Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Polityki kultury w gminach małopolski

normy ISO, tam są też takie cele jakby, no

w sumie można też powiedzieć długoterminowe,

one są weryfikowane i jakby wskaźniki są co

roku aktualizowane, ale rzeczywiście ta polityka

jest taka długofalowa. [dyrektor, dom kultury,

gmina miejsko-wiejska] [gmina 2; IDI K2]

B: Mówiła Pani o strategii rozwoju gminy. Czy

istnieje jakiś dokument albo jakieś dokumenty,

które mówią o polityce kulturalnej [badacz]

K: Strategia rozwoju gminy jest oczywiście obowiązującym

dokumentem. Dokumentem obowiązującym

we wszystkim, co robimy. Strategia

jest uchwalana przez władze gminy. I tak jak

mówię, obecnie w ramach tego mechanizmu

norweskiego powstaje lokalna strategia ochrony

dziedzictwa kulturowego, więc to jest coś,

co nam się wpisze, zawęzi, jakby doprecyzuje

całą filozofię zarządzania no również lokalnym

dziedzictwem, w czym zawiera się niniejszy dokument.

[wójt, gmina wiejska] [gmina 7; IDI K6]

Równolegle do wskazanych powyżej rozwiązań

w zakresie prowadzenia długoterminowej

polityki kulturalnej, można mówić

o planach działań o krótszym horyzoncie

czasowym (roku lub, rzadziej, dwu- i trzyletnim).

W tym wypadku plany te dotyczą

kalendarza przedsięwzięć na dany rok

– przede wszystkim tych cyklicznych, jak

oprawa świąt narodowych, religijnych,

imprez masowych o ludyczno-festynowym

charakterze (dni miejscowości, pożegnanie

lata), innych corocznych wydarzeń kulturalnych

(festiwale muzyczne i filmowe, warsztaty

artystyczne, plenery, targi i tym podobne)

czy pojedynczych inicjatyw związanych

z jubileuszowymi obchodami upamiętniającymi

określone wydarzenia, osoby.

W poprzednim rozdziale wspominaliśmy, że

właśnie tego rodzaju wydarzenia zazwyczaj

zagospodarowują scenę wiodącą. Rolę

nadrzędną przy realizacji założeń polityki

kulturalnej w rocznym cyklu odgrywają

przede wszystkim zinstytucjonalizowani aktorzy

kultury. Jednocześnie to właśnie przy

tego typu wydarzeniach można zauważyć

największą otwartość w kwestii współorganizacji

wymienionych wydarzeń. Dużą rolę

odgrywają w tym wypadku tacy aktorzy, jak

Kościół katolicki, Ochotnicze Straże Pożarne

czy lokalne stowarzyszenia.

M: Rok rocznie organizujemy konkurs palm

i pisanek świątecznych, gdzie powiem wystawcy,

którzy co roku przyjeżdżają, panie z kół gospodyń

wiejskich, instruktorzy zapraszają na takie zajęcia,

pokazują technikę przygotowywania takich

pisanek, wicia palm, które są przygotowywane,

no powiem tylko tyle, że koło czterdziestu,

pięćdziesięciu wystawców mamy. Rok rocznie

w budynku wiejskim, w [nazwa miejscowości

w gminie] się to odbywa w niedzielę palmową

103

More magazines by this user
Similar magazines