Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

M: Tak. Tak. Oczywiście były to dokumenty typy

analiza SWOT, wstęp, rozwinięcie, zakończenie,

statystyka. Przyznam szczerze, dla mnie jako

człowieka nie najmłodszego, ale jeszcze nie

starej daty, podchodzę z dużą rezerwą do tego

typu dokumentów. Natomiast nie z lekcewagą,

tylko z rezerwą, jeśli znajdę tam coś istotnego,

to dobrze, ale polegam na najbardziej klasycznej

metodzie diagnozowania potrzeb kulturalnych.

[gmina 10; IDI M12]

B: A teraz, czy gmina posiada jakieś plany,

dokumenty dotyczące kultury Takie, które by

bardziej specyficznie zaznaczały rolę kultury

w rozwoju gminy, czy jest to wszystko zawarte

w strategii rozwoju gminy [badacz]

M: Raczej na dzień dzisiejszy z tego, co

dysponuję archiwum i za te cztery lata mojej

kadencji, to praktycznie to, co jest wytyczone.

Tak to było do tej pory. […] Tak że nie dysponuję

takim dokumentem stricte, który by dane jakieś

tam zadanie przypieczętował. Generalnie jest

to w wytycznych naszej polityki dotyczących

kultury, turystyki, rekreacji, sportu. [wójt, gmina

wiejska] [gmina 8; IDI M8]

Pocieszające wydaje się to, że rośnie

świadomość korzyści, jakie daje myślenie

o polityce kulturalnej w kategoriach zarządzania

strategicznego. Zazwyczaj wynika

to z założeń różnych programów i projektów,

które niejako wymuszają na

realizatorach tych programów tworzenie

strategii rozwoju kultury w różnych obszarach.

Takim impulsem może być realizacja

projektu finansowanego przez Norweski

Mechanizm Finansowy czy przyjęcie

standardów jakości Centrum Aktywności

Lokalnej, wdrażanie norm ISO.

B: A czy są jakieś dokumenty w gminie, w których

te strategie rozwoju polityki kulturalnej są

jakoś opracowywane [badacz]

K: Właśnie ostatnio rozmawiałyśmy z Panią

Dyrektor o stworzeniu takiej strategii kultury

i myślę, że w najbliższym czasie, Pani Dyrektor

we wrześniu idzie na takie szkolenie dotyczące

strategii, i myślę, że na pewno taką strategię

trzeba byłoby zapisać, bo myślę, że też czasami

się dojrzewa do momentu, w którym no trzeba

powiedzieć „gdzieś to trzeba ująć”, tak Bo to

już jest potencjał, jest doświadczenie i fajnie

byłoby to zapisać, tak żeby wyznaczyć kierunki,

przedyskutować, tak że myślę, że w najbliższym

czasie, pewnie w kolejnej kadencji, taki dokument

powstanie. [burmistrz, gmina miejsko-wiejska]

[gmina 2; IDI K1]

K: My jako instytucja nie mamy swojej polityki

kulturalnej, opieramy się na strategii rozwoju

gminy, później zakładamy sobie cele, poprzez

realizowany system doskonalenia jakości według

102

More magazines by this user
Similar magazines