Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Polityki kultury w gminach małopolski

cją kulturalną wyłaniają się z sumy podejmowanych

w mniejszej skali kroków.

Na koniec chcielibyśmy zwrócić uwagę

na jeszcze dwa istotne czynniki, które nie

pozostają bez wpływu na kształt kreowanej

i realizowanej polityki kulturalnej.

Pierwszym czynnikiem jest miejsce, jakie

w oczach decydentów zajmuje ich gmina

w szerszym układzie przestrzennym

(regionu i/lub województwa). W zależności

od konkretnego obszaru kultury, politycy

rozmaicie lokują gminę na kontinuum centralności

– peryferyjności. Drugi z wymienionych

czynników jest związany z sytuacją

porównywania się gmin z innymi ośrodkami,

ze względu na określone charakterystyki.

Mogą one dotyczyć podobnych uwarunkowań

historycznych, podobnych zasobów

kulturowych (Zakopane), dominującej

roli w regionie, ze względu na wielkość

czy uwarunkowania polityczne (Kraków,

Tarnów i Nowy Sącz) czy podobieństw ze

względu na dominujący sektor gospodarki

(Wieliczka i Bochnia).

Po pierwsze, gmina może być centrum

bądź peryferiami w sensie przestrzennym

czy też geograficznym. W tym wypadku

można więc mówić o takich miejscowościach,

które stanowią peryferia większych

ośrodków. Zazwyczaj można tu

zauważyć dwie strategie działania przy

planowaniu polityki kulturalnej. Pierwsza

z nich polega na próbach wyszukania

(bądź wykreowania) wyróżnika, który

byłby w stanie zwiększyć znaczenie

i autonomiczność danej gminy czy miasta;

druga to upodobnianie oferty kulturalnej

do lokalnego centrum.

M: To taki oficjalny slogan, że to jest sypialnia

Krakowa, natomiast ludzie jeśli przeprowadzają

się i mieszkają tutaj, zaczynają się coraz bardziej

integrować. I to, co się dzieje, jest dla nich istotne.

Stąd na przykład to, jak wygląda szkolnictwo,

jest bardzo ważne. To, że mamy dobre szkoły

podstawowe, bo mamy zawsze bardzo dobre

wyniki, mamy gimnazjum, zachęcam, żeby Pan

kiedyś zobaczył, mamy liceum, które mimo

bliskości Krakowa nadal istnieje i ma się bardzo

dobrze. To są więc takie rzeczy, które ludzi zachęcają,

mamy sale sportowe przy gimnazjum, przy

dwóch następnych szkołach, budujemy w starych

[nazwa gminy] dużą salę gimnastyczną,

żeby… te możliwości, to jest też dla ludzi bardzo

istotne. Jeżeli już wiedzą, że dzieci tu chodzą

do szkoły, czyli te dzieci również integrują się

ze środowiskiem, czyli te wszystkie możliwości,

które dają im [nazwa gminy], również kulturalne

są dla nich bardzo istotne. To nie jest tak, że ktoś

tu mieszka, ale z wszystkiego korzysta z Krakowa,

w Krakowie nie jest też tak łatwo o dostęp do

różnych rzeczy, a często tu jest jeszcze łatwiejszy

107

More magazines by this user
Similar magazines