Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

M: To jest [polityka kultury – W. K.] długoterminowa

i ona wynika ze strategii rozwoju

gminy. Mamy strategię uchwaloną […]. W horyzoncie

takim siedemnastoletnim czasowym,

w której zapisane jest, że gmina ma być

przyjazna mieszkańcom i gościom. Przyjazna

mieszkańcom to znaczy, że ma oferować dobre

warunki życia, czyli w formie infrastruktury,

wodociągów, kanalizacji, dobrych placówek

szkolnych, żeby było przedszkole, ale żeby

była również biblioteka, dom kultury, rozrywka.

[…] Czy ta pływalnia, jaką żeśmy oddali.

Jest druga pływalnia otwarta. Jest kompleks

boisk Orlik. Zaczęliśmy w tym roku budować

pełnowymiarową halę sportową, w wymiarach

do rozgrywek międzynarodowych

z widownią na 600 miejsc stałych siedzących.

Więc jest ta polityka i to wynika, wie Pani,

z tej strategii. [burmistrz, gmina miejsko-wiejska]

[gmina 3; IDI M4]

Sam fakt takiego ulokowania znaczeń

polityki kulturalnej nie musi świadczyć

o tym, że traktuje ona kulturę w zawężony

sposób. Zazwyczaj za rozbudową

infrastruktury idzie także rozbudowa

oferty kulturalnej. Problem polega

jednak na tym, że ten drugi element nie

wchodzi już w skład założonej strategii.

Być może wśród decydentów występuje

ciche założenie, że tworząc materialną

podbudowę pod działalność kulturalną,

animacja kulturowa zacznie się realizować

w sposób automatyczny bądź też że

pomysły na zagospodarowanie powstałej

infrastruktury będą pojawiały się na

bieżąco. Ewentualnie nowo powstałe

obiekty w zamierzeniu mają powiększyć

bazę lokalową dla istniejących już instytucji

kultury, na przykład biblioteki, domu

kultury, muzeum.

Warto w tym miejscu wspomnieć o nasuwającym

się (wymagającym jednak

pogłębionych badań) wniosku. Dotyczy

on szerszego kontekstu długoterminowych

planów, jakie przygotowuje

się w gminach, odnosi się do specyfiki

myślenia o polityce kulturalnej, dlatego

wydaje się w tym miejscu uzasadniony.

Analizując wypowiedzi respondentów,

można odnieść wrażenie, że strategiczne

dokumenty, które gmina sporządza,

aby w sposób systematyczny i zaplanowany

osiągać założone cele, powstały

de facto na potrzeby absorpcji funduszy

strukturalnych i wydaje się to główną

funkcją tych dokumentów. Stąd bardzo

ogólne zapisy w tych dokumentach, a co

za tym idzie brak spójnej i konkretnej

wiedzy naszych respondentów odnośnie

do tego, co gmina chce osiągnąć

w perspektywie kilkunastu lat (także

w obszarze kultury).

98

More magazines by this user
Similar magazines