Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

w których przedstawiona jest strategia rozwoju

kultury [badacz]

M: Tak, jest strategia rozwoju gminy i w tym

wszystkim jest strategia rozwoju kultury. [wójt,

gmina wiejska]

B: A na jakie lata jest rozpisana ta strategia

M: A w tej chwili nie pamiętam. Jest to chyba

do 2020 roku. [gmina4; IDI M5]

B: A proszę mi powiedzieć, jeśli chodzi o dokumenty,

w których przedstawiona jest strategia

rozwoju kultury w gminie, czy są jakieś [badacz]

K: Strategia rozwoju gminy to jest główny dokument

i lokalne programy rozwoju wsi i poszczególne.

[dyrektor, dom kultury, gmina wiejska]

B: Na jakie lata

K3: Na chyba 2017. [gmina 5; IDI K3]

Niejednokrotnie sami badani przyznają,

że albo odwołują się do istniejących

strategii w niewielkim stopniu, bądź

w ogóle. Respondenci otwarcie wspominali

o tym, że mimo iż każda strategia ma

pewne główne i szczegółowe cele, to nie

mają one charakteru wiążącego i w razie

potrzeby podlegają w zasadzie niczym

nieograniczonym możliwościom modyfikacji

czy wręcz całkowitej zmianie.

B: Rozumiem. Wspomniał Pan o strategii rozwoju,

w ramach której są pewne zapisy dotyczące ochrony

dóbr kultury, bo tu Pan mówił o zabytkach,

tamta strategia obejmuje w takim razie jakieś

zagadnienia kultury. Kiedy powstawała [badacz]

M: Strategia powstała chyba bodajże, oj ona

była od 2001 roku kilkakrotnie zmieniana.

Ostatnia zmiana była w 2007. [kierownik

wydziału rozwoju lokalnego, sektor publiczny,

gmina miejsko-wiejska] [gmina 3; IDI M3]

B: Ja jeszcze kontynuuję temat polityki kulturalnej.

Czy istnieją w gminie dokumenty,

w których przedstawiona jest strategia rozwoju

kultury [badacz]

M: Tak, jest strategia rozwoju gminy i w tym

wszystkim jest strategia rozwoju kultury. [wójt,

gmina wiejska]

B: A na jakie lata jest rozpisana ta strategia

M: A w tej chwili nie pamiętam. Jest to chyba

do 2020 roku, ale chyba w następnym roku

przystąpimy do jakiejś tam korekty tego wszystkiego,

bo sytuacja się zmienia […] Sytuacja się

nam zmienia, życie nam zmienia wiele rzeczy,

no bo strategia strategią, ale musimy być otwar-

100

More magazines by this user
Similar magazines