Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

i tam te palmy są święcone i wystawiane. [wójt,

gmina wiejska] [gmina 4; IDI M5]

M: To jest to, o czym zapomniałem, w tych imprezach

czysto historycznych, rocznicowych, czy

jest to 11 listopada, czy 3 maja, czy 15 sierpnia…

jeszcze teraz ten nowy ksiądz, który teraz

przyszedł […], jest takim człowiekiem otwartym,

dbającym o takie rzeczy, podkreślającym

wagę tych rzeczy, więc kościół jest pełen, kościół

jest pełen i to jest przemarsz pod pomnik,

i jest orkiestra… i te uroczystości pozakościelne,

to organizuje dom kultury. [dyrektor, muzeum,

gmina miejsko-wiejska] [gmina 9; IDI M10]

K: Towarzystwo [nazwa miejscowości] zajmuje

się bardziej imprezami i wydarzeniami wokół

wydarzeń historycznych, tak Oni też mają

swoje dwie czy trzy imprezy takie swoje roczne.

Mają bardzo fajny teraz piknik [nazwa wydarzenia],

który się odbywa wiosną i jakby to jest

ten kolejny kierunek to towarzystwo [nazwa

miejscowości]. No ośrodek kultury raczej

współuczestniczy, nie jest takim sensu stricte

od jakiejś tam konkretnej imprezy raczej, tak jak

mówię, wchodzi w każdą imprezę jako partner,

natomiast nie ma swoich wykreowanych. Bo

jednak w dużej mierze [nazwa wydarzenia] czy

[nazwa wydarzenia] są naszymi imprezami. Tak

mówimy naszymi dlatego, że myśmy je wykreowali.

[dyrektor, dom kultury, gmina wiejska]

[gmina 7; IDI K7]

K: No odpowiedzialne za [organizację wydarzeń

kulturalnych – W. K.] są te właśnie

instytucje, o których mówiłam, czyli gminny

ośrodek kultury z ramienia gminy i [nazwa

organizacji regionalistycznej], ale oczywiście

zbierają się na to również szkoły i straże

pożarne, bo to jest tak, że, wie Pani, w małych

miejscowościach wszyscy biorą udział, ale

głównym założeniem statutowym, nawet naszym,

jest koordynacja i organizacja wspólnie

z tymi instytucjami, a każde ze stowarzyszeń,

bo tych stowarzyszeń oprócz związków jest

mnóstwo innych. […] Żeśmy organizowali

wspólnie, jeśli chodzi o towarzystwo seniorów

i parafię, bo parafie też czynnie uczestniczą,

organizowaliśmy ostatnio koncert i wystawę

poświęconą Ojcu Świętemu w piątą rocznicę

śmierci i właśnie towarzystwo seniorów

organizowało tą wystawę, myśmy organizowali

koncert, to wszystko się działo w parafii,

w kościele, wystawa była przy kościele, tak że

myślę, że to jest taka, współdziałanie po prostu.

[dyrektor, ośrodek kultury, gmina wiejska]

[gmina 5; IDI K3]

M: Na równi bym postawił dwie instytucje:

[nazwa gminy] dom kultury, miejska biblioteka

publiczna. To są dwie instytucje samorządowe

kultury. Następnie niebagatelną rolę odgrywają

nasze placówki oświatowe, szkoły i przedszkola,

gdzie właśnie to zamiłowanie rozbudzane

jest, zachęcanie. Stamtąd czerpiemy nabór do

104

More magazines by this user
Similar magazines