Kroonilise haiguse ja puudega isikute elukvaliteet Eestis

sm.ee

Kroonilise haiguse ja puudega isikute elukvaliteet Eestis

SISUKORD

Ülevaade tehtud tööst ja projekti üldine seis 4

Eessõna 5

Sissejuhatus 6

Informatsioon uuritava kogumi kohta 10

UURINGU SISU JA ANALÜÜS

1. Osalemine ühiskonna- ja tööelus ning rahulolu oma eluga 11

2. Hinnang inimeste tervislikule seisundile 18

3. Sotsiaalhoolekanne ja rehabiliteerimine 36

Kokkuvõte ja ettepanekud 74

LISA 1 Finantsaruanne 78

LISA 2 Sotsioloogilse uuringu andmetöötlustabelid puudegrupi

ning vanuse ja soo lõikes (eraldi köidetuna 206 lk.)

3

More magazines by this user
Similar magazines