraji

(leden-srpen 2012)

11.10.2012 Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

17


Srovnání kriminality 2012 / 2011

Výrazné změny proti roku předchozímu (leden-srpen):

nárůst – násilí na policistech (69, +14, tj. +25,5%), úmyslné ublížení na zdraví (720, +38,

tj. +5,6%), týrání osoby svěřené či žijící ve spol. obydlí (72, +23, tj. +46,9%), vloupání do

bytů (419, +53, tj. +14,5%), krádeže vozidel (841, +176, tj. +26,5%), krádeže v jiných

objektech (1 967, +77, tj. +4,1%), podvod (525, +65, tj. +14,1%), poškozování cizí věci

(1 268, +105, tj. +9,0%), nedovolená výroba psychotropních látek a jedů (188, +21, tj.

+12,6%), opilství (723, +66, tj. +10,1%), neoprávněné držení platební karty (756, +56, tj.

+8%).

poklesy: loupeže (390, -30, tj. –7,1%), nebezpečné vyhrožování (170, -34, tj. -16,7%),

vydírání (141, -28, tj. –16,7%), vloupání do restaurací (228, -41, tj. -15,2%), vl. do chat

(158, -120, tj. -43,2%), vl. do ostatních objektů (3 509, -230, tj. -6,2%), krádeže kapesní

(1 046, -197, tj. -15,9%), krádeže věcí z aut (3 196, -186, tj. -5,5%), krádeže jízdních kol

(823, -187, tj. -18,5%), zpronevěra (76, -38, tj. -33,3%), zanedbání povinné výživy (1 202,

-118, tj. 8,9%), ochrana měny (54, -216, tj. -80%), úvěrový podvod (209, -58, tj. -21,7%) .

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

18


Vybrané tr. činy – srovnání krajů

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

19


Kr. vloupáním do ost. objektů – srovnání krajů

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

20


Vývoj kriminality v MS kraji 1989-2011

(leden-srpen 2011)

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

21


OOP dle kriminality – leden-srpen 2012

10 OOP (7 z Ostravy) v 35 nejzatíženějších OOP (29%), v prvních patnácti žádné.

22


Vývoj kriminality v Ostravě 1989-2011

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

23


Trestná činnost v Ostravě dle OOP

(leden-srpen 2012 a 2011)

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

24


Ostrava - loupeže

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

25


Ostrava – krádeže vozidel (aut)

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

26


Ostrava – krádeže věcí z vozidel

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

27


Vývoj kriminality v Havířově 2002-2011

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

28


Podíl dětí na objasněné trestné činnosti

(město Havířov 2002 -2011)

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

29


Nejčastější trestné činy v MS kraji za leden-srpen 2012

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

30


TOP 10 trestných činů v MS kraji spáchaných dětmi do 15 let

za období leden-srpen 2012

loupeže

krádeže vloup. do ost. objektů

úmyslné ublížení na zdraví

krádeže vloup. do rodinných …

krádeže jiné na osobách

krádeže v jiných objektech

sprejerství

výtržnictví

požáry

znásilnění

6

6

6

5

4

4

1

12

12

15

Děti – především NÁSILNÁ

a MAJETKOVÁ kriminalita,

celkově pokles tr. činů.

Celkem spácháno

dětmi:

110 tr. činů

(tj. 1,17% z obj.)

Nejvíce u MŘ Ostrava: 30,

ÚO Bruntál a ÚO Karviná: 20

11.10.2012

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

31


TOP 10 trestných činů v MS kraji spáchaných mladistvými

od 15 do 18 let za období leden-srpen 2012

krádeže vloup. do ost. objektů

loupeže

maření výkonu úř. rozhodnutí

úmyslné ublížení na zdraví

krádeže v jiných objektech

krádeže mot. vozidel

krádeže jiné na osobách

krádeže věcí z aut

krádeže kapesní

krádeže v bytech

13

19

19

41

38

33

32

30

29

64

Mladiství – převažuje MAJETKOVÁ

a POULIČNÍ kriminalita.

Maření výkonu… = RECIDIVA

Celkem spácháno

mladistvými:

469 tr. činů

(tj. 5,00% z obj.)

Nejvíce u MŘ Ostrava: 197

a ÚO Karviná: 82

11.10.2012

0 10 20 30 40 50 60 70

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

32


TOP 14 trestných činů v MS kraji spáchaných recidivisty

za období leden-srpen 2012

krádeže v jiných objektech

zanedbání pov. výživy

maření výkonu úř. rozhodnutí

krádeže vloup. do ost. objektů

úmyslné ublížení na zdraví

ohrožení pod vlivem..., opilství

krádeže věcí z aut

podvod

loupeže

krádeže vloup. do obchodů

krádeže vozidel

podvod na fin. ústavu

krádeže v bytech

nedovolená výroba psychotr. látek

300

279

259

198

161

145

141

139

130

120

576

731

1 056

909

0 200 400 600 800 1 000 1 200

Celkem spácháno

recidivisty:

7 303 tr. činů

(tj. 77,75% z obj.)

Nejvíce u MŘ Ostrava: 2 410,

ÚO Karviná: 1 772 a ÚO FM: 829

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

33


Stíhané osoby – leden-srpen 2012 - kraje

11.10.2012 Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

34


Stíhané osoby – recidivisté – leden-srpen 2012kraje

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

35


Stíhané osoby – dle věku – leden-srpen 2012 – ČR + MSk

11.10.2012 Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje


Nejčastější křestní jména pachatelů – rok 2012

11.10.2012

37


Oběti tr. činnosti – Systém krizové intervence

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

38


Kriminalita na osobách nad 60 let – MSk (rok 2011)

Nejvíce tr. činů na seniorech:

Ostrava (304 mužů a 525 žen) a Karviná (82 + 144)

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

39


Kriminalita na dětech pod 15 let – MSk (rok 2011)

Nejvíce loupeží na dětech: ÚO Karviná (17) a Ostrava (14)

11.10.2012

Krajské ředitelství policie

Moravskoslezského kraje

40


DĚKUJI ZA POZORNOST !

kpt. Ing. Roman Filo

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Kancelář ředitele

tel.: 974 722 511, 774 113 204

e-mail: smkapi@mvcr.cz

41

More magazines by this user
Similar magazines